Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1056 din 13 Decembrie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1056 din 13 Decembrie 2018

Monitorul Oficial 1056 din 13 Decembrie 2018 (M. Of. 1056/2018)

1. DECRET nr. 1.208 din 6 decembrie 2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia la 25 mai 2018 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru ratificarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii polone privind mormintele de război, semnat la varşovia la 25 mai 2018, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 6 decembrie 2018.nr. 1.208.-----

2. ACORD din 25 mai 2018 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

──────────ratificat prin legea nr. 299 din 7 decembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1.056 din 13 decembrie 2018.──────────guvernul româniei şi guvernul republicii polone, denumite în continuare „părţi contractante“,urmărind să asigure comemorarea cuvenită şi protejarea locurilor de înhumare ale militarilor şi victimelor civile de război care au decedat în timpul şi din cauza celor două războaie mondiale, în acord cu normele de drept internaţional umanitar,având în vedere tratatul dintre românia şi republica polonă privind relaţiile de prietenie şi cooperare, semnat la bucureşti la 25 ianuarie 1993,au convenit asupra următoarelor: art. 1acordul reglementează toate aspectele referitoare la identificarea, documentarea, evidenţa, ...

3. LEGE nr. 299 din 7 decembrie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia la 25 mai 2018 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii polone privind mormintele de război, semnat la varşovia la 25 mai 2018.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele camerei deputaŢilor, florin iordache p. preŞedintele senatului,iulian-claudiu manda bucureşti, 7 decembrie 2018.nr. 299.acord

5. ORDIN nr. M.212 din 30 noiembrie 2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2018 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.art. 2la data de 1 decembrie 2018 se conferă semnul onorific În serviciul ...

6. ORDIN nr. 1.249 din 10 august 2018 privind instituirea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

În temeiul art. 44 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:art. 1În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos se definesc, după cum urmează:a) vehicul - orice autovehicul ...

7. ORDIN nr. 137 din 3 decembrie 2018 pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare Instituţiei Prefectului EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale hotărârii guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările ulterioare, respectiv ale art. 3 alin. (1) lit. c) pct. 8, art. 12 alin. (3) şi art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu ...

8. ORDIN nr. DG1 din 29 noiembrie 2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Direcţia Generală de Informaţii a Apărării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1^1) din legea nr. 574/2004, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al direcţiei generale de informaţii a apărării emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2018 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale gradaţilor profesionişti ...

9. HOTĂRÂRE nr. 957 din 7 decembrie 2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acesta din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Mehedinţi şi Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Mehedinţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilului aflat în domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. m.f. 39272 ...

10. HOTĂRÂRE nr. 955 din 7 decembrie 2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului transporturilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 67 din 29 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă concesionarea bunurilor proprietate publică a statului, prin atribuire directă, companiilor naţionale şi societăţilor naţionale aflate sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au fost înfiinţate prin reorganizarea ...

11. HOTĂRÂRE nr. 954 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare imobil din Piaţa Revoluţiei nr. 1A Bucureşti prin POR 2014-2020" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitare şi modernizare imobil din piaţa revoluţiei nr. 1a bucureşti prin por 2014-2020“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri alocate prin programul operaţional por/2017/3/3.1/b/2/b1 - axa prioritară 3, precum şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului afacerilor interne, în limita sumelor aprobate ...

12. HOTĂRÂRE nr. 953 din 7 decembrie 2018 pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din ministerul apărării naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 62 din 24 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:"e) prezintă un contract de închiriere a unui spaţiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soţului/soţiei, altul decât cel prevăzut la lit. d). nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016