Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 119 din 26 Februarie 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 119 din 26 Februarie 2009

Monitorul Oficial 119 din 26 Februarie 2009 (M. Of. 119/2009)

1. ORDIN nr. 323 din 18 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" in cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 26 februarie 2009

Având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale hotãrârii guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii, în temeiul art. 13 din hotãrârea guvernului nr. 759/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 12 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltãrii regionale şi locuinţei, ...

2. ORDIN nr. 213 din 24 februarie 2009 privind numirea administratorului special la Societatea Comerciala SANEVIT 2003 - S.A. Arad EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 26 februarie 2009

Vãzând referatul de aprobare al secretariatului general nr. i.b./1.896 din 24 februarie 2009, având în vedere prevederile art. 16 din legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile ulterioare, ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin: art. 1 se numeşte domnul radu valentin în calitatea de administrator special al societãţii comerciale sanevit 2003 - s.a. arad. art. 2 pe ...

3. ORDIN nr. 40 din 28 ianuarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" in cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013 EMITENT: MININISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 26 februarie 2009

Având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale hotãrârii guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii, în temeiul art. 13 din hotãrârea guvernului nr. 759/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 12 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltãrii regionale şi locuinţei, ...

4. ORDIN nr. 38 din 11 februarie 2009 privind organizarea si functionarea Politiei Fitosanitare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 26 februarie 2009

Având în vedere referatul de aprobare nr. 131.171 din 26 ianuarie 2009 al agenţiei naţionale fitosanitare, având în vedere prevederile: - art. 3 pct. 20, ale art. 5 lit. k) şi ale art. 8 din legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activitãţii de protecţie a plantelor şi carantinã fitosanitarã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - art. 32 din ordonanţa guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dãunãtorilor şi buruienilor în agriculturã şi silviculturã, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 85/1995 , cu ...

9. HOTARARE nr. 5 din 23 februarie 2009 pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 26 februarie 2009

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 46 din regulamentul senatului, aprobat prin hotãrârea senatului nr. 28/2005 , senatul adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: 1. la anexa nr. i "componenţa comisiei juridice, de numiri, disciplinã, imunitãţi şi ...

10. DECRET nr. 321 din 16 februarie 2009 privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, semnat la Bucuresti la 2 iulie 2007, la Acordul de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare si introducere a taxarii pe autostrada Bucuresti-Pitesti, semnat la Bucuresti la 5 august 1996 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 26 februarie 2009

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, semnat la bucureşti la 2 iulie 2007, la acordul de garanţie dintre românia şi banca europeanã pentru reconstrucţie şi dezvoltare pentru finanţarea proiectului de modernizare şi introducere a taxãrii pe autostrada bucureşti-piteşti, semnat la bucureşti la 5 august 1996, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

11. ACORD DE MODIFICARE nr. 2 din 2 iulie 2007 la Acordul de garantie, datat 5 august 1996 (Proiectul de modernizare si introducere a taxarii pe autostrada Bucuresti-Pitesti), dintre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Romania EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 26 februarie 2009

________ *) traducere. datat: 2 iulie 2007 acordul de modificare nr. 2 la acordul de garanţie, datat 5 august 1996, dintre banca europeanã pentru reconstrucţie şi dezvoltare (banca) şi românia (garantul), datat 2 iulie 2007 (amendamentul). preambul având în vedere cã, urmare a acordului de împrumut datat 5 august 1996 (acordul de împrumut), banca a fost de acord cu acordarea unui împrumut (Împrumutul) administraţiei naţionale a ...

12. LEGE nr. 15 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, semnat la Bucuresti la 2 iulie 2007, la Acordul de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare si introducere a taxarii pe autostrada Bucuresti-Pitesti, semnat la Bucuresti la 5 august 1996 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 26 februarie 2009

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se ratificã cel de-al doilea amendament, semnat la bucureşti la 2 iulie 2007, la acordul de garanţie dintre românia şi banca europeanã pentru reconstrucţie şi dezvoltare pentru finanţarea proiectului de modernizare şi introducere a taxãrii pe autostrada bucureşti-piteşti, semnat la bucureşti la 5 august 1996, ratificat prin ordonanţa guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 203 din 29 august 1996, ...

13. DECRET nr. 319 din 16 februarie 2009 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului convenit intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 18 aprilie 2008 si la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 26 februarie 2009

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru ratificarea amendamentului convenit între românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, prin scrisoarea semnatã la bucureşti la 18 aprilie 2008 şi la paris la 29 aprilie 2008, la acordul-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, semnat la bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la paris la 10 ianuarie 2006, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial ...

14. AMENDAMENT din 18 aprilie 2008 la Acordul-cadru de imprumut din data de 10 ianuarie 2006, referitor la F/P 1525 (2005) privind locuintele sociale*1) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 26 februarie 2009

__________ *1) traducere. Între banca de dezvoltare a consiliului europei, denumitã în continuare bdce, şi românia, reprezentatã de ministerul economiei şi finanţelor, denumitã în continuare Împrumutat, ca urmare a modificãrii legislaţiei române referitoare la locuinţele sociale şi a necesitãţilor actualizate de implementare a proiectului, aşa cum au fost prezentate în scrisorile primite de la ministerul economiei şi finanţelor la datele de 18 decembrie 2007 şi 6 martie 2008, prezentul amendament la acordul-cadru de împrumut din data de 10 ianuarie 2006 modificã acordul-cadru de împrumut sus-menţionat, dupã cum urmeazã: ...

15. LEGE nr. 13 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Amendamentului convenit intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 18 aprilie 2008 si la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 26 februarie 2009

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se ratificã amendamentul convenit între românia, reprezentatã de ministerul economiei şi finanţelor, şi banca de dezvoltare a consiliului europei, prin scrisoarea semnatã la bucureşti la 18 aprilie 2008 şi la paris la 29 aprilie 2008, la acordul-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, semnat la bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la paris la 10 ianuarie 2006, ratificat prin legea nr. 301/2006 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 644 din 26 iulie 2006. aceastã ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016