Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 103 din 11 Februarie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 103 din 11 Februarie 2020

Monitorul Oficial 103 din 11 Februarie 2020 (M. Of. 103/2020)

1. ORDIN nr. 178 din 5 februarie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei şi a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 15/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii nr. vsc 1.450 din 4.02.2020,având în vedere prevederile art. 28 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 2 lit. a)-d) şi art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate ...

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020

Având în vedere că activitatea de urmărire penală desfăşurată de către organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul ministerului afacerilor interne este un element esenţial de care depinde capacitatea de instrumentare a cauzelor penale,pornind de la statutul socioprofesional specific, conferit de atribuţiile, răspunderile şi incompatibilităţile ce revin personalului ministerului afacerilor interne în activitatea de urmărire penală,pornind de la actualul cadru normativ ce reglementează naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al poliţiştilor, reprezentat de legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere aspectele reţinute în decizia curţii constituţionale nr. 317 din 21 mai ...

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 februarie 2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020

Având în vedere faptul că modificarea legii de ratificare a convenţiei mlc 2006 va crea temeiul de fundamentare a viitoarei hotărâri a guvernului care va asigura adoptarea normelor metodologice de punere în aplicare atât a convenţiei mlc 2006, cât şi a directivei (ue) 2018/131 a consiliului din 23 ianuarie 2018 de punere în aplicare a acordului încheiat între asociaţia armatorilor din comunitatea europeană (ecsa) şi federaţia europeană a lucrătorilor din transporturi (etf) pentru modificarea directivei 2009/13/ce în conformitate cu modificările din 2014 la convenţia privind munca din domeniul maritim din 2006, astfel cum au fost aprobate de conferinţa internaţională a muncii ...

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020

Având în vedere necesitatea asigurării unei identităţi de tratament categoriilor de personal care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român,luând în considerare imperativul asigurării unui mod echitabil de acordare a drepturilor tuturor categoriilor de personal din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, inclusiv a personalului român care încadrează comandamentele multinaţionale şi structurile nato înfiinţate pe teritoriul româniei, pe timpul participării la aceleaşi tipuri de misiuni şi operaţii sau la unele similare în afara teritoriului naţional,în scopul eliminării dublei compensări a cheltuielilor acordate de instituţiile trimiţătoare, în situaţia în care aceleaşi drepturi au fost ...

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020

Ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transpune în legislaţia naţională prevederile directivei nr. 96/53/ce din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional. conform directivei, până în anul 2021, statele membre trebuie să ia măsuri specifice în scopul identificării vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule în circulaţie asupra cărora există suspiciuni de depăşire a greutăţii maxime autorizate şi care, prin urmare, ar trebui verificate de autorităţile lor competente în vederea asigurării conformităţii ...

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020

Având în vedere că actualul cadru legal nu reglementează modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu,ţinând seama de necesitatea ca elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu să beneficieze de dreptul la educaţie prin decontarea cheltuielilor de transport din bugetul ministerului educaţiei şi cercetării, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, precum şi de necesitatea existenţei cadrului legal pentru transportul elevilor,având în vedere nevoia de a asigura organizarea şi funcţionarea eficientă, performantă şi predictibilă a sistemului naţional de educaţie, precum şi de a elimina efectele ...

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020

Având în vedere că în anul 2019 românia a obţinut statutul de asociat în cadrul comitetului de statistică şi guvernanţă în statistică al ocde, luând în considerare necesitatea achitării de către institutul naţional de statistică a cotizaţiilor aferente anului 2019, precum şi pentru următorii ani în care românia are calitatea de asociat în cadrul comitetului de statistică şi guvernanţă în statistică al ocde, precum şi că plata cotizaţiei pe anul 2019 pentru statutul de asociat trebuie efectuată în cel mai scurt timp, respectiv 30 de zile de la data emiterii facturii aferente anului 2019,ţinând seama de faptul că neplata contribuţiilor ...

8. DECIZIA nr. 737 din 21 noiembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020

┌──────────────┬───────────────────────┐│valer dorneanu│- preşedinte │├──────────────┼───────────────────────┤│cristian │- judecător ││deliorga │ │├──────────────┼───────────────────────┤│marian enache │- judecător │├──────────────┼───────────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├──────────────┼───────────────────────┤│livia doina │- judecător ...

9. DECRET nr. 90 din 10 februarie 2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 72/2020,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna daniela dumitrache, procuror şef al serviciului registratură, grefă, ...

10. DECRET nr. 89 din 10 februarie 2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 71/2020,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna maria trandabăţ, procuror la direcţia de investigare a ...

11. DECRET nr. 88 din 10 februarie 2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 34/2020,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna corina mihaela scăeţeanu, procuror la parchetul de pe ...

12. DECRET nr. 87 din 10 februarie 2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 27/2020,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna cristina raicea, judecător la ...

13. DECRET nr. 86 din 10 februarie 2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 30/2020,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna vasilica sandovici, judecător la ...

14. DECRET nr. 85 din 10 februarie 2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 38/2020,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnul judecător ioan-traian damian, delegat ...

15. DECRET nr. 84 din 10 februarie 2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 32/2020,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna florica lazăr, judecător la ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016