Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1234 din 15 Decembrie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1234 din 15 Decembrie 2020

Monitorul Oficial 1234 din 15 Decembrie 2020 (M. Of. 1234/2020)

2. RECTIFICARE nr. 1.708 din 27 noiembrie 2020 referitoare la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului tineretului şi sportului nr. 1.708/1.531/2020 EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1234 din 15 decembrie 2020

La ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului tineretului şi sportului nr. 1.708/1.531/2020 pentru modificarea anexei la ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului tineretului şi sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. xv alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, cu modificările şi completările aduse prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea ...

3. LISTA nr. 31.156 din 15 decembrie 2020 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1234 din 15 decembrie 2020

┌────┬──────────────────┬──────────────┐│nr. │numele │tipul ││crt.│competitorului │competitorului││ │electoral │ │├────┼──────────────────┼──────────────┤│1 │partidul social │partid politic││ │democrat │ │├────┼──────────────────┼──────────────┤│ │partidul social │ ...

5. DECIZIE nr. 143 din 7 decembrie 2020 privind completarea art. 1 al Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 130/2020 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică prin prezentare directă, expunerea publică a operelor de artă grafică sau plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură, precum şi proiecţia publică a operelor de artă digitală EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1234 din 15 decembrie 2020

În conformitate cu dispoziţiile art. 163 alin. (4) şi art. 181 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de referatul direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. rgii/5.406 din 7.12.2020, în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările ulterioare,directorul general al oficiului român pentru drepturile de autor emite prezenta decizie.art. ila articolul 1 al deciziei directorului general al oficiului român pentru drepturile ...

6. CIRCULARĂ nr. 28 din 10 decembrie 2020 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2020 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1234 din 15 decembrie 2020

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2020 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,11% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei,mugur constantin isărescubucureşti, 10 decembrie 2020.nr. 28.-----

7. ORDIN nr. 6 din 11 decembrie 2020 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1234 din 15 decembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 12, 40 şi 43 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de banca naţională a româniei şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,banca naţională a româniei emite prezentul ordin.art. iordinul băncii naţionale a româniei nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de banca naţională a româniei, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 861 din 20 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ...

8. ORDIN nr. 342 din 11 decembrie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.353/2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis "Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală" EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1234 din 15 decembrie 2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 224.782 din 8.12.2020 întocmit de direcţia generală dezvoltare rurală - autoritate de management pentru programul naţional de dezvoltare rurală şi avizul consiliului concurenţei nr. 15.001 din 10.12.2020,ţinând seama de prevederile:- regulamentului (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;– regulamentului (ue) nr. 1.305/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (feadr) şi de abrogare a regulamentului ...

9. ORDIN nr. 341 din 11 decembrie 2020 pentru modificarea art. 20 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1234 din 15 decembrie 2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 224.781 din 8.12.2020 întocmit de direcţia generală dezvoltare rurală - autoritate de management pentru programul naţional de dezvoltare rurală, precum şi schema de ajutor de stat „sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“ sa 47012 (2016/xa), modificată şi completată prin sa 52220 (2018/xa) şi sa 56548 (2020/xa),în baza prevederilor:- programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 (pndr 2014-2020), aprobat prin decizia de punere în aplicare a comisiei europene nr. c (2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;– regulamentului (ue) nr. 702/2014 al comisiei din 25 iunie 2014 ...

10. HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 11 decembrie 2020 pentru modificarea art. 10 alin. (1) şi (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1234 din 15 decembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatele (1) şi (7) ale articolului 10 din hotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 10(1) valoarea maximă totală a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 3.612.688,25 mii lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale.........................................(7) suma alocată ...

11. HOTĂRÂRE nr. 1.084 din 11 decembrie 2020 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1234 din 15 decembrie 2020

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) 2020/972 al comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a regulamentului (ue) nr. 1.407/2013 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi de modificare a regulamentului (ue) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi ajustările relevante, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicperioada de aplicare a prevederilor hotărârii guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, ...

12. DECIZIA nr. 669 din 29 septembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule şi, în special, ale art. 3 şi art. 7 din acest act normativ EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1234 din 15 decembrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

13. DECRET nr. 1.083 din 15 decembrie 2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1234 din 15 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.118/2020,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 20 decembrie 2020, domnul alfredo ...

14. DECRET nr. 1.082 din 15 decembrie 2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1234 din 15 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.106/2020,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 19 decembrie 2020, doamna loredana ...

15. DECRET nr. 1.081 din 15 decembrie 2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1234 din 15 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.110/2020,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 15 decembrie 2020, domnul cristian ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016