Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 martie 2024  privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare  şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 martie 2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 274 din 29 martie 2024
    Având în vedere necesitatea evitării apariţiei unor blocaje în finanţarea ordonatorilor de credite în luna martie 2024, ca urmare a interpretării diferite a prevederilor legale în vigoare în domeniul bugetar, precum şi pentru finalizarea în bune condiţii a proiectelor finanţate din fondurile externe nerambursabile aferente exerciţiului financiar 2014-2020,
    pentru a nu crea blocaje în activitatea operatorilor economici prin migrarea către alte entităţi economice a personalului din cadrul operatorilor economici cu capital integral sau majoritar deţinut de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ca urmare a aplicării măsurilor de limitare a unor categorii de cheltuieli, aşa cum sunt reglementate de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, cu impact în desfăşurarea în bune condiţii a activităţii operaţionale a acestora, se impune luarea unor măsuri pentru menţinerea unor drepturi de natură salarială pentru unele categorii de personal.
    Deoarece în perioada de programare financiară 2014-2020, conform cadrului legal în vigoare, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor trebuie să asigure fondurile necesare finanţării programelor operaţionale, inclusiv în situaţia indisponibilităţii fondurilor de la Comisia Europeană (CE),
    având în vedere constrângerile bugetare actuale, este necesară reglementarea asigurării finanţării proiectelor pentru onorarea cererilor de rambursare prezentate de beneficiari, inclusiv prin continuarea utilizării temporare a fondurilor europene nerambursabile aferente Programului naţional de redresare şi rezilienţă, pentru programele operaţionale finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii aferente perioadei de programare 2014-2020. Ulterior, aceste sume vor fi reîntregite din sumele alocate de la bugetul de stat, potrivit art. 10 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    Ţinând cont de faptul că necesarul de finanţare peste alocarea financiară a programului operaţional, prevăzută în decizia CE de aprobare a acestuia, este determinat de necesitatea existenţei unei supracontractări care să asigure un grad de absorbţie de 100% al fondurilor europene,
    luând în considerare structura activităţilor conexe sau comerciale desfăşurate de operatorii economici care sunt reglementaţi/licenţiaţi pentru activităţi de distribuţie/furnizare/transport de energie electrică şi gaze naturale, în aplicarea condiţiei care determină excluderea de la plata impozitului minim pe cifra de afaceri/impozitului specific pe cifra de afaceri, este necesară modificarea prin stabilirea unui procent de venituri realizate din aceste activităţi în raport cu veniturile totale realizate.
    Ţinând cont de faptul că lipsa modificării condiţiei de activitate exclusivă creează premisele neaplicării regimului fiscal reglementat, fapt ce poate conduce la stabilirea unor sume suplimentare în sarcina operatorilor economici care sunt reglementaţi/licenţiaţi pentru activităţi de distribuţie/furnizare/transport de energie electrică şi gaze naturale, primul termen de plată fiind până la 25 aprilie 2024, se impune modificarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în acest sens.
    Luând în considerare dificultatea încadrării/stabilirii „întreprinderilor legate“ în calculul plafonului de 500.000 euro pentru aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor evidenţiată de mediul de afaceri, dar şi de organizaţiile profesionale,
    ţinând cont de faptul că menţinerea definirii „întreprinderilor legate“, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care este complexă şi necesită interpretare calitativă, nu va permite contribuabililor înţelegerea statutului fiscal,
    având în vedere necesitatea asigurării unui tratament TVA similar achiziţiilor efectuate de societăţile deţinute integral de entităţi nonprofit cu cel aplicabil achiziţiilor efectuate direct de entităţile nonprofit, în măsura în care achiziţiile efectuate au aceeaşi destinaţie,
    în vederea implementării Investiţiei 1 - Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe din cadrul Componentei 15 - Educaţie, cuprinsă în Planul naţional de redresare şi rezilienţă, se impune completarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la cuantumul finanţării publice naţionale, prin stabilirea unei excepţii care să permită ordonatorilor principali de credite cu rol de coordonatori de reforme şi investiţii depăşirea cuantumului finanţării publice naţionale cu sumele necesare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică de lucrări.
    De asemenea, modificarea art. XXIX din Legea nr. 296/2023, cu modificările şi completările ulterioare, este imperios necesară întrucât vizează asigurarea nivelului optim de securitate a cetăţenilor, iar diminuarea numărului de posturi ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităţilor specifice şi la imposibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de turism.
    Având în vedere necesitatea exceptării de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2024 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 şi ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, a contractelor de credit garantate în numele şi contul
    statului în cadrul programelor guvernamentale şi schemelor de ajutor de stat asociate acestora, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 pentru aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare,
    totodată, în forma actuală a art. 38 alin. (6)-(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2024, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentarea se asigură de către entităţile juridice care administrează participaţiile statului în companiile de proiect care implementează respectivele contracte de parteneriat public-privat. Complexitatea litigiilor internaţionale în cazul parteneriatelor publice-private, în care partener public este statul român, reprezentat de autorităţi ale administraţiei publice centrale prin alte entităţi juridice, necesită resurse umane şi financiare care le depăşesc pe cele deţinute de către companiile/societăţile care asigură această reprezentare. În lipsa asigurării resurselor financiare necesare în toate etapele derulării unei proceduri arbitrale sau judiciare internaţionale, prevederile legale mai sus menţionate nu pot fi aplicate de către entităţile juridice care reprezintă autoritatea publică, fiind constrânse de prevederi bugetare limitate.
    În contextul creşterii importanţei Instrumentului pentru Sprijin Tehnic la nivel european, consolidarea capacităţii autorităţilor coordonatoare este imperativă. În România, autoritatea coordonatoare este reprezentată la nivelul Secretariatului General al Guvernului încă din 2017, dar cu capacitate şi atribuţii limitate, asigurând doar o parte din etapele procesului de selecţie, implementare şi monitorizare a proiectelor selectate. Cel mai mare efort se concentrează pe organizarea promovării anuale a sesiunilor de selecţie a proiectelor şi pe organizarea selecţiei propriu-zise, ce se finalizează de regulă la 31 octombrie. Implementarea, monitorizarea şi evaluarea, asigurarea coeziunii la nivel naţional şi a sustenabilităţii pe termen mediu şi lung sunt aspecte deficitar acoperite în prezent, acestea rămânând la nivelul Direcţiei Generale Sprijin pentru Reforme Structurale (DG - Reform) a Comisiei Europene.
    Până în prezent, Instrumentul pentru Sprijin Tehnic a reprezentat şi un mijloc de colaborare cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care a asigurat asistenţă tehnică într-un număr de 9 proiecte. În contextul aderării României la OCDE sunt necesare şi asigurarea monitorizării rezultatelor acestor proiecte şi integrarea lor în dezvoltarea de politici publice care răspund condiţionalităţilor impuse.
    Mai mult, având în vedere particularităţile şi accesibilitatea accesării acestui instrument din partea autorităţilor naţionale, există un risc crescut de dublare a finanţării din fonduri europene.
    Având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a strategiei de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera redundanţe, dublă finanţare şi pentru a răspunde cât mai prompt noilor programe lansate la nivel european, inclusiv întârzierilor în implementarea Mecanismului de redresare şi rezilienţă sprijinit prin proiecte IST, cu impact asupra gradului de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile alocate României, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    Întrucât elementele prezentate definesc un context excepţional şi vizează interesele economice ale României, având în vedere că statul este obligat să ia măsuri imediate pentru asigurarea continuării activităţii economice,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi ale art. 63 alin. (4) şi (4^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile referitoare la plafoanele privind finanţările rambursabile, care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prevăzute în legile anuale pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, pe parcursul execuţiei bugetare, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba contractarea de finanţări rambursabile pentru asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile, conform prevederilor art. 15 alin. (2) şi art. 17 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării/finalizării proiectelor nefinalizate/nefuncţionale derulate în cadrul programelor operaţionale finanţate din fonduri europene în perioada de programare 2014-2020.

    ART. II
    (1) Soldul creditor înregistrat în contul distinct de disponibil deschis la Trezoreria operativă centrală pe numele Ministerului Finanţelor, potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se poate utiliza, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la finalul anului 2024 pentru onorarea cererilor de fonduri ale autorităţilor de management pentru programele finanţate din fonduri europene nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020, în vederea efectuării plăţilor aferente cererilor de rambursare primite de la beneficiari, în situaţia indisponibilităţii surselor de finanţare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ministerul Finanţelor, prin Autoritatea de Certificare şi Plată, efectuează transferul sumelor din contul menţionat la alin. (1) în contul 57.07.03.60 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor, în vederea virării ulterioare în conturile de disponibil deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, menţionate la art. 37 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot folosi sumele neutilizate sau returnate în conturile acestora, provenite din cele încasate în luna decembrie 2023 potrivit art. XLV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, pentru efectuarea plăţilor aferente cererilor de rambursare primite de la beneficiari.
    (4) Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor reîntregeşte, până la finele anului 2024, sumele utilizate temporar din contul distinct de disponibil deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor, potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobată prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. XLV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv alin. (1), cu:
    a) sumele alocate în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale, potrivit art. 10 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin virarea acestora din contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“, în limita alocărilor bugetare;
    b) sumele disponibile existente în contul 57.07.03.60 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor, după caz.


    ART. III
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, valoarea neutilizată a prefinanţării acordate până la data de 31 decembrie 2023, în conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, rămâne la dispoziţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi poate fi utilizată pentru efectuarea plăţilor aferente proiectelor nefinalizate şi/sau nefuncţionale, identificate în conformitate cu prevederile cap. III şi IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Valoarea prefinanţării rămase la dispoziţia beneficiarilor conform alin. (1) trebuie justificată până cel târziu la data de 31 octombrie 2024.
    (3) Sumele nejustificate potrivit dispoziţiilor alin. (2) se recuperează în conformitate cu art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la propunerea autorităţilor de management, va aproba prin ordin instrucţiunile pentru stabilirea mecanismului de justificare a sumelor rămase la dispoziţia beneficiarilor, potrivit dispoziţiilor alin. (1), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. IV
    Articolul V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1197 din 29 decembrie 2023, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. V
    (1) Ordonatorii principali de credite pot să solicite, lunar, Ministerului Finanţelor sau unităţilor trezoreriei statului, după caz, deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugetele locale, pentru instituţiile publice finanţate integral din aceste bugete, numai pentru achitarea obligaţiilor de plată din luna pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare, precum şi pentru cele care au termenul de plată depăşit, cu încadrarea în prevederile bugetare şi în limitele lunare de cheltuieli aprobate, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la momentul solicitării deschiderii de credite bugetare.
    (2) Ordonatorii principali de credite care deschid şi repartizează credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugetele locale, pentru instituţiile publice finanţate integral din aceste bugete, au obligaţia să solicite lunar, cu excepţia lunii ianuarie, Ministerului Finanţelor sau unităţilor trezoreriei statului, după caz, în primele cinci zile lucrătoare ale fiecărei luni, retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate la finele lunii precedente, astfel încât soldul cumulat al creditelor bugetare deschise şi neutilizate la finele lunii precedente să nu depăşească 2% din valoarea creditelor bugetare deschise cumulate aferente aceleiaşi perioade.
    (3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanţelor sau unităţile trezoreriei statului, după caz, sunt abilitate să blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite până la momentul transmiterii de către aceştia a solicitării prevăzute la alin. (2). Solicitările depuse în perioada în care deschiderile de credite sunt blocate trebuie să reducă creditele bugetare deschise şi neutilizate determinate conform alin. (2), cu încadrarea în creditele bugetare deschise şi neutilizate existente la momentul solicitărilor respective.
    (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) sumele prevăzute în depozitele constituite potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, şi ale prevederilor art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018, cu modificările ulterioare, sumele constituite la nivelul parchetelor din Ministerul Public pentru aplicarea prevederilor art. 293 şi 298 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale“ şi capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“.
    (5) Răspunderea privind încadrarea în prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite, inclusiv în ceea ce priveşte blocarea deschiderilor de credite bugetare potrivit alin. (3) ca urmare a nerespectării de către aceştia a prevederilor alin. (2)."


    ART. V
    Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul XVII alineatul (5), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) posturile aferente personalului contractual pentru organizarea de spectacole şi concerte, organizarea şi valorificarea patrimoniului mobil şi imobil, constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi."

    2. La articolul XXIX, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alin. (14), cu următorul cuprins:
    "(14) Autorităţile deliberative la nivelul unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale administraţiei publice locale pot hotărî ca măsurile prevăzute la alin. (1) să nu se aplice:
    a) serviciilor comunitare de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) serviciilor publice judeţene şi locale «Salvamont», organizate potrivit art. 33 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi posturilor de prim ajutor, organizate potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006;
    d) serviciilor publice comunitare locale/judeţene de evidenţă a persoanelor organizate potrivit prevederilor art. 4, respectiv ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002."

    3. La articolul XL, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru personalul ale cărui salarii lunare nete sunt de până la 8.000 lei inclusiv, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiau de un nivel al drepturilor de hrană/indemnizaţiei de hrană/tichetelor de masă/normei de hrană, denumite generic «drepturi», peste limita prevăzută la alin. (1), drepturile se pot acorda până la nivelul aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe navele aparţinând operatorilor economici, precum şi personalul de siguranţă şi control al navigaţiei, inclusiv piloţii maritimi angajaţi ai operatorilor economici, beneficiază de alocaţie de hrană zilnică potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave, cu modificările ulterioare."

    4. La articolul XLI, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii economici, inclusiv filialele acestora, pot acorda drepturi de hrană/indemnizaţie de hrană/tichete de masă/norma de hrană, indiferent de denumirea acestora, pentru personalul ale cărui salarii lunare nete sunt de până la 8.000 lei inclusiv, precum şi cheltuieli sociale pentru tot personalul, în limita maximă stabilită la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile reprezentând drepturi de hrană/indemnizaţie de hrană/tichete de masă/norma de hrană, indiferent de denumirea acestora, nu pot depăşi nivelul prevăzut la art. XL alin. (1).
(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1^1), pentru personalul ale cărui salarii lunare nete sunt de până la 8.000 lei inclusiv, care la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficia de un nivel al drepturilor de hrană/indemnizaţiilor de hrană/tichetelor de masă/normei de hrană, denumite generic «drepturi», peste limita prevăzută la alin. (1^1), drepturile se pot acorda până la nivelul aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi."

    5. Articolul LXXVI se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. LXXVI
    (1) Întreprinderile publice cu capital deţinut majoritar de stat ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cele definite la art. 1 alin. (3)-(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Banca Naţională a României nu aplică prevederile din capitolul III - Măsuri de disciplină economico-financiară.
    (2) Prin excepţie de la prevederile capitolului III - Măsuri de disciplină economico-financiară, precum şi prin derogare la prevederile art. 73 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, operatorii economici care au indicatori de rezultat sau de proiect stabiliţi în baza unor contracte de finanţare din fonduri europene nerambursabile pot efectua cheltuieli, în vederea realizării acestor indicatori, în baza aprobării autorităţii publice tutelare.
    (3) Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Avocatul Poporului, Administraţia Prezidenţială, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislativ nu aplică prevederile din capitolul III - Măsuri de disciplină economico-financiară, cu excepţia art. XXIV, XXVI şi XXVII."

    6. După articolul LXXX se introduce un nou articol, art. LXXXI, cu următorul cuprins:
    "ART. LXXXI
    (1) Guvernul României poate aproba, prin memorandum iniţiat de autorităţile publice tutelare şi avizat de Ministerul Finanţelor, în cazuri temeinic justificate, ca anumiţi operatori economici să fie exceptaţi de la aplicarea prevederilor capitolului III - Măsuri de disciplină economico-financiară, pentru unele categorii de cheltuieli, pe baza unor analize fundamentate, elaborate de conducerea acestora, prevederi care ar putea avea efect negativ asupra activităţii operatorilor economici.
    (2) În cazul regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale şi al societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, după caz, analizele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, care iniţiază memorandumul pe baza propunerilor primite de la autorităţile publice tutelare sau, după caz, de la regiile autonome cu aprobarea consiliilor de administraţie ale acestora şi le înaintează spre aprobare Guvernului."    ART. VI
    La articolul XLV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (3) se abrogă.

    ART. VII
    Articolul 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) După achitarea de către Autoritatea de Certificare şi Plată a eventualelor note de debit emise de Comisia Europeană în contextul aplicării prevederilor art. 139 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, din disponibilul existent în contul deschis la Banca Naţională a României, pe numele Ministerului Finanţelor - Autoritatea de Certificare şi Plată, aceasta reîntregeşte din fonduri europene sumele utilizate din bugetul de stat conform prevederilor art. 10 lit. a), cu excepţia celor utilizate pentru depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional, potrivit prevederilor art. 12, prin virarea în contul 57.07.03.60 «Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare», deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor, fără a se ţine cont de programul operaţional pentru care a fost efectuată operaţiunea şi se pot utiliza pentru onorarea cererilor de fonduri primite de la autorităţile de management."

    2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Sumele rămase disponibile în contul 57.07.03.60 menţionat la alin. (5), care va fi alimentat şi cu sumele recuperate potrivit alin. (3) lit. a), se virează în termen de 3 luni de la închiderea programelor operaţionale, de către Autoritatea de Certificare şi Plată, la bugetul de stat la poziţii bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanţarea anului curent şi pentru sumele provenite din finanţarea anilor precedenţi, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale."    ART. VIII
    Articolul IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1053 din 12 decembrie 2018, aprobată prin Legea nr. 249/2019, se abrogă.

    ART. IX
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, respectiv titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
    (2) Asigurarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare necesare finalizării proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se realizează în condiţiile prevăzute la capitolul I secţiunea a 4-a din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), ordonatorii principali de credite sunt autorizaţi să introducă şi/sau să modifice anexele nr. 3/xx/21, 3/xx/23, 3/xx/27 şi 3/xx/29 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, după caz.

    ART. X
    La articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2024 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 şi ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 29 ianuarie 2024, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu sunt aplicabile pentru contractele de credit garantate în numele şi contul statului în cadrul programelor guvernamentale şi schemelor de ajutor de stat asociate acestora aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. XI
    Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alin. (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. f), Guvernul poate aproba, prin memorandum, iniţiat de autorităţile publice tutelare şi avizat de Ministerul Finanţelor, ca societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome înfiinţate de stat, care realizează proiecte majore de investiţii de interes naţional pentru creşterea capacităţii energetice a României sau finanţează aceste proiecte derulate de filialele lor, să repartizeze o cotă mai mică de 50% din profitul net rămas după deducerea sumelor repartizate pe destinaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, pentru realizarea investiţiilor respective."

    2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc şase noi alineate, alin. (2^1)-(2^6), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Guvernul poate aproba prin memorandum elaborat de Ministerul Finanţelor ca, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor, cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi în cazul regiilor autonome înfiinţate de stat, repartizarea unei cote din profitul net realizat, rămas după deducerea sumelor repartizate pe destinaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), sub formă de dividende cuvenite acţionarilor sau vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome, să fie mai mare decât limita stabilită potrivit alin. (1) lit. f), luând în considerare cadrul fiscal-bugetar.
(2^2) În baza memorandumului aprobat potrivit dispoziţiilor alin. (2^1), conducătorii autorităţilor tutelare care deţin calitatea de acţionar în numele statului român la societăţile naţionale, companiile naţionale, regiile autonome sau, după caz, la societăţi sunt obligaţi să mandateze reprezentanţii acestora în Adunarea generală a acţionarilor/Consiliul de administraţie pentru a duce la îndeplinire dispoziţiile alin. (2^1) până la termenul legal de depunere a situaţiilor financiare anuale.
(2^3) În cazuri temeinic justificate, prin memorandumuri iniţiate de autorităţile publice tutelare şi avizate de Ministerul Finanţelor, Guvernul poate aproba exceptarea sau stabilirea unei alte cote decât cea stabilită potrivit alin. (2^1), după caz, cu respectarea prevederilor alin. (1) lit. f), în cazul unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi, cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi în cazul unor regii autonome înfiinţate de stat, pe baza propunerilor şi a impactului economico-financiar prezentat de acestea, în scopul realizării unor investiţii cu impact major în menţinerea/dezvoltarea activităţii economice a acestora. Memorandumurile vor cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de desfăşurare a investiţiei.
(2^4) Diferenţa dintre cota stabilită potrivit alin. (2^1) şi cea aprobată potrivit dispoziţiilor alin. (2^3) va fi repartizată la alte rezerve, ca sursă proprie de finanţare, şi va fi utilizată exclusiv şi în integralitate în scopul finanţării investiţiilor cu impact major în menţinerea/dezvoltarea activităţii economice a acestora.
(2^5) Suma reprezentând diferenţa dintre cota stabilită potrivit alin. (2^1) şi cea aprobată potrivit alin. (2^3), neutilizată/neangajată la finele exerciţiului financiar pentru care a fost obţinută exceptarea sau pentru care s-a stabilit o altă cotă, se virează sub formă de dividende cuvenite acţionarilor sau vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, în cazul proiectelor majore de investiţii finalizate în cursul anului de referinţă.
(2^6) Suma reprezentând diferenţa dintre cota stabilită potrivit alin. (2^1) şi cea aprobată potrivit alin. (1^2), neutilizată/neangajată la finele exerciţiului financiar, se virează sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul statului în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, în cazul proiectelor majore de investiţii de interes naţional finalizate în cursul anului de referinţă."

    3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În caz de nerespectare a termenelor prevăzute la art. 1 alin. (2^5), (2^6) şi (3), societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul şi regiile autonome datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. După articolul 3 se introduce un nou articol, art. 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) nerespectarea destinaţiei pentru utilizarea sumei reprezentând diferenţa dintre cota stabilită potrivit art. 1 alin. (2^1) şi cea aprobată potrivit art. 1 alin. (2^3) în scopul finanţării investiţiilor, potrivit art. 1 alin. (2^4);
    b) nerespectarea termenului de virare a dividendelor sau a vărsămintelor la bugetul statului, prevăzut la art. 1 alin. (2^5) şi (2^6).
    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. Amenda se aplică conducătorului/reprezentantului legal al societăţii naţionale, companiei naţionale şi societăţii, cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi al regiei autonome înfiinţate de stat.
    (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către personalul împuternicit din cadrul structurii de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor şi al structurilor teritoriale de inspecţie economico-financiară din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. XII
    La articolul 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 14 decembrie 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în scopul eficientizării implementării investiţiilor, precum şi pentru atingerea jaloanelor şi ţintelor asumate prin PNRR, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum avizat de MIPE şi MF şi aprobat de Guvern, ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reforme şi investiţii sunt autorizaţi să depăşească cuantumul finanţării publice naţionale cu sumele necesare pentru ajustarea/majorarea preţurilor contractelor de achiziţie publică de lucrări."


    ART. XIII
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 73 alin. (1), (6)-(8) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, operatorii economici care au înregistrat pierderi contabile şi/sau plăţi restante la data de 31 decembrie 2023 pot prevedea creşterea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2024 faţă de ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat, numai ca urmare a menţinerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 31 decembrie 2023, şi condiţionat de îndeplinirea următoarelor cerinţe cumulative:
    a) să prezinte odată cu aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli un plan de reorganizare, restructurare şi redresare financiară, aprobat de către adunarea generală a acţionarilor sau consiliul de administraţie, după caz, care să conţină măsuri concrete şi cuantificabile de reducere a pierderilor şi plăţilor restante, după caz, şi termenele de realizare a acestora;
    b) să nu programeze în anul 2024 creşterea numărului de personal faţă de cel realizat în anul 2023, cu excepţia creşterii numărului de personal rezultat din aplicarea prevederilor cap. III secţiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să nu acorde în anul 2024 premii, prime, bonusuri şi alte drepturi de natură salarială similare, cu excepţia celor aprobate conform prevederilor cap. III secţiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor cap. V Dispoziţii tranzitorii şi finale;
    d) să nu majoreze/indexeze sau, după caz, să nu prevadă alte mecanisme de creştere salarială în cursul anului 2024, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 31 decembrie 2023.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii economici care au înregistrat pierderi contabile şi/sau plăţi restante la 31 decembrie 2023 şi care în anul 2023 au beneficiat de ajutor de stat aprobat prin act normativ cu putere de lege pot prevedea creşterea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2024 faţă de nivelul realizat în anul 2023, numai ca urmare a menţinerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 31 decembrie 2023, fără respectarea prevederilor de la lit. a), b) şi d) ale alin. (1).
    (3) Operatorii economici care aplică prevederile alin. (1) sunt exceptaţi de la aplicarea corelaţiei dintre indicele de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat cu indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 73 alin. (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, pentru operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent şi care nu programează pierderi în anul 2024, în cazuri temeinic justificate, precum realizarea unor investiţii cu impact major în menţinerea/dezvoltarea activităţii economice a acestora, precum şi de influenţa unor factori care nu depind de acţiunea/inacţiunea acestora, Guvernul poate aproba prin memorandum exceptarea acestora de la aplicarea corelaţiei dintre indicele de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat cu indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz.
    (5) În cazul regiilor autonome şi al societăţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităţilor administraţiei publice centrale, memorandumul prevăzut la alin. (4), precum şi cel prevăzut la art. 73 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 sunt iniţiate de autorităţile publice tutelare şi avizate de Ministerul Finanţelor.
    (6) În cazul regiilor autonome şi al societăţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităţilor administraţiei publice locale, memorandumul prevăzut la alin. (4), precum şi cel prevăzut la art. 73 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 sunt iniţiate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, ca urmare a solicitării justificate a autorităţii publice tutelare.
    (7) Sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2024, prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, se acordă începând cu luna următoare aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli sau bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat sau ca urmare a aprobării memorandumului menţionat la alin. (4) şi nu pot depăşi lunar nivelul acestui indice pentru operatorii economici care primesc subvenţii/transferuri de la bugetul de stat/local, după caz, pentru activităţi operaţionale.

    ART. XIV
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) nerespectarea art. XIII alin. (1);
    b) nerespectarea acordării de creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2024, potrivit prevederilor art. XIII alin. (7).

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. Amenda se aplică conducătorului/reprezentantului legal al operatorului economic.
    (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (2) se realizează de către personalul împuternicit din cadrul structurii de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor şi al structurilor teritoriale de inspecţie economico-financiară din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XV
    La articolul 5 din Legea nr. 118/2002 privind indemnizaţia de merit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 20 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Numărul total de indemnizaţii de merit este de 1.720."


    ART. XVI
    (1) Prin derogare de la prevederile art. XLVII alin. (5) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul autorităţilor/agenţiilor/instituţiilor publice autonome, Guvernul României poate aproba, prin memorandum, un număr total de funcţii de conducere mai mare de 8%, dar fără a depăşi 10% din numărul total de posturi aprobate, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) autoritatea/agenţia/instituţia s-a reorganizat sau urmează să se reorganizeze ca urmare a implementării prevederilor Legii nr. 296/2023, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
    b) după data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea/agenţia/ instituţia a primit atribuţii suplimentare pentru punerea în aplicare a unor prevederi legislative europene.

    (2) Memorandumul prevăzut la alin. (1) se iniţiază de către autoritatea/agenţia/instituţia publică autonomă interesată şi se avizează de către Ministerul Finanţelor.

    ART. XVII
    Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 1 se introduce un nou articol, art. 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    (1) Personalul de specialitate prevăzut la art. 1 include şi personalul din cadrul structurilor care gestionează Instrumentul pentru Sprijin Tehnic care pentru îndeplinirea acestor atribuţii beneficiază de majorare salarială.
    (2) Personalul de specialitate din cadrul Curţii de Conturi care are şi îndeplineşte efectiv atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României beneficiază de majorare salarială."

    2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru personalul din cadrul Curţii de Conturi şi Autorităţii de Audit criteriile pentru majorarea salariilor de bază potrivit prevederilor prezentei legi se aprobă prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi la propunerea preşedintelui Curţii, respectiv a preşedintelui Autorităţii de Audit. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."    ART. XVIII
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului va supune Guvernului, spre adoptare, proiectul actului normativ de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1)-(2^1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XIX
    Articolul 1 din Legea nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 10 iunie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Revistele uniunilor de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, denumită în continuare ANUC, vor fi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de minimum 4.500 mii lei, sumă care va fi actualizată anual cu Rata inflaţiei RI pentru perioada 2015 şi ultimul an cu date disponibile pe site-ul Institutului Naţional de Statistică."

    2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţia în care la momentul actualizării anuale a sumei de 4.500 mii lei, pe site-ul Institutului Naţional de Statistică nu este disponibilă rata inflaţiei aferentă anului de referinţă, se are în vedere valoarea estimată a inflaţiei de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză cu regularizarea ulterioară a acesteia."    ART. XX
    Articolul 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 18 mai 2018, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2024, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Alineatele (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) În cazul parteneriatelor public-private instituţionale, în situaţia în care contractele prevăd proceduri de soluţionare a litigiilor dintre părţi de către instanţe arbitrale internaţionale, reprezentarea se asigură de către entităţile juridice care au calitatea de partener public, respectiv de către entităţile juridice care au calitatea de partener privat.
(7) În vederea ducerii la îndeplinire a mandatului de reprezentare prevăzut la alin. (6), entităţile juridice care deţin calitatea de parteneri publici, respectiv de parteneri privaţi, sunt autorizate să iniţieze şi să participe la procedurile arbitrale internaţionale şi în faţa unor instanţe naţionale din aceste jurisdicţii, după caz.
(8) Entităţile juridice care deţin calitatea de parteneri publici, respectiv de parteneri privaţi pot selecta avocaţi, interni sau internaţionali, atunci când activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi."

    2. După alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) În situaţia prevăzută la alin. (6), inclusiv plata arbitrilor în procedurile arbitrale, a expertizelor şi a celorlalte taxe judiciare sau arbitrale datorate se asigură de la bugetul de stat prin bugetul ordonatorilor principali de credite care au calitatea de partener public sau au în subordine, sub autoritatea sau în coordonare partenerul public, conform contractelor de parteneriat public-privat, indiferent de denumirea partenerului public în contract şi indiferent dacă acesta exercită direct administrarea participaţiilor statului în compania de proiect sau prin intermediul altei entităţi."    ART. XXI
    La articolul 40 alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 18 iulie 2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 4/2024, cu modificările şi completările ulterioare, lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) societăţi constituite conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţată de către fondatorii parcului. Prin societate înfiinţată, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege şi societatea la care fondatorii parcului au aderat ulterior;"


    ART. XXII
    Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (2), literele c) şi m) vor avea următorul cuprins:
    "c) aprobă proiectele de dezvoltare regională, selecţionate la nivel regional, în concordanţă cu criteriile, priorităţile şi metodologia elaborate de instituţia naţională cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate. Proiectele de dezvoltare regională supuse aprobării Consiliului pentru dezvoltare regională sunt exclusiv proiectele care necesită cofinanţare din Fondul pentru dezvoltare regională. Nu sunt supuse avizării/aprobării de către Consiliul pentru dezvoltare regională proiectele şi contractele finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    ......................................
m) avizează contractele pentru care este necesară cofinanţarea din Fondul pentru dezvoltare regională, convenţiile, acordurile, protocoalele, precum şi alte documente similare, încheiate de către agenţia pentru dezvoltare regională cu terţii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituţiile similare din cadrul Uniunii Europene, şi informează corespunzător Consiliul naţional pentru dezvoltare regională, cu excepţia contractelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile."

    2. La articolul 8, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Consiliile judeţene şi/sau consiliile locale pot asigura cu titlu gratuit imobile adecvate terenuri şi/sau clădiri pentru sediile şi spaţiile agenţiilor pentru dezvoltare regională şi ale birourilor acestora, în judeţele în care acestea îşi au reşedinţa sau funcţionează, cu respectarea prevederilor în materia ajutorului de stat, după caz."

    3. La articolul 9, litera g) va avea următorul cuprins:
    "g) transmite, spre aprobare, consiliului pentru dezvoltare regională proiectele selectate în cadrul programelor de dezvoltare regională, altele decât cele finanţate din fonduri externe nerambursabile, în baza priorităţilor, criteriilor şi a metodologiei elaborate de instituţia naţională responsabilă pentru dezvoltarea regională, împreună cu organismele regionale specializate; în cazul licitaţiilor organizate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, proiectele aprobate de consiliul pentru dezvoltare regională vor fi trimise spre avizare Consiliului naţional pentru dezvoltare regională; în cazul licitaţiilor de proiecte organizate la nivel naţional, proiectele selectate vor fi avizate de consiliul pentru dezvoltare regională şi aprobate de Consiliul naţional pentru dezvoltare regională;"    ART. XXIII
    Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea deschiderilor de credite bugetare şi consemnarea sumelor individuale reprezentând plata despăgubirii la dispoziţia proprietarilor de imobile, anterior notificării proprietarilor, se poate face şi parţial, din alocările bugetare anuale aferente lucrării de utilitate publică şi de prioritatea ce decurge din contractele încheiate pentru realizarea lucrării de utilitate publică."

    2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenelor prevăzute la art. 8, expropriatorul are obligaţia emiterii deciziei de expropriere parţiale pentru lucrarea de utilitate publică, exclusiv pentru imobilele proprietate privată pentru a căror justă despăgubire au fost consemnate sumele individuale conform art. 7 alin. (2)."    ART. XXIV
    (1) În anul 2024, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Finanţelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze redistribuiri de credite de angajament neutilizate la titlurile „Bunuri şi servicii“, „Asistenţă socială“ şi „Alte cheltuieli“ în vederea asigurării, în bugetul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, a sumelor pentru Programul social naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii.
    (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1).

    ART. XXV
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 18^1, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(14) Nu intră sub incidenţa prezentului articol operatorii economici reglementaţi/licenţiaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei care, în anul precedent, au obţinut venituri din activităţi de distribuţie/furnizare/transport de energie electrică şi gaze naturale în proporţie de peste 95% din veniturile totale din care se scad veniturile cuprinse în indicatorul Vs prevăzute la alin. (3) lit. (i)-(vii)."

    2. La articolul 18^3, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Contribuabilii reglementaţi/licenţiaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei care, în anul precedent, au obţinut venituri din activităţi de distribuţie/furnizare/transport de energie electrică şi gaze naturale în proporţie de peste 95% din veniturile totale din care se scad veniturile cuprinse în indicatorul Vs prevăzute la alin. (2) lit. (i)-(vii), nu intră sub incidenţa prezentului articol."

    3. La articolul 47, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, iar elementele care se iau în calcul sunt cele care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53. În sensul prezentului titlu, persoana juridică română este legată cu o altă persoană dacă există oricare dintre următoarele raporturi:
    a) persoana juridică română care verifică condiţia deţine la o altă persoană juridică română, direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau aceasta are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere al acelei alte persoane juridice române;
    b) persoana juridică română care verifică condiţia este deţinută de o altă persoană juridică română, direct şi/sau indirect, cu peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau, la persoana juridică română care verifică condiţia, această altă persoană juridică română are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere;
    c) persoana juridică română care verifică condiţia este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deţine, în mod direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua persoană juridică. În situaţia în care persoana care deţine titlurile de participare/drepturile de vot sau de numire/revocare este o persoană juridică română, persoana juridică română care verifică condiţia cumulează şi veniturile acestei persoane;
    d) persoana juridică română care verifică condiţia dacă are unul sau mai mulţi acţionari/asociaţi care deţin, direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, acţionari/asociaţi care desfăşoară şi activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/altei forme de organizare a unei activităţi economice, fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. În această situaţie, veniturile înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau norma anuală de venit, stabilită/ajustată/redusă, potrivit prevederilor titlului IV, ale/a persoanei fizice autorizate/ întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activităţi economice fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/alte întreprinderi legate."

    4. La articolul 52, după alineatul (5^1) se introduce un nou alineat, alin. (5^2), cu următorul cuprins:
    "(5^2) În aplicarea prevederilor alin. (5^1), împreună cu veniturile întreprinderilor legate cu microîntreprinderea care se găseşte în situaţia prevăzută la art. 47 alin. (1^1) lit. d) se cumulează şi o pătrime din norma anuală de venit stabilită/ajustată/redusă pentru anul fiscal curent a persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale/altor forme de organizare a unei activităţi economice fără personalitate juridică, autorizate potrivit legilor în vigoare, care datorează impozit pe baza normei anuale de venit, potrivit prevederilor titlului IV."

    5. La articolul 294 alineatul (5), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti, prestate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1), dacă serviciile achiziţionate de către entităţile nonprofit sunt puse gratuit la dispoziţia unităţilor spitaliceşti din reţeaua publică de stat sau sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entităţile nonprofit;
b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza art. 25 alin. (4^1), dacă bunurile/serviciile achiziţionate de către entităţile nonprofit sunt donate/puse gratuit la dispoziţia unităţilor spitaliceşti din reţeaua publică de stat sau sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entităţile nonprofit."

    6. La articolul 294 alineatul (5), după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti, prestate către societăţi deţinute integral de entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1), dacă serviciile achiziţionate de către aceste societăţi sunt puse gratuit la dispoziţia unităţilor spitaliceşti din reţeaua publică de stat sau sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de către aceste societăţi. Scutirea de TVA pentru serviciile destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de către societăţile deţinute integral de entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1) se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: să nu îşi schimbe destinaţia de unităţi spitaliceşti, să nu fie înstrăinate, iar pe toată durata de funcţionare să presteze servicii medicale gratuit sau decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără perceperea de taxe hoteliere/de altă natură;"

    7. La articolul 294 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către societăţi deţinute integral de entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza art. 25 alin. (4^1), dacă bunurile/serviciile achiziţionate de către aceste societăţi sunt donate/puse gratuit la dispoziţia unităţilor spitaliceşti din reţeaua publică de stat sau sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de aceste societăţi. Scutirea de TVA pentru bunurile/serviciile destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de către societăţile deţinute integral de entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1) se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: să nu îşi schimbe destinaţia de unităţi spitaliceşti, să nu fie înstrăinate, iar pe toată durata de funcţionare să presteze servicii medicale gratuit sau decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără perceperea de taxe hoteliere/de altă natură."

    8. La articolul 294 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) prin restituirea TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit sau de societăţile deţinute integral de entităţile nonprofit, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanţelor. Sumele restituite de la bugetul de stat se utilizează de către entităţile nonprofit sau de societăţile deţinute integral de entităţile nonprofit exclusiv pentru finanţarea achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii prevăzute la alin. (5) lit. a)-b^1)."

    9. La articolul 294, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) În cazul în care încetează să mai fie îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a^1) şi b^1), societăţile deţinute integral de entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1) datorează taxa pe valoarea adăugată de la data de la care au beneficiat de scutirea prin restituire a acesteia."

    10. La articolul 297 alineatul (7), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:
    "c) taxa aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii prevăzute de art. 294 alin. (5) lit. a^1) şi b^1), realizate de societăţile deţinute integral de entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza art. 25 alin. (4^1)."    ART. XXVI
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. XXV intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Prevederile art. XXV pct. 1 şi 2 se aplică începând cu anul fiscal 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024.
    (3) Prevederile art. XXV pct. 3 si 4 se aplică pentru verificarea condiţiei de la art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru încadrarea ca microîntreprindere în anul fiscal 2024.
    (4) Ordinul ministrului finanţelor prevăzut la art. XXV pct. 8 se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. XXVII
    La articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, acordă anual vouchere de vacanţă în cuantum de 1.600 lei, în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii de bază nete din luna anterioară acordării acestora sunt de până la 8.000 lei."


    ART. XXVIII
    La articolul IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 din 17 decembrie 2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 130/2023, cu modificările ulterioare, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2026 pentru personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale căror solde de funcţie/salarii de funcţie/salarii de bază nete acordate în luna prestării serviciilor turistice sunt de până la 8.000 lei lunar, inclusiv, se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, achiziţionate direct sau prin intermediul unei agenţii de turism licenţiate, în limita a 1.600 lei anual pentru un salariat."


    ART. XXIX
    Articolul 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 63
    (1) Ministerele au în structura organizatorică direcţii generale, direcţii, servicii şi alte compartimente funcţionale.
    (2) Atribuţiile compartimentelor funcţionale ale ministerelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului."


    ART. XXX
    La articolul XIV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1139 din 15 decembrie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se abrogă.

    ART. XXXI
    La articolul 12 din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 8 august 2020, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Personalul participant care a dobândit calitatea de «Veteran din teatrele de operaţii» şi care nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice în urma participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază de următoarele drepturi:
    a) dreptul de a purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere;
    b) o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru personalul în activitate;
    c) o indemnizaţie lunară în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă, indexabilă anual cu rata inflaţiei, după trecerea în rezervă sau retragere."


    ART. XXXII
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 176/2022 privind gestionarea contribuţiei financiare acordate României din Rezerva de ajustare la Brexit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1207 din 15 decembrie 2022, se abrogă.

    ART. XXXIII
    La articolul IV alineatul (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 12 iunie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) la instituţiile Uniunii Europene, ale NATO, precum şi la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;"


    ART. XXXIV
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o parte din imobilul „Palatul Parlamentului“, situat în municipiul Bucureşti, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, se transmite din administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Predarea-preluarea părţii de imobil, transmisă potrivit alin. (1), se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, în termen de 30 de zile de la data finalizării lucrărilor realizate de către Compania Naţională de Investiţii.
    (3) Camera Deputaţilor va asigura Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, corespunzător părţii din imobilul aflat în administrarea acesteia, utilităţile necesare funcţionării corespunzătoare, de la data protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (2), în baza unei convenţii încheiate între părţi în termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare.
    (4) Partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) va servi drept sediu pentru entităţile din aparatul de lucru al Guvernului, pe perioada realizării obiectivului de investiţie „Eficientizarea energetică a clădirii Guvernului - Palatul Victoria“.
    (5) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanţelor, vor opera modificările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În termen de 60 de zile de la data finalizării obiectivului de investiţie „Eficientizarea energetică a clădirii Guvernului - Palatul Victoria“, Guvernul va transmite, prin hotărâre, partea din imobilul prevăzut la alin. (1) din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
    (7) Prin derogare de la prevederile art. 362 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în folosinţa gratuită întreprinderilor publice cu capital integral de stat prin contract de comodat.“

    ART. XXXV
    Pentru personalul prevăzut la art. XL alin. (1^1) şi art. XLI alin. (1^2) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, valoarea drepturilor de hrană/indemnizaţiei de hrană/tichetelor de masă/normei de hrană, indiferent de denumirea acestora, aflate în plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023, se poate majora doar după data la care valoarea drepturilor prevăzute la art. XL alin. (1) din Legea nr. 296/2023, cu modificările şi completările ulterioare, devine mai mare decât valoarea acestora, fără însă a depăşi valoarea prevăzută la art. XL alin. (1) din Legea nr. 296/2023.

    ART. XXXVI
    Solicitărilor formulate de debitori în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2024 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 şi ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, li se aplică prevederile art. 3 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2024, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. XXXVII
    (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, entităţile juridice care administrează participaţiile statului în companiile de proiect care implementează contracte de parteneriat public-privat transmit partenerului public toate documentele pe care le deţin în legătură cu implementarea respectivelor contracte de parteneriat public-privat.
    (2) Pentru încadrarea în termenele legale aplicabile, în măsura în care partenerul public decide soluţionarea oricărui diferend între părţile la contractul de parteneriat public-privat de către instanţele arbitrale internaţionale, acesta selectează avocaţi specializaţi pe baza unei proceduri proprii de selecţie, aprobată de conducătorul instituţiei.
    (3) În situaţiile în care entităţile juridice care administrează participaţiile statului în companiile de proiect care implementează contracte de parteneriat public-privat au selectat deja avocaţi specializaţi pentru soluţionarea oricărui diferend între părţile la contractul de parteneriat public-privat de către instanţele arbitrale internaţionale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, partenerul public se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile aferente, inclusiv în contractul de prestări servicii încheiat cu avocaţii specializaţi.

    ART. XXXVIII
    Prin derogare de la prevederile art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la finalul anului 2024, pentru aparatul propriu, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate efectua cheltuieli pentru achiziţiile de echipamente de comunicaţii necesare realizării reţelei de date şi voce pentru digitalizarea serviciilor publice.

    ART. XXXIX
    În anul 2024, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Finanţelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, să efectueze redistribuiri de credite de angajament neutilizate la titlurile „Bunuri şi servicii“ şi „Alte cheltuieli“, în vederea suplimentării bugetului Ministerului Culturii cu sumele pentru apelul de finanţare prin timbrul monumentelor istorice, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/2024, de la bugetul de stat, în vederea asigurării fondurilor pentru finanţarea sesiunilor de selecţie proiecte pentru subprogramele acţiuni tematice „Case memoriale“, „Gări“, „Muzee în aer liber“ - monumente de arhitectură vernaculară şi subprogramele „Restaurare“ şi „Edificii de cult“.

    ART. XL
    (1) Prin derogare de la prevederile art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2024, Direcţia Naţională Anticorupţie poate achiziţiona, pentru realizarea activităţilor operative, autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi mobilier şi aparatură birotică, aşa cum sunt prevăzute în grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale“, subgrupele 3.1 „Mobilier“ şi 3.2 „Aparatură birotică“ din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, precum şi obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spaţiilor cu destinaţia de birou necesare pentru consolidarea capacităţii instituţionale.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi Ministerului Afacerilor Externe pentru operaţionalizarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.

    ART. XLI
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile art. VII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică posturilor care devin vacante în cursul anului 2024 prin modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului, precum şi posturilor a căror ocupare condiţionează îndeplinirea unor indicatori de rezultat sau de proiect stabiliţi în baza unor contracte de finanţare din fonduri europene nerambursabile.

    ART. XLII
    Prin derogare de la prevederile art. XII lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţia brută lunară prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, republicată, este în cuantum de 5.000 lei, iar indemnizaţia brută lunară prevăzută la lit. b) a aceluiaşi alineat este în cuantum de 4.000 lei.

    ART. XLIII
    La articolul 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici care se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanţelor şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale se transmit Ministerului Finanţelor în vederea avizării/semnării, după caz, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat. Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici în condiţiile alin. (1)-(3) se face în termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat."


    ART. XLIV
    La articolul IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, reorganizarea activităţii acesteia, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 18 martie 2024, alineatele (1) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Începând cu data de 1 iunie 2024, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se reorganizează prin preluarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, instituţie publică aflată în subordinea Agenţiei, prin fuziune prin absorbţie.
    ..................................................................................................
(8) Patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, arhiva, activitatea, personalul şi numărul de posturi, prevederile bugetare pe anul 2024 şi execuţia bugetară pe anul în curs până la data protocolului de predare-preluare aferente activităţii Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sunt preluate pe bază de protocol de predare-preluare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Protocolul de predare-preluare se încheie până la data de 31 mai 2024. Modificările în execuţia bugetară pe anul în curs se efectuează pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."


    ART. XLV
    (1) Pentru anul 2024, termenul prevăzut la art. 55 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 227/2015 se prorogă până la data de 15 aprilie 2024 inclusiv.
    (2) Contribuabilii care au comunicat organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgentă, depun, după caz, o nouă declaraţie de menţiuni pentru încadrarea în condiţiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XLVI
    La articolul 5 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1179 din 8 decembrie 2022, aprobată prin Legea nr. 24/2024, cu modificările şi completările ulterioare, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea preţurilor la energie este în valoare nominală de 1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31 mai 2024 inclusiv şi este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranşe, astfel:"


    ART. XLVII
    Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C - Alte cheltuieli de investiţii, elaborate în vederea dezvoltării capacităţilor Uniunii Europene „rescEU“ în România, pentru implementarea proiectelor finanţate 100% de către Comisia Europeană, se aprobă de ordonatorii principali de credite.

    ART. XLVIII
    La articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2023 privind înfiinţarea Oficiului de Film şi Investiţii Culturale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri instituţionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 25 mai 2023, aprobată cu modificări prin Legea nr. 287/2023, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Durata schemei de ajutor de stat instituite conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi preluate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se prelungeşte cu un an, respectiv până la data de 31 decembrie 2024, pentru asigurarea operaţionalizării schemei de ajutor, după preluarea acesteia conform prevederilor art. 2. Modificarea duratei, bugetului, modalităţii de acordare a ajutorului de stat şi a oricăror elemente necesare gestionării schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, cu respectarea normelor europene şi naţionale aplicabile în domeniul ajutorului de stat."


    ART. XLIX
    (1) Până la încetarea aplicabilităţii prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs şi se înregistrează atât pe plăţi, cât şi pe cheltuieli în anul curent, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale, sumele nedecontate până în prezent pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent.
    (2) Prevederile art. 197 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică pe perioada de aplicare a prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. L
    La articolul IX din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 29 iunie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Procedurile de selecţie a membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, declanşate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se definitivează conform prevederilor legale în vigoare la data declanşării acestora.
    Procedurile de selecţie mai sus prevăzute derulate anterior operaţionalizării AMEPIP şi nefinalizate vor fi preluate de către AMEPIP la solicitarea autorităţii publice tutelare.
    În această situaţie, AMEPIP, motivat, poate decide în urma analizării tuturor documentelor puse la dispoziţie de către autoritatea publică tutelară fie continuarea procedurii în vederea finalizării acesteia în baza prevederilor legale în vigoare la data declanşării acestei proceduri, fie reluarea procedurii în baza prevederilor legale aplicabile la momentul reluării acestora."


    ART. LI
    La capitolul 1 litera A punctul I litera f) din anexa nr. VIII la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 9 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9. Salarizarea funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte se realizează la nivelul prevăzut pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Secretariatului General al Guvernului."


    ART. LII
    Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Finanţelor să aprobe modificarea prevederilor trimestriale ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale la titlul „Cheltuieli de personal“, fără îndeplinirea condiţionalităţii prevăzute la art. 18 alin. (4) şi (5) din această lege.

    ART. LIII
    La articolul 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (5^4) se introduc cinci noi alineate, alin. (5^5)-(5^9), cu următorul cuprins:
    "(5^5) În vederea implementării programului prevăzut la alin. (1) lit. gg), Administraţia Fondului pentru Mediu virează sumele aferente Programului «Săptămâna verde» în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării Ministerului Educaţiei, întrun cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Educaţiei.
(5^6) Se autorizează Ministerul Finanţelor, la propunerea Ministerului Educaţiei, să majoreze, la poziţii distincte, veniturile bugetului de stat, precum şi creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în bugetul ordonatorului principal de credite cu suma virată de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru finanţarea Programului «Săptămâna verde».
(5^7) Se autorizează Ministerul Educaţiei să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (5^6) în bugetul propriu şi în anexele la acesta şi să le comunice Ministerului Finanţelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data majorării realizate de Ministerul Finanţelor, potrivit alin. (5^6).
(5^8) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (5^5) şi plăţile efectuate, se virează de către Ministerul Educaţiei din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.
(5^9) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (5^8) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Educaţiei în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (5^5), urmând procedura prevăzută la alin. (5^6)-(5^8), şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."


    ART. LIV
    La articolul III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 9 februarie 2024, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pot fi suportate şi plătite din bugetul propriu al Ministerului Justiţiei şi pentru personalul din cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, inclusiv al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Inspecţiei Judiciare, al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, sub condiţia parcurgerii procedurii legale de obţinere a vizei SUA, o singură dată în anul 2024, inclusiv participarea la interviu, atunci când este cazul."
                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Mircea Abrudean
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul culturii,
                    Camelia Veronica Marcu,
                    secretar general
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Eduard Bachide,
                    secretar de stat
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian Pintea,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Adrian-Ioan Veştea
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Janina-Mirela Sitaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Simona Bucura-Oprescu
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila

    Bucureşti, 28 martie 2024.
    Nr. 31.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea
    Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în domeniul public al statului
    şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“

┌──────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Elemente-cadru│ │
│ │ │ │ │ │ │de descriere │ │
│ │ │ │ │ │ │cadru ale │ │
│ │ │ │ │ │ │bunului, │ │
│ │ │ │ │ │ │conform │ │
│ │ │ │ │ │ │Ordinului │ │
│ │ │ │ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │ │ │ │finanţelor │ │
│ │ │ │ │Persoana │Persoana │publice nr. │ │
│ │Denumirea │ │Anul şi │juridică de la│juridică la │1.708/2011 │Valoarea de│
│Nr. MF│şi adresa │Cod ul de │actul │care se │care se │pentru │inventar │
│ │imobilului│clasificaţie│dobândirii│transmite │transmite │aprobarea │(lei) │
│ │ │ │ │imobilul CUI │imobilul CUI │Precizărilor │ │
│ │ │ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │ │ │întocmirea şi │ │
│ │ │ │ │ │ │actualizarea │ │
│ │ │ │ │ │ │inventarului │ │
│ │ │ │ │ │ │centralizat al│ │
│ │ │ │ │ │ │bunurilor din │ │
│ │ │ │ │ │ │domeniul │ │
│ │ │ │ │ │ │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │statului │ │
├──────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │construită = │ │
│ │ │ │Hotărârea │ │ │13.425 (S1 = │ │
│ │ │ │Guvernului│ │ │1.622, SM = │ │
│ │ │ │nr. 670/ │ │ │1.622, P = │ │
│ │ │ │2014, │ │ │647, et. 1 = │ │
│ │ │ │Hotărârea │ │ │1.622, et. 2 =│ │
│ │ │ │Guvernului│ │ │1.622, et. 3 =│ │
│ │ │ │nr. 630/ │ │ │1.622, et. 4 =│ │
│ │Corp B3, │ │2015, │Ministerul │Regia Autonomă│1.628, et. 5 =│ │
│ │str. Izvor│ │Hotărârea │Dezvoltării, │„Administraţia│2.040, et. 6 +│ │
│160291│nr. 2-4, │8.29.06 │Guvernului│Lucrărilor │Patrimoniului │spaţii tehnice│115.050.000│
│ │sectorul │ │nr. 19/ │Publice şi │Protocolului │= 1.000) mp; │ │
│ │5, │ │2016, │Administraţiei│de Stat“ CUI │suprafaţă │ │
│ │Bucureşti │ │Hotărârea │CUI 26369185 │2351555 │desfăşurată = │ │
│ │ │ │Guvernului│ │ │mp; regimul de│ │
│ │ │ │nr. 15/ │ │ │înălţime =; │ │
│ │ │ │2017, │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │Legea nr. │ │ │teren = mp; │ │
│ │ │ │90/2016, │ │ │nr. CF 226904,│ │
│ │ │ │Legea nr. │ │ │Bucureşti, │ │
│ │ │ │205/2018 │ │ │sectorul 5; │ │
│ │ │ │ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │utilă = mp │ │
└──────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┘    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016