Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1094 din 14 Noiembrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1094 din 14 Noiembrie 2022

Monitorul Oficial 1094 din 14 Noiembrie 2022 (M. Of. 1094/2022)

1.  ORDIN nr. 5.260 din 31 august 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din municipiul Târgu Mureş pentru Colegiul UMFST "George Emil Palade" şi Liceul UMFST "George Emil Palade" din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1094 din 14 noiembrie 2022

Având în vedere:- prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar;– prevederile hotărârii guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare;– dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, ...

2.  ORDIN nr. 2.847 din 2 noiembrie 2022 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru evaluarea efectivelor unor specii de faună cinegetică admise la vânătoare şi pentru reglementarea modului de stabilire a cotelor de recoltă pentru acestea EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1094 din 14 noiembrie 2022

Având în vedere referatele de aprobare nr. 149.148 din 27.07.2020 şi nr. 147.796 din 30.05.2022 ale direcţiei managementul resurselor cinegetice, precum şi referatele de aprobare nr. dgb/104.650 din 11.07.2022 şi nr. dgb/105.059 din 21.10.2022 ale direcţiei generale biodiversitate,în conformitate cu avizul nr. 10/2022 al consiliului naţional de vânătoare, în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi j), ale art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 56 alin. (1) din legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1),(4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. ...

3.  ORDIN nr. 1.905 din 28 septembrie 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2.034/2016 privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1094 din 14 noiembrie 2022

Având în vedere prevederile:- art. 27 şi 28 din legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare;– referatului nr. 1.874/dpocmp din 13.09.2022,în temeiul art. 18 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi solidarităţii sociale,ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2.034/2016 privind aprobarea procedurii de organizare, actualizare şi utilizare a registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 895 din 8 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte ...

4.  ORDIN nr. 336 din 1 noiembrie 2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.497/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Pietrele-Sam II din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1094 din 14 noiembrie 2022

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 268.980 din 24.10.2022 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 1.373 din 9 noiembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1094 din 14 noiembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6, alineatul (4) se abrogă.2. la articolul 9, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^1) intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2022-2023, în raport ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 1.353 din 2 noiembrie 2022 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Agăş, judeţul Bacău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1094 din 14 noiembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea regiei ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 159 din 7 noiembrie 2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru energia solară - COM (2022) 221 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1094 din 14 noiembrie 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/369 din 1.11.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră, în acord cu avizul comisiei economice, industrii şi servicii, că majorarea la 45% a obiectivului pentru 2030 privind ponderea din surse regenerabile reprezintă o ţintă prea ambiţioasă pentru ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 158 din 7 noiembrie 2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - "Să economisim gaz pentru siguranţă la iarnă" - COM (2022) 360 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1094 din 14 noiembrie 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/371 din 1.11.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că:a) prezenta comunicare reprezintă un semnal adresat tuturor organismelor publice, consumatorilor, gospodăriilor, proprietarilor de clădiri publice şi furnizorilor de energie electrică, aceştia trebuind să ia măsuri extraordinare şi ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 157 din 7 noiembrie 2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - REPowerEU Plan - COM (2022) 230 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1094 din 14 noiembrie 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/370 din 1.11.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. subliniază necesitatea ca europa să îşi reducă dependenţele energetice strategice;2. consideră că planul repowereu accelerează procesul de diversificare a aprovizionării şi utilizarea energiei din surse regenerabile, prevede realizarea anticipată ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016