Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
regulament de organizare si functionare din 3 iunie 2010

‹‹ Pagina 1 din 7

Monitorul Oficial 715 bis din 20 Noiembrie 2013 (M. Of. 715 bis/2013)

REGULAMENT din 14 noiembrie 2013 de organizare si functionare privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica (Anexa nr. 1)*) EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SI INVESTITII STRAINE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 bis din 20 noiembrie 2013

---------*) aprobat de ordinul nr. 460 din 14 noiembrie 2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 715 din 20 noiembrie 2013.a. scopregulamentul îşi propune să prezinte etapele şi documentele necesare pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică în conformitate cu prevederile o.u.g. nr. 34/2006 şi h.g. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi etapele, activităţile şi documentele necesare pentru organizarea şi coordonarea procesului întocmirii şi semnării contractelor din cadrul c.n.a.d.n.r. - s.a. precum şi a actelor adiţionale aferente, de către serviciile de contractare/compartimentele de achiziţii, în conformitate cu aceleaşi reglementări anterior menţionate.regulamentul ...

Monitorul Oficial 715 din 20 Noiembrie 2013 (M. Of. 715/2013)

ORDIN nr. 460 din 14 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a Regulamentului de organizare si functionare privind monitorizarea si executia contractelor de asistenta tehnica, servicii de consultanta si contracte de lucrari in baza Conditiilor generale de contract de constructie de lucrari de inginerie si cladiri proiectate de catre beneficiar (FIDIC Rosu - ed. 1999) si a Regulamentului de organizare si functionare privind monitorizarea si executia contractelor de asistenta tehnica, servicii de consultanta si contracte de lucrari in baza Conditiilor generale de contract de constructie-proiectare si echipamente (FIDIC Galben - ed. 1999) EMITENT: GUVERNUL - DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SI INVESTITII STRAINE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 noiembrie 2013

În temeiul art. 3 alin. (1) pct. i lit. a), h), r) şi s) şi al art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine,ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emite următorul ordin:art. 1 se aprobă următoarele acte, prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, ce se constituie drept anexe la regulamentul de organizare şi funcţionare al companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a.:---------*) anexele nr. 1-3 se publică în monitorul oficial al ...

Monitorul Oficial 346 din 12 Iunie 2013 (M. Of. 346/2013)

ORDIN nr. 1.258 din 15 mai 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor si aprobarea Procedurilor privind omologarea, comertul paralel si de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protectie a plantelor omologat pe teritoriul Romaniei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 12 iunie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. 116.600 din 6 martie 2013 al agenţiei naţionale fitosanitare din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale,având în vedere prevederile art. 6 din hotărârea guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul româniei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale regulamentului (ce) nr. 1.107/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a directivelor 79/117/cee şi 91/414/cee ale consiliului,în temeiul art. ...

ORDIN nr. 512 din 15 aprilie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor si aprobarea Procedurilor privind omologarea, comertul paralel si de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protectie a plantelor omologat pe teritoriul Romaniei EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 12 iunie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. 116.600 din 6 martie 2013 al agenţiei naţionale fitosanitare din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale,având în vedere prevederile art. 6 din hotărârea guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul româniei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale regulamentului (ce) nr. 1.107/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a directivelor 79/117/cee şi 91/414/cee ale consiliului,în temeiul art. ...

ORDIN nr. 60 din 7 martie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor si aprobarea Procedurilor privind omologarea, comertul paralel si de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protectie a plantelor omologat pe teritoriul Romaniei EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 12 iunie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. 116.600 din 6 martie 2013 al agenţiei naţionale fitosanitare din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale,având în vedere prevederile art. 6 din hotărârea guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul româniei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale regulamentului (ce) nr. 1.107/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a directivelor 79/117/cee şi 91/414/cee ale consiliului,în temeiul art. ...

Monitorul Oficial 195 din 08 Aprilie 2013 (M. Of. 195/2013)

ORDIN nr. 193 din 1 aprilie 2013 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 8 aprilie 2013

Având în vedere:- referatul de aprobare nr. e.n. 3.316 din 2 aprilie 2013 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 682 din 1 aprilie 2013 al casei naţionale de asigurări de sănătate;- titlul viii "asigurările sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârea guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind ...

ORDIN nr. 450 din 2 aprilie 2013 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 8 aprilie 2013

Având în vedere:- referatul de aprobare nr. e.n. 3.316 din 2 aprilie 2013 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 682 din 1 aprilie 2013 al casei naţionale de asigurări de sănătate;- titlul viii "asigurările sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârea guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind ...

Monitorul Oficial 778 din 19 Noiembrie 2012 (M. Of. 778/2012)

ORDIN nr. 252 din 2 noiembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitatii administrative EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012

În conformitate cu prevederile:- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 732/2010 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele ministerului administraţiei şi internelor, pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a rezervelor de stat şi probleme speciale şi pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea institutului de studii pentru ordine publică în subordinea ministerului administraţiei şi internelor şi pentru completarea anexei nr. 1 la hotărârea ...

Monitorul Oficial 689 din 05 Octombrie 2012 (M. Of. 689/2012)

REGULAMENT din 6 decembrie 2011 de organizare si functionare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor Prutului si Dunarii EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012

Comisia hidrotehnică interguvernamentală (în continuare comisia hidrotehnică) a fost înfiinţată în baza art. 15 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor prutului şi dunării, semnat la chişinău la 28 iunie 2010 (în continuare acord).cap. icompetenţele şi sarcinile comisiei hidrotehniceart. 1comisia hidrotehnică are următoarele competenţe şi sarcini:a) îndeplineşte prevederile acordului, constată eventualele dificultăţi de aplicare şi adoptă măsurile necesare în vederea eliminării acestora;b) promovează dezvoltarea colaborării bilaterale în domeniul gospodăririi apelor din punct de vedere juridic, tehnic şi organizatoric, conform prevederilor acordului;c) coordonează armonizarea planurilor de management elaborate de statele ...

Monitorul Oficial 651 din 13 Septembrie 2012 (M. Of. 651/2012)

ORDIN nr. 138 din 2 iulie 2012 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 116/153/358/2005 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 13 septembrie 2012

Văzând referatul de aprobare nr. 117.365 din 18 iunie 2012 al agenţiei naţionale fitosanitare din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale,având în vedere prevederile art. 6 din hotărârea guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul româniei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile regulamentului (ce) nr. 1.107/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a directivelor 79/117/cee şi 91/414/cee ale consiliului,în temeiul art. ...

‹‹ Pagina 1 din 7
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016