Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.837 din 2 noiembrie 2022  privind modificarea şi completarea reglementării tehnice Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.837 din 2 noiembrie 2022 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal, indicativ NP 062/2002", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 938/2002*)

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1125 din 22 noiembrie 2022
    *) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 938/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 pct. 31) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 7.06.2022 al Comitetului tehnic de specialitate CTS B - Siguranţă în exploatare pentru construcţii, Subcomitetul construcţii căi de comunicaţii terestre şi construcţii aferente transportului pe şine, precum şi Procesul-verbal de avizare nr. 15 din 27.09.2022 al Comitetului tehnic de coordonare generală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei,
    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Reglementarea tehnică „Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal, indicativ NP 062/2002“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 938/2002, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 10/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.1. Prezentul normativ are ca obiect proiectarea sistemelor de iluminat destinate căilor de circulaţie rutieră şi zonelor particulare ale acestora, sistemelor destinate tunelurilor şi pasajelor rutiere, precum şi proiectarea sistemelor de iluminat destinate căilor de circulaţie pietonală şi a zonelor adiacente*.
    Prevederile prezentului normativ fac referire la cerinţele tehnologice şi estetice ale sistemelor de iluminat ce fac obiectul prezentului normativ.
    * zone adiacente - zone aflate în incinta parcurilor şi a zonelor rezidenţiale de tipul: locuri de joacă, platforme pentru exerciţii fizice şi activităţi recreative etc."

    2. Punctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.3. Prin proiectarea sistemelor de iluminat se vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la cerinţele fundamentale de calitate:
    a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
    b) securitate la incendiu;
    c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
    d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
    e) protecţie împotriva zgomotului;
    f) economie de energie şi izolare termică;
    g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale."

    3. Capitolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. ABREVIERI ŞI NOTAŢII (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
"

    4. Punctul 4.2.2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.2.2.1. Nivelul de luminanţă
    Luminanţa este principala mărime fotometrică în funcţie de care se dimensionează sistemul de iluminat destinat căilor de circulaţie rutieră.
    Coeficienţii de luminanţă utilizaţi în prezent în calculul acestei mărimi fotometrice sunt prezentaţi în tabelele din SR EN 13201-3.
    Vizibilitatea conducătorului auto este direct influenţată de luminanţa căii de circulaţie, aceasta fiind singura mărime fotometrică activă faţă de ochiul uman.
    Stabilirea nivelului de luminanţă se face în funcţie de o serie de factori:
    - densitatea de trafic;
    – complexitatea traficului;
    – controlul traficului;
    – separarea traficului;
    – raportul de zonă alăturată.
    Densitatea de trafic se referă la numărul vehiculelor/oră, bandă şi sens de pe calea de circulaţie respectivă.
    Complexitatea traficului se referă la infrastructură, condiţii de trafic, vizibilitate, vecinătăţi.
    Controlul traficului se referă la modul în care este asigurată siguranţa traficului rutier, prin prezenţa semnelor şi semnalizărilor rutiere, a marcajelor rutiere.
    Separarea traficului se referă la marcarea diferitelor benzi de circulaţie pentru autovehicule, vehicule de transport, vehicule de viteză redusă, ciclişti, pietoni.
    În funcţie de caracteristicile drumului, i se asociază acestuia clasa sistemului de iluminat corespunzătoare, conform SR CEN/TR 13201-1.
    Se stabileşte nivelul de luminanţă corespunzător drumului al cărui sistem de iluminat se realizează, cu ajutorul tabelului 1.1 din anexa A 1.1."

    5. Punctul 4.2.2.2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.2.2.2.2. În funcţie de caracteristicile zonei periculoase, se recomandă asocierea unei clase a sistemului de iluminat corespunzătoare, numerotate C0....C5, prezentate în tabelele din SR CEN/TR 13201-1."

    6. Punctul 4.2.2.2.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.2.2.2.4. Valorile admise ale iluminării medii pe întreaga suprafaţă sunt prezentate în tabelul 1.2 din anexa A 1.1."

    7. Punctul 4.2.2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.2.2.3. Distribuţia luminanţelor în planul drumului
    Performanţa vizuală este direct influenţată de uniformitatea luminanţei în planul căii de circulaţie.
    Uniformitatea luminanţei în planul căii de circulaţie poate fi apreciată prin intermediul coeficientului de uniformitate generală U_0.
    Relaţia de calcul a coeficientului de uniformitate generală este: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    L_min - luminanţa minimă de pe întreaga suprafaţă de calcul;
 (a se vedea imaginea asociată)
    – luminanţa medie a suprafeţei de calcul.
    Coeficientul de uniformitate generală U_0 este adimensional.
    Valoarea minimă admisă a acestui coeficient este dată în tabelul 1.1 din anexa A 1.1.
    Probabilitatea de observare a unui obstacol aflat pe carosabil creşte odată cu creşterea coeficientului de uniformitate generală U_0.
    La acelaşi nivel de luminanţă, în condiţiile în care coeficientul de uniformitate scade sub valoarea minimă admisă, probabilitatea de observare a obiectelor scade sensibil.
    Confortul vizual este direct influenţat de valoarea coeficientului de uniformitate longitudinală care este dat de relaţia: (a se vedea imaginea asociată)

    unde:
    L′_min - luminanţa minimă considerată în axul benzii de circulaţie pe care se deplasează conducătorul auto;
    L′_max - luminanţa maximă considerată în axul benzii de circulaţie pe care se deplasează conducătorul auto.
    Coeficientul de uniformitate longitudinală U_I este adimensional.
    Valoarea minimă admisă a acestui coeficient este dată în tabelul 1.1. din anexa A 1.1.
    Confortul vizual creşte odată cu creşterea valorii coeficientului de uniformitate longitudinală."

    8. Punctul 4.2.2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.2.2.5. Distribuţia iluminării în planul drumului
    În cazul zonelor periculoase, evaluarea cantitativă a ambientului luminos se face având ca mărime de bază iluminarea.
    Controlul fenomenului de orbire de inconfort cauzat de adaptarea ochiului observatorului la niveluri diferite de luminanţă/iluminare se face cu coeficientul de uniformitate generală U_0(E).
    Determinarea coeficientului de uniformitate generală se face cu relaţia U_0(E): (a se vedea imaginea asociată)

    unde:
    E_Hmin - iluminarea minimă în plan orizontal de pe întreaga suprafaţă de calcul;
 (a se vedea imaginea asociată)
    – iluminarea medie a suprafeţei de calcul.
    Coeficientul de uniformitate generală U_0(E) este adimensional.
    Valorile minime admise ale coeficientului de uniformitate sunt precizate în tabelul 1.2 din anexa A 1.1."

    9. Punctul 4.2.2.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.2.2.6. Raportul de iluminare de margine (R_EI)
    Raportul de iluminare de margine ia în consideraţie nivelul de iluminare al zonelor adiacente drumurilor destinate circulaţiei rutiere.
    Iluminatul zonelor alăturate corelat cu iluminatul drumului permite conducătorului auto să prevină în timp util eventualele accidente.
    Raportul de iluminare de margine trebuie calculat şi măsurat în conformitate cu SR EN 13201-3 şi SR EN 13201-4.
    Valorile maxime admise ale raportului de zonă alăturată sunt precizate în tabelul 1.1 din anexa A 1.1."

    10. Punctele 4.4.2.1.2, 4.4.2.1.4, 4.4.2.1.5, 4.4.2.1.6, 4.4.2.1.8, 4.4.2.1.9 şi 4.4.2.1.10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "4.4.2.1.2. În funcţie de caracteristicile drumului, i se asociază acestuia clasa sistemului de iluminat corespunzătoare de tip P (clasele fiind numerotate P_1......P_7), utilizând tabelul din SR CEN/TR 13201-1.
    .............................................................................................
4.4.2.1.4. Se stabileşte nivelul de iluminare corespunzător drumului pentru care se realizează sistemul de iluminat, cu ajutorul tabelului 1.3 din anexa A 1.1.
4.4.2.1.5. În cazul drumurilor pietonale care permit accesul pietonilor din zonele de parcare către zonele comerciale, al drumurilor pietonale care fac legătura între zonele rezidenţiale şi locuri de agrement sau în cazul drumurilor care traversează parcurile, nivelurile de iluminare recomandate sunt specificate în tabelul 1.4 din anexa A 1.1.
4.4.2.1.6. În cazul trecerilor pietonale nivelul de iluminare este specificat în tabelul 1.5 din anexa A 1.1.
    .............................................................................................
4.4.2.1.8. Nivelurile de iluminare recomandate pentru rampe şi scări destinate circulaţiei pietonale sunt specificate în tabelul 1.6 din anexa A 1.1.
4.4.2.1.9. Nivelurile de iluminare/luminanţă recomandate pentru poduri destinate circulaţiei pietonale şi cicliştilor sunt date în tabelul 1.7 din anexa A 1.1.
4.4.2.1.10. Nivelurile de iluminare recomandate pentru pasaje destinate circulaţiei pietonale sau cicliştilor sunt date în tabelul 1.8 din anexa A 1.1."

    11. Punctul 4.4.2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.4.2.3. Distribuţia luminanţelor în câmpul vizual al pietonului:
    Evaluarea orbirii de incapacitate se realizează cu ajutorul indicelui de orbire i.
    Determinarea indicelui de orbire i se face cu relaţia:
    i = L · A^0,5,
    unde:
    L - luminanţa medie pe direcţia cuprinsă între 85^0 şi 90^0 de la axa verticală a corpului/aparatului de iluminat; [cd/m^2];
    A - suprafaţa emisivă a corpului/aparatului de iluminat pe direcţia care formează 90^0 cu axa verticală a corpului/aparatului de iluminat.
    Valorile indicelui de orbire sunt precizate în tabelele din SR EN 13201-2."

    12. Punctul 4.6.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.6.1. Nivelul de luminanţă
    Nivelul de luminanţă variază de-a lungul tunelului şi pasajului subteran, fiind diferit de la o zonă la alta şi în unele cazuri, chiar de-a lungul aceleiaşi zone.
    Nivelurile de luminanţă corespunzătoare zonelor din interiorul tunelului depind de luminanţa ambientului luminos exterior, viteza de deplasare maximă admisă şi distanţa de oprire în siguranţă."

    13. Punctul 5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5.2. Sursele de lumină trebuie să corespundă cerinţelor de calitate specificate în standardele SR EN 60432 (standard pe părţi), SR EN 61167, SR EN 60081, SR EN 60662 aflate în vigoare în momentul aplicării prevederilor prezentului normativ."

    14. Punctul 5.6 se abrogă.
    15. Punctul 7.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7.2. Sisteme de iluminat destinate căilor de circulaţie pietonală şi zonelor adiacente"

    16. Punctul 7.2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7.2.1. Sistemele de iluminat destinate căilor de circulaţie pietonală şi zonelor adiacente trebuie concepute astfel încât:
    - să facă posibilă identificarea obstacolelor sau a iregularităţilor de pe suprafaţa drumului sau din zona adiacentă;
    – să ofere posibilitatea de a observa trăsăturile altor persoane în timp util pentru a determina intenţiile acestor persoane (prietenoase sau ostile);
    – să asigure un ambient luminos confortabil şi plăcut."

    17. Punctele 7.2.1.1, 7.2.1.6, 7.2.1.8, 7.2.1.9, 7.2.1.10 şi 7.2.1.13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "7.2.1.1. Pentru adoptarea soluţiilor luminotehnice ale sistemelor de iluminat destinate căilor de circulaţie pietonală şi zonelor adiacente trebuie să se respecte recomandările de calitate făcute în capitolul 4.
    ..............................................................................................
7.2.1.6. Montarea corpurilor/aparatelor de iluminat la o înălţime mai mică de 3 m se adoptă, în general, în cazul aleilor pietonale din parcuri şi grădini.
    ..................................................................................................
7.2.1.8. Amplasarea corpurilor/aparatelor de iluminat cu o înălţime mai mică de 3 m trebuie să se facă, în general, în afara căii de circulaţie pietonală (în spaţiul verde), pe părţile laterale (unilateral sau bilateral) pentru a nu împiedica circulaţia pietonală.
    În zonele adiacente, acestea se vor amplasa astfel încât să nu împiedice activitatea desfăşurată şi să nu pună în pericol sănătatea şi viaţa participanţilor.
7.2.1.9. Montarea corpurilor/aparatelor de iluminat pe stâlpi, la înălţimi cuprinse între 3 m şi 5 m, se practică în cazul aleilor pietonale largi, trotuarelor, drumurilor destinate circulaţiei pietonale din zonele rezidenţiale, comerciale, industriale şi în zonele adiacente cu deschideri mari.
    În acest caz se recomandă alegerea unor corpuri/aparate de iluminat decorative care să se integreze în arhitectura mediului înconjurător.
7.2.1.10. Amplasarea corpurilor de iluminat se poate face central (în rezerva centrală sau pe suprafaţa destinată circulaţiei dacă nu există rezervă centrală), pe părţile laterale, unilateral sau bilateral (pe suprafaţa destinată circulaţiei pietonale sau în zonele învecinate acesteia).
    În acest caz, pe stâlpul de susţinere pot fi montate unul sau mai multe corpuri/aparate de iluminat.
    ..................................................................................................
7.2.1.13. Montarea corpurilor/aparatelor de iluminat utilizate în iluminatul pietonal poate fi făcută, în anumite situaţii (de exemplu, trotuare foarte înguste) prin intermediul unor braţe de susţinere încastrate în faţadele clădirilor. În acest caz este necesar să se obţină acordul proprietarilor clădirilor respective şi/sau al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice dacă clădirea respectivă este declarată monument arhitectural."

    18. După punctul 7.2.1.14 se introduc două noi puncte, punctele 7.2.2 şi 7.2.2.1, cu următorul cuprins:
    "7.2.2. Locuri de joacă, zone de exerciţii fizice şi activităţi recreative
    Acest subcapitol se referă la zonele adiacente aleilor pietonale destinate locurilor de joacă şi recreere pentru copii, platformelor dotate cu echipamente pentru desfăşurarea activităţilor fizice de tip fitness, zonelor de odihnă/socializare, spaţiilor special amenajate pentru animalele de companie şi altor zone cu activităţi similare.
7.2.2.1. Nivelurile de iluminare recomandate pentru zonele adiacente aleilor pietonale (locuri de joacă, zone de exerciţii fizice şi activităţi recreative, zone de odihnă, spaţii special amenajate pentru animalele de companie) sunt specificate în tabelul 1.9 din anexa A 1.1."

    19. Punctul 7.2.2 se modifică şi se renumerotează, devenind punctul 7.2.3, şi va avea următorul cuprins:
    "7.2.3. Întreţinerea sistemelor de iluminat destinate căilor de circulaţie pietonală şi zonelor adiacente"

    20. Punctul 7.2.2.1 se modifică şi se renumerotează, devenind punctul 7.2.3.1, şi va avea următorul cuprins:
    "7.2.3.1. Menţinerea valorilor medii admise recomandate se face prin schimbarea periodică a surselor de lumină în funcţie de durata de funcţionare a acestora."

    21. Punctul 7.2.2.2 se modifică şi se renumerotează, devenind punctul 7.2.3.2, şi va avea următorul cuprins:
    "7.2.3.2. Curăţarea periodică a corpurilor de iluminat se va face ţinând cont de valoarea factorului de menţinere luat în calcul şi respectând indicaţiile producătorului."

    22. Punctul 7.2.2.3 se modifică şi se renumerotează, devenind punctul 7.2.3.3, şi va avea următorul cuprins:
    "7.2.3.3. Controlul periodic al nivelului de luminanţă/iluminare cu ajutorul aparatelor de măsură corespunzătoare, calibrate cel puţin o dată pe an."

    23. Punctul 7.2.2.4 se modifică şi se renumerotează, devenind punctul 7.2.3.4, şi va avea următorul cuprins:
    "7.2.3.4. Este necesară verificarea periodică şi schimbarea corpurilor/aparatelor de iluminat care nu mai corespund, a garniturilor de etanşeizare, aparatelor auxiliare etc."

    24. După punctul 7.3.3.6 se introduc patru noi puncte, punctele 7.4, 7.4.1, 7.4.2 şi 7.4.3, cu următorul cuprins:
    "7.4. Controlul, monitorizarea şi eficientizarea sistemelor de iluminat public
7.4.1. Se recomandă implementarea unui sistem de management şi telegestiune, atât pentru sistemele de iluminat public noi proiectate, cât şi pentru cele existente care se reabilitează, pentru controlul, monitorizarea, măsurarea parametrilor specifici şi gestionarea funcţionării sistemului de iluminat.
7.4.2. Prin implementarea sistemelor de management şi telegestiune se poate realiza un iluminat adaptiv. Astfel, un segment de drum, la intervale orare diferite, poate fi încadrat în una sau mai multe clase de iluminat.
7.4.3. Sistemele de management şi telegestiune nu trebuie să modifice parametrii şi criteriile de calitate ale sistemului de iluminat public astfel încât să se depăşească valorile minime sau maxime impuse de clasele de iluminat M, C şi P."

    25. Titlul anexei A.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Valori recomandate pentru căile de circulaţie pietonală"

    26. Tabelul 1.1 se abrogă.
    27. Tabelul 1.2 se modifică şi se renumerotează, devenind tabelul 1.1, şi va avea următorul cuprins:
    "Valorile recomandate ale criteriilor de evaluare a ambientului luminos în cazul căilor de circulaţie rutieră:
    Tabel 1.1 (a se vedea imaginea asociată)
"

    28. Tabelul 1.3 se abrogă.
    29. Tabelul 1.4 se modifică şi se renumerotează, devenind tabelul 1.2, şi va avea următorul cuprins:
    "Valori recomandate ale criteriilor de evaluare a confortului luminos în cazul zonelor periculoase aflate dea lungul căilor de circulaţie:
    Tabel 1.2 (a se vedea imaginea asociată)
"

    30. Tabelul 1.5 se abrogă.
    31. Tabelul 1.6 se modifică şi se renumerotează, devenind tabelul 1.3, şi va avea următorul cuprins:
    "Niveluri de iluminare recomandate pentru clasele sistemelor de iluminat pentru drumuri destinate pietonilor şi cicliştilor:
    Tabel 1.3 (a se vedea imaginea asociată)
"

    32. Tabelul 1.7 se modifică şi se renumerotează, devenind tabelul 1.4, şi va avea următorul cuprins:
    "Niveluri de iluminare recomandate pentru căi de circulaţie pietonală de legătură între diferite zone ale oraşului:
    Tabel 1.4 (a se vedea imaginea asociată)
"

    33. Tabelul 1.8 se modifică şi se renumerotează, devenind tabelul 1.5 şi va avea următorul cuprins:
    "Niveluri de iluminare recomandate pentru trecerile de pietoni:
    Tabel 1.5 (a se vedea imaginea asociată)
"

    34. Tabelul 1.9 se modifică şi se renumerotează, devenind tabelul 1.6, şi va avea următorul cuprins:
    "Niveluri de iluminare recomandate pentru rampe şi scări destinate circulaţiei pietonale:
    Tabel 1.6 (a se vedea imaginea asociată)
"

    35. Tabelul 1.10 se modifică şi se renumerotează, devenind tabelul 1.7, şi va avea următorul cuprins:
    "Niveluri de iluminare/luminanţă recomandate pentru poduri destinate circulaţiei pietonale şi bicicliştilor:
    Tabel 1.7 (a se vedea imaginea asociată)
"

    36. Tabelul 1.11 se modifică şi se renumerotează, devenind tabelul 1.8, şi va avea următorul cuprins:
    "Niveluri de iluminare recomandate pentru pasaje destinate numai circulaţiei pietonale sau bicicliştilor:
    Tabel 1.8 (a se vedea imaginea asociată)
"

    37. Tabelul 1.12 se abrogă.
    38. În cadrul anexei 1, după tabelul 1.8 se introduce un nou tabel, tabelul 1.9, cu următorul cuprins:
    "Niveluri de iluminare recomandate pentru zonele adiacente aleilor pietonale:
    (locuri de joacă, zone de exerciţii fizice şi activităţi recreative, zone de odihnă, spaţii special amenajate pentru animalele de companie)
    Tabel 1.9 (a se vedea imaginea asociată)
"

    39. Anexa A.1.2 „Tabele standard ale coeficienţilor de luminanţă“ se abrogă.
    40. La anexa A.2, tabelul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Tabel 2.1 Caracteristici luminotehnice generale ale surselor de lumină

┌─────────────────────────┬────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────┐
│Tipul │Puterea │Fluxul │Eficacitatea│Redarea │Temperatura│Durata de │Domenii de │
│sursei │nominală│luminos │luminoasă │culorilor │de culoare │funcţionare │utilizare │
│ │[W] │[Im] │[Im/W] │ │ │ │ │
├────────────┬────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Depinde de│ │ │larg, │
│ │ │ │ │ │compoziţia│acoperă │lungă │iluminatul │
│ │tubulară │8-65 │420-4.750 │30-61 │stratului │întregul │t_f > 7.000 │tunelurilor,│
│ │ │ │ │ │de │domeniu │h │iluminatul │
│ │ │ │ │ │luminofor │ │ │pietonal │
│ ├────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Fluorescentă│ │ │ │ │ │ │ │larg, │
│ │ │ │ │ │Depinde de│ │medie │iluminatul │
│ │ │ │ │ │compoziţia│acoperă │2.000 h < │pietonal, │
│ │compactă │9-37 │600-2.757 │44-66 │stratului │întregul │t_f < 7.000 │iluminatul │
│ │ │ │ │ │de │domeniu │h │rutier (în │
│ │ │ │ │ │luminofor │ │ │unele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cazuri) │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │larg, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │iluminatul │
│ │acoperită cu│ │ │ │ │ │lungă │rutier, │
│ │strat de │50-400 │1.900-21.500 │30-42 │40 < R_a <│T < 5.500°K│t_f > 7.000 │pietonal, │
│ │luminofor la│ │ │ │60 │ │h │iluminatul │
│ │interior │ │ │ │ │ │ │tunelurilor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi pasajelor│
│ │ │ │ │ │ │ │ │subterane │
│ ├────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Mercur │ │ │ │ │ │ │ │larg, │
│înaltă │ │ │ │ │ │ │ │iluminatul │
│presiune │ │ │ │ │ │ │lungă │rutier, │
│ │cu lumină │100-500 │1.100-11.500 │11-23 │40 < R_a <│3.300°K < T│t_f > 7.000 │pietonal, │
│ │mixtă │ │ │ │60 │< 5.500°K │h │iluminatul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tunelurilor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi pasajelor│
│ │ │ │ │ │ │ │ │rutiere │
│ ├────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │40 < R_a <│ │lungă │restrâns, │
│ │cu reflector│50-400 │1.800-20.000 │28-46 │60 │T < 5.500°K│t_f > 7.000 │iluminatul │
│ │ │ │ │ │ │ │h │pietonal │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │cu sticlă │ │ │ │60 < R_a <│3.300°K < T│lungă │restrâns, │
│ │clară │250-400 │16.000-24.000│57-55 │90 │< 5.500°K │t_f > 7.000 │iluminatul │
│Ioduri │ │ │ │ │ │ │h │pietonal │
│metalice ├────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │60 < R_a <│3.300°K < T│lungă │restrâns, │
│ │acoperită │250-400 │17.500-25.000│63-57 │80 │< 5.500°K │t_f > 7.000 │iluminatul │
│ │ │ │ │ │ │ │h │pietonal │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │larg, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │iluminatul │
│ │ │ │ │ │ │ │lungă │rutier, │
│ │standard │50-400 │3.100-47.000 │56-107 │R_a < 40 │T < 3.300°K│t_f > 7.000 │pietonal, │
│ │ │ │ │ │ │ │h │iluminatul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tunelurilor │
│Sodiu │ │ │ │ │ │ │ │şi pasajelor│
│înaltă ├────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│presiune │ │ │ │ │ │ │lungă │larg, │
│ │redare │150-400 │12.500-44.000│74-100 │40 < R_a< │T < 3.300°K│t_f > 7.000 │restrâns, │
│ │îmbunătăţită│ │ │ │80 │ │h │iluminatul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pietonal │
│ ├────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │redare │ │ │ │80 < R_a< │ │lungă │restrâns, │
│ │foarte bună │110-400 │10.440-40.000│60-68 │90 │T < 3.300°K│t_f > 7.000 │iluminatul │
│ │ │ │ │ │ │ │h │pietonal │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │restrâns, │
│Sodiu joasă │ │ │ │ │ │ │lungă │iluminatul │
│presiune │standard │18-180 │1.800-33.000 │68-155 │- │T < 3.300°K│t_f > 7.000 │rutier, în │
│ │ │ │ │ │ │ │h │exteriorul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │oraşelor │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │larg, │
│ │ │ │ │ │ │ │foarte lungă│iluminatul │
│ │ │ │ │ │ │ │30.000 h < │rutier, │
│ │ │ │ │ │ │ │t_f < 50.000│pietonal, │
│ │ │ │ │ │65 < R_a< │2.700°K < T│h*) │iluminatul │
│LED │- │10-1.000│5-140.000 │20-130 │95 │< 6.500°K │*) Valorile │tunelurilor │
│ │ │ │ │ │ │ │pot varia în│şi pasajelor│
│ │ │ │ │ │ │ │funcţie de │subterane, │
│ │ │ │ │ │ │ │progresul │parcuri şi │
│ │ │ │ │ │ │ │tehnologiei.│zone │
│ │ │ │ │ │ │ │ │adiacente │
└────────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┘

"

    41. Anexa A.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Reglementări privind proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal:

┌─────────┬────────────────────────────┐
│Indicator│Denumirea documentului │
├─────────┼────────────────────────────┤
│1 │2 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│CIE S 017│International Lighting │
│ │Vocabulary │
├─────────┼────────────────────────────┤
│CIE 140 │Road Lighting Calculations │
├─────────┼────────────────────────────┤
│C.I.E. 31│Glare and uniformity in road│
│ │lighting installations │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Lighting in situations │
│C.I.E. 32│requiring special treatment │
│ │(in road lighting) │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Depreciation of │
│C.I.E. 33│installations and their │
│ │maintenance (in road │
│ │lighting) │
├─────────┼────────────────────────────┤
│C.I.E. 44│Absolute methods for │
│ │reflection measurements │
├─────────┼────────────────────────────┤
│C.I.E. 47│Road lighting for wet │
│ │conditions │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Tunnel entrance lighting: A │
│C.I.E. 61│survey of fundamentals for │
│ │determining the luminance in│
│ │the threshold zone │
├─────────┼────────────────────────────┤
│C.I.E./ │Road surfaces and lighting │
│PIARC 66 │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│C.I.E. 88│Guide for the lighting of │
│ │road tunnels and underpasses│
├─────────┼────────────────────────────┤
│C.I.E. │Lighting of Roads for Motor │
│115 │and Pedestrian Traffic │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Guide on the limitation of │
│C.I.E. │the effects of obstrusive │
│150 │light from outdoor lighting │
│ │installations │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Guidelines for light │
│C.I.E. │pollution - „Aiming for good│
│ │lighting environments“, │
│ │March 1998 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│C.I.E. │Guide to the lighting of │
│136 │urban areas │
├─────────┼────────────────────────────┤
│C.I.E. │Road surface and road │
│144 │markings reflection │
│ │characteristics │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Legea privind calitatea în │
│Legea nr.│construcţii, republicată, cu│
│10/1995 │modificările şi completările│
│ │ulterioare │
├─────────┼────────────────────────────┤
│SR EN │Corpuri de iluminat │
│60598-1 │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│SR CEN/TR│Iluminat public. Partea 1: │
│13201-1 │Selectarea claselor de │
│ │iluminat │
├─────────┼────────────────────────────┤
│SR EN │Iluminat public. Partea 2: │
│13201-2 │Cerinţe de performanţă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│SR EN │Iluminat public. Partea 3: │
│13201-3 │Calculul performanţelor │
├─────────┼────────────────────────────┤
│SR EN │Iluminat public. Partea 4: │
│13201-4 │Metode de măsurare a │
│ │performanţelor fotometrice │
├─────────┼────────────────────────────┤
│SR EN │Iluminat public. Partea 5: │
│13201-5 │Indicatori de performanţă │
│ │energetică │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Lămpi cu incandescenţă. │
│SR EN │Prescripţii de securitate. │
│60432-1 │Partea 1: Lămpi cu filament │
│ │de wolfram pentru uz casnic │
│ │şi iluminat general similar │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Lămpi cu incandescenţă. │
│ │Prescripţii de securitate. │
│SR EN │Partea 2: Lămpi cu filament │
│60432-2 │de wolfram-halogen pentru uz│
│ │casnic şi iluminat general │
│ │similar │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Lămpi cu incandescenţă. │
│SR EN │Prescripţii de securitate. │
│60432-3 │Partea 3: Lămpi cu filament │
│ │de wolfram-halogen (cu │
│ │excepţia vehiculelor) │
├─────────┼────────────────────────────┤
│SR EN │Lămpi cu halogenuri metalice│
│61167 │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│SR EN │Lămpi fluorescente cu două │
│60081 │socluri │
├─────────┼────────────────────────────┤
│SR EN │Lămpi cu vapori de sodiu la │
│60662 │înaltă presiune. │
│ │Specificaţii de performanţă │
└─────────┴────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Se utilizează cele mai recente ediţii ale standardelor române de referinţă, împreună cu, după caz, anexele naţionale, amendamentele şi eratele publicate de către organismul naţional de standardizare."    ART. II
    Contractele pentru serviciile de proiectare pentru sistemele de iluminat rutier şi pietonal încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán

    Bucureşti, 2 noiembrie 2022.
    Nr. 2.837.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016