Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1125 din 22 Noiembrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1125 din 22 Noiembrie 2022

Monitorul Oficial 1125 din 22 Noiembrie 2022 (M. Of. 1125/2022)

1. ORDIN nr. 2.837 din 2 noiembrie 2022 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal, indicativ NP 062/2002", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 938/2002*) EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022

*) ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 938/2002 nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i.În conformitate cu prevederile art. 10 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din regulamentul privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 pct. 31) din hotărârea guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi ...

2. DECIZIE nr. 6 din 7 noiembrie 2022 privind încetarea concesionării acordate prin Licenţa de exploatare nr. 22.376/2019 pentru exploatarea resurselor de apă minerală naturală (necarbogazoasă) în perimetrul Lunca Bradului-Pârâul Neamţului, judeţul Mureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Fitoprest - S.R.L. EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022

Având în vedere:- art. 34 lit. a) şi art. 37 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare; – referatul direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. integrare europeană nr. 301.499 din 27.10.2022,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următoarea decizie:art. 1concesionarea acordată prin licenţa de exploatare nr. 22.376/2019 pentru exploatarea resurselor de apă minerală naturală (necarbogazoasă) în perimetrul lunca bradului-pârâul neamţului, judeţul mureş, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale şi societatea fitoprest ...

3. ORDIN nr. 2.325 din 21 noiembrie 2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 548/2022 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022

Ţinând seama de prevederile art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, aprobată prin legea nr. 21/2012, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere că prin anexa nr. 2 la ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători, cu modificările ulterioare, ...

4. DECIZIE nr. 537 din 22 noiembrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Samir-Adrian Cîmpean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Sălaj EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 25.994 din 11 noiembrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.292 din 14 noiembrie 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul sălaj prin adresa nr. 10.930 din 26 octombrie 2022, precum şi adresele agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 47.830/2022 şi 47.444/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi ...

5. DECIZIE nr. 536 din 22 noiembrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela-Daniela Balaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022

Având în vedere propunerea agenţiei naţionale pentru achiziţii publice, formulată prin adresa nr. 26.672 din 10 noiembrie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/32.129/mn din 11 noiembrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 49.137/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 21 decembrie 2022, doamna ionela-daniela balaş, consilier, clasa i, grad ...

6. DECIZIE nr. 535 din 22 noiembrie 2022 privind detaşarea domnului Dumitru-Viorel Pârvu din funcţia publică de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în funcţia publică vacantă de director al Direcţiei juridice şi resurse umane din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022

Având în vedere propunerea agenţiei naţionale pentru dezvoltarea infrastructurii în sănătate formulată prin adresa nr. 88 din 28.10.2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 45.932/2022,în temeiul dispoziţiilor art. 29, art. 502 alin. (1) lit. b) şi alin. (6), art. 505 alin. (1)-(6) şi (8) şi art. 530 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul dumitru-viorel pârvu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice din cadrul consiliului naţional de soluţionare a ...

7. DECIZIE nr. 534 din 22 noiembrie 2022 privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion-Tudor Coman a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022

Având în vedere adresa ministerului familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse nr. 7.786 din 15 noiembrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.375 din 16 noiembrie 2022, precum şi cererea domnului ion-tudor coman,în temeiul art. 29, al art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează, la cerere, exercitarea cu ...

8. DECRET nr. 1.317 din 21 noiembrie 2022 privind promulgarea Legii pentru denunţarea Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova la 22 octombrie 1963, şi a protocoalelor sale de modificare şi completare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru denunţarea convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea băncii internaţionale de colaborare economică, încheiată la moscova la 22 octombrie 1963, şi a protocoalelor sale de modificare şi completare şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 21 noiembrie 2022.nr. 1.317.-----

9. LEGE nr. 321 din 21 noiembrie 2022 pentru denunţarea Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova la 22 octombrie 1963, şi a protocoalelor sale de modificare şi completare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se denunţă convenţia privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea băncii internaţionale de colaborare economică, încheiată la moscova la 22 octombrie 1963, ratificată prin decretul consiliului de stat nr. 132/1964, publicat în buletinul oficial nr. 3 din 6 aprilie 1964.art. 2se denunţă următoarele protocoale de modificare şi completare a convenţiei prevăzute la art. 1:a) protocolul referitor la modificarea convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea băncii internaţionale de colaborare economică, precum şi statutul acestei bănci, semnat la moscova la 18 decembrie 1970, ratificat prin decretul consiliului de stat nr. 257/1971, publicat în buletinul oficial nr. ...

10. DECRET nr. 1.316 din 21 noiembrie 2022 privind promulgarea Legii pentru denunţarea Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, şi a protocolului său de modificare şi completare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru denunţarea acordului interguvernamental privind înfiinţarea băncii internaţionale de investiţii şi a statutului acesteia, semnate la moscova la 10 iulie 1970, şi a protocolului său de modificare şi completare şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 21 noiembrie 2022.nr. 1.316.-----

11. LEGE nr. 320 din 21 noiembrie 2022 pentru denunţarea Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, şi a protocolului său de modificare şi completare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se denunţă acordul interguvernamental privind înfiinţarea băncii internaţionale de investiţii şi a statutului acesteia, semnate la moscova la 10 iulie 1970, la care românia a aderat prin decretul nr. 24/1971.art. 2se denunţă protocolul de modificare a acordului privind înfiinţarea băncii internaţionale de investiţii şi a statutului acesteia, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la havana şi semnat de românia la 1 iulie 2015 la moscova, ratificat prin legea nr. 244/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 984 din 7 decembrie 2016.art. 3notificarea de renunţare la calitatea de membru se va transmite consiliului ...

12. DECRET nr. 1.315 din 21 noiembrie 2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea programului imm factor - produs de garantare a creditului comercial şi a schemei de ajutor de stat asociate acestuia şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 21 noiembrie 2022.nr. 1.315.-----

13. LEGE nr. 319 din 21 noiembrie 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146 din 24 august 2020 privind aprobarea programului imm factor - produs de garantare a creditului comercial şi a schemei de ajutor de stat asociate acestuia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 780 din 26 august 2020.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele camerei deputaŢilor,ciprian-constantin Şerbanp. preŞedintele senatului,alina-Ştefania gorghiubucureşti, 21 noiembrie 2022.nr. 319.-----

14. DECRET nr. 1.314 din 21 noiembrie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 21 noiembrie 2022.nr. 1.314.-----

15. LEGE nr. 318 din 21 noiembrie 2022 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) după expirarea perioadei contractuale iniţiale, prelungirea contractului de închiriere se face, succesiv, pe perioade de câte 5 ani."2. la articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 10(1) locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016