Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 14 din 10 Ianuarie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 14 din 10 Ianuarie 2020

Monitorul Oficial 14 din 10 Ianuarie 2020 (M. Of. 14/2020)

1. ORDIN nr. 5.558 din 12 decembrie 2019 privind modificarea art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.507/2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Având în vedere:- prevederile art. 94 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 6 din legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 8 şi art. 12 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării ...

2. ORDIN nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Având în vedere prevederile art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1se aprobă formatul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, anexele de fundamentare a acestuia, precum şi instrucţiunile de completare, prevăzute ...

3. ORDIN nr. 8 din 9 ianuarie 2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.879/2019 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat, precum şi reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. vsc 195 din 9.01.2020 al centrului de resurse umane în sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 74/2019 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale ordonanţei guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iordinul ministrului sănătăţii nr. ...

4. HOTĂRÂRE nr. 5 din 6 ianuarie 2020 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al Judeţului Prahova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 şi al art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta ...

5. ORDIN nr. M.238 din 23 decembrie 2019 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Sănătate" EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

În baza prevederilor art. 9 alin. (2) şi art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă criteriile sectoriale şi pragurile critice aferente sectorului icn - infrastructură critică naţională - „sănătate“, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.art. 2prezentul ordin se publică ...

6. DECRET nr. 13 din 9 ianuarie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 9 ianuarie 2020.nr. 13.----

7. LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, literele ad) şi ae) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ad) vânătoare - acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate; nu constituie acţiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes ...

8. DECRET nr. 12 din 9 ianuarie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea art. 17 alin. (2) din legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 9 ianuarie 2020.nr. 12.----

9. LEGE nr. 12 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 17 din legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful direcţiei generale de poliţie a municipiului bucureşti sau al inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant al corpului naţional al poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de consiliul general al municipiului bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de primarul general al municipiului bucureşti, respectiv ...

10. DECRET nr. 11 din 9 ianuarie 2020 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind modificarea art. 2 pct. 20) din legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 9 ianuarie 2020.nr. 11.-----

11. LEGE nr. 11 din 9 ianuarie 2020 privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 2 din legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 96 din 7 februarie 2014, punctul 20) se modifică şi va avea următorul cuprins: "20) servirea şi consumul băuturilor alcoolice în localuri publice şi în afara acestora pe timpul desfăşurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive, cu excepţia spaţiilor în care sunt organizate evenimente pentru celebrarea revelionului, zilelor unităţilor administrativ-teritoriale, ale categoriilor socio-profesionale sau pentru promovarea unor produse alimentare sau nealimentare, precum şi a perimetrelor special amenajate ...

12. DECRET nr. 10 din 9 ianuarie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 9 ianuarie 2020.nr. 10.----

13. LEGE nr. 10 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări prin legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3 alineatul (1), literele h), k) şi n) se abrogă.2. la articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) serviciile de administrare a domeniului public şi privat se realizează şi se gestionează prin intermediul unor operatori, cu respectarea, după caz, a ...

14. DECRET nr. 9 din 9 ianuarie 2020 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru respingerea ordonanţei guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 9 ianuarie 2020.nr. 9.----

15. LEGE nr. 9 din 9 ianuarie 2020 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse respinge ordonanţa guvernului nr. 13 din 8 iulie 2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, adoptată în temeiul art. 1 pct. vi. 1 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 520 din 13 iulie 2015. această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. ...

16. DECRET nr. 8 din 9 ianuarie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 9 ianuarie 2020.nr. 8.----

17. LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 489 din 14 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 170, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) organismele de gestiune colectivă, începând cu data de 1 ianuarie, au obligaţia de a publica trimestrial, până în ultima zi a primei luni ce urmează trimestrului de referinţă, prin afişare la sediul acestora, precum şi în format electronic, pe pagina proprie de internet, pentru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016