Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 22 februarie 2024  pentru modificarea şi completarea unor acte normative     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 22 februarie 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024
    Pentru a asigura plata burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, înscrişi în unităţile proprii de învăţământ, prin Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, din fonduri alocate din bugetul de stat este necesară modificarea prevederilor art. 42 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru evitarea aplicării unui tratament discriminatoriu pentru elevii din unităţile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională la recunoaşterea meritelor şi performanţelor educaţionale,
    cunoscând faptul că personalul din sistemul de învăţământ de stat îşi îndeplineşte atribuţiile în baza Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, acestea având caracter special, derogatoriu de la dreptul comun,
    întrucât, potrivit prevederilor celor două legi invocate mai sus, personalul didactic poate ocupa posturi didactice/catedre prin încheierea de contracte individuale de muncă separate, atât pentru funcţia de bază, cât şi în regim de plata cu ora sau cumul,
    ţinând cont de faptul că Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte un plafon pentru acordarea indemnizaţiei de hrană prin raportare la salariile lunare nete, iar sistemul de învăţământ are un anumit specific atât în ceea ce priveşte modalitatea de încadrare a personalului didactic, cât şi în ceea ce priveşte norma de muncă, în prezent existând dificultăţi în aplicarea prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere faptul că prevederile în vigoare afectează o parte din personalul din învăţământ, se impune adoptarea unei norme derogatorii adaptate sistemului de învăţământ care să poată fi aplicată în mod clar şi predictibil, astfel încât drepturile să poată să fie asigurate în mod echitabil şi se propune astfel ca plafonul pentru stabilirea indemnizaţiei de hrană să se raporteze la funcţia de bază, şi nu la salariile nete cumulate obţinute prin încheierea mai multor contracte individuale de muncă.
    De asemenea, ţinând seama de specificul sistemului de învăţământ, aplicarea prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din sistemul de învăţământ, aşa cum este în vigoare în prezent, nu poate să fie realizată în mod unitar şi lipsit de echivoc. Astfel, pentru personalul din sistemul de învăţământ acordarea voucherelor de vacanţă prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin raportare la salariul net cuvenit funcţiei de bază din luna acordării acestora.
    Cunoscând faptul că Programul naţional „Masă sănătoasă“ pentru anul 2024 este în cuantum de 1.139.400 mii lei, limitarea la 1.000 a numărului de unităţi de învăţământ din care pot proveni beneficiarii acestei măsuri nu favorizează intervenţia la nivelul unităţilor de învăţământ cu număr redus de preşcolari şi elevi, unităţi care se află, de regulă, în comunităţile dezavantajate socioeconomic şi/sau în mediul rural, în care este cea mai mare nevoie de măsuri de sprijin pentru asigurarea participării la educaţie a tuturor copiilor, din care face parte şi Programul naţional „Masă sănătoasă“. Prin eliminarea limitei de 1.000 a numărului de unităţi de învăţământ, programul poate fi implementat într-un număr mai mare de unităţi de învăţământ, crescând astfel numărul de beneficiari ai programului, cu încadrarea în bugetul alocat acestuia în anul 2024.
    Având în vedere faptul că în prezent sunt în fondul activ de reglementare norme care nu se pot aplica în mod unitar, existând posibilitatea lipsirii de satisfacerea dreptului anumitor categorii de personal în situaţia neadoptării în regim de urgenţă a acestor norme, s-ar aduce atingere principiului securităţii raporturilor juridice, fiind generate inclusiv discriminări în cadrul aceleiaşi categorii de personal,
    pentru asigurarea coerenţei cadrului legislativ, evitarea unor tratamente discriminatorii şi armonizarea acţiunilor întreprinse pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor descrise mai sus din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, sunt necesare măsuri imediate adoptate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    Dat fiind faptul că este necesară crearea cadrului legal pentru asigurarea cofinanţării de către România a intervenţiei în regim de urgenţă de restaurare a monumentului arhitectural „Columna lui Traian“, operă emblematică a arhitectului Apolodor din Damasc şi una dintre cele mai mari sculpturi antice în basorelief, care constituie un simbol al originii latine a românilor şi o mărturie a istoriei comune a popoarelor român şi italian, cu o valoare inestimabilă din perspectivă artistică şi documentară,
    potrivit evaluării autorităţilor italiene rezultă necesitatea unor intervenţii de urgenţă în ceea ce priveşte reabilitarea monumentului „Columna lui Traian“, menite să îmbunătăţească starea generală de conservare a tuturor elementelor metalice, precum şi eliminarea sau reducerea factorilor care ar putea accentua procesul de degradare existent.
    În acest context, Ambasada României la Roma a întreprins demersuri pe lângă autorităţile locale pentru a obţine detalii cu privire la evaluarea de specialitate privind lucrările avute în vedere pentru restaurarea monumentului arhitectural. Ca urmare a demersurilor întreprinse, partea italiană a accentuat asupra lucrărilor de restaurare a statuii de bronz, reprezentându-l pe Sfântul Petru, care este amplasată pe monumentul arhitectural.
    Având în vedere că elementele mai sus menţionate constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, astfel că o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecinţele negative identificate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Articolul 42 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    Finanţarea de bază, complementară şi specială, precum şi cheltuielile de instruire şi întreţinere a elevilor din învăţământul preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională sunt asigurate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale, din fondurile alocate din bugetul de stat, inclusiv pe parcursul anului şcolar 2023-2024."


    ART. II
    La articolul 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Pentru personalul din sistemul de învăţământ acordarea indemnizaţiei de hrană prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin raportare la salariul net cuvenit funcţiei de bază."


    ART. III
    La articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2^5) se introduce un nou alineat, alineatul (2^6), cu următorul cuprins:
    "(2^6) Pentru personalul din sistemul de învăţământ acordarea voucherelor de vacanţă prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin raportare la salariul net cuvenit funcţiei de bază din luna acordării acestora."


    ART. IV
    La articolul XXVI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În anul 2024 pentru Programul naţional «Masă sănătoasă» se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, în limita sumei de 1.139.400 mii lei aprobată prin Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, anexa nr. 5 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2024 şi estimări pe anii 2025-2027, numărul curent 43, pentru preşcolarii şi elevii din minimum 1.000 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ, precum şi normele metodologice de aplicare a Programului naţional «Masă sănătoasă» pentru anul 2024 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei."


    ART. V
    (1) Se aprobă plata unei contribuţii financiare voluntare, în cuantum de 106.140 euro, către Parcul Arheologic Colosseum, pentru realizarea lucrărilor de restaurare a statuii de bronz care îl reprezintă pe Sfântul Petru, amplasată pe monumentul arhitectural „Columna lui Traian“.
    (2) Plata sumei în cuantum total de 106.140 euro se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2024, cap. 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 55 „Alte transferuri“.
    (3) Echivalentul în lei al contribuţiei financiare voluntare, prevăzută la alin. (1), se va calcula pe baza cursului oficial de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României, valabil la data efectuării plăţii.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                    Marian-Cătălin Predoiu
                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Janina-Mirela Sitaru,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Simona Cojocaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 22 februarie 2024.
    Nr. 10.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016