Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.428 din 19 decembrie 2022  privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.611/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 6.428 din 19 decembrie 2022 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.611/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2023
    În conformitate cu prevederile:
    - Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005;
    – Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.855/2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017;
    – Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.775/2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate;
    – Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.611/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 8 ianuarie 2020, se modifică după cum urmează:
    1. În anexă, la articolul 2 alineatul (3), literele a), b), e), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) cerere-tip prin care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor, adresată Ministerului Educaţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original, datată cu cel mult 30 de zile anterior înregistrării;
b) actul de studii (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor postliceale/certificatul de calificare profesională, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurtă durată, diploma de licenţă/inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenţă şi master, după caz) în baza căruia se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor, în copie;
    ............................................
e) foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII (pentru absolvenţii profilului pedagogic), certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogică, actul de studii care atestă absolvirea programului de studii universitare de master didactic, în copie;
f) certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine (în copie), eliberat de o instituţie de învăţământ superior din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România, acreditată pentru organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, emis anterior înscrierii la programul de formare psihopedagogică; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii, însoţite de situaţii şcolare (în copie), ce atestă absolvirea unui program de studii în limba română, eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România;
    ..............................................
h) adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar, care să ateste că dreptul de a preda nu a fost revocat sau suspendat/că nu au fost aplicate sancţiuni sau restricţii de a preda, pentru cetăţenii care solicită expres includerea acestei precizări în adeverinţa de conformitate a studiilor, în original."

    2. În anexă, la articolul 2 alineatul (4), literele b), d), e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) actul de studii (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor postliceale/certificatul de calificare profesională, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurtă durată, diploma de licenţă/inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenţă şi master, după caz) în baza căruia se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor (în ataşament - scanat);
    ..........................................
d) foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII (pentru absolvenţii profilului pedagogic), certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogică, actul de studii care atestă absolvirea programului de studii universitare de master didactic (în ataşament - scanat);
e) certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine (în ataşament - scanat), eliberat de o instituţie de învăţământ superior din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România, acreditată pentru organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, emis anterior înscrierii la programul de formare psihopedagogică; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii, însoţite de situaţii şcolare (în ataşament - scanat), ce atestă absolvirea unui program de studii în limba română, eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România;
    ............................................
g) adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar, care să ateste că dreptul de a preda nu a fost revocat sau suspendat/că nu au fost aplicate sancţiuni sau restricţii de a preda, pentru cetăţenii care solicită expres includerea acestei precizări în adeverinţa de conformitate a studiilor (în ataşament - scanat)."

    3. În anexă, la articolul 3 alineatul (3), literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) cererea-tip prin care se solicită eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic prin absolvirea programului/programelor de formare psihopedagogică, de nivel I şi/sau II, a studiilor universitare de master didactic, în cadrul unităţilor de învăţământ/instituţiilor de învăţământ superior din România, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în original, datată cu cel mult 30 de zile anterior înregistrării;
b) foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII (pentru absolvenţii profilului pedagogic), certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/ dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogică, actul de studii care atestă absolvirea programului de studii universitare de master didactic, în copie;
c) copia actului de studii absolvite în România (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor postliceale/ certificatul de calificare profesională, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurtă durată, diploma de licenţă/ inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenţă şi master, după caz), însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, respectiv copia documentului emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, privind recunoaşterea diplomei de studii obţinute în străinătate, după caz;
d) certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine (în copie), eliberat de o instituţie de învăţământ superior din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România, acreditată pentru organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, emis anterior înscrierii la programul de formare psihopedagogică; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii, însoţite de situaţii şcolare (în copie), ce atestă absolvirea unui program de studii în limba română, eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România;"

    4. În anexă, la articolul 3 alineatul (4), literele a) -d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) cererea-tip prin care se solicită eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic prin absolvirea programului/programelor de formare psihopedagogică, de nivel I şi/sau II, a studiilor universitare de master didactic, în cadrul unităţilor de învăţământ/instituţiilor de învăţământ superior din România, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, datată cu cel mult 30 de zile anterior înregistrării;
b) foaia matricolă pentru clasele IX–XII/XIII (pentru absolvenţii profilului pedagogic), certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/ dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogică, actul de studii care atestă absolvirea programului de studii universitare de master didactic (în ataşament - scanat);
c) actul de studii absolvite în România (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor postliceale/certificatul de calificare profesională, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurtă durată, diploma de licenţă/inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenţă şi master, după caz), însoţit de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, respectiv documentul emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, privind recunoaşterea diplomei de studii obţinute în străinătate, după caz (în ataşament - scanat);
d) certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine (în ataşament - scanat), eliberat de o instituţie de învăţământ superior din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România, acreditată pentru organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, emis anterior înscrierii la programul de formare psihopedagogică; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii, însoţite de situaţii şcolare (în ataşament - scanat), ce atestă absolvirea unui program de studii în limba română, eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România;"

    5. În anexă, la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care se constată că dosarul nu este complet sau există inadvertenţe între informaţii, solicitantul este înştiinţat, în scris, prin serviciile poştale sau prin intermediul PCUe, în funcţie de modalitatea de depunere a dosarului, urmând ca acesta să redepună un dosar cu documentele complete/corecte."

    6. Anexele nr. 1-4 la metodologie se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    7. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Ministerul Educaţiei şi Cercetării“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Educaţiei“ şi sintagma „Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară“.


    ART. II
    Pentru cetăţenii români care au studiat în România, Ministerul Educaţiei poate elibera, la cerere, o adeverinţă prin care confirmă dreptul de a preda în România, precum şi faptul că acest drept nu a fost suspendat, anulat şi că nu au fost administrate sancţiuni.

    ART. III
    Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 19 decembrie 2022.
    Nr. 6. 428.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la metodologie)
    CERERE
pentru eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, pentru cetăţenii care au studiat în România,
    în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate
    a) Solicitant
    Numele şi prenumele: ..........................
    Cetăţenia: ....................................
    Domiciliul: ....................................
    Telefon: ........................., adresă de e-mail: .......................

    b) Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în statul .................................
    c) Certific includerea în dosar a următoarelor documente personale:
    [ ] actul de studii (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor postliceale/certificatul de calificare profesională, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurtă durată, diploma de licenţă/inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenţă şi master, după caz) în baza căruia se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor, în copie;
    [ ] anexa la actul de studii (foaia matricolă/suplimentul la diplomă), în copie;
    [ ] adeverinţa de autenticitate a actului de studii şi a anexei la actul de studii (foaia matricolă/suplimentul la diplomă), eliberată de unitatea de învăţământ sau de instituţia acreditată de învăţământ superior emitentă (excepţie fac cazurile în care se anexează adeverinţa ce ţine locul diplomei de studii sau copia actului de studii vizat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, începând cu data de 5.10.2011), în original;
    [ ] foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII (pentru absolvenţii profilului pedagogic), certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogică, actul de studii care atestă absolvirea programului de studii universitare de master didactic, în copie;
    [ ] certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine (în copie), eliberat de o instituţie de învăţământ superior din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România acreditată pentru organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, emis anterior înscrierii la programul de formare psihopedagogică; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii, însoţite de situaţii şcolare (în copie), ce atestă absolvirea unui program de studii în limba română, eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România;
    [ ] documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie.

    d) Doresc eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE prin:
    [ ] ridicare de la sediul Ministerului Educaţiei, personal sau prin împuternicit;
    [ ] transmitere prin poştă, la următorul destinatar: ........................…
    ............................................................

    e) Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele incluse în dosar corespund realităţii.
    Data .......................................
    Semnătura .............................
    Durata medie de completare: 10 minute
    Ministerului Educaţiei, Str. G-ral. Berthelot nr. 28-30, 010168, sectorul 1, Bucureşti


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la metodologie)
    CERERE
pentru eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, pentru cetăţenii care au studiat în România,
    în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate
    a) Solicitant
    Numele şi prenumele: ...........................
    Cetăţenia: .......................................
    Domiciliul: ......................................
    Telefon: ....................................., adresă de e-mail: ........................

    b) Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în statul .................................
    c) Certific includerea în dosar a următoarelor documente personale:
    [ ] actul de studii (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor postliceale/certificatul de calificare profesională, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurtă durată, diploma de licenţă/inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenţă şi master, după caz) în baza căruia se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor (în ataşament - scanat);
    [ ] anexa la actul de studii (foaia matricolă/suplimentul la diplomă), în ataşament (scanat);
    [ ] foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII (pentru absolvenţii profilului pedagogic), certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogică, actul de studii care atestă absolvirea programului de studii universitare de master didactic (în ataşament - scanat);
    [ ] certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine (în ataşament - scanat), eliberat de o instituţie de învăţământ superior din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România, acreditată pentru organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, emis anterior înscrierii la programul de formare psihopedagogică; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii, însoţite de situaţii şcolare (scanat), ce atestă absolvirea unui program de studii în limba română, eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România;
    [ ] documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate (în ataşament - scanat).

    d) Doresc eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE:
    [ ] electronic, prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe).

    e) Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele incluse în dosar corespund realităţii.
    Data .......................................
    Semnătura .............................
    Durata medie de completare: 10 minute
    Ministerului Educaţiei, Str. G-ral. Berthelot nr. 28-30, 010168, sectorul 1, Bucureşti


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la metodologie)
    CERERE
    pentru eliberarea adeverinţei pentru certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic,
    pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate
    a) Solicitant
    Numele şi prenumele: .........................
    Cetăţenia :..............................
    Domiciliul: .............................
    Telefon: ........., adresă de e-mail: ......................

    b) Solicit eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia didactică, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în statul ......................................
    c) Certific includerea în dosar a următoarelor documente personale:
    [ ] foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII (pentru absolvenţii profilului pedagogic), certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogică, actul de studii care atestă absolvirea programului de studii universitare de master didactic, în copie;
    [ ] copia actului de studii absolvite în România (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor postliceale/certificatul de calificare profesională, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurtă durată, diploma de licenţă/inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenţă şi master, după caz), însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, respectiv copia documentului emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, privind recunoaşterea diplomei de studii obţinute în străinătate, după caz;
    [ ] certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine (în copie), eliberat de o instituţie de învăţământ superior din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România, acreditată pentru organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, emis anterior înscrierii la programul de formare psihopedagogică; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii, însoţite de situaţii şcolare (în copie), ce atestă absolvirea unui program de studii în limba română, eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România;
    [ ] documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie.

    d) Doresc eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia didactică prin:
    [ ] ridicare de la sediul Ministerului Educaţiei, personal sau prin împuternicit;
    [ ] transmitere prin poştă, la următorul destinatar: .................................
    ........................................................

    e) Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele incluse în dosar corespund realităţii.
    Data .......................................
    Semnătura .............................
    Durata medie de completare: 10 minute
    Ministerului Educaţiei, Str. G-ral. Berthelot nr. 28-30, 010168, sectorul 1, Bucureşti


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la metodologie)
    CERERE
    pentru eliberarea adeverinţei pentru certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic,
    pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate
    a) Solicitant
    Numele şi prenumele: .........................
    Cetăţenia: .....................................
    Domiciliul: ..................................
    Telefon: ..............................., adresă de e-mail: ..........................

    b) Solicit eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia didactică, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în statul ......................................
    c) Certific includerea în dosar a următoarelor documente personale:
    [ ] foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII (pentru absolvenţii profilului pedagogic), certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogică, actul de studii care atestă absolvirea programului de studii universitare de master didactic (în ataşament - scanat);
    [ ] actul de studii absolvite în România (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor postliceale/certificatul de calificare profesională, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurtă durată, diploma de licenţă/inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenţă şi master, după caz), însoţit de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, respectiv documentul emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, privind recunoaşterea diplomei de studii obţinute în străinătate, după caz (în ataşament - scanat);
    [ ] certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine (în ataşament - scanat), eliberat de o instituţie de învăţământ superior din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România, acreditată pentru organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, emis anterior înscrierii la programul de formare psihopedagogică; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii, însoţite de situaţii şcolare (în ataşament - scanat), ce atestă absolvirea unui program de studii în limba română, eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România;
    [ ] documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în ataşament (scanat).

    d) Doresc eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia didactică:
    [ ] electronic, prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe).

    e) Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele incluse în dosar corespund realităţii.
    Data .......................................
    Semnătura .............................
    Durata medie de completare: 10 minute
    Ministerului Educaţiei, Str. G-ral. Berthelot nr. 28-30, 010168, sectorul 1, Bucureşti


    ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016