Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1035 din 24 Decembrie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1035 din 24 Decembrie 2019

Monitorul Oficial 1035 din 24 Decembrie 2019 (M. Of. 1035/2019)

1.  METODOLOGIE din 16 decembrie 2019 pentru schimbul de date între operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi utilizatorii de reţea semnificativi EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 233 din 16 decembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1035 din 24 decembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1(1) prezenta metodologie pentru schimbul de date între operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi utilizatorii de reţea semnificativi, denumită în continuare metodologie, stabileşte:a) schimbul de date structurale între operatorul de transport şi de sistem, operatorul de distribuţie şi gestionarii instalaţiilor de producere a energiei electrice racordate la sistemul de distribuţie;b) schimbul de date referitoare la programare şi prognoze între operatorul de transport şi de sistem, operatorul ...

2.  ORDIN nr. 233 din 16 decembrie 2019 privind aprobarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi utilizatorii de reţea semnificativi EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (4) lit. b), art. 40 alin. (5), art. 43 alin. (1) şi (2), art. 44, 47- 53 şi 192 din regulamentul (ue) 2017/1.485 al comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind ...

3.  ORDIN nr. 1.929 din 23 decembrie 2019 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 607/2019 privind aprobarea listei vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate pentru care nu se datorează contribuţii trimestriale calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019

Văzând referatul de aprobare nr. 63.473 din 6.12.2019 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică şi al agenţiei naţionale de programe de sănătate din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 1^2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iÎn anexa la ordinul ministrului sănătăţii nr. 607/2019 privind aprobarea listei vaccinurilor achiziţionate în cadrul ...

5.  ORDIN nr. 1.927 din 23 decembrie 2019 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019

Având în vedere referatul de aprobare nr. v.s.c. 2.924 din 20.12.2019 al ministerului sănătăţii şi nr. d.g. 1.888 din 19.12.2019 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul viii „asigurările sociale de sănătate“ din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările ulterioare;– hotărârii guvernului ...

6.  DECIZIE nr. 546 din 23 decembrie 2019 pentru eliberarea doamnei Claudiţa Selavărdeanu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019

Având în vedere adresa autorităţii naţionale pentru restituirea proprietăţilor nr. 1.171/g.b. din 20 decembrie 2019, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/22.275/a.t. din 20 decembrie 2019,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru restituirea proprietăţilor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna claudiţa selavărdeanu se eliberează din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al ...

7.  DECIZIE nr. 545 din 23 decembrie 2019 pentru numirea domnului Ion Munteanu în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019

Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 4 alin. 3 şi 4 din legea nr. 82/1993 privind constituirea rezervaţiei biosferei „delta dunării“, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ion munteanu se numeşte în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al administraţiei rezervaţiei biosferei „delta dunării“.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 23 decembrie 2019.nr. 545.-----

8.  DECIZIE nr. 544 din 23 decembrie 2019 pentru revocarea domnului Cătălin Ţibuleac din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019

Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 4 alin. 3 şi 4 din legea nr. 82/1993 privind constituirea rezervaţiei biosferei „delta dunării“, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul cătălin Ţibuleac se revocă din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al administraţiei rezervaţiei biosferei „delta dunării“.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 23 decembrie 2019.nr. 544.-----

9.  HOTĂRÂRE nr. 976 din 20 decembrie 2019 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, art. 288 şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

10.  DECRET nr. 1.087 din 20 decembrie 2019 pentru promulgarea Legii privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 20 decembrie 2019.nr. 1.087.-----

11.  LEGE nr. 243 din 20 decembrie 2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.titlul iorganizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternativecap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea în românia a fondurilor de investiţii alternative, organisme de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare o.p.c.v.m., reglementate de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016