Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 160 din 27 Februarie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 160 din 27 Februarie 2024

Monitorul Oficial 160 din 27 Februarie 2024 (M. Of. 160/2024)

1.  NORMĂ nr. 3 din 19 februarie 2024 privind cotele contribuţiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 30 alin. (1) din legea nr. 213/2015 privind fondul de garantare a asiguraţilor, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 3, art. 5 alin. (1) lit. a) şi h) şi ale art. 6 din legea nr. 213/2015 privind fondul de garantare a asiguraţilor, cu modificările şi completările ulterioare, în ...

2.  DECIZIE nr. 38 din 26 februarie 2024 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

În conformitate cu dispoziţiile art. 167 şi ale art. 181 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere:- adresa uniunii producătorilor de film şi audiovizual din românia - asociaţia română de gestiune a operelor din audiovizual - upfar - argoa nr. 89 din 20.02.2024, înregistrată la oficiul român pentru drepturile de autor (orda) cu nr. rgii/735 din 22.02.2024;– referatul direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. rgii/761 din 26.02.2024,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările ...

3.  ORDIN nr. 1.220 din 26 februarie 2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.900/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte - cod apel: MS-0015, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti, investiţia specifică: I1.5. Cabinete de planificare familială, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

Văzând referatul de aprobare nr. ar 3.613 din 26.02.2024 al direcţiei generale de implementare şi monitorizare proiecte,având în vedere prevederile regulamentului (ue) 2020/2.094 al consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al uniunii europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de covid-19 şi ale regulamentului (ue) 2021/241 al parlamentului european şi al consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a mecanismului de redresare şi rezilienţă,luând în considerare prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate româniei prin mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum ...

4.  ORDIN nr. 1.219 din 26 februarie 2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.901/2022 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte - cod apel: MS-0023, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, investiţia specifică: I2.3 - Secţii de terapie intensivă pentru nou-născuţi, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

Văzând referatul de aprobare nr. ar 3.611 din 26.02.2024 al direcţiei generale de implementare şi monitorizare proiecte,având în vedere prevederile regulamentului (ue) 2020/2.094 al consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al uniunii europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de covid-19 şi ale regulamentului (ue) 2021/241 al parlamentului european şi al consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a mecanismului de redresare şi rezilienţă,luând în considerare prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate româniei prin mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum ...

5.  ORDIN nr. 1.218 din 26 februarie 2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.735/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiţia specifică: I1.3. Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie din cadrul pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - componenta 12: Sănătate - investiţia I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

Văzând referatul de aprobare nr. ar 3.612 din 26.02.2024 al direcţiei generale de implementare şi monitorizare proiecte,având în vedere prevederile regulamentului (ue) 2020/2.094 al consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al uniunii europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de covid-19 şi ale regulamentului (ue) 2021/241 al parlamentului european şi al consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a mecanismului de redresare şi rezilienţă,luând în considerare prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate româniei prin mecansimul de redresare şi rezilienţă, precum ...

6.  ORDIN nr. 322 din 14 februarie 2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Sadova (U.P. IV Sadova), Direcţia Silvică Dolj EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. 133.154 din 16.01.2024 al direcţiei generale păduri şi strategii în silvicultură,în conformitate cu avizul comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din ministerul mediului, apelor şi pădurilor nr. 214 din 10.10.2023 şi ţinând cont de decizia etapei de încadrare nr. 2.463 din 3.07.2023, emisă de agenţia pentru protecţia mediului dolj,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1^2) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ...

7.  ORDIN nr. 302 din 9 februarie 2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Ilva Mare, Unitatea de Producţie I Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. r/34.767 din 5.02.2024 al direcţiei generale păduri şi strategii în silvicultură,în conformitate cu avizul comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din ministerul mediului, apelor şi pădurilor nr. 318 din 16.11.2023 şi ţinând cont de decizia nr. 718 din 25.10.2023, emisă de agenţia pentru protecţia mediului bistriţa-năsăud,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1^2) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. ...

8.  ORDIN nr. 273 din 20 februarie 2024 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 436/2023 privind aprobarea normelor şi tarifelor de folosire a bazelor sportive şi a unităţilor de cazare aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport prin instituţiile subordonate EMITENT: Agenţia Naţională pentru Sport PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat la direcţia generală pentru sport cu nr. 2.070 din 19.02.2024,în temeiul art. 5 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 576/2023 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile agenţiei naţionale pentru sport,preşedintele agenţiei naţionale pentru sport emite prezentul ordin.art. iÎn anexa nr. 2 la ordinul preşedintelui agenţiei naţionale pentru sport nr. 436/2023 privind aprobarea normelor şi tarifelor de folosire a bazelor sportive şi a unităţilor de cazare aflate în administrarea agenţiei naţionale pentru sport prin instituţiile subordonate, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 5 din 4 ianuarie 2024, cu modificările şi completările ulterioare, după articolul 3 se ...

9.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 22 februarie 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

Pentru a asigura plata burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, înscrişi în unităţile proprii de învăţământ, prin ministerul apărării naţionale, ministerul afacerilor interne, ministerul justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, din fonduri alocate din bugetul de stat este necesară modificarea prevederilor art. 42 din legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare.pentru evitarea aplicării unui tratament discriminatoriu pentru elevii din unităţile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională la recunoaşterea meritelor şi performanţelor educaţionale, cunoscând faptul că personalul din sistemul de învăţământ de stat îşi îndeplineşte atribuţiile ...

10.  DECIZIA nr. 557 din 24 octombrie 2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, ale art. 38 alin. (2) şi (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 14 alin. (1) şi (5) şi ale art. 23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, precum şi ale art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│laura-iuliana │- judecător ││scântei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016