Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1126 din 25 Noiembrie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1126 din 25 Noiembrie 2021

Monitorul Oficial 1126 din 25 Noiembrie 2021 (M. Of. 1126/2021)

1. ORDIN nr. 116 din 17 noiembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile membrilor Comitetului de reglementare şi ale personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1126 din 25 noiembrie 2021

Având în vedere dispoziţiile art. 14 şi ale art. 22 alin. (2) lit. c) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (17) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ordin:art. iregulamentul privind drepturile şi obligaţiile membrilor comitetului de reglementare şi ale personalului angajat al autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de ...

2. HOTĂRÂRE nr. 80 din 25 noiembrie 2021 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1126 din 25 noiembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi ale art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.282 din 23 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 25, cu următorul cuprins:"25. componenţa comisiei pentru antreprenoriat şi turism limitele aprobate: 11-41 ┌────┬─────────────────────┬─────────────┐│nr. ...

3. HOTĂRÂRE nr. 79 din 25 noiembrie 2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1126 din 25 noiembrie 2021

Camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicregulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 778 din 12 august 2021, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 41, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă, cu excepţia membrilor comisiei pentru regulament, comisiei de validare, comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, comisiei pentru comunităţile de ...

4. ORDIN nr. 1.293 din 17 noiembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020 EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1126 din 25 noiembrie 2021

Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 109/2021,având în vedere:- referatul de aprobare nr. 110.813 din 11.11.2021 întocmit de direcţia generală asistenţă tehnică programe europene;– avizul favorabil al consiliului concurenţei nr. 8.593 din 14.10.2021 referitor la proiectul de ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene pentru modificarea şi completarea schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării ...

7. ORDIN nr. 1.165 din 29 octombrie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A. EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1126 din 25 noiembrie 2021

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului energiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din ...

8. ORDIN nr. 1.120 din 23 noiembrie 2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1126 din 25 noiembrie 2021

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (2) şi ale art. 9 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului sars-cov-2,în temeiul art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi protecţiei sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:art. ianexa nr. 2 la ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe ...

9. ORDIN nr. 674 din 22 noiembrie 2021 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea examenului de competenţă profesională EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1126 din 25 noiembrie 2021

În temeiul prevederilor:- art. 8-10, 43, 50-53, 73-75 şi ale art. 77 alin. (2) şi (3) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare;– regulamentului (ue) nr. 537/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a deciziei 2005/909/ce a comisiei;– normelor privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională, aprobate prin ordinul preşedintelui autorităţii pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar nr. 135/2018, ...

10. ORDIN nr. 673 din 22 noiembrie 2021 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea programelor de formare continuă EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1126 din 25 noiembrie 2021

În temeiul prevederilor:- art. 12, 43, 50-53, 73-75 şi ale art. 77 alin. (2) şi (3) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare;– regulamentului (ue) nr. 537/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a deciziei 2005/909/ce a comisiei;– normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin ordinul preşedintelui autorităţii pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar nr. 90/2018, cu ...

11. DECIZIA nr. 489 din 13 iulie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1126 din 25 noiembrie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

12. DECRET nr. 1.133 din 25 noiembrie 2021 pentru numirea în funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1126 din 25 noiembrie 2021

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea preşedintelui româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 30 noiembrie 2021, doamna luminiţa-teodora odobescu se numeşte în funcţia de consilier prezidenţial.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 25 noiembrie 2021.nr. 1.133.-----

13. DECRET nr. 1.131 din 25 noiembrie 2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1126 din 25 noiembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.058/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 1 decembrie 2021, doamna gabriela iancu, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016