Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
metodologie de acreditare din 28 martie 2012

‹‹ Pagina 1 din 6

Monitorul Oficial 841 din 16 Octombrie 2019 (M. Of. 841/2019)

 METODOLOGIE din 9 octombrie 2019 de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 16 octombrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 195 din 9 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 841 din 16 octombrie 2019.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scopart. 1(1) prezenta metodologie de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (metodologie) are ca scop stabilirea modului în care autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei monitorizează sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, respectiv sistemul de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kw ...

Monitorul Oficial 273 bis din 10 Aprilie 2019 (M. Of. 273 bis/2019)

 PLAN NAŢIONAL din 3 aprilie 2019 de acţiune în domeniul eficienţei energetice IV EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 bis din 10 aprilie 2019

──────────   aprobat prin hotĂrÂrea nr. 203 din 3 aprilie 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 273 din 10 aprilie 2019──────────al iv-lea pnaee a fost întocmit de un consultant independent contractat de ministerul energiei, pe baza informaţiilor publice, precum şi pe baza informaţiilor relevante privind consumul energetic, economii de energie, planuri de investiţii ş.a., furnizate în perioada august - noiembrie 2017 de către următoarele ministere/entităţi care implementează măsuri de eficienţă: ministerul dezvoltării regionale administraţiei publice şi fondurilor europene*1), ministerul economiei, ministerul transporturilor, ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale, anre şi departamentul de eficienţă energetică din cadrul anre, precum şi ...

Monitorul Oficial 673 bis din 02 August 2018 (M. Of. 673 bis/2018)

 PROGRAM din 17 iulie 2018 statistic naţional anual 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 bis din 2 august 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 545/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 673 din 2 august 2018.──────────cuprins1. statisticĂ economicĂ1.1. statistica agriculturiilucrĂri Şi cercetĂri statistice ce se vor realiza de cĂtre insproducţia vegetală la principalele culturipotenţialul productiv al plantaţiilor pomicole şi al plantaţiilor viticole destinate producţiei de struguri de masăefectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animalăefectivele de bovine existente la 1 iunieefectivele de porcine existente la 1 maiactivitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridicănumărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport şi construcţii agricole existente în gospodăriile populaţiei/exploataţiile agricole ...

Monitorul Oficial 803 din 19 Septembrie 2018 (M. Of. 803/2018)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 19 septembrie 2018

Având în vedere obligativitatea de transpunere a directivei (ue) 2015/652 a consiliului din 20 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de calcul şi a cerinţelor de raportare în temeiul directivei 98/70/cea parlamentului european şi a consiliului privind calitatea benzinei şi a motorinei, denumită în continuare directiva 2015/652/ce, şi a directivei (ue) 2015/1.513 a parlamentului european şi a consiliului din 9 septembrie 2015 de modificare a directivei 98/70/ce privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a directivei 2009/28/ce a parlamentului european şi a consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior ...

Monitorul Oficial 473 din 07 Iunie 2018 (M. Of. 473/2018)

 DECIZIA nr. 358 din 30 mai 2018 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre ministrul justiţiei, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 7 iunie 2018

┌───────────────┬──────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────┼──────────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────┼──────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────┼──────────────────────┤│mircea Ştefan │- judecător ││minea │ │├───────────────┼──────────────────────┤│daniel marius │- judecător ...

Monitorul Oficial 440 din 24 Mai 2018 (M. Of. 440/2018)

 LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 24 mai 2018

*) republicată în temeiul art. ii din legea nr. 25/2017 privind modificarea şi completarea legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 210 din 28 martie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare.legea nr. 51/1995 a fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 98 din 7 februarie 2011 şi ulterior a mai fost modificată şi completată prin:- ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

Monitorul Oficial 926 bis din 24 Noiembrie 2017 (M. Of. 926 bis/2017)

 METODOLOGIE-CADRU din 13 noiembrie 2017 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 bis din 24 noiembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.485 din 13 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 926 din 24 noiembrie 2017────────── cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează:a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;b) organizarea şi desfăşurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;c) angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.(2) prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere: unităţile de învăţământ cu personalitate juridică la data de 1 ...

Monitorul Oficial 123 bis din 15 Februarie 2017 (M. Of. 123 bis/2017)

 ANEXE din 20 decembrie 2016 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare din 20.12.2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 123 bis din 15 februarie 2017

Anexa nr. 1  standarde minimale necesare Şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din ÎnvĂŢĂmÂntul superior Şi a gradelor profesionale de cercetare - dezvoltare1. principii ale evaluĂrii- evaluarea va reflecta nivelul realizărilor în activitatea de cercetare ştiinţifică.– evaluarea va măsura impactul şi recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică la nivel internaţional.– criterii suplimentare pot fi utilizate atât în cazul posturilor didactice, cât şi al posturilor din cercetare, dar fără a scădea standardele impuse de criteriile minimale de mai jos.– În cazul posturilor de profesor universitar şi de conferenţiar universitar, evaluarea activităţii didactice-profesionale va fi făcută prin criterii suplimentare introduse şi ...

Monitorul Oficial 777 bis din 04 Octombrie 2016 (M. Of. 777 bis/2016)

 STRATEGIE din 8 septembrie 2016 privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 bis din 4 octombrie 2016

──────────aprobată de hotărârea nr. 650 din 8 septembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 777 din 4 octombrie 2016────────── [sigla anfp*)]──────────*) notă ctce:sigla anfp se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 777 bis din 4 octombrie 2016 la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).──────────   ministerul dezvoltĂrii regionale Şi administraŢiei publice   agenŢia naŢionalĂ a funcŢionarilor publicistrategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020cuprinsintroducerecapitolul 1 - analiza situaţiei actualecapitolul 2 - definirea problemelorcapitolul 3 - cadrul strategic şi normativ relevantcapitolul 4 - valorile şi principiile care stau la baza strategieicapitolul 5 - viziune, obiective şi activităţicapitolul 6 - ...

Monitorul Oficial 800 din 11 Octombrie 2016 (M. Of. 800/2016)

 ORDIN nr. 52 din 27 septembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 octombrie 2016

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) şi art. 29 alin. (1) din legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ordin:art. 1 se aprobă metodologia de monitorizare a ...

‹‹ Pagina 1 din 6
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice