Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
regulament din 4 mai 2022

‹‹ Pagina 1 din 40

Monitorul Oficial 805 din 16 August 2022 (M. Of. 805/2022)

 HOTĂRÂRE nr. 1.008 din 10 august 2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Registrului naţional de informare toxicologică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 16 august 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6^1 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează registrul naţional de informare toxicologică, denumit în continuare retox, având drept scop:a) înregistrarea informaţiilor potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din regulamentul (ce) nr. 1.272/2008 al parlamentului european şi al consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/cee şi 1999/45/ce, precum şi de modificare a regulamentului (ce) nr. 1.907/2006, denumit în continuare regulamentul clp, ...

Monitorul Oficial 802 din 12 August 2022 (M. Of. 802/2022)

 REGULAMENT din 27 iulie 2022 privind recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase şi supravegherea activităţii acestor organisme EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 12 august 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. 213 din 27 iulie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 802 din 12 august 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament privind recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase şi supravegherea activităţii acestor organisme, denumit în continuare regulament, se referă la recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase şi supravegherea activităţii organismelor de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase.(2) prevederile prezentului regulament se aplică şi băuturilor spirtoase care au dobândit protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase în temeiul regulamentului (ce) nr. 110/2008 al parlamentului european şi ...

 DECIZIA nr. 861 din 14 decembrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (1) lit. c) şi g), alin. (2) şi alin. (5) şi ale art. 115 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 16 alin. (1) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 12 august 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Monitorul Oficial 792 bis din 10 August 2022 (M. Of. 792 bis/2022)

 PROGRAM NAŢIONAL din 3 august 2022 de siguranţă în aviaţia civilă EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 bis din 10 august 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.359 din 3 august 2022 publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 792 din 10 august 2022.──────────temei legal:art. 7 - programul naţional de siguranţă - din regulamentul (ue) nr. 2018/1139 al parlamentului european şi al consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a agenţiei uniunii europene pentru siguranţa aviaţiei, de modificare a regulamentelor (ce) nr. 2111/2005, (ce) nr. 1008/2008, (ue) nr. 996/2010, (ue) nr. 376/2014 şi a directivelor 2014/30/ue şi 2014/53/ue ale parlamentului european şi ale consiliului, precum şi de abrogare a regulamentelor (ce) nr. 552/2004 şi (ce) nr. ...

Monitorul Oficial 795 din 11 August 2022 (M. Of. 795/2022)

 ORDIN nr. 107 din 10 august 2022 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2022 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 795 din 11 august 2022

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. i) şi ale art. 15 alin. (6) din legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (2) lit. d) coroborate cu prevederile art. 7 din legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 591 alin. (2) şi ale art. 129 alin. (9) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 ...

Monitorul Oficial 797 din 11 August 2022 (M. Of. 797/2022)

 HOTĂRÂREA din 25 ianuarie 2022 în Cauza Dănoiu şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 11 august 2022

(cererea nr. 54.780/15 şi alte 2 - a se vedea lista din anexă)strasbourgdefinitivă20 iunie 2022┌──────────────────────────────────────┐│art. 1 din protocolul nr. 1 • ││reglementarea folosinţei bunurilor • ││reducere, dispusă de curtea de apel, a││onorariilor avocaţilor desemnaţi din ││oficiu pentru câteva mii de părţi ││civile în cadrul unui proces penal • ││lipsa unei baze legale clare şi ││previzibile, însoţite de garanţii ││suficiente împotriva arbitrarului │└──────────────────────────────────────┘hotărârea a rămas definitivă în temeiul art. 44 § 2 ...

Monitorul Oficial 796 din 11 August 2022 (M. Of. 796/2022)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 4 august 2022 privind "Sprijin prin granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă", în cadrul axei prioritare 4 "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei", prioritatea de investiţii "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei", obiectiv specific "Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19", acţiunea 4.1.1 "Investiţii în activităţi productive din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020" EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 11 august 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.981 din 4 august 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 796 din 11 august 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „sprijin prin granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă“ care se aplică în domeniile învăţământ, sănătate, asistenţă socială şi alte activităţi de servicii şi este finanţată prin programului operaţional competitivitate 2014-2020, denumit în continuare poc, axa prioritară 4 „sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de covid-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale ...

Monitorul Oficial 781 din 05 August 2022 (M. Of. 781/2022)

 ORDIN nr. 105 din 3 august 2022 pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 5 august 2022

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum ...

 REGULAMENT din 19 iulie 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 5 august 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.157 din 19 iulie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 781 din 5 august 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi de funcţionare a comisiei naţionale de arheologie, precum şi metodologia de desemnare a membrilor comisiei, potrivit legii.(2) comisia naţională de arheologie, denumită în continuare comisia, funcţionează ca organism ştiinţific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul patrimoniului arheologic, pe lângă ministerul culturii, denumit în continuare minister.art. 2(1) comisia propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii, a programelor naţionale de cercetare, a metodologiilor, a ...

Monitorul Oficial 778 din 04 August 2022 (M. Of. 778/2022)

 PROCEDURĂ din 3 august 2022 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 4 august 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 103 din 3 august 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 778 din 4 august 2022.──────────cap. iscop şi domeniu de aplicareart. 1prezenta procedură stabileşte reguli specifice pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice.art. 2(1) prezenta procedură se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi persoanele fizice sau juridice care solicită:a) racordarea unui loc de consum nou, constând dintr-unul sau mai multe puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice;b) racordarea unui loc de consum/loc de consum şi de producere nou, cu/fără instalaţii de stocare, cu puncte de ...

‹‹ Pagina 1 din 40
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016