Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1015 din 17 Decembrie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1015 din 17 Decembrie 2019

Monitorul Oficial 1015 din 17 Decembrie 2019 (M. Of. 1015/2019)

1. ORDIN nr. 229 din 16 decembrie 2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi ale art. 79 alin. (3), (4) şi (8) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 2 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 169/2018, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile ...

2. ORDIN nr. 222 din 16 decembrie 2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi ale art. 79 alin. (3), (4) şi (8) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 2 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 169/2018, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile ...

3. ORDIN nr. 3.194 din 26 noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) lit. d) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. a pct. 23 din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin: art. iordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului ...

4. DECIZIE nr. 524 din 17 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan-Ionel Floricel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019

Având în vedere propunerea agenţiei naţionale de administrare fiscală formulată prin adresa nr. a-prs 5.630 din 25 noiembrie 2019, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.406 din 25 noiembrie 2019, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 58.461 conexat cu nr. 55.446/2019, în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul bogdan-ionel floricel exercită, cu caracter temporar, ...

5. DECIZIE nr. 522 din 17 decembrie 2019 pentru numirea domnului Eduardt Cozminschi în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul eduardt cozminschi se numeşte în funcţia de preşedinte al autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 17 decembrie 2019.nr. 522.------

6. DECIZIE nr. 523 din 17 decembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Doina-Elena Popa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019

Având în vedere adresa ministerului tineretului şi sportului nr. 13.774 din 16 decembrie 2019, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.949 din 16 decembrie 2019, în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna doina-elena popa a funcţiei publice vacante din categoria ...

7. DECIZIE nr. 521 din 17 decembrie 2019 pentru numirea doamnei Mariana Cotoi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna mariana cotoi se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 17 decembrie 2019.nr. 521.-----

8. DECIZIE nr. 520 din 17 decembrie 2019 privind numirea domnului Claudiu Daniel Catana în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei, domnul claudiu daniel catana se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul tineretului şi sportului. prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 17 decembrie 2019.nr. 520.-----

9. DECIZIE nr. 519 din 17 decembrie 2019 pentru numirea domnului Ovidiu Şandor în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ovidiu Şandor se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la ministerul afacerilor interne.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 17 decembrie 2019.nr. 519.------

10. DECIZIE nr. 518 din 17 decembrie 2019 privind numirea domnului Aurel Simion în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei, domnul aurel simion se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale. prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 17 decembrie 2019.nr. 518.-----

11. DECIZIE nr. 517 din 17 decembrie 2019 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019

Având în vedere adresa autorităţii naţionale pentru restituirea proprietăţilor nr. 1.113/gb din 9 decembrie 2019, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/21.196/at din 10 decembrie 2019, în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 19 lit. a) din legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicpunctul 8 din anexa „componenţa comisiei naţionale pentru compensarea imobilelorˮ la decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind ...

12. HOTĂRÂRE nr. 937 din 13 decembrie 2019 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Inspecţia Judiciară, şi termenele de clasificare aferente acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 22 din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă lista cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de inspecţia judiciară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2termenele de clasificare a informaţiilor clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, din lista prevăzută la art. 1, se stabilesc potrivit prevederilor art. 12 din standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 585/2002, cu ...

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 13 decembrie 2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019

Ţinând seama de obiectivul uniunii europene (ue) de a menţine şi de a dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie prin adoptarea de măsuri privind cooperarea judiciară în materie civilă având implicaţii transfrontaliere, inclusiv în vederea facilitării recunoaşterii reciproce şi a îmbunătăţirii eficacităţii executării hotărârilor judecătoreşti între statele membre,având în atenţie imperativul asigurării eficacităţii depline la nivelul spaţiului judiciar al ue a noii proceduri privind ordonanţa asigurătorie europeană care urmăreşte să permită indisponibilizarea, în mod eficient şi rapid, a fondurilor existente în conturile bancare, în cauzele transfrontaliere,având în vedere faptul că, aşa cum s-a statuat constant în jurisprudenţa curţii ...

14. DECIZIA nr. 648 din 17 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel-marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016