Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1071 din 04 Noiembrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1071 din 04 Noiembrie 2022

Monitorul Oficial 1071 din 04 Noiembrie 2022 (M. Of. 1071/2022)

1.  ORDIN nr. 6.172 din 28 octombrie 2022 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024, a modelelor proiectelor cifrei de şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială, precum şi a modelelor "Situaţia solicitărilor operatorilor economici şi propunerea de cifră de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, pentru anul şcolar 2023-2024" şi "Solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024" EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1071 din 4 noiembrie 2022

Având în vedere:- prevederile art. 23 din metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei nr. 5.732/2022;– prevederile art. 9 din metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.art. 1se aprobă calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul profesional de stat pentru anul ...

2.  ORDIN nr. 3.344 din 2 noiembrie 2022 privind stabilirea unor măsuri pentru distrugerea vaccinurilor împotriva COVID-19 expirate, aflate în stocul centrelor regionale de depozitare şi distribuţie EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1071 din 4 noiembrie 2022

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale sănătate publică şi programe de sănătate din cadrul ministerului sănătăţii nr. ar 19.454 din 31.10.2022,având în vedere prevederile:- art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din anexa la hotărârea guvernului nr. 536/2022 pentru aprobarea metodologiei de raportare, monitorizare şi calcul al pierderilor de vaccin împotriva covid-19;– cap. xii lit. c pct. 2 din anexa la hotărârea guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea strategiei de vaccinare împotriva covid-19 în românia, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;– art. 7 şi ...

3.  DECIZIE nr. 520 din 4 noiembrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tibor Feneşi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1071 din 4 noiembrie 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 25.019 din 27.10.2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.869 din 28.10.2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul bihor prin adresa nr. 9.941 din 12.10.2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 45.364/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite ...

4.  DECIZIE nr. 519 din 4 noiembrie 2022 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru elaborarea cadrului normativ privind reglementarea activităţilor în spaţiul extraatmosferic EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1071 din 4 noiembrie 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 34 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează comitetul interministerial pentru elaborarea cadrului normativ privind reglementarea activităţilor în spaţiul extraatmosferic (denumit mai departe comitetul).(2) comitetul analizează legislaţia internaţională aplicabilă activităţilor statale în spaţiul extraatmosferic şi prezintă instituţiilor cu atribuţii în domeniu propuneri pentru elaborarea cadrului normativ privind reglementarea activităţilor spaţiale naţionale.art. 2(1) comitetul este coordonat de către preşedintele agenţiei spaţiale române.(2) din componenţa comitetului ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 1.351 din 2 noiembrie 2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Clădire Laboratoare de Cercetare în Inteligenţă Artificială" la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1071 din 4 noiembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 223 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „clădire laboratoare de cercetare în inteligenţă artificială“ la universitatea tehnică din cluj-napoca, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din veniturile proprii ale universităţii tehnice din cluj-napoca în limita sumelor ...

6.  AMENDAMENT din 30 iunie 2022 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 iunie 2022 şi la Paris la 8 septembrie 2022 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori" EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1071 din 4 noiembrie 2022

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 1.327 din 28 octombrie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1071 din 4 noiembrie 2022.──────────ministerul finanŢelor birou secretar de statdomnului cristian tăbăcaru, director ad-interim direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială banca de dezvoltare a consiliului europei bucureşti, 30 iunie 2022 referitor: Împrumut nr. f/p 1568(2006) - „sistem integrat de reabilitare a reţelelor de apă potabilă şi de apă uzată menajeră şi a facilităţilor de tratare în localităţile cu mai puţin de 50.000 de locuitori“ stimate domnule tăbăcaru,ca urmare a sprijinului puternic al băncii, prin împrumutul mai sus menţionat au fost finalizate integral 70 ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 1.327 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 iunie 2022 şi la Paris la 8 septembrie 2022 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1071 din 4 noiembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din legea nr. 224/2007 privind ratificarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, semnat la 2 februarie 2007 la bucureşti şi la 9 februarie 2007 la paris, pentru finanţarea primei faze a proiectului „sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori“, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul*) convenit prin schimbul ...

8.  DECRET nr. 1.248 din 4 noiembrie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1071 din 4 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.357/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 14 noiembrie 2022, domnul remus-sebastian ...

9.  DECRET nr. 1.247 din 4 noiembrie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1071 din 4 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.359/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 7 noiembrie 2022, doamna paula ...

10.  DECRET nr. 1.246 din 4 noiembrie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1071 din 4 noiembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 2.211/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna luminiţa marinela dan, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016