Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1099 din 15 Noiembrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1099 din 15 Noiembrie 2022

Monitorul Oficial 1099 din 15 Noiembrie 2022 (M. Of. 1099/2022)

1. REZOLUŢIE MSC.486(103) din 13 mai 2021 privind amendamentele la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1099 din 15 noiembrie 2022

──────────conţinută de ordinul nr. 2.232 din 1 noiembrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1099 din 15 noiembrie 2022.──────────amendamente la convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (stcw 1978)comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, în continuare, articolul xii din convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart („convenţia stcw 1978“), referitor la procedurile de amendare a convenţiei stcw 1978,ţinând seama de referinţa repetată la „înaltă tensiune“ din codul privind ...

2. ORDIN nr. 2.232 din 1 noiembrie 2022 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.486(103) a Comitetului de siguranţă maritimă din 13 mai 2021 EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1099 din 15 noiembrie 2022

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 26.952/1.493 din 23.08.2022 de aprobare a ordinului viceprimministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, pentru publicarea acceptării amendamentelor la convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la londra la 7 iulie 1978 (stcw 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia msc.486(103) a comitetului de siguranţă maritimă din 13 mai 2021,ţinând cont de prevederile art. xii(1)(a)(vii)(2) şi ale art. xii(1)(a)(ix) din convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la londra la 7 iulie 1978 ...

3. REZOLUŢIE MSC.483(103) din 13 mai 2021 privind amendamentele la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1099 din 15 noiembrie 2022

──────────conţinută de ordinul nr. 2.236 din 1 noiembrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1099 din 15 noiembrie 2022.──────────amendamente la codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (codul esp 2011)comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, rezoluţia a.1049(27), prin care adunarea a adoptat codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere („codul esp 2011“), care a devenit obligatoriu în temeiul capitolului xi-1 din convenţia ...

4. ORDIN nr. 2.236 din 1 noiembrie 2022 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.483(103) a Comitetului de siguranţă maritimă din 13 mai 2021 EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1099 din 15 noiembrie 2022

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 26.953/1.494 din 31.08.2022 de aprobare a ordinului viceprimministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, pentru publicarea acceptării amendamentelor la codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (codul esp 2011), adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia msc.483(103) a comitetului de siguranţă maritimă din 13 mai 2021,ţinând cont de prevederile art. viii paragraful b) subalin. vi)2)(bb) şi ale art. viii paragraful b) subalin. vii)2) din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas 1974), la care românia a aderat prin decretul consiliului de stat nr. ...

5. REZOLUŢIA MEPC.331(76) din 17 iunie 2021 privind amendamente la Convenţia internaţională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, 2001 EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1099 din 15 noiembrie 2022

──────────conţinută de ordinul nr. 2.231 din 1 noiembrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1099 din 15 noiembrie 2022.──────────rezoluŢia mepc. 331(76)(adoptată la 17 iunie 2021)amendamente la convenţia internaţională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, 2001amendamente la anexele 1 şi 4 (controale asupra cibutrinei şi forma certificatului internaţional pentru sistemul antivegetativ)comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind art. 38(a) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,amintind, de asemenea, articolul 16 din convenţia internaţională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, ...

6. PROCEDURĂ din 24 octombrie 2022 privind elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1099 din 15 noiembrie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 6.129 din 24 octombrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1099 din 15 noiembrie 2022.──────────art. 1predarea cursului de iniţiere în limba română se realizează pe baza unei programe speciale pentru cursurile de iniţiere în limba română pentru străini, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.art. 2programa aprobată prin ordin al ministrului educaţiei este publică şi se postează pe site-ul structurilor specializate din subordinea/ale ministerului educaţiei, cu atribuţii în domeniul curriculumului.art. 3(1) modalitatea de achiziţie, asigurare, gestionare şi evaluare a calităţii manualelor se realizează conform prevederilor legale privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar.(2) ...

7. METODOLOGIE din 24 octombrie 2022 privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1099 din 15 noiembrie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 6.129 din 24 octombrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1099 din 15 noiembrie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta metodologie se aplică adulţilor din următoarele categorii de persoane:a) străini care au dobândit o formă de protecţie internaţională în românia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;b) străini care au dobândit un drept de şedere în românia;c) cetăţeni ai statelor membre ale uniunii europene şi ale spaţiului economic european şi cetăţeni ai confederaţiei elveţiene.art. 2categoria de străini adulţi nominalizată la art. 1 lit. a) beneficiază de dreptul de a participa gratuit la cursuri de iniţiere în ...

8. ORDIN nr. 6.129 din 24 octombrie 2022 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română şi a procedurii privind elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1099 din 15 noiembrie 2022

Având în vedere:- prevederile art. 2 alin. (5) şi (6) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 14 şi ale art. 35^1 alin. (1) şi art. 35^2 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în românia, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale uniunii europene, spaţiului economic european şi a cetăţenilor confederaţiei elveţiene, aprobată cu modificări prin legea nr. 185/2004, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 6 şi 39 din normele metodologice de aplicare a ordonanţei guvernului nr. 44/2004 privind ...

9. ORDIN nr. 2.819 din 2 noiembrie 2022 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind implementarea măsurilor de creştere a performanţei energetice aplicabile clădirilor existente, în etapele de proiectare, execuţie şi recepţie, exploatare şi urmărire a comportării în timp pentru îndeplinirea cerinţelor nZEB, Indicativ RTC 3 - 2022" EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1099 din 15 noiembrie 2022

În conformitate cu prevederile art. 10 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din regulamentul privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 pct. 31) din hotărârea guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între ...

10. ORDIN nr. 2.231 din 1 noiembrie 2022 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, 2001, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.331(76) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 iunie 2021 EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1099 din 15 noiembrie 2022

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 26.944/1.491 din 23.08.2022 de aprobare a ordinului viceprim-ministrului, ministrului transporturilor şi infrastructurii, pentru publicarea acceptării amendamentelor la convenţia internaţională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, 2001, adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia mepc.331(76) a comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 iunie 2021,ţinând cont de prevederile art. xvii(1)(2) şi ale art. xviii(1)(2)(3)(4) din convenţia internaţională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, 2001, adoptată la londra la 5 octombrie 2001 (convenţia afs) la care românia a aderat prin legea nr. 585/2004,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind ...

11. ORDIN nr. 161 din 3 noiembrie 2022 pentru organizarea şi funcţionarea bazei naţionale de date privind operatorii economici care efectuează operaţiuni cu precursori de explozivi restricţionaţi, a bazei naţionale de date referitoare la tranzacţii suspecte, dispariţii şi furturi semnificative de precursori de explozivi, precum şi a Registrului naţional electronic privind operaţiunile cu precursori de explozivi restricţionaţi EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1099 din 15 noiembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi ale art. 25 alin. (5) din legea nr. 250/2022 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul ordin stabileşte condiţiile de organizare şi funcţionare a bazei naţionale de date privind operatorii economici care efectuează operaţiuni cu precursori de explozivi restricţionaţi, a bazei naţionale de date referitoare la tranzacţii suspecte, ...

12. DECIZIA nr. 401 din 15 septembrie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1099 din 15 noiembrie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│elena-simina │- judecător ││tănăsescu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│varga attila ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016