Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 223 din 19 Martie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 223 din 19 Martie 2020

Monitorul Oficial 223 din 19 Martie 2020 (M. Of. 223/2020)

1. INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 16 martie 2020 privind transmiterea raportărilor şi a altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în perioada aplicării măsurilor excepţionale generate de criza COVID-19 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 19 martie 2020

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3 alin. (1) şi ale art. 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile:- art. 173 alin. (1) şi art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 36 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) lit. g) din legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare;– art. 280 din ...

2. GHID DE SECURITATE NUCLEARĂ din 5 martie 2020 privind analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 19 martie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 60 din 5 martie 2020 , publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 223 din 19 martie 2020.──────────cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prin prezentul ghid se stabilesc recomandările comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, privind analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare.(2) recomandările din prezentul ghid se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie, pentru faza de exploatare a unei instalaţii nucleare.(3) recomandările din prezentul ghid au ca scop facilitatea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin normele de securitate nucleară privind managementul ...

3. ORDIN nr. 60 din 5 martie 2020 pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 19 martie 2020

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, având în vedere art. 5 alin. (1) şi art. 35 lit. a) din legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare referatul nr. 15.188 din 26.02.2020,preşedintele comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare emite următorul ordin:art. 1se aprobă ghidul de securitate nucleară privind analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. art. 2prezentul ordin se ...

5. ORDIN nr. 45 din 13 ianuarie 2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2020 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 19 martie 2020

Având în vedere:- prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (7) din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 33 alin. (6) din normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 3 alin. (3) din ordinul preşedintelui agenţiei naţionale pentru achiziţii publice şi al preşedintelui comisiei naţionale de prognoză nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie ...

6. HOTĂRÂRE nr. 200 din 18 martie 2020 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 19 martie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iÎn anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul iv, după numărul curent 3 se introduce un nou număr curent, numărul curent 4, cu următorul cuprins:"┌────────────────────────┬─────────────┐│ ...

7. HOTĂRÂRE nr. 196 din 10 martie 2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 19 martie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 608 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 3 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului dej“ la hotărârea guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul cluj, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea i „bunuri imobile“, se modifică şi se completează după cum urmează:a) ...

8. HOTĂRÂRE nr. 194 din 10 martie 2020 privind aprobarea închirierii, prin procedura licitaţiei publice, a unor suprafeţe din bunurile imobile, proprietate publică a statului, aflate în folosinţa şi administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 19 martie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 333 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea societăţii române de radiodifuziune, identificate la numerele de inventar mfp 60442, 60443 şi 60448, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. art. 2se ...

9. HOTĂRÂRE nr. 188 din 10 martie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnaţională de pe frontiera de nord a României - DN2 (E85)", judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 19 martie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „modernizarea biroului vamal de frontieră siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnaţională de pe frontiera de nord a româniei - dn2 (e85)“, judeţul suceava, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri externe nerambursabile prin intermediul programului operaţional infrastructura mare 2014-2020, axa prioritară 2 (ap) „dezvoltarea unui ...

10. AMENDAMENT din 1 noiembrie 2019 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 noiembrie 2019 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2019, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 19 martie 2020

──────────aprobat prin hotĂrÂrea guvernului nr. 187 din 10 martie 2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 223 din 19 martie 2020.──────────ministerul finanţelor publicecabinet secretar de statcătre: domnul manuel duenas, director departamentul europa centrală şi de sud-est banca europeană de investiţii bucureşti, 1 noiembrie 2019ref.: proiect privind reabilitarea sectorului sanitar din românia (bei - contract de finanţare fi. 22943)stimate domnule duenas,În primul rând, aş dori să vă felicit pentru noua numire şi să vă urez bun venit în echipa noastră.suntem încântaţi să vă informăm că, datorită sprijinului deosebit acordat de bancă pe parcursul implementării, toate obiectivele proiectului au fost ...

11. HOTĂRÂRE nr. 187 din 10 martie 2020 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 noiembrie 2019 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2019, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 19 martie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea contractului de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la bucureşti la 28 februarie 2005, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă amendamentul convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca europeană de investiţii, prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 1 noiembrie 2019 şi la luxemburg la 19 decembrie 2019, la contractul de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, ...

12. DECIZIA nr. 847 din 12 decembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 19 martie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016