Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
ordin nr 2 040 din 24 noiembrie 2020

‹‹ Pagina 1 din 7

Monitorul Oficial 274 din 29 Martie 2024 (M. Of. 274/2024)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 martie 2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 29 martie 2024

Având în vedere necesitatea evitării apariţiei unor blocaje în finanţarea ordonatorilor de credite în luna martie 2024, ca urmare a interpretării diferite a prevederilor legale în vigoare în domeniul bugetar, precum şi pentru finalizarea în bune condiţii a proiectelor finanţate din fondurile externe nerambursabile aferente exerciţiului financiar 2014-2020,pentru a nu crea blocaje în activitatea operatorilor economici prin migrarea către alte entităţi economice a personalului din cadrul operatorilor economici cu capital integral sau majoritar deţinut de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ca urmare a aplicării măsurilor de limitare a unor categorii de cheltuieli, aşa cum sunt reglementate de legea nr. 296/2023 privind ...

Monitorul Oficial 1089 din 04 Decembrie 2023 (M. Of. 1089/2023)

 LEGE nr. 360 din 29 noiembrie 2023 privind sistemul public de pensii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1089 din 4 decembrie 2023

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.titlul idispoziţii generaleart. 1dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.art. 2sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează având ca principii de bază:a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public de pensii bazat pe aceleaşi norme de drept, pentru toţi asiguraţii sistemului;b) principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale exercitându-se ...

Monitorul Oficial 1040 bis din 16 Noiembrie 2023 (M. Of. 1040 bis/2023)

 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-DEMO din 8 noiembrie 2023 Demonstraţii aeriene, ediţia 2/2023 EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1040 bis din 16 noiembrie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.996 din 8 noiembrie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1040 din 16 noiembrie 2023.──────────capitolul i. generalitĂŢiart. 1. scopart. 2. domeniul de aplicabilitateart. 3. definiţiiart. 4. abrevieriart. 5. obiectiveart. 6. condiţii de operareart. 7. limbaj comunart. 8. supravegherea demonstraţiilor aerieneart. 9. accesul în cabina de pilotaj a aeronavelor civile pe parcursul zborului efectuat în cadrul unei demonstraţii aerieneart. 10. păstrarea documentelorcapitolul ii. condiŢii generaleart. 11. clasificarea demonstraţiilor aerieneart. 12. personalul implicat în planificarea, organizarea şi desfăşurarea unei demonstraţii aerieneart. 13. condiţiile de nominalizare a componenţilor comitetului de administrare a unei demonstraţii aerieneart. ...

Monitorul Oficial 1041 din 16 Noiembrie 2023 (M. Of. 1041/2023)

 ORDIN nr. 5.744 din 6 noiembrie 2023 pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală "Vizibilitate, transparenţă şi comunicare în perioada de programare 2021-2027" EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1041 din 16 noiembrie 2023

Ţinând cont de prevederile regulamentului (ue) 2021/1.060 al parlamentului european şi al consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european plus, fondul de coeziune, fondul pentru o tranziţie justă şi fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi fondului pentru azil, migraţie şi integrare, fondului pentru securitate internă şi instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare art. v alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 484 bis din 31 Mai 2023 (M. Of. 484 bis/2023)

 NORME METODOLOGICE din 30 mai 2023 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 bis din 31 mai 2023

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.857/441/2023, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 484 din 31 mai 2023.──────────anexa 1 condiŢiile acordĂrii pachetului de servicii minimal Şi de bazĂ În asistenŢa medicalĂ primarĂa. pachetul minimal de servicii medicale În asistenŢa medicalĂ primarĂ1. pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale curative;1.2. servicii medicale de prevenţie şi profilactice;1.3. servicii medicale la domiciliu;1.4. servicii diagnostice şi terapeutice;1.5. activităţi de suport;1.6. servicii de administrare de medicamente.1.1. serviciile medicale curative1.1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi ...

Monitorul Oficial 486 din 31 Mai 2023 (M. Of. 486/2023)

 LEGE nr. 155 din 30 mai 2023 privind mobilitatea urbană durabilă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 31 mai 2023

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta lege stabileşte cadrul general pentru promovarea şi gestionarea mobilităţii urbane durabile la nivel naţional.art. 2scopul prezentei legi este de a stabili condiţiile necesare pentru un sistem de mobilitate durabil, echitabil, eficient şi incluziv pentru realizarea unor condiţii mai bune de mobilitate în zonele urbane şi rurale, reducerea gazelor cu efect de seră din transporturi şi pentru creşterea siguranţei rutiere în zonele urbane, utilizând soluţii verzi şi digitale.art. 3mobilitatea urbană durabilă reprezintă domeniul care asigură cadrul strategic şi operaţional pentru corelarea dintre planificarea şi dezvoltarea urbană şi transportul de persoane şi de mărfuri ...

Monitorul Oficial 247 din 24 Martie 2023 (M. Of. 247/2023)

 ORDIN nr. 3.778 din 3 martie 2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Sava Brancovici" Ineu din oraşul Ineu, judeţul Arad EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 24 martie 2023

Având în vedere prevederile:- art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar;– hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului ...

Monitorul Oficial 1214 din 19 Decembrie 2022 (M. Of. 1214/2022)