Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 11 din 05 Ianuarie 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 11 din 05 Ianuarie 2023

Monitorul Oficial 11 din 05 Ianuarie 2023 (M. Of. 11/2023)

1. HOTĂRÂRE nr. 32 din 6 decembrie 2022 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2023

Având în vedere necesitatea eficientizării prin simplificare administrativă a activităţilor procedurale din cadrul procesului de recunoaştere profesională şi de autorizare în profesiile de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical,având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) şi ale art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 ...

2. RAPORT nr. 14.792 din 9 noiembrie 2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alternativa Dreaptă EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2023

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2022, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022-31.10.2022 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidul alternativa dreaptă în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021-31.12.2021.i. constatărica urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat ...

3. RAPORT nr. 14.790 din 9 noiembrie 2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alternativa Civică, Atitudine, Solidaritate, Acţiune EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2023

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2022, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022-21.10.2022 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidul alternativa civică, atitudine, solidaritate, acţiune în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021-31.12.2021.i. constatărica urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor justificative puse la dispoziţia echipei de ...

4. RAPORT nr. 14.178 din 1 noiembrie 2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa pentru Patrie EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2023

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2022, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022-18.10.2022 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidul alianţa pentru patrie în anul 2021, perioada verificată fiind 9.06.2021-31.12.2021.i. constatărica urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a ...

5. RAPORT nr. 14.174 din 1 noiembrie 2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa Antreprenorilor şi Agricultorilor EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2023

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2022, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022-19.10.2022 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidul alianţa antreprenorilor şi agricultorilor în anul 2021, perioada verificată fiind 27.05.2021-31.12.2021.i. constatărica urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control ...

6. RAPORT nr. 14.172 din 1 noiembrie 2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa Democrată a Romilor EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2023

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2022, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022-11.10.2022 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidul alianţa democrată a romilor în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021-31.12.2021.i. constatărica urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de ...

7. RAPORT nr. 13.532 din 20 octombrie 2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Violet - Democraţie Directă EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2023

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2022, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4.07.2022-12.10.2022 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidul violet - democraţie directă în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021-31.12.2021.i. constatărica urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control ...

8. ORDIN nr. 1.050 din 28 decembrie 2022 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2023

Având în vedere:- referatul de aprobare nr. dg 4.279 din 28.12.2022 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate;– art. 241 şi art. 278 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 5 alin. (1) pct. 27, art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe ...

9. ORDIN nr. 6.456 din 22 decembrie 2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea participării întreprinderilor în cadrul consorţiilor regionale pentru învăţământ dual, constituite pentru implementarea proiectelor din cadrul apelului "Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual", finanţat prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.253/2022 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2023

Având în vedere prevederile:- art. 25 alin. (4) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate româniei prin mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar româniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare şi rezilienţă;– ordonanţei de urgenţă a ...

10. ORDIN nr. 6.428 din 19 decembrie 2022 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.611/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2023

În conformitate cu prevederile: - legii nr. 157/2005 pentru ratificarea tratatului dintre regatul belgiei, republica cehă, regatul danemarcei, republica federală germania, republica estonia, republica elenă, regatul spaniei, republica franceză, irlanda, republica italiană, republica cipru, republica letonia, republica lituania, marele ducat al luxemburgului, republica ungară, republica malta, regatul Ţărilor de jos, republica austria, republica polonă, republica portugheză, republica slovenia, republica slovacă, republica finlanda, regatul suediei, regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord (state membre ale uniunii europene) şi republica bulgaria şi românia privind aderarea republicii bulgaria şi a româniei la uniunea europeană, semnat de românia la luxemburg la 25 aprilie ...

11. HOTĂRÂRE nr. 1.603 din 28 decembrie 2022 privind înscrierea imobilului situat în municipiul Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, judeţul Suceava, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293, art. 297 alin. (1) lit. a) şi al art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se declară bun de interes public naţional şi se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului educaţiei pentru universitatea „Ştefan cel mare“ din suceava a imobilului situat în municipiul ...

12. HOTĂRÂRE nr. 1.593 din 28 decembrie 2022 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi darea acestuia şi a construcţiei edificate pe teren în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, precum şi înscrierea acestor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2023

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 287 lit. a), art. 288 alin. (1), art. 296 alin. (1) şi (7) şi al art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al ...

13. HOTĂRÂRE nr. 1.505 din 14 decembrie 2022 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2023

Având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi ale art. 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 alin. (2) şi alin. (4) teza finală din constituţia româniei, republicată, al art. 288 şi 361 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016