Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 176 din 11 Martie 2014 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 176 din 11 Martie 2014

Monitorul Oficial 176 din 11 Martie 2014 (M. Of. 176/2014)

1. HOTĂRÂRE nr. 137 din 6 martie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 6 punctul iv, subpunctele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:"1. coordonează activitatea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar;2. coordonează executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri privative ori neprivative de libertate şi asigură condiţiile pentru respectarea drepturilor persoanelor faţă de care s-au dispus astfel de pedepse sau măsuri;"2. ...

2. LISTA din 11 martie 2014 asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică ce beneficiază de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2014, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL MUNICIPIULUI ORADEA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014

AdministraŢia socialĂ comunitarĂ oradeaserviciul programe sociale┌────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│nr. │ │ ││crt.│ denumirea asociaţiei/fundaţiei │cuantumul subvenţiei aprobate │├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 1 │asociaţia caritas catolica ...

3. DECIZIE nr. 1 din 21 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare EMITENT: Colegiul Medicilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 176 din 11 martie 2014

În temeiul art. 385, art. 404 alin. (2), art. 406 alin. (1) lit. a) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al colegiului medicilor din românia decide:art. idecizia consiliului naţional al colegiului medicilor din românia nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 215 din 20 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) continuarea activităţii se face cu avizul colegiului medicilor din românia, ...

4. HOTĂRÂRE nr. 2H din 10 martie 2014 privind interpretarea unor prevederi legale referitoare la ştampilele birourilor electorale şi la copiile de pe listele electorale permanente EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014

Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru parlamentul european, republicată, cu modificările ulterioare, pe teritoriul naţional, operaţiunile electorale se desfăşoară în secţiile de votare organizate conform legii nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare că, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din legea nr. 35/2008, cu modificările ...

5. METODOLOGIE din 20 ianuarie 2014 privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului European şi ale formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014

Art. 1(1) experţii/delegaţii români care călătoresc în interesul serviciului pentru a participa, în condiţiile prevăzute de decizia nr. 30/2013 a secretarului general al consiliului uniunii europene la reuniunile formaţiunilor consiliului uniunii europene şi participarea activă la reuniunile consiliului european, au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport.(2) sunt rambursabile, în sensul prezentei metodologii şi în conformitate cu prevederile deciziei nr. 30/2013 a secretarului general al consiliului uniunii europene, cheltuielile de transport ocazionate de participarea experţilor/delegaţilor la reuniunile consiliului prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.art. 2rambursarea cheltuielilor de transport ocazionate de participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile consiliului se face prin ministerul ...

6. ORDIN nr. 290 din 20 ianuarie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului European şi ale formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014

Ţinând seama de dispoziţiile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,văzând protocolul de predare-primire nr. a/2471 şi nr. 772/eot din 5 martie 2013, încheiat între ministerul afacerilor externe şi ministerul fondurilor europene,având în vedere prevederile deciziei nr. 30/2013 a secretarului general al consiliului uniunii europene cu privire la rambursarea cheltuielilor de transport ale delegaţilor statelor membre,în baza hotărârii guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de gestionare ...

7. HOTĂRÂRE nr. 144 din 6 martie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. vi lit. f) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) comisia interministerială pentru suport tehnic, denumită în continuare cimst, se organizează şi funcţionează ca organism interministerial, în scopul coordonării activităţilor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, precum şi a serviciilor profesioniste ...

8. HOTĂRÂRE nr. 12 din 11 martie 2014 privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (3) şi ale art. 28 alin. (2) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul deputat ciolacu ion-marcel, aparţinând grupului parlamentar al psd, se alege în funcţia de secretar al camerei deputaţilor în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului deputat eugen nicolicea.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 11 martie 2014.preŞedintele camerei deputaŢilor valeriu-Ştefan zgoneabucureşti, 11 martie 2014.nr. 12.   ------

9. HOTĂRÂRE nr. 11 din 11 martie 2014 privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014

Având în vedere demisia domnului eugen nicolicea din funcţia de secretar al camerei deputaţilor şi luând act de această demisie,în temeiul prevederilor art. 20 alin. (4) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor declară vacant un loc de secretar al camerei deputaţilor, ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului deputat eugen nicolicea.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 11 martie 2014.preŞedintele camerei deputaŢilor valeriu-Ştefan zgoneabucureşti, 11 martie 2014.nr. 11.  -------

10. HOTĂRÂRE nr. 10 din 11 martie 2014 privind vacantarea unui mandat de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014

Având în vedere demisia, începând cu data de 10 martie 2014, din calitatea de deputat a domnului vasile bleotu, ales în circumscripţia electorală nr. 40 vâlcea, colegiul uninominal nr. 4 şi că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 10 martie 2014,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi ...

11. HOTĂRÂRE nr. 9 din 11 martie 2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014

În temeiul prevederilor art. 60 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat bănicioiu nicolae, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare la comisia pentru sănătate şi familie, în calitate de membru;- domnul deputat mocanu adrian, ...

12. HOTĂRÂRE nr. 18 din 11 martie 2014 privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicla alineatul (2) al articolului 66 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul xviii se introduc două noi puncte, punctele xix şi xx, cu următorul cuprins:"xix. comisia pentru transporturi şi energie;xx. comisia pentru mediu."această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 11 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, ...

13. HOTĂRÂRE nr. 17 din 11 martie 2014 privind alegerea unui vicepreşedinte al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 26 şi 27 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicse alege în funcţia de vicepreşedinte al senatului domnul senator marius lucian obreja, grupul parlamentar al partidului naţional liberal, în locul domnului senator florin constantinescu, grupul parlamentar al partidului social democrat, care a demisionat.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 11 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 11 martie 2014.nr. 17.--------

14. HOTĂRÂRE nr. 16 din 11 martie 2014 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 64 lit. a) din legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 203 alin. (1) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul horia ioan marinescu se eliberează din funcţia de secretar general adjunct al senatului ca urmare a demisiei.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 11 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele ...

15. HOTĂRÂRE nr. 3 din 11 martie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 176 din 11 martie 2014

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 17/2013 privind constituirea comisiei comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a constituţiei româniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:" la punctul 7 din "componenţa comisiei - membri titulari", domnul senator cristian-sorin dumitrescu, aparţinând grupului parlamentar psd, este desemnat în calitatea de membru titular, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului senator toni greblă."această hotărâre a fost adoptată de ...

16. HOTĂRÂRE nr. 2 din 11 martie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 176 din 11 martie 2014

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 228 din 20 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 32 - grupul parlamentar de prietenie cu republica portugheză, domnul deputat roman gheorghe, grupul parlamentar psd, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul deputat diaconu mihai bogdan, grupul parlamentar psd.– la punctul 66 - grupul parlamentar de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016