Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1029 din 13 Noiembrie 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1029 din 13 Noiembrie 2023

Monitorul Oficial 1029 din 13 Noiembrie 2023 (M. Of. 1029/2023)

1. REGULAMENT nr. 14 din 8 noiembrie 2023 privind neaplicarea temporară a cotelor prevăzute la punctele 3, 6 şi 9 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 13 noiembrie 2023

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în considerarea prevederilor hotărârii guvernului nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie şi ale ...

2. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 2 noiembrie 2023 Finanţarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare cu caracter economic din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 13 noiembrie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 21.324 din 2 noiembrie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.029 din 13 noiembrie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedură instituie o schemă transparentă^1 de ajutor de stat pentru sprijinirea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare (cdi), denumită în continuare schemă.^1 regulamentul (ue) 651/2014, art. 5 (transparenţa ajutorului):1. regulamentul se aplică numai ajutoarelor pentru care este posibilă calcularea ex ante cu exactitate a echivalentului subvenţie brută pentru ajutoare, fără a fi necesară efectuarea unei evaluări a riscurilor („ajutoare transparente“).2. sunt considerate transparente ajutoarele conţinute în granturi şi subvenţii la dobândă.(2) activităţile ...

3. ORDIN nr. 21.324 din 2 noiembrie 2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare cu caracter economic din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării" EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 13 noiembrie 2023

Având în vedere:- regulamentul (ue) nr. 651/2014 al comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;– ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. ...

4. REGULAMENT din 9 noiembrie 2023 privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 13 noiembrie 2023

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 1.080 din 9 noiembrie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.029 din 13 noiembrie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) registrul naţional de publicitate mobiliară, registru public în sensul prevederilor legii nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare registru, reprezintă sistemul naţional electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, care asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a înscrisurilor sub semnătură privată care sunt titluri executorii ...

5. HOTĂRÂRE nr. 1.080 din 9 noiembrie 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 13 noiembrie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 din legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea registrului naţional de publicitate mobiliară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în monitorul oficial al româniei, partea i.(2) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea arhivei electronice de garanţii reale mobiliare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea ...

6. DECRET nr. 1.406 din 10 noiembrie 2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 13 noiembrie 2023

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 10 noiembrie 2023.nr. 1.406.------

7. LEGE nr. 348 din 10 noiembrie 2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 13 noiembrie 2023

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 191 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1280 din 30 decembrie 2022, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i punctul 4, litera m^1) a alineatului (1) al articolului 401 se modifică şi va avea următorul cuprins:"m^1) avizează cadrele de competenţe specifice, elaborate de autorităţile şi instituţiile publice, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 385, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale, în condiţiile legii;"2. la articolul ...

8. DECRET nr. 1.402 din 10 noiembrie 2023 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 13 noiembrie 2023

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 10 noiembrie 2023.nr. 1.402.-----

9. LEGE nr. 344 din 10 noiembrie 2023 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 13 noiembrie 2023

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, aprobată cu modificări prin legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) protecţia infrastructurilor critice naţionale constituie componentă a securităţii naţionale."2. după articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:"accesul la icn şi acordarea despăgubirilorart. 11^1(1) persoanele fizice sau juridice de drept ...

10. DECRET nr. 1.400 din 10 noiembrie 2023 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 13 noiembrie 2023

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru completarea art. 10 şi 31 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 10 noiembrie 2023.nr. 1.400.-----

11. LEGE nr. 342 din 10 noiembrie 2023 pentru completarea art. 10 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 13 noiembrie 2023

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 10, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru acordarea concediului de risc maternal potrivit art. 31, baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, înscrise ...

12. DECRET nr. 1.398 din 10 noiembrie 2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 13 noiembrie 2023

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 10 noiembrie 2023.nr. 1.398.------

13. LEGE nr. 340 din 10 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 13 noiembrie 2023

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 87, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^1) pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, comisia de evaluare este obligată să stabilească un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice."2. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016