Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1158 din 29 Noiembrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1158 din 29 Noiembrie 2022

Monitorul Oficial 1158 din 29 Noiembrie 2022 (M. Of. 1158/2022)

1. NORMĂ nr. 28 din 21 noiembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1158 din 29 noiembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (12) şi (14), art. 111-114 şi ale art. 128 lit. g) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 29 alin. (10) şi (12), ale art. 100-104 şi ale art. 108 lit. g) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere ...

2. ORDIN nr. 3.047 din 29 noiembrie 2022 pentru aprobarea Schemei de finanţare - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia I.4 - Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1158 din 29 noiembrie 2022

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) 2020/2.094 al consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al uniunii europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de covid-19 şi ale regulamentului (ue) 2021/241 al parlamentului european şi al consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a mecanismului de redresare şi rezilienţă,luând în considerare prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate româniei prin mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea ...

3. DECIZIE nr. 541 din 29 noiembrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Saragea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1158 din 29 noiembrie 2022

Având în vedere adresa ministerului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 4.153 din 24 noiembrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.711 din 25 noiembrie 2022 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/33.629/mn din 28 noiembrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 51.158/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 7 decembrie ...

4. DECIZIE nr. 540 din 29 noiembrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen-Mihaela Bardoş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1158 din 29 noiembrie 2022

Având în vedere adresa ministerului sănătăţii nr. 20.952 din 21 noiembrie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/33.228/mn din 22 noiembrie 2022, şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 50.830/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 3 decembrie 2022, doamna carmen-mihaela bardoş, director - direcţia programe de sănătate publică, exercită, cu caracter temporar, ...

5. ACORD din 7 iulie 2022 între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO*) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1158 din 29 noiembrie 2022

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 1.428 din 29 noiembrie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1158 din 29 noiembrie 2022.──────────*) traducere.guvernul românieişiorganizaţia naţiunilor unite pentru educaţie, Ştiinţă şi cultură (unesco),recunoscând necesitatea şi oportunitatea cooperării în domeniul fizicii cu instituţiile româneşti şi între aceste instituţii şi alte ţări, în special din europa centrală şi de est şi ţările africane,făcând referire la rezoluţia 36 c/27, prin care conferinţa generală a decis să înfiinţeze centrul internaţional pentru pregătire şi cercetare avansată în fizică (cifra) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile unesco şi a autorizat directorul general să semneze prezentul acord, ...

6. HOTĂRÂRE nr. 1.428 din 29 noiembrie 2022 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 7 iulie 2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1158 din 29 noiembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi organizaţia naţiunilor unite pentru educaţie, Ştiinţă şi cultură (unesco) privind reînnoirea centrului internaţional pentru pregătire avansată şi cercetare în fizică (cifra) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile unesco, semnat la paris la 7 iulie 2022.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,sebastian-ioan burdujap. ministrul afacerilor externe,janina-mirela sitaru,secretar de statbucureşti, 29 noiembrie 2022.nr. 1.428.acord din 7 iulie 2022

7. HOTĂRÂRE nr. 1.427 din 29 noiembrie 2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru finanţarea schemei de sprijin prevăzute la art. 5^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1158 din 29 noiembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, pe anul 2022, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, la capitolul 70.01 „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, la titlul 51 „transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „transferuri curente“, alineatul 51.01.34 „transferuri pentru compensarea creşterilor neprevăzute ale preţurilor la combustibili“, cu suma de 140.000 mii lei, reprezentând credite ...

8. HOTĂRÂRE nr. 1.426 din 29 noiembrie 2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală Polivalentă Municipiul Piteşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1158 din 29 noiembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „sală polivalentă municipiul piteşti“, situat în municipiul piteşti, str. basarabia nr. 35, judeţul argeş, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, în limita sumelor aprobate anual ...

9. HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 29 noiembrie 2022 pentru prelungirea perioadelor de îndeplinire a obligaţiilor de compensare care fac obiectul unor acorduri de compensare încheiate între Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială şi Compania Naţională ROMARM - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1158 din 29 noiembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicperioadele de îndeplinire a obligaţiilor de compensare care fac obiectul acordurilor de compensare nr. 1.874 din 8 octombrie 2020, nr. 1.935 din 21 octombrie 2020 şi nr. 2.336 din 15 decembrie 2020, încheiate între oficiul de compensare pentru achiziţii de tehnică specială şi compania naţională romarm ...

10. HOTĂRÂRE nr. 1.424 din 29 noiembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 633/2022 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2022 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1158 din 29 noiembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 din legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 111 alin. (1) lit. f) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 633/2022 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul ministerului educaţiei, pentru finanţarea în anul 2022 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 481 din 13 ...

11. HOTĂRÂRE nr. 1.423 din 29 noiembrie 2022 pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1158 din 29 noiembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (4) din regulamentul (ue) nr. 702/2014 al comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1prevederile hotărârii guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 967 din 30 decembrie 2014, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016