Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 156 din 26 Februarie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 156 din 26 Februarie 2020

Monitorul Oficial 156 din 26 Februarie 2020 (M. Of. 156/2020)

1.  MODUL din 20 februarie 2020 de determinare şi de calcul al debitului ecologic EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2020

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 148 din 20 februarie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 156 din 26 februarie 2020.──────────i. domeniul de aplicare. definiţiiart. 1domeniul de aplicare, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (4) şi ale pct. 26 din anexa nr. 1 la legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, îl reprezintă lucrările de barare sau de captare a apei amplasate pe cursurile de apă de suprafaţă ale căror debite constituie resursele de apă utilizate pentru: alimentarea cu apă a localităţilor şi a operatorilor economici, producerea de energie electrică, piscicultură în bazine piscicole, irigaţii, navigaţie. art. 2semnificaţia ...

2.  DECIZIE nr. 209 din 20 februarie 2020 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2020

Autoritatea de supraveghere financiară, cu sediul în splaiul independenţei nr. 15, sectorul 5, bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare,conform dispoziţiilor art. 8 alin. (11), art. 21 alin. (1) lit. d), art. 72 alin. (1) şi ...

3.  ORDIN nr. 1.127 din 20 februarie 2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2020

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul consiliului concurenţei comunicat cu adresa nr. 761 din 28 ianuarie 2020,în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi ...

4.  DECIZIE nr. 142 din 26 februarie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Oana-Marie Arat a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2020

Având în vedere propunerea secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în românia în perioada 1945-1989, formulată prin adresa nr. 18/718 din 27 ianuarie 2020 şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 4.474/2020,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna oana-marie arat, director general adjunct în ...

5.  DECIZIE nr. 141 din 26 februarie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela-Paraschiva Pavel a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2020

Având în vedere adresa secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în românia în perioada 1945-1989 nr. 18/725 din 27 ianuarie 2020,în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna daniela-paraschiva pavel, manager public superior la instituţia prefectului - judeţul sibiu, exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică temporar vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici ...

6.  DECIZIE nr. 140 din 25 februarie 2020 pentru numirea domnului Adrian-Marius Mariciuc în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2020

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul adrian-marius mariciuc se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul fondurilor europene.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 25 februarie 2020.nr. 140.-----

7.  DECIZIE nr. 139 din 25 februarie 2020 privind revocarea şi numirea unui membru în cadrul Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2020

Având în vedere propunerea ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, formulată prin adresa nr. 31.682 din 24 februarie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.039 din 24 februarie 2020, în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (9) şi (10) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna iuliana mihaela zobuian se revocă din calitatea de membru al consiliului ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 148 din 20 februarie 2020 privind aprobarea modului de determinare şi de calcul al debitului ecologic EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea legii apelor nr. 107/1996, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 243/2018,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicprezenta hotărâre stabileşte modul de determinare şi de calcul al debitului ecologic, aval de lucrările de barare sau de captare amplasate pe cursurile de apă, în vederea aplicării la nivel naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:p. ministrul mediului, apelor şi pădurilor,iulian octavian stana,secretar de statministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,nechita-adrian orosp. ministrul afacerilor externe,dănuţ sebastian neculăescu,secretar de ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 4 din 25 februarie 2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului COM (2019)360 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2020

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/42 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 11 februarie 2020, camera deputaţilor:1. susţine abordarea comisiei europene privind dezvoltarea cadrului de reglementare pentru prevenirea combaterii spălării banilor şi finanţarea terorismului în conformitate cu standardele adoptate de grupul de acţiune financiară internaţională;2. în deplin acord cu viziunea comisiei europene ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 3 din 25 februarie 2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Uniţi în realizarea uniunii energetice şi a acţiunilor climatice - Stabilirea bazelor pentru o tranziţie de succes către o energie curată COM (2019)285 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2020

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/41 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 11 februarie 2020, camera deputaţilor:1. susţine eforturile comisiei europene dedicate bazelor pentru o tranziţie de succes către o energie curată şi ia act de eforturile depuse de statele membre în vederea armonizării diverselor politici şi sectoare care contribuie la ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016