Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 22 februarie 2024  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/2019 privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune şi obiective - 2019-2029    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 22 februarie 2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/2019 privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune şi obiective - 2019-2029

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 184 bis din 6 martie 2024
──────────
    Conţinute de HOTĂRÂREA nr. 163 din 22 februarie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 6 martie 2024.
──────────
    ANEXA 1

     (Anexa nr. 11 la strategie)
    Criterii pentru desemnarea Destinaţiilor Ecoturistice în România,
    elaborate pe baza
    Standardului European de Certificare în Ecoturism (EETLS)
                   şi a Criteriilor Globale de Turism Durabil (GSTC)
        Criteriile pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice au fost elaborate de către: autoritatea publică centrală din domeniul turismului (la momentul respectiv Autoritatea Naţională pentru Turism), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism şi Asociaţia de Ecoturism din România, în colaborare cu autoritatea publică centrală din domeniul mediului (la momentul respectiv Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice), Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA, WWF Programul Dunăre Carpaţi România, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Asociaţia pentru Turism Rural Ecologic şi Cultural din România, în cadrul Grupului de lucru interministerial pentru dezvoltarea ecoturismului în România.
        Acest set de criterii pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice din România a fost elaborat având la bază priorităţile definite în Strategia Naţională de Dezvoltare a Ecoturismului în România (2009).
        Elaborarea acestor criterii se bazează pe recomandarea Organizaţiei Mondiale a Turismului de a folosi Standardul European de Certificare în Ecoturism (European Ecotorism Labelling Standards - EETLS) dezvoltat de către Reţeaua ECO-DESTINET în cadrul proiectului finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, Programul Lifelong Learning, Leonardo da Vinci.
        Standardul European de Certificare în Ecoturism a fost elaborat pe baza Criteriilor Internaţionale de Turism Durabil adoptate de Consiliul Global al Turismului Durabil (Global Sustainable Tourism Council).
        La elaborarea Standardului European de Certificare în Ecoturism s-au analizat principiile şi conceptele următoarelor iniţiative: Austrian Ecolabel for Tourism, ECEAT Quality Label, ECOCAMPING, ECOCLUB.com, EUROPARC, Eco-România, Eco Certification PrograMMAPe - Australia, EU Flower, Global Sustainable Tourism Criteria, Green Globe 21, Green Key, Green Tourism Business Scheme, Nature's Best, Pan Parks, Travelife, VIABONO, VISIT.

    Definiţii:
        Ecoturismul este o formă de turism în care principalul obiectiv este observarea şi conştientizarea valorii naturii şi a tradiţiilor locale şi care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să contribuie la conservarea şi protecţia naturii;
    b) să utilizeze resursele umane locale;
    c) să aibă caracter educativ, respect pentru natură - conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor locale;
    d) să aibă impact negativ nesemnificativ asupra mediului natural şi socio-cultural.

        Destinaţia turistică este definită ca arealul cu o varietate de produse turistice având o imagine de marketing unitară şi coerentă, ce dispune de o reţea de servicii generale şi specifice, care contribuie la realizarea produselor turistice.
        Destinaţia ecoturistică este destinaţia turistică care întruneşte, în plus şi următoarele principii:
        ● proiectează o imagine de marketing responsabilă;*1
        *1 Marketing responsabil este acea formă de marketing care trebuie să ducă la aşteptări realiste din partea vizitatorilor. Marketingul pentru ecoturism oferă clienţilor informaţii complete şi responsabile care conduc la creşterea respectului pentru mediul natural şi cultural al zonelor vizitate şi a gradului de satisfacţie.

        ● în destinaţie predomină afacerile cu un management durabil;
        ● la nivelul destinaţiei există o susţinere reală pentru comunităţile locale;
        ● la nivelul destinaţiei se face conştientizarea şi informarea turiştilor şi a localnicilor cu privire la caracterul natural al acesteia, precum şi al valorilor culturale, arhitecturale şi de peisaj;
        ● la nivelul destinaţiei se implementează măsuri concrete de conservare a naturii.

        Interpretarea reprezintă modalitatea prin care se comunică turiştilor/comunităţii locale informaţii şi experienţe în legatură cu potenţialul zonei, valorile ei naturale şi culturale, astfel încât să determine o lărgire a nivelului de cunoaştere şi apreciere din partea acestora.
        Interpretarea poate fi de două feluri:
    a. Interpretare personală, reprezintă modalitatea prin care, o persoană autorizată (ghid, biolog şi altele asemenea), comunică turiştilor/comunităţii locale informaţii şi experienţe în legătură cu potenţialul zonei, valorile ei naturale şi culturale
        ● Interacţiune informativă directă cu un ghid specializat (incluzând activităţi/tururi specializate, cum ar fi: observarea păsărilor, scufundarea, plimbarea în pădure pe urme de lup/râs/urs şi altele asemenea)
        ● Prelegeri susţinute de specialişti
        ● Reprezentaţii tip teatru
        ● Alte activităţi de interpretare (jocuri, teatru de păpuşi şi saltele asemenea)

    b. Interpretare non-personală, reprezintă modalitatea prin care este folosit orice alt mijloc, cu excepţia unei persoane pentru a se comunica turiştilor/comunităţii locale informaţii şi experienţe în legătură cu potenţialul zonei, valorile ei naturale şi culturale
        ● (pre-tur) Materiale oferite anterior desfăşurării programului (broşuri, foi informative, recomandări de lectură, website)
        ● Semnalizarea zonelor de interes
        ● Audio-vizuale (video, diapozitive, CD-uri)
        ● Materiale de specialitate (colecţie de cărţi, magazine şi alte publicaţii de specialitate)
        ● Trasee marcate, trasee tematice, educative


        Planul de interpretare este un plan la nivelul destinaţiei care include un format unitar al interpretării în cadrul destinaţiei. Astfel, sunt identificate principalele teme de interpretare, mijloacele aferente şi locaţiile specifice. Totodată, la nivelul destinaţiei există un set de reguli asupra tuturor materialelor vizuale (broşuri, panouri de semnalizare sau interpretare şi altele asemenea) care crează identitatea vizuală a zonei.

    Precondiţii pentru o destinaţie ecoturistică
    0.1. Atractivitate
        Criteriu
        Destinaţia trebuie să cuprindă resurse naturale aflate sub un regim de protecţie (rezervaţie a biosferei, parc naţional sau natural, sit Natura 2000, rezervaţii naturale sau orice altă categorie de arie naturală protejată), alături de care pot fi incluse şi resurse turistice antropice.

        Sub-criterii
    1. Existenţa a cel puţin unei arii naturale protejate în interiorul destinaţiei.
    2. Existenţa unor resurse turistice antropice, care să crească atractivitatea destinaţiei.


    0.2. Accesibilitate
        Criteriu
        Destinaţia trebuie să fie accesibilă prin mijloace de transport public şi privat.

        Sub-criterii
    1. Existenţa unui drum rutier cu indicatoare specifice destinaţiei cel puţin până la unul din punctele de acces în destinaţie.
    2. Existenţa unor mijloace de transport în comun*2 spre destinaţie şi dacă este cazul în interiorul destinaţiei.
        *2 Transportul în comun reprezentând transport de persoane pe cale rutieră, feroviară sau navală pentru accesul la elemente de patrimoniu, obiective turistice, realizat cu mijloace de transport specifice fiecărui domeniu, altele decât cele personale.

    3. Existenţa informaţiei în legatură cu modalităţile de acces în zonă.


    0.3. Nivel minim de servicii turistice
        Criteriu
        O zonă geografică se poate califica drept destinaţie ecoturistică dacă are un nivel minim de oferte de servicii turistice.

        Sub-criterii
    1. Existenţa unor structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, a căror capacitate totală să fie de minimum 50 de locuri.
    2. Existenţa unor structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare de mici dimensiuni (maximum 15 camere/spaţiu de cazare).
    3. Existenţa unor structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare care să implementeaze un sistem de bune practici în ecoturism (de exemplu Eticheta ecologică europeană, sistemul Eco-România şi altele asemenea.).
    4. Existenţa unor programe turistice majoritar bazate pe natură.
    5. Existenţa unor structuri de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie, care au oferte culinare bazate pe produse locale şi în măsura posibilităţilor produsele pot fi obţinute în sistemul agriculturii ecologice. Existenţa unor puncte gastronomice locale.
    6. Existenţa unei reţele de trasee turistice, pedestre, cicloturistice pentru diverse categorii de vizitatori.
    7. Existenţa unor servicii de salvare pentru turişti specifice destinaţiei, organizate conform legislaţiei în vigoare.


    0.4. Nivel minim de servicii publice
        Criteriu
        Destinaţia ecoturistică trebuie să asigure un minim de servicii publice.

        Sub-criterii
    1. Existenţa unor servicii medicale la nivel de destinaţie.
    2. Existenţa unei unităţi de învăţământ la nivel de destinaţie.
    3. Existenţa unei bănci sau a unui bancomat (ATM) la nivel de destinaţie.    Grupul de criterii - A
        Demonstrarea unui management durabil
        Introducere în grupa de criterii A
        Acest grup de criterii se referă la gestionarea durabilă a unei destinaţii ecoturistice.
        Se aplică la diverse aspecte ale sistemului de management al unei destinaţii ecoturistice şi necesită punerea în aplicare a unui plan viabil pe termen lung şi respectarea tuturor reglementărilor şi a legislaţiei naţionale şi locale relevante. Se acordă o atenţie specială informării periodice a personalului*3, cu privire la rolul pe care-l au în managementul destinaţiei ecoturistice.
        *3 Prin personal se înţelege atât personalul administrativ din cadrul serviciilor publice care influenţează turismul, cât şi personalul din mediul de afaceri cu accent pe cei ce intră în contact direct cu clienţii, inclusiv managerii serviciilor de turism

        Acest grup de criterii subliniază importanţa satisfacerii turiştilor şi cuprinde măsuri specifice care să ducă la acţiuni corective de management pentru a asigura servicii de calitate. Se acordă o atenţie specială marketingului responsabil.
        Proiectarea construcţiilor şi a infrastructurii joacă un rol central în gestionarea eficientă a resurselor la nivelul destinaţiei. Criteriile specifică faptul că în interiorul destinaţiei trebuie să se respecte zonarea locală, ariile naturale protejate şi peisajul, iar în proiectarea construcţiilor şi a infrastructurii trebuie să se utilizeze materiale şi practici durabile (de exemplu folosirea materialelor tradiţionale în arhitectura construcţiilor şi a infrastructurii)
        Grupul A de criterii include un criteriu specific pentru interpretare, asigurându-se că se furnizează informaţii şi se interpretează corespunzător mediul natural şi patrimoniul cultural.

    A.1. Managementul destinaţiei
        Criteriu
        Destinaţia aplică un management durabil pe termen scurt/mediu/lung, ce ia în considerare aspectele de mediu şi aspectele socio-culturale (sănătate, siguranţă şi altele asemenea.).

        Sub-criterii
    1. Constituirea unui parteneriat între factorii interesaţi la nivelul destinaţiei (administraţia publică locală, administratorul ariei naturale protejate, sectorul de afaceri şi altele asemenea) recunoscut drept coordonator al planurilor şi programelor de dezvoltare a turismului în zonă.
    2. Definirea clară din punct de vedere geografic şi administrativ a destinaţiei de către parteneriat.
    3. Existenţa unui plan (strategii) de dezvoltare durabilă al destinaţiei cu accent pe ecoturism agreat(ă) de parteneriat (pentru componenta turism).
    4. Existenţa unui administrator al ariei naturale protejate.
    5. Existenţa unui plan de management al vizitatorilor (strategie de vizitare) la nivelul ariei naturale protejate, armonizat cu planul (strategia) de dezvoltare durabilă a destinaţiei.
    6. Existenţa unui plan de management pentru aria naturală protejată (sau în curs de elaborare/aprobare).
    7. Existenţa unui regulament de vizitare al ariei naturale protejate (sau în curs de elaborare/aprobare).
    8. Existenţa unui plan de acţiune pentru protejarea comunităţilor locale în cazul apariţiei unor riscuri naturale (incendii, inundaţii, cutremure şi altele asemenea) şi/sau antropice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


    A.2. Conformităţi juridice
        Criteriu
        Legislaţia naţională şi cea internaţională sunt respectate în cadrul destinaţiei.

        Sub-criterii
    1. Reglementările pentru ariile naturale protejate şi pentru conservarea naturii sunt respectate.
    2. Operatorii economici care desfăşoară activităţi turistice funcţionează cu respectarea prevederilor legale.
    3. Parteneriatul să fie reprezentat, respectiv implicat în mod activ în procedura de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului pentru planurile/programele/activităţile şi proiectele care pot avea un impact asupra destinaţiei, conform cu legislaţia în vigoare.


    A.3. Formarea personalului
        Criteriu
        Parteneriatul constituit la nivelul destinaţiei este responsabil cu informarea şi instruirea periodică a personalului cu privire la rolul lui în managementul destinaţiei pe problemele de mediu şi socio- culturale.

        Sub-criteriu
        Personalul din instituţiile/organizaţiile relevante beneficiază de o informare şi/sau instruire periodică cu privire la practicile de dezvoltare durabilă a destinaţiei şi valorile naturale şi socio- culturale ale zonei.


    A.4. Satisfacţia clientului
        Criteriu
        Satisfacţia clientului este evaluată, iar când este cazul sunt întreprinse acţiuni corective.

        Sub-criteriu
        La nivelul destinaţiei este implementat un sistem pentru colectarea şi analizarea periodică a răspunsurilor primite de la vizitatori, iar când este cazul sunt întreprinse acţiuni corective.


    A.5. Marketingul responsabil
        Criteriu
        Marketingul practicat pentru promovarea destinaţiei este responsabil şi crează aşteptări realiste clientului cu privire la programele oferite.

        Sub-criterii
    1. Marketingul practicat pentru promovarea destinaţiei este responsabil şi corect şi asigură informaţii practice (de exemplu: o hartă turistică a destinaţiei, perioadele de vizitare, echipament necesar).
    2. Realizarea unei imagini unitare a destinaţiei şi existenţa unui program comun de marketing.
    3. Elementele definitorii ale destinaţiei trebuie să cuprindă elemente de natură şi, după caz, de cultură locală, cât şi activităţi specifice ecoturismului.


    A.6. Proiectarea şi construcţia de clădiri şi infrastructură
    A.6.1. Zonarea locală
        Criteriu
        La nivelul destinaţiei este respectată legislaţia în vigoare cu privire la zonarea internă a ariilor naturale protejate, zonele construite protejate şi protejarea monumentelor istorice, cu respectarea arhitecturii locale, a materialelor de construcţie specifice zonei, precum şi a modului de inserare în cadrul peisajului.

        Sub-criterii
    1. Proiectele de investiţii care se realizează în destinaţie respectă zonarea funcţională reglementată în cadrul documentaţiilor de urbanism aprobate şi prevederile legale privind protejarea monumentelor istorice, cât şi planul (strategia) de dezvoltare durabilă, după caz.
    2. Proiectele de investiţie din aria naturală protejată, care se realizează în destinaţie, respectă reglementările specifice din Planul de Management al ariei naturale protejate respective.


    A.6.2. Proiectare şi amplasare
        Criteriu
        Proiectele de investiţii care se realizează în destinaţii respectă reglementările în vigoare privind proiectarea, amplasarea şi executarea construcţiilor şi evaluarea impactului asupra mediului şi concluziile evaluării adecvate, după caz. Proiectele de investiţie care se realizează în destinaţie nu împiedică accesul rezidenţilor/turiştilor la infrastructura publică de turism.

        Sub-criterii
    1. Realizarea unui regulament local de urbanism/documentaţii de urbanism prin care se vor detalia un set de reguli privind tipul de materiale, tehnici de construcţie şi aspectul general al clădirilor construite în conformitate cu patrimoniul natural şi cultural, cu respectarea peisajului specific destinaţiei.
    2. Aspectul exterior al clădirilor respectă arhitectura tradiţională, precum şi modul de încadrare al volumului arhitectural în cadrul peisajului.
    3. Asigurarea accesului vizitatorilor şi rezidenţilor la infrastructura de interes public de turism (de exemplu potecile de utilitate turistică).


    A.6.3. Construcţii durabile
        Criteriu
        La nivelul destinaţiei sunt utilizate principiile locale adecvate pentru construcţiile durabile.

        Sub-criteriu
        Existenţa unui sistem de informare la nivelul destinaţiei cu privire la principiile şi tehnicile de construcţii bio-climatice şi folosirea materialelor şi tehnicilor de construcţie tradiţionale, producţie de bio-energie, reducerea consumului de apă, energie, a colectării selective a deşeurilor şi altele asemenea.


    A.6.4. Accesul persoanelor cu nevoi speciale
        Criteriu
        Furnizarea la nivelul destinaţiei a unor servicii turistice accesibile pentru persoanele cu nevoi speciale.

        Sub-criteriu
        La nivelul destinaţiei să existe servicii turistice care să permită accesul persoanelor cu nevoi speciale (dizabilităţi locomotorii).    A.7. Interpretare
        Criteriu
        La nivelul destinaţiei le sunt oferite turiştilor informaţii şi este realizată interpretarea patrimoniului natural şi cultural.

        Sub-criterii
    1. Existenţa unui plan de interpretare la nivelul destinaţiei elaborat şi implementat de către parteneriat.
    2. Realizarea de trasee tematice, care să poată fi folosite de o categorie cât mai largă de vizitatori.
    3. Interpretarea este oferită de către personal instruit şi/sau autorizat conform legislaţiei.
    4. Sursele de informaţii, care sunt folosite în cadrul interpretării sunt credibile şi garantează calitatea conţinutului informaţiilor privind patrimoniul natural şi cultural.
    5. Existenţa materialelor de informare şi interpretare la nivelul destinaţiei: panouri, tipărituri, website, în limba română şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.
    6. Existenţa unor centre de vizitare şi/sau a unor puncte de informare la nivelul destinaţiei/ariei naturale protejate.


    A.8. Conformarea activităţilor cu reglementările speciale din ariile naturale protejate
        Criteriu
        Activităţile turistice respectă prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la ariile naturale protejate, respectiv Planul de Management şi reglementările care permit sau interzic anumite tipuri de activităţi de agrement în ariile naturale protejate.

        Sub-criterii
        Se cunoaşte şi se respectă regulamentul de vizitare al ariei naturale protejate de către operatorii economici care desfăşoară activitate turistică şi de către turişti.    Grupul de criterii - B
        Maximizarea beneficiilor sociale şi economice pentru comunităţile locale prin activitatea de turism şi minimizarea efectelor negative generate de dezvoltarea destinaţiei
        Introducere în Grupa de criterii B
        Grupul de criterii B se referă la un principiu fundamental al ecoturismului şi anume maximizarea beneficiilor sociale şi economice ale comunităţilor locale şi minimizarea impactului negativ generat de dezvoltarea destinaţiei. În practică, aceasta a fost o adevărată provocare pentru multe destinaţii turistice din Europa. Sunt propuse anumite criterii care au drept scop stimularea acţiunilor care să ducă la maximizarea beneficiilor comunităţii locale, care decurg din operaţiunile de ecoturism şi din afluxul de turişti în destinaţie. De exemplu, se recomandă sprijinirea iniţiativelor pentru dezvoltarea socială şi a infrastructurii, astfel încât să beneficieze atât comunitatea locală prin îmbunătăţirea standardului de viaţă, cât şi turiştii, care se vor bucura de un sejur confortabil, respectându-se în acelaşi timp măsurile impuse de planul de management şi regulamentul ariei naturale protejate, măsuri ce au ca scop menţinere valorilor naturale şi culturale.
        În ceea ce priveşte economia locală, sunt necesare câteva iniţiative pentru a sprijini diversificarea economică şi creşterea ocupării forţei de muncă. Astfel de acţiuni ar putea include angajarea rezidenţilor în posturile de conducere, oferind, astfel, oportunităţi de locuri de muncă pentru tinerii bine calificaţi şi şansa de a rămâne în comunităţile lor.
        În afară de sprijinirea în mod direct a forţei de muncă locale, trebuie să se ofere întreprinzătorilor locali posibilitatea de a-şi vinde produsele tradiţionale şi/sau ecologice atestate/certificate, cu luarea în considerare a tradiţiilor şi meşteşugurilor subscrise arealului, conform legislaţiei în vigoare.
        De asemenea, criteriile acestui grup subliniază o altă necesitate - formarea la locul de muncă şi dezvoltarea personală. Acest lucru se poate realiza prin învăţare continuă şi stimularea angajaţilor pentru a dobândi competenţe noi.

    B.1. Dezvoltarea comunităţii
        Criteriu
        Existenţa la nivelul destinaţiei a unor iniţiative de dezvoltare socială şi comunitară.

        Sub-criterii
    1. În interiorul destinaţiei există activităţi educative ce vizează conştientizarea în special a generaţiei tinere pentru aprecierea naturii şi a culturii locale
    2. La nivelul destinaţiei există acţiuni care încurajează participarea activă a comunităţilor locale în planificarea şi luarea deciziilor cu privire la dezvoltarea turismului şi conservarea naturii (de exemplu reprezentant al parteneriatului în consiliul local/consiliile locale şi altele asemenea.).


    B.2. Ocuparea forţei de muncă locale
        Criteriu
        Localnicii lucrează în domeniul turismului, inclusiv pe posturi de conducere.

        Sub-criterii
    1. Forţa de muncă angajată în activităţile turistice provine majoritar din cadrul destinaţiei.
    2. Majoritatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi turistice trebuie să aibă sediul social în cadrul destinaţiei.


    B.3. Economia locală
        Criteriu
        Susţinerea economiei locale bazate pe activităţi tradiţionale durabile şi ecologice.

        Sub-criterii
    1. Există un program de susţinere a producătorilor de bunuri şi servicii locale tradiţionale şi/sau ecologice.
    2. Există un program de susţinere a produselor ecologice de pe plan local (include procesul de producţie, avizarea lor şi piaţa de desfacere).
    3. Există iniţiative de susţinere a calităţii produselor şi serviciilor locale tradiţionale şi/sau ecologice, de certificare a lor.


    B.4. Utilizarea bunurilor şi serviciilor locale în turism
    Criteriu
        La nivelul destinaţiei se încurajează folosirea produselor locale în activităţi turistice (inclusiv gastronomie locală, meşteşuguri tradiţionale, produse agricole şi/sau din sistemul de agricultură ecologică şi altele asemenea).

        Sub-criterii
    1. La nivelul destinaţiei se promovează folosirea produselor realizate la nivelul destinaţiei în activităţile turistice.
    2. Destinaţia promovează producătorii şi furnizorii de produse/servicii locale prin instrumentele sale de marketing sau cele ale turoperatorilor cu care colaborează (pagină web, broşură, ghid).


    B.5. Servicii de bază
        Criteriu
        Dezvoltarea turistică nu pune în pericol furnizarea de servicii de bază comunităţilor locale, precum alimentarea cu apă, energie sau salubritate.

        Sub-criterii
    1. Activitatea turistică (în special în sezonul de vârf) nu provoacă probleme în alimentarea cu apă şi energie electrică pentru comunitatea locală.
    2. Activitatea turistică (în special în sezonul de vârf) nu provoacă probleme în colectarea deşeurilor şi apelor uzate menajere la nivelul destinaţiei.
    3. La nivelul destinaţiei, activitatea turistică nu pune în pericol siguranţa personală a rezidenţilor şi a vizitatorilor.    Grupul de criterii - C
        Maximizarea beneficiilor pentru patrimoniul cultural şi minimizarea efectelor negative
        Introducere în grupa de criterii C
        Grupul de criterii C se referă la patrimoniul cultural prezent într-o anumită destinaţie, referindu-se la acţiuni/măsuri care au ca scop maximizarea efectelor pozitive ale ecoturismului şi minimizarea celor negative. Acest lucru este foarte important, deoarece patrimoniul cultural şi natural sunt ingredientele principale ale produsului ecoturistic. Patrimoniul cultural constituie un ansamblu de resurse moştenite din trecut, pe care oamenii le identifică, independent de proprietarul lor, ca o reflexie şi expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor lor în continuă evoluţie. Acesta include toate aspectele mediului înconjurător ce rezultă din interacţiunea între oameni şi locuri de-a lungul timpului. (Convenţia Cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, Faro, 2005). Sunt avute în vedere aspecte materiale şi imateriale, cum ar fi monumentele istorice (monumente, ansambluri şi situri arheologice, de arhitectură, monumente de for public, monumente memoriale-funerare), muzee şi colecţii publice, manifestări şi meşteşuguri tradiţionale şi altele asemenea.

    C.1. Valorificarea patrimoniului cultural
    Criteriu
        Oferirea unei experienţe culturale bogate la nivelul destinaţiei. La nivelul destinaţiei caracteristicile patrimoniului cultural material şi imaterial sunt promovate în cadrul produsului turistic, respectându-se în acelaşi timp drepturile de proprietate intelectuală ale comunităţii locale.

        Sub-criterii
    1. La nivelul destinaţiei există personal instruit pentru realizarea unor excursii/vizite ale monumentelor istorice, definite conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. La nivelul destinaţiei există un sistem de informare a turiştilor, despre restricţiile specifice monumentelor istorice sau alte reglementări şi este realizată monitorizarea comportamentului acestora.
    3. Elementele ale culturii locale sunt incluse în produsul turistic.
    4. La nivelul destinaţiei se promovează gastronomia locală tradiţională.


    C.2. Protejarea patrimoniului cultural
    Criteriu
        La nivelul destinaţiei există o protecţie adecvată a siturilor istorice şi arheologice, dar şi a celorlalte elemente de patrimoniu cultural identificate şi nu se împiedică accesul rezidenţilor la acestea.

        Sub-criterii
    1. La nivelul destinaţiei există măsuri active de protecţie a monumentelor istorice, dar şi a celorlalte elemente de patrimoniu cultural identificate.
    2. La nivelul destinaţiei rezidenţii sunt încurajaţi să viziteze monumentele istorice existente pe plan local.


    C.3. Stimularea tradiţiilor şi obiceiurilor rezidenţilor
        Criteriu
        La nivelul destinaţiei există acţiuni de încurajare a tradiţiilor şi obiceiurilor rezidenţilor.

        Sub-criterii
    1. La nivelul destinaţiei există măsuri de susţinere a evenimentelor/festivalurilor tradiţionale.
    2. La nivelul destinaţiei există măsuri de sprijinire a tradiţiilor şi obiceiurilor locale (de exemplu activităţi educative ce vizează învăţarea de meserii tradiţionale).
    3. Rezidenţii sunt încurajaţi să împărtăşească vizitatorilor moştenirea culturală.


    C.4. Respectarea valorilor şi tradiţiilor comunităţilor locale
        Criteriu
        S-a dezvoltat un cod de comportament pentru activităţile derulate în comunităţile locale, cu acordul şi în colaborare cu acestea.

        Sub-criterii
    1. La nivelul destinaţiei s-a dezvoltat un cod de comportament pentru vizitatori şi se monitorizează activitatea şi comportamentul acestora în cadrul activităţilor derulate în comunităţile locale şi în zonele sensibile cultural, arheologic, istoric şi altele asemenea.
    2. La nivelul destinaţiei se face o monitorizare a impactului fluxurilor de vizitatori în anumite zone (zone cu flux mare de vizitatori în anumite perioade), iar pe baza monitorizării se iau măsuri de management al acestora    Grupul de criterii - D
    Introducere în grupul de criterii D
    Maximizarea beneficiilor pentru mediu şi minimizarea efectelor negative
        Grupul de criterii D se referă la maximizarea beneficiilor şi reducerea la minimum a impactului negativ al activităţilor de turism asupra mediului.
        Activităţile de ecoturism se desfăşoară în arii naturale protejate şi, astfel, protejarea mediului natural este foarte importantă. Punerea în aplicare a unui plan de achiziţii verzi care favorizează produsele ecologice (materiale de construcţii, produse alimentare, consumabile), va contribui la protecţia naturii şi utilizarea raţională a resurselor naturale. De asemenea, eficientizarea consumului de energie, apă şi realizarea de investiţii în energii regenerabile, pot aduce avantaje economice operatorilor din turism şi pot creşte competitivitatea destinaţiei.
        Implementarea unui plan de gestionare a deşeurilor monitorizează reducerea şi tratarea adecvată a apelor uzate, deşeurilor solide, substanţelor nocive (precum a produselor de curăţare, a pesticidelor şi a altor poluanţi), în scopul de a conserva fauna şi flora şi de a păstra solul, aerul şi apa curate.
        Pentru a proteja fauna sălbatică, interacţiunea dintre turişti şi zonele de sălbăticie trebuie să se desfăşoare într-un mod reglementat şi responsabil. Fauna sălbatică captivă este permisă numai în cadrul unor centre de reabilitare sau parcuri zoo, în conformitate cu legislaţia existentă. Fauna sălbatică protejată este tratată cu respect, iar produsele sau elementele decorative care sunt făcute din materii prime provenite din speciile de faună sălbatică strict protejate nu sunt recomandate. În amenajarea spaţiilor exterioare din proximitatea facilităţilor turistice, se recomandă folosirea speciilor de floră locală.

    D.1.1. Politica de achiziţii ecologice
        Criteriu
        La nivelul destinaţiei se adoptă o politică de achiziţii ecologice, atât pentru serviciile publice, cât şi pentru serviciile private.

        Sub-criteriu
        Destinaţia adoptă o politică de achiziţii ecologice în sensul în care se acordă prioritate produselor refolosibile, returnabile şi reciclabile.


    D.1.2. Consumul de energie
        Criteriu
        La nivelul destinaţiei se adoptă măsuri pentru reducerea şi eficientizarea consumului de energie şi de încurajare a utilizării energiei din surse regenerabile.

        Sub-criteriu
        La nivelul destinaţiei se adoptă o politică de reducere şi eficientizare a consumului de energie electrică (în sectorul public şi privat).


    D.1.3. Consumul de apă
        Criteriu
        La nivelul destinaţiei se adoptă măsuri pentru reducerea şi eficientizarea consumului de apă.

        Sub-criterii
    1. La nivelul destinaţiei se adoptă măsuri de reducere şi eficientizare a consumului de apă (în sectorul public şi privat).
    2. La nivelul destinaţiei se face o monitorizare cantitativă a resurselor de apă potabilă, corelate cu consumul local.
    3. La nivelul destinaţiei consumul de apă este echilibrat, fără a avea un impact negativ semnificativ asupra resurselor de apă pentru comunităţile locale şi ecosistemele naturale.


    D.2.1. Gazele cu efect de seră
        Criteriu
        Sunt implementate proceduri pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră din transport.

        Sub-criteriu
        La nivelul destinaţiei se promovează folosirea mijloacelor alternative de transport.


    D.2.2. Apele uzate menajere
        Criteriu
        La nivelul destinaţiei există infrastructură de colectare şi tratare a apelor uzate menajere.

        Sub-criteriu
        Instituţiile publice şi facilităţile turistice sunt conectate la reţeaua locală de canalizare cu tratare a apelor uzate menajere sau dispun de propriile lor instalaţii de colectare/tratare a apelor uzate.


    D.2.3. Planul de gestionare a deşeurilor
        Criteriu
        Existenţa la nivelul destinaţiei a unui sistem şi a unui plan de gestionare a deşeurilor (cu excepţia deşeurilor periculoase), cu obiective cantitative privind reducerea deşeurilor ce nu pot fi reutilizate sau reciclate.

        Sub-criterii
    1. Existenţa unui sistem de colectare a deşeurilor la nivel de destinaţie.
    2. La nivelul destinaţiei se pune în aplicare un program de reducere a deşeurilor.
    3. La nivelul destinaţiei se colectează şi monitorizează datele privind volumul de deşeuri produse.
    4. Se adoptă un program de gestionare a deşeurilor:
        ● organice - pentru obţinerea compostului la nivel individual sau la nivelul zonei;
        ● reciclabile - pentru refolosirea lor;
        ● ne-reciclabile - de colectare şi transportare în locurile de depozitare.    D.2.4. Substanţe periculoase
        Criteriu
        Utilizarea de substanţe periculoase, inclusiv pesticide, vopsele, dezinfectanţi, materiale de curăţare, este redusă sau înlocuite atunci când sunt disponibile produse prietenoase cu mediul.

        Sub-criterii
    1. La nivelul destinaţiei se pune în aplicare un program de reducere a utilizării substanţelor chimice, în special în domeniul agriculturii (utilizarea pesticidelor şi fertilizanţilor chimici).
    2. La nivelul destinaţiei se pune în aplicare un program de utilizare a produselor de curăţare ecologice (în sectorul public şi privat).


    D.2.5. Alte surse de poluare
        Criteriu
    La nivelul destinaţiei se pun în aplicare practici pentru managementul zgomotului, managementul calităţii aerului şi a solului, precum şi pentru lumină, eroziune, în sensul îmbunătăţirii calităţii mediului.

    Sub-criterii
    1. La nivelul destinaţiei se pune în aplicare, ca parte a planului de dezvoltare durabilă, un program de management de reducere a emisiilor de poluanţi în atmosferă, a zgomotului, a emisiilor luminoase şi a contaminării solului.
    2. Punerea în aplicare a unei politici de reducere a iluminării artificiale excesive.


    D.3.1. Specii sălbatice
        Criteriu
        Speciile de floră şi faună sunt recoltate din natură doar dacă nu afectează populaţiile acestora şi dacă activităţile de recoltare sunt reglementate, asigurându-se o utilizare durabilă în baza planului de management al ariei protejate şi prin alte reglementări la nivel de destinaţie.

        Sub-criteriu
        La nivelul destinaţiei există măsuri concrete de împiedicare a recoltării de specii de floră şi faună strict protejate conform reglementărilor locale, naţionale şi internaţionale, de monitorizare a speciilor protejate şi se iau măsuri împotriva activităţilor ilegale conform legislaţiei.


    D.3.2. Specii de animale sălbatice în captivitate
        Criteriu
        Pe raza destinaţiei nu sunt ţinute în captivitate specii de animale sălbatice, cu excepţia activităţilor reglementate în mod corespunzător pentru scopuri educative.

        Sub-criterii
    1. Parcurile zoo funcţionează în conformitate cu legislaţia naţională şi cea europeană şi deţin doar specii autohtone.
    2. La nivelul destinaţiei nu există ferme şi ţarcuri de vânătoare.


    D.3.3. Design peisagistic
    Criteriu
    La nivelul destinaţiei există o planificare şi preocupări pentru menţinerea elementelor valoroase de peisaj.

    Sub-criterii
    1. La nivelul destinaţiei s-au identificat elementele unice şi caracteristice de peisaj şi ameninţările la adresa acestora, iar proprietarii/administratorii de terenuri sunt informaţi şi încurajaţi să prevină/oprească activităţi care pot avea ca efect modificarea peisajului.
    2. La nivelul destinaţiei se folosesc specii locale pentru amenajarea teritoriului şi se iau măsuri pentru a evita introducerea de specii exotice sau invazive.


    D.3.4. Conservarea biodiversităţii
        Criteriu
        La nivelul destinaţiei există o politică de susţinere a conservării biodiversităţii, inclusiv de sprijinire a ariilor naturale protejate şi a zonelor cu biodiversitate ridicată din exteriorul acestora.

        Sub-criterii
    1. Ariile naturale protejate sunt evidenţiate în planurile de dezvoltare şi de urbanism la nivelul destinaţiei.
    2. Sectorul public sprijină implementarea măsurilor de conservare a naturii în special în ariile naturale protejate.
    3. Sectorul privat din turism contribuie direct la susţinerea măsurilor de conservare a naturii prin sprijin financiar sau în natură.
    4. Activităţile de conservare sunt comunicate personalului (din sectorul public şi privat), vizitatorilor şi comunităţii locale.


    D.3.5. Gestionarea speciilor de animale sălbatice pentru conservare şi ecoturism
        Criteriu
        Interacţiunile cu animalele sălbatice nu trebuie să producă efecte negative asupra viabilităţii populaţiilor în mediul sălbatic, iar orice perturbare a ecosistemelor naturale este minimizată (şi există o contribuţie compensatorie în cadrul managementului, de conservare a naturii).

        Sub-criterii
    1. La nivelul destinaţiei există un sistem de gestionare sustenabilă a fondului cinegetic/fondurilor cinegetice.
    2. Existenţa la nivelul destinaţiei a unui cod de comportament pentru activităţile turistice ce pot influenţa sau interacţionează cu animalele sălbatice.    ANEXA 2

        (Anexa nr. 12 la strategie)
    Indicatori de evaluare pentru destinaţiile ecoturistice

┌────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────┐
│ │ │ │Valoare │
│ │ │Valoare punctaj │minimă │
│Criteriu │Indicator │ │acceptată│
│ │ ├────────────────┬─────────────────┼─────────┤
│ │ │2 puncte │1 punct │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│0. Precondiţii │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│0.1. │ │ │ │ │
│Atractivitate │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│0.1.1. Existenţa│ │Există cel puţin│ │ │
│a cel puţin unei│Ariile naturale │o arie naturală │ │ │
│arii naturale │protejate din │protejată │ │2 │
│protejate în │cadrul │desemnată în │ │ │
│interiorul │destinatiei │cadrul │ │ │
│destinaţiei. │ │destinaţiei │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │Resursele │Resursele │ │
│ │ │turistice │turistice │ │
│ │ │antropice ale │antropice ale │ │
│0.1.2. Existenţa│ │zonei sunt │zonei sunt │ │
│unor resurse │ │identificate şi │identificate şi │ │
│turistice │Lista resurselor │sunt deja │sunt deja │ │
│antropice, care │turistice │promovate în │promovate în │1 │
│să crească │antropice din │circuite │circuite │ │
│atractivitatea │destinaţie. │turistice. │turistice. Există│ │
│destinaţiei. │ │Există cel puţin│cel puţin un │ │
│ │ │un monument │monument istoric │ │
│ │ │istoric │categoria B sau │ │
│ │ │categoria A. │declarat la nivel│ │
│ │ │ │local. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│0.2. │ │ │ │ │
│Accesibilitate │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│0.2.1. Existenţa│ │ │ │ │
│unui drum rutier│ │Există cel puţin│Există cel puţin │ │
│cu indicatoare │ │un drum de acces│un drum rutier de│ │
│specifice │Drumuri rutiere │modernizat şi │acces în │ │
│destinaţiei cel │cu indicatoare │semnalizat cu │destinaţie │1 │
│puţin până la │specifice │indicatoare │semnalizat cu │ │
│unul din │destinaţiei │specifice │indicatoare │ │
│punctele de │ │destinaţiei. │specifice. │ │
│acces în │ │ │ │ │
│destinaţie. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │Transportul │ │ │
│ │ │public asigură │ │ │
│ │Mijloace de │facilităţi │ │ │
│0.2.2. Existenţa│transport în │speciale │ │ │
│unor mijloace de│comun spre │diverselor │ │ │
│transport în │destinaţie şi în │tipuri de │ │ │
│comun spre │interiorul │turişti: │Există o formă de│1 │
│destinaţie şi │destinaţiei │persoane cu │transport public.│ │
│dacă este cazul │(pentru │nevoi speciale, │ │ │
│în interiorul │destinaţii cu mai│cicloturişti, │ │ │
│destinaţiei. │mult de două │persoane cu │ │ │
│ │localităţi). │bagaj voluminos │ │ │
│ │ │(ex. rucsac) │ │ │
│ │ │etc. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │Informaţia în │Informaţia este │ │
│ │ │legătură cu │disponibilă pe │ │
│0.2.3. Existenţa│Informaţia în │modalităţile de │internet sau în │ │
│informaţiei în │legătură cu │acces este │alte materiale │ │
│legătură cu │modalităţile de │publică pe │doar parţial, dar│1 │
│modalităţile de │acces │internet şi în │există un plan de│ │
│acces în zonă. │ │alte materiale │completare a │ │
│ │ │de promovare. │informaţiei cu │ │
│ │ │ │termen clar │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│0.3. Nivel minim│ │ │ │ │
│de servicii │ │ │ │ │
│turistice │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│0.3.1. Existenţa│ │ │ │ │
│unor structuri │ │ │ │ │
│de primire │Numărul de locuri│ │ │ │
│turistică cu │de cazare în │ │ │ │
│funcţiuni de │structuri de │Minimum 50 de │ │2 │
│cazare, a căror │primire │locuri │ │ │
│capacitate │clasificate │ │ │ │
│totală să fie de│ │ │ │ │
│minimum 50 de │ │ │ │ │
│locuri. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│0.3.2. Existenţa│ │ │ │ │
│unor structuri │Raportul între │Minimum 75% din │ │ │
│de primire │structurile │structurile de │Minimum 50% din │ │
│turistică cu │clasificate de │primire │structurile de │ │
│funcţiuni de │mici dimensiuni │turistică cu │primire turistică│1 │
│cazare de mici │şi numărul total │funcţiuni de │cu funcţiuni de │ │
│dimensiuni │de structuri de │cazare sunt de │cazare sunt de │ │
│(maximum 15 │cazare │mici dimensiuni │mici dimensiuni │ │
│camere/spaţiu de│ │ │ │ │
│cazare). │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un plan │ │
│ │ │ │sub formă de │ │
│ │ │ │document scris, │ │
│0.3.3. Existenţa│ │ │care să includă: │ │
│unor structuri │Structurile de │ │a. angajamentul │ │
│de primire │primire turistică│ │privind │ │
│turistică cu │cu funcţiuni de │ │implementarea │ │
│funcţiuni de │cazare care │Există structuri│criteriului; │ │
│cazare care să │implementeaze un │de primire │b. planificarea │ │
│implementeaze un│sistem de bune │turistică cu │implementării │ │
│sistem de bune │practici în │funcţiuni de │planului pe 3 │ │
│practici în │ecoturism │cazare care │ani; │1 │
│ecoturism (de │Sau, dacă este │implementeză un │c. identificarea │ │
│exemplu Eticheta│cazul, planul │sistem de bune │opţiunilor de │ │
│ecologică │pentru │practici în │sisteme de bune │ │
│europeană, │dezvoltarea/ │ecoturism. │practici ce sunt │ │
│sistemul │extinderea unei │ │promovate la │ │
│Eco-Romania │astfel de reţele.│ │nivelul │ │
│etc.). │ │ │destinaţiei; │ │
│ │ │ │d. modalităţile │ │
│ │ │ │de comunicare a │ │
│ │ │ │lor către │ │
│ │ │ │pensiuni. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Raportul dintre │Minimum 75% din │Minimum 50% din │ │
│0.3.4. Existenţa│programele │totalul │totalul │ │
│unor programe │turistice bazate │programelor │programelor │ │
│turistice │pe natură şi │turistice din │turistice din │1 │
│majoritar bazate│totalul │cadrul │cadrul │ │
│pe natură. │programelor │destinaţiei. │destinaţiei. │ │
│ │turistice. │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│0.3.5. Existenţa│ │Există structuri│ │ │
│unor structuri │ │de primire │ │ │
│de primire │ │turistică cu │ │ │
│turistică cu │ │funcţiuni de │ │ │
│funcţiuni de │ │alimentaţie care│ │ │
│alimentaţie, │ │au oferte │ │ │
│care au oferte │ │culinare bazate │ │ │
│culinare bazate │Structurile de │pe produse │ │ │
│pe produse │primire turistică│locale şi, în │ │ │
│locale şi în │cu funcţiuni de │măsura │ │ │
│măsura │alimentaţie; │posibilităţilor,│ │2 │
│posibilităţilor │Punctele │produsele pot fi│ │ │
│produsele pot fi│gastronomice │obţinute în │ │ │
│obţinute în │locale. │sistemul │ │ │
│sistemul │ │agriculturii │ │ │
│agriculturii │ │ecologice/Există│ │ │
│ecologice. │ │puncte │ │ │
│Existenţa unor │ │gastronomice │ │ │
│puncte │ │locale în cadrul│ │ │
│gastronomice │ │destinatiei. │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Traseele │ │Existenţa unei │ │
│ │turistice, │ │reţele de trasee │ │
│0.3.6. Existenţa│pedestre, │ │neomologate/în │ │
│unei reţele de │cicloturistice │Existenţa unei │curs de omologare│ │
│trasee │omologate, │reţele de trasee│(documentaţii │ │
│turistice, │conform │turistice, │depuse la │ │
│pedestre, │legislaţiei în │pedestre, │autoritatea │1 │
│cicloturistice │vigoare/ │cicloturistice │publică centrală │ │
│pentru diverse │neomologate │omologate. │cu atribuţii în │ │
│categorii de │pentru diverse │ │domeniul │ │
│vizitatori. │categorii de │ │turismului/ │ │
│ │vizitatori. │ │dezvoltării │ │
│ │ │ │durabile) │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Existenţa unui │ │
│ │ │ │protocol de │ │
│ │ │ │intervenţie │ │
│ │ │ │pentru salvarea │ │
│0.3.7. Existenţa│ │ │turiştilor │ │
│unor servicii de│ │Existenţa unui │conform │ │
│salvare pentru │ │serviciu │legislaţiei în │ │
│turişti │Serviciile de │funcţional de │vigoare şi/sau a │ │
│specifice │salvare pentru │salvare pentru │unui plan de │ │
│destinaţiei, │turişti specifice│turişti specific│înfiinţare a unui│1 │
│organizate │destinaţiei │destinaţiei, la │serviciu de │ │
│conform │ │nivelul │salvare. │ │
│legislaţiei în │ │destinaţiei │(în cazul zonelor│ │
│vigoare. │ │ecoturistice. │montane, │ │
│ │ │ │existenţa unui │ │
│ │ │ │serviciu │ │
│ │ │ │Salvamont, cel │ │
│ │ │ │puţin la nivel │ │
│ │ │ │judeţean). │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│0.4. Nivel minim│ │ │ │ │
│de servicii │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│0.4.1. Existenţa│ │Existenţa a cel │Existenţa a cel │ │
│unor servicii │ │puţin unei │puţin unui │ │
│medicale la │Servicii medicale│policlinici │cabinet de medic │1 │
│nivel de │ │medicale la │de familie la │ │
│destinaţie. │ │nivel de │nivel de │ │
│ │ │destinaţie. │destinaţie. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│0.4.2. Existenţa│ │Existenţa a cel │Existenţa a cel │ │
│unei unităţi de │Unitate de │puţin unei │puţin unei │ │
│învăţământ la │învăţământ │unităţi de │unităţi de │1 │
│nivel de │ │învăţământ │învăţământ │ │
│destinaţie. │ │liceal │gimnazial │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│0.4.3. Existenţa│ │ │Existenţa a cel │ │
│unei bănci sau a│ │Existenţa a cel │puţin unei bănci/│ │
│unui bancomat │Bancă/Bancomat │puţin unei bănci│unui bancomat la │1 │
│(ATM) la nivel │ │/unui bancomat │o distantă de 20 │ │
│de destinaţie. │ │ │km de limita │ │
│ │ │ │destinatiei │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A. Demonstrarea │ │ │ │ │
│unui management │ │ │ │ │
│durabil │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.l. │ │ │ │ │
│Managementul │ │ │ │ │
│destinaţiei │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.1.1. │ │ │ │ │
│Constituirea │ │ │ │ │
│unui parteneriat│ │ │ │ │
│între factorii │ │ │ │ │
│interesaţi la │ │ │ │ │
│nivelul │ │ │ │ │
│destinaţiei │ │Există un │ │ │
│(administraţia │Parteneriat │parteneriat │Există un │ │
│publică locală, │funcţional între │funcţional cu o │parteneriat cu o │ │
│administratorul │factorii │structură de │structură de │ │
│ariei naturale │interesaţi la │funcţionare şi │funcţionare şi │1 │
│protejate, │nivelul │reprezentare şi │reprezentare şi │ │
│sectorul de │destinaţiei. │un plan de │un proiect de │ │
│afaceri etc) │ │acţiuni în curs │plan de acţiune. │ │
│recunoscut drept│ │de implementare.│ │ │
│coordonator al │ │ │ │ │
│planurilor şi │ │ │ │ │
│programelor de │ │ │ │ │
│dezvoltare a │ │ │ │ │
│turismului în │ │ │ │ │
│zonă. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │Destinaţia este │ │ │
│A.1.2. Definirea│ │conturată pe │ │ │
│clară din punct │ │hartă şi │ │ │
│de vedere │Destinaţia este │recunoscută de │ │ │
│geografic şi │definită │parteneriat la │ │2 │
│administrativ a │geografic şi │nivel de unităţi│ │ │
│destinaţiei de │administrativ │administrativ- │ │ │
│către │ │teritoriale şi │ │ │
│parteneriat. │ │limite arii │ │ │
│ │ │protejate │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.1.3. Existenţa│ │ │Priorităţile de │ │
│unui plan │ │ │dezvoltare a │ │
│(strategii) de │Planul │Existenţa │ecoturismului au │ │
│dezvoltare │(strategia) de │planului │fost identificate│ │
│durabilă a │dezvoltare │(strategiei) de │şi parteneriatul │ │
│destinaţiei cu │durabilă a │dezvoltare │şi-a luat │ │
│accent pe │destinaţiei cu │durabilă a │angajamentul │1 │
│ecoturism agreat│accent pe │destinaţiei în │pentru realizarea│ │
│(ă) de │ecoturism │curs de │unui plan de │ │
│parteneriat │oficializat(ă) de│implementare. │dezvoltare │ │
│(pentru │parteneriat. │ │durabilă şi de │ │
│componenta │ │ │implementare a │ │
│turism). │ │ │lui. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.1.4. Existenţa│ │ │ │ │
│unui │Administrator al │Existenţa unui │ │ │
│administrator al│ariei naturale │administrator │ │2 │
│ariei naturale │protejate │ │ │ │
│protejate. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.1.5. Existenţa│ │Existenţa │ │ │
│unui plan de │ │planului de │ │ │
│management al │ │management al │Existenţa unui │ │
│vizitatorilor │ │vizitatorilor la│angajament din │ │
│(strategie de │Planul de │nivelul ariei │partea │ │
│vizitare) la │management al │naturale │administratorului│ │
│nivelul ariei │vizitatorilor la │protejate şi │/ custodelui │ │
│naturale │nivelul ariei │integrarea lui │ariei naturale │1 │
│protejate, │naturale │în cadrul │protejate pentru │ │
│armonizat cu │protejate │planului │elaborarea │ │
│planul │ │(strategiei) de │planului de │ │
│(strategia) de │ │dezvoltare │management al │ │
│dezvoltare │ │durabilă a │vizitatorilor │ │
│durabilă a │ │destinaţiei. │ │ │
│destinaţiei. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.1.6. Existenţa│ │ │ │ │
│unui plan de │ │ │Planul de │ │
│management │Planul de │Existenţa │managment al │ │
│pentru aria │management al │planului de │ariei naturale │ │
│naturală │ariei naturale │management al │protejate este în│1 │
│protejată (sau │protejate │ariei naturale │curs de elaborare│ │
│în curs de │ │protejate. │/aprobare. │ │
│elaborare/ │ │ │ │ │
│aprobare). │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.1.7. Existenţa│ │ │ │ │
│unui regulament │ │ │Regulamentul de │ │
│de vizitare al │ │Existenţa │vizitare al ariei│ │
│ariei naturale │Regulamentul de │regulamentului │protejate este în│1 │
│protejate (sau │vizitare │de vizitare al │curs de elaborare│ │
│în curs de │ │ariei protejate.│/aprobare. │ │
│elaborare/ │ │ │ │ │
│aprobare). │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.1.8. Existenţa│ │ │ │ │
│unui plan de │ │ │ │ │
│acţiune pentru │ │ │ │ │
│protejarea │ │Existenţa │Planul de acţiune│ │
│comunităţilor │Planul de de │planului de │pentru protejarea│ │
│localeîn cazul │acţiune pentru │acţiune pentru │comunităţilor │ │
│apariţiei unor │protejarea │protejarea │localeîn cazul │ │
│riscuri naturale│comunităţilor │comunităţilor │apariţiei unor │1 │
│(incendii, │localeîn cazul │localeîn cazul │riscuri naturale │ │
│inundaţii, │apariţiei unor │apariţiei unor │şi/sau antropice │ │
│cutremure etc) │riscuri naturale │riscuri naturale│este în curs de │ │
│şi/sau │şi/sau antropice.│şi/sau antropice│elaborare. │ │
│antropice, în │ │ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │ │
│legislaţia în │ │ │ │ │
│vigoare. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.2. │ │ │ │ │
│Conformităţi │ │ │ │ │
│juridice │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │Nu sunt │ │ │
│ │ │semnalate │ │ │
│ │Respectarea │acţiuni/proiecte│ │ │
│A.2.1. │reglementărilor │în curs de │ │ │
│Reglementările │pentru ariile │implementare în │ │ │
│pentru ariile │naturale │aria protejată │Sunt semnalate │ │
│naturale │protejate şi │şi pe întreg │abateri dar │ │
│protejate şi │pentru │teritoriul │există măsuri │1 │
│pentru │conservarea │destinaţiei care│concrete pentru │ │
│conservarea │naturii la │nu corespund │diminuarea lor. │ │
│naturii sunt │nivelul │reglementărilor │ │ │
│respectate. │destinaţiei. │în vigoare │ │ │
│ │ │pentru │ │ │
│ │ │conservarea │ │ │
│ │ │naturii. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Toţi operatorii │ │
│ │ │ │economici în │ │
│ │ │ │turism promovaţi │ │
│A.2.2. │ │ │prin │ │
│Operatorii │ │Toţi operatorii │instrumentele │ │
│economici care │ │economici în │folosite de │ │
│desfăşoară │Respectarea │turism │destinaţie sunt │ │
│activităţi │reglementărilor │funcţionează │autorizaţi sau în│1 │
│turistice │legale │conform │curs de │ │
│funcţionează cu │ │legislaţiei în │autorizare. │ │
│respectarea │ │vigoare │Parteneriatul │ │
│prevederilor │ │ │depune eforturi │ │
│legale. │ │ │ca toţi │ │
│ │ │ │operatorii din │ │
│ │ │ │turism să intre │ │
│ │ │ │în legalitate. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.2.3. │ │ │ │ │
│Parteneriatul să│Parteneriat │ │ │ │
│fie reprezentat,│consultat în │Reprezentanţii │Reprezentanţii │ │
│respectiv │cadrul procedurii│autorităţii │autorităţii │ │
│implicat în mod │de reglementare │competente │competente pentru│ │
│activ în │din punct de │pentru protecţia│protecţia │ │
│procedura de │vedere al │mediului (APM/ │mediului (APM/ │ │
│reglementare din│protecţiei │ARPM/ANPM/MMAP) │ARPM/ANPM/MMAP) │ │
│punct de vedere │mediului pentru │cunosc de │cunosc de │ │
│al protecţiei │planurile/ │existenţa │existenţa │ │
│mediului pentru │programele/ │destinaţiei de │destinaţiei de │1 │
│planurile/ │activităţile şi │ecoturism │ecoturism. │ │
│programele/ │proiectele, care │Parteneriatul │Parteneriatul │ │
│activităţile şi │pot avea un │este reprezentat│este reprezentat │ │
│proiectele, care│impact asupra │la toate │cel puţin la o │ │
│pot avea un │destinaţiei, │dezbaterile │parte din │ │
│impact asupra │conform cu │publice │dezbaterile │ │
│destinaţiei, │legislaţia în │relevante │publice relevante│ │
│conform cu │vigoare │ │ │ │
│legislaţia în │ │ │ │ │
│vigoare. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.3. Formarea │ │ │ │ │
│personalului │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│Personalul din │ │ │ │ │
│instituţiile/ │ │ │ │ │
│organizaţiile │ │Existenţa unui │ │ │
│relevante │Programul de │program periodic│Existenţa unui │ │
│beneficiază de o│informare şi/sau │de informare şi │program periodic │ │
│informare şi / │instruire │a unuia de │de informare │ │
│sau instruire │periodică a │instruire pentru│pentru personalul│ │
│periodică cu │personalului din │personalul din │din aparatul │ │
│privire la │aparatul │aparatul │administrativ şi │1 │
│practicile de │administrativ şi │administrativ şi│a personalului │ │
│dezvoltare │a personalului │a personalului │din sfera │ │
│durabilă a │din sfera │din sfera │serviciilor de │ │
│destinaţiei şi │serviciilor de │serviciilor de │turism. │ │
│valorile │turism. │turism. │ │ │
│naturale şi │ │ │ │ │
│socio-culturale │ │ │ │ │
│ale zonei. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.4. Satisfacţia│ │ │ │ │
│clientului │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│La nivelul │ │ │ │ │
│destinaţiei este│ │ │ │ │
│implementat un │ │1. Existenţa │Existenţa │ │
│sistem pentru │ │sistemului de │sistemului de │ │
│colectarea şi │Sistemul de │colectare de │colectare de │ │
│analizarea │colectare şi │informaţii; │informaţii şi │ │
│periodică a │analiză periodică│2. Existenţa │angajamentul din │1 │
│răspunsurilor │a răspunsurilor │unei analize a │partea │ │
│primite de la │primite de la │răspunsurilor │parteneriatului │ │
│vizitatori, iar │vizitatori │primite de la │pentru analizarea│ │
│când este cazul │ │vizitatori. │datelor. │ │
│sunt întreprinse│ │ │ │ │
│acţiuni │ │ │ │ │
│corective. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.5. Marketingul│ │ │ │ │
│responsabil │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.5.1. │Materialele de │ │ │ │
│Marketingul │promovare │1. Nu există │ │ │
│practicat pentru│realizate la │discordanţe │ │ │
│promovarea │nivelul │între oferta │ │ │
│destinaţiei este│destinaţiei oferă│reală şi │Nu există │ │
│responsabil şi │informaţii │promovarea │discordanţe între│ │
│corect şi │practice │destinaţiei. │oferta reală şi │ │
│asigură │destinate │2. Există │promovarea │ │
│informaţii │vizitatorilor, │informaţii │destinaţiei. │1 │
│practice (de │iar conţinutul │practice în │Există informaţii│ │
│exemplu: o hartă│informaţional │materialele de │practice în │ │
│turistică a │este corect în │promovare. │materialele de │ │
│destinaţiei, │comparaţie cu │3. Există o │promovare. │ │
│perioadele de │oferta reală de │hartă turistică │ │ │
│vizitare, │ecoturism a │a destinaţiei. │ │ │
│echipament │destinatiei. │ │ │ │
│necesar). │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │1. Există o │ │ │
│ │ │listă agreată de│ │ │
│ │ │parteneriat cu │ │ │
│ │ │tipurile de │ │ │
│ │ │imagini │ │ │
│ │ │folosite, iar │Există un acord │ │
│A.5.2. │ │ele sunt │din partea │ │
│Realizarea unei │Imagine unitară │utilizate de │parteneriatului │ │
│imagini unitare │de marketing la │către │cu privire la │ │
│a destinaţiei şi│nivelul │parteneriat şi │tipurile de │1 │
│existenţa unui │destinaţiei │de către agenţii│imagini ce vor fi│ │
│program comun de│ │economici; │folosite pentru │ │
│marketing. │ │2. Există o │promovarea │ │
│ │ │siglă a │destinaţiei. │ │
│ │ │destinaţiei care│ │ │
│ │ │este folosită de│ │ │
│ │ │parteneriat şi │ │ │
│ │ │de agenţii │ │ │
│ │ │economici. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.5.3. │ │ │ │ │
│Elementele │Natura şi │Natura şi │ │ │
│definitorii ale │componenta │elementele de │ │ │
│destinaţiei │culturală ocupă │cultură locală │Natura şi │ │
│trebuie să │rolul central în │sunt folosite cu│elementele de │ │
│cuprindă │imaginea │predilecţie în │cultură locală │ │
│elemente de │destinaţiei şi │imaginea │sunt folosite cu │1 │
│natură şi, după │sunt promovate │destinaţiei şi │predilecţie în │ │
│caz, de cultură │activităţile │sunt prezentate │imaginea │ │
│locală, cât şi │ecoturistice │activităţi │destinaţiei │ │
│activităţi │(activităţi │ecoturistice. │ │ │
│specifice │nemotorizate). │ │ │ │
│ecoturismului. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.6. Proiectarea│ │ │ │ │
│şi construcţia │ │ │ │ │
│de clădiri şi │ │ │ │ │
│infrastructură │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.6.1 Zonarea │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.6.1.1. │ │ │ │ │
│Proiectele de │ │ │ │ │
│investiţii care │ │Nu există │ │ │
│se realizează în│ │proiecte de │ │ │
│destinaţie │ │investiţii care │ │ │
│respectă zonarea│ │să fie în │ │ │
│funcţională │ │contradicţie cu │ │ │
│reglementată în │ │reglementările │ │ │
│cadrul │Respectarea │de urbanism şi │Sunt semnalate │ │
│documentaţiilor │reglementărilor │protejarea │abateri dar │ │
│de urbanism │de urbanism şi de│monumentelor │există măsuri │1 │
│aprobate şi │protejarea │istorice şi care│concrete pentru │ │
│prevederile │monumentelor │să fie în │diminuarea lor │ │
│legale privind │istorice. │contradicţie cu │ │ │
│protejarea │ │planul │ │ │
│monumentelor │ │(strategia) de │ │ │
│istorice, cât şi│ │dezvoltare │ │ │
│planul │ │durabilă la │ │ │
│(strategia) de │ │nivelul │ │ │
│dezvoltare │ │destinaţiei. │ │ │
│durabilă, după │ │ │ │ │
│caz. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.6.1.2. │ │ │ │ │
│Proiectele de │ │ │ │ │
│investiţii din │ │ │ │ │
│aria naturală │ │Nu există │ │ │
│protejată, care │Respectarea │proiecte de │ │ │
│se realizează în│reglementărilor │investiţii care │ │ │
│destinaţie, │din Planul de │să fie în │ │ │
│respectă │managment al │contradicţie cu │ │2 │
│reglementările │ariei naturale │reglementările │ │ │
│specifice din │protejate. │din Planul de │ │ │
│Planul de │ │managment │ │ │
│management al │ │ │ │ │
│ariei naturale │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │
│respective. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.6.2. │ │ │ │ │
│Proiectare şi │ │ │ │ │
│amplasare │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.6.2.1. │ │ │ │ │
│Realizarea unui │ │ │ │ │
│regulament local│ │ │ │ │
│de urbanism/ │ │ │ │ │
│documentaţii de │ │ │ │ │
│urbanism prin │ │ │ │ │
│care se vor │Regulamentul │ │ │ │
│detalia un set │local de urbanism│Existenţa │Regulamentul │ │
│de reguli │/regulamentele │regulamentului │local de urbanism│ │
│privind tipul de│locale de │local de │/documentaţiile │ │
│materiale, │urbanism sau alte│urbanism/ │de urbanism şi │ │
│tehnici de │documentaţii de │documentaţiilor │regulamentul │1 │
│construcţie şi │urbanism prin │de urbanism şi a│ilustrat de │ │
│aspectul general│sunt detaliate │unui regulament │construire sunt │ │
│al clădirilor │astfel de reguli,│ilustrat de │în proces de │ │
│construite în │asumate de │construire │elaborare │ │
│conformitate cu │UAT-urile din │ │ │ │
│patrimoniul │destinatie. │ │ │ │
│natural şi │ │ │ │ │
│cultural local, │ │ │ │ │
│cu respectarea │ │ │ │ │
│peisajului │ │ │ │ │
│specific │ │ │ │ │
│destinaţiei. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.6.2.2. │ │ │ │ │
│Aspectul │ │ │ │ │
│exterior al │Aspectul exterior│ │ │ │
│clădirilor │al majorităţii │Majoritatea │ │ │
│respectă │clădirilor nu │clădirilor │Există │ │
│arhitectura │este în │respectă │arhitectura │ │
│tradiţională, │contradicţie │arhitectura │tradiţională în │1 │
│precum şi modul │evidentă cu │tradiţională şi │zonă │ │
│de încadrare al │arhitectura │se încadrează în│ │ │
│volumului │locală │peisaj │ │ │
│arhitectural în │tradiţională. │ │ │ │
│cadrul │ │ │ │ │
│peisajului. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.6.2.3. │ │ │Există cazuri │ │
│Asigurarea │ │ │izolate de │ │
│accesului │Accesul │ │îngrădire/ │ │
│vizitatorilor şi│vizitatorilor şi │Nu sunt │restrângere a │ │
│rezidenţilor la │rezidenţilor la │semnalate cazuri│accesului la │ │
│infrastructura │infrastructura de│în care accesul │infrastructura de│1 │
│de interes │interes public de│vizitatorilor │interes public de│ │
│public de turism│turism nu este │sau rezidenţilor│turism, dar sunt │ │
│(de exemplu │îngrădit │este îngrădit │luate măsuri │ │
│potecile de │ │ │pentru oferirea │ │
│utilitate │ │ │de alternative │ │
│turistică). │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.6.3 │ │ │ │ │
│Construcţii │ │ │ │ │
│durabile │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│Existenţa unui │ │Persoanele din │ │ │
│sistem de │Sistemul de │aparatul │ │ │
│informare la │informare la │administrativ şi│ │ │
│nivelul │nivelul │din sectorul │ │ │
│destinaţiei cu │destinaţiei oferă│privat au primit│ │ │
│privire la │informaţii despre│informaţii │ │ │
│principiile şi │principiile şi │despre │Persoanele din │ │
│tehnicile de │tehnicile de │principiile şi │aparatul │ │
│construcţii │construcţii │tehnicile de │administrativ şi │ │
│bio-climatice şi│bio-climatice şi │construcţii │din sectorul │ │
│folosirea │folosirea │bio-climatice şi│privat au primit │ │
│materialelor şi │materialelor şi │folosirea │informaţii despre│1 │
│tehnicilor de │tehnicilor de │materialelor şi │reducerea │ │
│construcţie │construcţie │tehnicilor de │consumului de │ │
│tradiţionale, │tradiţionale, │construcţie │apă, energie, a │ │
│producţie de │producţie de │tradiţionale, │colectării │ │
│bio-energie, │bio-energie, │producţie de │selective a │ │
│reducerea │reducerea │bio-energie, │deşeurilor │ │
│consumului de │consumului de │reducerea │ │ │
│apă, energie, a │apă, energie, a │consumului de │ │ │
│colectării │colectării │apă, energie, a │ │ │
│selective a │selective a │colectării │ │ │
│deşeurilor etc. │deşeurilor etc. │selective a │ │ │
│ │ │deşeurilor │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.6.4 Accesul │ │ │ │ │
│persoanelor cu │ │ │ │ │
│nevoi speciale │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│La nivelul │ │ │ │ │
│destinaţiei să │ │Există o gamă │Există cel puţin │ │
│existe servicii │Serviciile şi │variată de │un tip de program│ │
│turistice, care │programele │servicii şi │turistic │ │
│să permită │turistice pentru │programe │disponibil │1 │
│accesul │persoanele cu │turistice │persoanelor cu │ │
│persoanelor cu │nevoi speciale. │accesibile │nevoi speciale │ │
│nevoi speciale │ │persoanelor cu │(locomotorii). │ │
│(dizabilităţi │ │nevoi speciale │ │ │
│locomotorii). │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.7.Interpretare│ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.7.1. Existenţa│ │ │ │ │
│unui plan de │ │Existenţa unui │Parteneriatul a │ │
│interpretare la │Planul de │plan de │elaborat un plan │ │
│nivelul │interpretare │interpretare la │de interpretare │ │
│destinaţiei │elaborat şi în │nivelul │şi este în │1 │
│elaborat şi │curs de │destinaţiei şi │punctul de a │ │
│implementat de │implementare │în curs de │începe să fie │ │
│către │ │implementare │implementat │ │
│parteneriat. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │Existenţa a cel │ │ │
│A.7.2. │ │puţin unui │Nu este încă │ │
│Realizarea de │ │traseu tematic │finalizat un │ │
│trasee tematice,│Traseele tematice│la nivelul │traseu tematic la│ │
│care să poată fi│deschise către o │destinaţiei care│nivelul │1 │
│folosite de o │categorie largă │să ofere acces │destinaţiei, dar │ │
│categorie cât │de utilizatori. │adulţilor, │este în curs de │ │
│mai largă de │ │copiilor şi │amenajare. │ │
│vizitatori. │ │persoanelor cu │ │ │
│ │ │nevoi speciale. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │Există ghizi │ │ │
│ │ │locali, iar │ │ │
│ │ │personalul ariei│Există │ │
│ │Personalul │naturale │disponibilitate │ │
│ │instruit (ex. │protejate este │şi capacitate din│ │
│A.7.3. │rangerii, │disponibil să │partea │ │
│Interpretarea │biologul ariei │conducă grupuri │personalului │ │
│este oferită de │naturale │de vizitatori, │ariei protejate/ │ │
│către personal │protejate) şi/sau│fiind capabili │custode să │1 │
│instruit şi sau │autorizat (ex. │să comunice în │conducă grupuri │ │
│autorizat │ghizi locali) │cel puţin o │de vizitatori şi │ │
│conform │pentru realizarea│limbă de │să comunice │ │
│legislaţiei. │programelor cu │circulaţie │într-o limbă de │ │
│ │vizitatorii │internaţională │circulaţie │ │
│ │ │pe temele şi │internaţională. │ │
│ │ │activităţile │ │ │
│ │ │specifice │ │ │
│ │ │destinaţiei. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │Există o bază de│ │ │
│A.7.4. Sursele │ │informaţii din │ │ │
│de informaţii, │ │surse credibile │ │ │
│care sunt │ │(ex. studii, │S-au identificat │ │
│folosite în │ │planuri de │principalele │ │
│cadrul │ │management, │surse de │ │
│interpretării │ │publicaţii etc.)│informaţii în │ │
│sunt credibile │Surse credibile │care să fie │materialele │ │
│şi garantează │de informaţii. │disponibilă │folosite la │1 │
│calitatea │ │ghizilor locali,│promovarea │ │
│conţinutului │ │parteneriatului │destinaţiei şi în│ │
│informaţiilor │ │sau altor actori│procesul de │ │
│privind │ │locali pentru │comunicare cu │ │
│patrimoniul │ │utilizare în │vizitatorii. │ │
│natural şi │ │procesul de │ │ │
│cultural. │ │interpretare şi │ │ │
│ │ │promovare. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A.7.5. Existenţa│ │ │Există un set │ │
│materialelor de │ │ │minim de │ │
│informare şi │ │ │informaţii la │ │
│interpretare la │Materialele de │Există pagină │nivelul │ │
│nivelul │informare şi │web, materiale │destinaţiei, în │ │
│destinaţiei: │interpretare în │tipărite, │cel puţin una din│ │
│panouri, │limba română şi │panouri în limba│formele │ │
│tipărituri, │în cel puţin o │română şi o │menţionate, │1 │
│website, în │limbă de │limbă de │disponibil în │ │
│limba română şi │circulaţie │circulaţie │română şi într-o │ │
│în cel puţin o │internaţională. │internaţională │limbă de │ │
│limbă de │ │ │circulaţie │ │
│circulaţie │ │ │internaţională │ │
│internaţională. │ │ │(acces, programe,│ │
│ │ │ │servicii) │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │Există cel puţin│ │ │
│A.7.6. Existenţa│ │un centru de │ │ │
│unor centre de │Centrele de │vizitare al │Există cel puţin │ │
│vizitare şi/sau │vizitare şi/sau │destinaţiei / │un centru de │ │
│a unor puncte de│punctele de │ariei naturale │informare │ │
│informare la │informare la │protejate şi un │turistică care │1 │
│nivelul │nivelul │centru de │funcţionează la │ │
│destinaţiei / │destinaţiei/ariei│informare │nivelul │ │
│ariei naturale │naturale │turistică care │destinaţiei │ │
│protejate. │protejate. │funcţionează la │ │ │
│ │ │nivelul │ │ │
│ │ │destinaţiei │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│A8. Conformarea │ │ │ │ │
│activităţilor cu│ │ │ │ │
│reglementările │ │ │ │ │
│speciale din │ │ │ │ │
│ariile naturale │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │1. Regulamentul │ │ │
│ │ │este disponibil │ │ │
│Se cunoaşte şi │Regulamentul de │şi vizibil la │ │ │
│se respectă │vizitare al ariei│nivelul │Regulamentul este│ │
│regulamentul de │naturale │destinaţiei şi │disponibil şi │ │
│vizitare al │protejate este │la nivelul │vizibil la │ │
│ariei naturale │cunoscut de către│operatorilor │nivelul │ │
│protejate de │operatorii │economici care │destinaţiei şi la│ │
│către operatorii│economici care │desfăşoară │nivelul │1 │
│economici care │desfăşoară │activitate │operatorilor │ │
│desfăşoară │activitate │turistică. │economici care │ │
│activitate │turistică şi │2. Nu sunt │desfăşoară │ │
│turistică şi de │către turişti şi │semnalate │activitate │ │
│către turişti. │este respectat. │abateri majore │turistică. │ │
│ │ │iar cele │ │ │
│ │ │existente sunt │ │ │
│ │ │sancţionate. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│B. Maximizarea │ │ │ │ │
│beneficiilor │ │ │ │ │
│sociale şi │ │ │ │ │
│economice pentru│ │ │ │ │
│comunităţile │ │ │ │ │
│locale şi │ │ │ │ │
│minimizarea │ │ │ │ │
│efectelor │ │ │ │ │
│negative │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│B.1 Dezvoltarea │ │ │ │ │
│comunităţii │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│B.1.1. în │ │ │ │ │
│interiorul │ │ │Sunt create │ │
│destinaţiei │Activităţile/ │Există un │premisele ca în │ │
│există │proiectele │program educativ│perioada │ │
│activităţi │educative ce │implementat, ce │următoare │ │
│educative ce │vizează │vizează │(maximum 6 luni) │ │
│vizează │conştientizarea │conştientizarea │să se │1 │
│conştientizarea │cu privire la │cu privire la │implementeze un │ │
│în special a │aprecierea │aprecierea │proiect în acest │ │
│generaţiei │naturii şi a │naturii şi a │sens (de ex. │ │
│tinere pentru │culturii locale │culturii locale.│proiect depus, │ │
│aprecierea │ │ │finanţat). │ │
│naturii şi a │ │ │ │ │
│culturii locale │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│B.1.2. La │ │ │ │ │
│nivelul │ │ │ │ │
│destinaţiei │ │ │ │ │
│există acţiuni │ │ │ │ │
│care încurajează│Acţiunile/ │Parteneriatul şi│ │ │
│participarea │proiectele/ │alţi │Poate fi dat cel │ │
│activă a │programele/ │reprezentanţi ai│puţin un exemplu │ │
│comunităţilor │strategiile/ │comunităţilor │de participare │ │
│locale în │politicile/ │locale sunt │activă a │ │
│planificarea şi │deciziile cu │consultaţi │comunităţilor │ │
│luarea │privire la │periodic în │locale în │ │
│deciziilor cu │dezvoltarea │procesul de │planificarea şi │ │
│privire la │turismului, │planificarea şi │luarea deciziilor│1 │
│dezvoltarea │conservarea │luarea │cu privire la │ │
│turismului, │naturii şi │deciziilor cu │dezvoltarea │ │
│conservarea │patrimoniului │privire la │turismului şi la │ │
│naturii şi │cultural la │dezvoltarea │conservarea │ │
│patrimoniului │nivelul │turismului şi │naturii şi │ │
│cultural (de │destinaţiei, la │conservarea │patrimoniului │ │
│exemplu: │care comunitatea │naturii şi │cultural │ │
│reprezentant al │locală a fost │patrimoniului │ │ │
│parteneriatului │consultată. │cultural │ │ │
│în consiliul │ │ │ │ │
│local / │ │ │ │ │
│consiliile │ │ │ │ │
│locale etc.). │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│B.2. Ocuparea │ │ │ │ │
│forţei de muncă │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Raportul dintre │ │ │ │
│ │numărul │ │ │ │
│B.2.1. Forţa de │persoanelor │ │ │ │
│muncă angajată │angajate în │ │ │ │
│în activităţiile│activităţi │ │ │ │
│turistice │turistice │ │ │ │
│provine │provenite de pe │Minimum 50% │ │2 │
│majoritar din │plan local şi │ │ │ │
│cadrul │numărul total al │ │ │ │
│destinaţiei. │persoanelor │ │ │ │
│ │angajate în │ │ │ │
│ │turism în cadrul │ │ │ │
│ │destinaţiei │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│B.2.2. │Raportul dintre │ │ │ │
│Majoritatea │agenţii economici│ │ │ │
│operatorilor │din turism ce au │ │ │ │
│economici care │sediul social în │ │ │ │
│desfăşoară │cadrul │ │ │ │
│activităţi │destinaţiei şi │Minimum 50% │ │2 │
│turistice │numărul total de │ │ │ │
│trebuie să aibă │agenţi economici │ │ │ │
│sediul social în│din turism ce │ │ │ │
│cadrul │activează în │ │ │ │
│destinaţiei. │cadrul │ │ │ │
│ │destinaţiei │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│B.3 Economia │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un │ │
│ │ │ │angajament din │ │
│ │ │ │partea │ │
│ │ │ │parteneriatului │ │
│ │ │ │de implementare a│ │
│ │ │Programul există│unui program de │ │
│B.3.1. Există un│Programul/ │şi este în │susţinere a │ │
│program de │acţiunile de │implementare. │producătorilor de│ │
│susţinere a │susţinere a │Sunt producători│bunuri şi │ │
│producătorilor │producătorilor de│de bunuri şi │servicii locale │1 │
│de bunuri şi │bunuri şi │servicii locale │tradiţionale şi/ │ │
│servicii locale │servicii locale │tradiţionale şi/│sau ecologice. în│ │
│tradiţionale şi/│tradiţionale şi/ │sau ecologice │cadrul acestui │ │
│sau ecologice. │sau ecologice │care beneficiază│angajament sunt │ │
│ │ │de susţinere. │detaliate │ │
│ │ │ │modalităţile prin│ │
│ │ │ │care vor fi │ │
│ │ │ │sprijiniţi │ │
│ │ │ │producătorii │ │
│ │ │ │locali. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un │ │
│ │ │ │angajament din │ │
│ │ │ │partea │ │
│B.3.2. Există un│ │ │parteneriatului │ │
│program de │ │ │de implementare a│ │
│susţinere a │ │Programul există│unui program de │ │
│produselor │Programul/ │şi este în │susţinere a │ │
│ecologice de pe │acţiunile de │implementare. │produselor │ │
│plan local │susţinere a │Sunt produse │ecologice de pe │ │
│(include │produselor │ecologice pe │plan local. în │1 │
│procesul de │ecologice de pe │plan local ce │cadrul acestui │ │
│producţie, │plan local. │beneficiază de │angajament sunt │ │
│avizarea lor şi │ │susţinere. │detaliate │ │
│piaţa de │ │ │modalităţile prin│ │
│desfacere). │ │ │care vor fi │ │
│ │ │ │sprijinite │ │
│ │ │ │produsele │ │
│ │ │ │ecologice de pe │ │
│ │ │ │plan local. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │1. Sunt │ │ │
│ │ │consemnate │ │ │
│ │Iniţiativele/ │iniţiative de │ │ │
│ │acţiunile de │susţinere a │Există un │ │
│ │susţinere a │calităţii │angajament din │ │
│B.3.3. Există │calităţii │produselor │partea │ │
│iniţiative de │produselor şi │tradiţionale şi/│parteneriatului │ │
│susţinere a │serviciilor │sau ecologice pe│de implementare a│ │
│calităţii │locale │plan local. │unui set de │ │
│produselor şi │tradiţionale şi/ │2. Este │măsuri de │ │
│serviciilor │sau ecologice. │implementat /în │susţinere a │1 │
│locale │Program de │curs de │calităţii │ │
│tradiţionale şi/│certificare a │implementare un │produselor şi │ │
│sau ecologice, │calităţii │program de │serviciilor │ │
│de certificare a│produselor şi │certificare a │locale │ │
│lor. │serviciilor │calităţii │tradiţionale şi/ │ │
│ │locale │produselor şi │sau ecologice. │ │
│ │tradiţionale şi /│serviciilor │ │ │
│ │sau ecologice. │locale │ │ │
│ │ │tradiţionale şi │ │ │
│ │ │/ sau ecologice.│ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│B.4. Utilizarea │ │ │ │ │
│bunurilor şi │ │ │ │ │
│serviciilor │ │ │ │ │
│locale în turism│ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│B.4.1. La │ │Sunt promovate │ │ │
│nivelul │ │şi utilizate │Sunt promovate │ │
│destinaţiei se │Prezenţa │produsele │produsele │ │
│promovează │produselor │realizate la │realizate la │ │
│folosirea │realizate la │nivelul │nivelul │ │
│produselor │nivelul │destinaţiei în │destinaţiei în │1 │
│realizate la │destinaţiei în │cadrul │cadrul produsului│ │
│nivelul │activităţile │produsului │turistic al │ │
│destinaţiei în │turistice. │turistic al │destinaţiei. │ │
│activităţile │ │destinaţiei. │ │ │
│turistice. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│B.4.2. │ │ │ │ │
│Destinaţia │ │ │ │ │
│promovează │ │ │ │ │
│producătorii şi │ │ │ │ │
│furnizorii de │Prezenţa │Producătorii şi │ │ │
│produse/servicii│producătorilor şi│furnizorii de │Parteneriatul a │ │
│locale prin │furnizorilor de │produse/servicii│agreat un plan de│ │
│instrumentele │produse/servicii │locale sunt │promovare a │1 │
│sale de │locale în │promovaţi prin │producătorilor │ │
│marketing sau │instrumentele de │instrumentele de│locali. │ │
│cele ale │marketing ale │marketing ale │ │ │
│turoperatorilor │destinaţiei. │destinaţiei. │ │ │
│cu care │ │ │ │ │
│colaborează │ │ │ │ │
│(pagină web, │ │ │ │ │
│broşură, ghid). │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│B.5. Servicii de│ │ │ │ │
│bază │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│B.5.1. │ │ │ │ │
│Activitatea │ │Nu sunt │ │ │
│turistică (în │Probleme în │semnalate │Au fost semnalate│ │
│special în │alimentarea cu │probleme în │probleme, dar │ │
│sezonul de vârf)│apă şi energie │alimentarea cu │sunt luate măsuri│ │
│nu provoacă │electrică pentru │apă şi energie │concrete pentru │1 │
│probleme în │comunitatea │electrică pentru│diminuarea / │ │
│alimentarea cu │locală generate │comunitatea │eliminarea │ │
│apă şi energie │de activitatea │locală generate │acestora. │ │
│electrică pentru│turistică │de activitatea │ │ │
│comunitatea │ │turistică │ │ │
│locală. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│B.5.2. │ │ │ │ │
│Activitatea │ │Nu sunt │ │ │
│turistică (în │Probleme în │semnalate │ │ │
│special în │colectarea │probleme în │Au fost semnalate│ │
│sezonul de │deşeurilor şi │colectarea │probleme, dar │ │
│vârf), nu │apelor uzate │deşeurilor şi │sunt luate măsuri│ │
│provoacă │menajere la │apelor uzate │concrete pentru │1 │
│probleme în │nivelul │menajere la │diminuarea / │ │
│colectarea │destinaţiei │nivelul │eliminarea │ │
│deşeurilor şi │generate de │destinaţiei │acestora. │ │
│apelor uzate │activitatea │generate de │ │ │
│menajere la │turistică │activitatea │ │ │
│nivelul │ │turistică │ │ │
│destinaţiei. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│B.5.3. La │ │Nu sunt │ │ │
│nivelul │Probleme privind │semnalate │Au fost semnalate│ │
│destinaţiei, │siguranţa │probleme privind│probleme, dar │ │
│activitatea │personală a │siguranţa │sunt luate măsuri│ │
│turistică nu │rezidenţilor şi a│personală a │concrete pentru │1 │
│pune în pericol │vizitatorilor │rezidenţilor şi │diminuarea / │ │
│siguranţă │cauzate de │a vizitatorilor │eliminarea │ │
│personală a │activitatea │cauzate de │acestora. │ │
│rezidenţilor şi │turistică. │activitatea │ │ │
│a vizitatorilor.│ │turistică. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│C. Maximizarea │ │ │ │ │
│beneficiilor │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│patrimoniul │ │ │ │ │
│cultural şi │ │ │ │ │
│minimizarea │ │ │ │ │
│efectelor │ │ │ │ │
│negative │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│C.1. │ │ │ │ │
│Valorificarea │ │ │ │ │
│patrimoniului │ │ │ │ │
│cultural │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│C.1.1. La │ │ │ │ │
│nivelul │ │ │ │ │
│destinaţiei │ │Există cel puţin│ │ │
│există personal │Personalul │un ghid │ │ │
│instruit pentru │instruit pentru │specializat │ │ │
│realizarea unor │realizarea unor │pentru │ │ │
│excursii / │excursii/vizite │realizarea unor │ │2 │
│vizite ale │la monumentele │excursii / │ │ │
│monumentelor │istorice │vizite ale │ │ │
│istorice, │ │monumentelor │ │ │
│definite conform│ │istorice │ │ │
│HG 422/2001 │ │ │ │ │
│(vezi 0.1.2.). │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│C.1.2. La │ │1. Este │ │ │
│nivelul │ │implementat un │ │ │
│destinaţiei │ │sistem de │ │ │
│există un sistem│ │informare a │ │ │
│de informare a │Sistemul de │turiştilor, │ │ │
│turiştilor, │informare a │despre │Este implementat │ │
│despre │turiştilor despre│restricţiile │un sistem de │ │
│restricţiile │restricţiile │specifice │informare a │ │
│specifice │specifice │monumentelor. │turiştilor, │1 │
│monumentelor │monumentelor │2. Se face │despre │ │
│istorice sau │istorice. Raport │periodic (anual)│restricţiile │ │
│alte │de monitorizare a│monitorizarea │specifice │ │
│reglementări şi │comportamentului │comportamentului│monumentelor. │ │
│este realizată │acestora │turiştilor - a │ │ │
│monitorizarea │ │fost realizat │ │ │
│comportamentului│ │cel puţin un │ │ │
│acestora. │ │raport de │ │ │
│ │ │monitorizare. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│C.1.3. Elemente │Prezenţa unor │Sunt consemnate │Există cel puţin │ │
│ale culturii │elemente ale │elemente ale │un program │ │
│locale sunt │culturii localeîn│culturii │turistic care │ │
│incluse în │cadrul produsului│localeîn cadrul │include elemente │1 │
│produsul │turistic al │produsului │de patrimoniu │ │
│turistic. │destinaţiei. │turistic al │material şi │ │
│ │ │destinaţiei. │imaterial │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│C.1.4. La │Prezenţa │Gastronomia │ │ │
│nivelul │gastronomiei │locală este │ │ │
│destinaţiei se │locale │inclusă / │ │ │
│promovează │tradiţionale în │promovată în │ │2 │
│gastronomia │cadrul produsului│cadrul │ │ │
│locală │turistic al │produsului │ │ │
│tradiţională. │destinaţiei. │turistic al │ │ │
│ │ │destinaţiei. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│C.2. Protejarea │ │ │ │ │
│patrimoniului │ │ │ │ │
│cultural │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un │ │
│ │ │ │angajament din │ │
│ │ │ │partea │ │
│C.2.1. La │ │Sunt luate │parteneriatului │ │
│nivelul │ │măsuri active de│cu privire la │ │
│destinaţiei │Măsurile active │protecţie a │implementarea │ │
│există măsuri │de protecţie a │monumentelor │unui set de │ │
│active de │monumentelor │istorice şi a │măsuri active de │ │
│protecţie a │istorice şi a │celorlalte │protecţie a │ │
│monumentelor │celorlalte │elemente de │monumentelor │1 │
│istorice, dar şi│elemente de │patrimoniu │istorice şi a │ │
│a celorlalte │patrimoniu │cultural │celorlalte │ │
│elemente de │cultural │identificate │elemente de │ │
│patrimoniu │identificate. │conform │patrimoniu │ │
│cultural │ │legislaţiei în │cultural │ │
│identificate. │ │vigoare. │identificate │ │
│ │ │ │conform │ │
│ │ │ │legislaţiei în │ │
│ │ │ │vigoare. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│C.2.2. La │ │ │ │ │
│nivelul │Măsurile de │Sunt luate │ │ │
│destinaţiei │încurajare a │măsuri de │ │ │
│rezidenţii sunt │rezidenţilor │încurajare a │ │ │
│încurajaţi să │pentru a vizita │rezidenţilor │ │2 │
│viziteze │monumentele │pentru a vizita │ │ │
│monumentele │istorice de pe │monumentele │ │ │
│istorice │plan local │istorice de pe │ │ │
│existente pe │ │plan local. │ │ │
│plan local. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│C.3. Stimularea │ │ │ │ │
│tradiţiilor şi │ │ │ │ │
│obiceiurilor │ │ │ │ │
│rezidenţilor │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un │ │
│C.3.1. La │ │Sunt │angajament din │ │
│nivelul │Măsurile de │implementate │partea │ │
│destinaţiei │susţinere a │măsuri de │parteneriatului │ │
│există măsuri de│evenimentelor/ │susţinere a │de realizare a │1 │
│susţinere a │festivalurilor │evenimentelor / │unui program de │ │
│evenimentelor / │tradiţionale. │festivalurilor │susţinere a │ │
│festivalurilor │ │tradiţionale. │evenimentelor / │ │
│tradiţionale. │ │ │festivalurilor │ │
│ │ │ │tradiţionale │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un │ │
│C.3.2. La │ │Sunt │angajament din │ │
│nivelul │Măsurile de │implementate │partea │ │
│destinaţiei │susţinere a │măsuri de │parteneriatului │ │
│există măsuri de│tradiţiilor şi │susţinere a │de realizare a │1 │
│sprijinire a │obiceiurilor │tradiţiilor şi │unui program de │ │
│tradiţiilor şi │locale. │obiceiurilor │susţinere a │ │
│obiceiurilor │ │locale. │tradiţiilor şi │ │
│locale. │ │ │obiceiurilor │ │
│ │ │ │locale. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un │ │
│ │ │ │angajament din │ │
│C.3.3. │Măsurile de │Sunt luate │partea │ │
│Rezidenţii sunt │încurajare a │măsuri de │parteneriatului │ │
│încurajaţi să │rezidenţilor de a│încurajare a │de realizare a │ │
│împărtăşească │împărtăşi │rezidenţilor de │unui program de │1 │
│vizitatorilor │vizitatorilor │a împărtăşi │încurajare a │ │
│moştenirea │moştenirea │vizitatorilor │rezidenţilor de a│ │
│culturală. │culturală. │moştenirea │împărtăşi │ │
│ │ │culturală. │vizitatorilor │ │
│ │ │ │moştenirea │ │
│ │ │ │culturală. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│C.4. Respectarea│ │ │ │ │
│valorilor şi │ │ │ │ │
│tradiţiilor │ │ │ │ │
│comunităţilor │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│C.4.1. La │ │ │ │ │
│nivelul │Codul de conduită│ │ │ │
│destinaţiei s-a │şi comportament │ │ │ │
│dezvoltat un cod│pentru vizitatori│ │ │ │
│de comportament │pentru │1. Este realizat│ │ │
│pentru │activităţile şi │un cod de │ │ │
│vizitatori şi se│comportamentul │comportament │ │ │
│monitorizează │acestora în │pentru │ │ │
│activitatea şi │comunităţile │vizitatori. │Un cod de │ │
│comportamentul │locale şi în │2. A fost │comportament este│1 │
│acestora în │zonele sensibile │realizat cel │in curs de │ │
│cadrul │cultural, │puţin un raport │realizare. │ │
│activităţilor │arheologic, │de monitorizare │ │ │
│derulate în │istoric etc. │a activităţii şi│ │ │
│comunităţile │Monitorizarea │comportamentului│ │ │
│locale şi în │activităţii şi │vizitatorilor. │ │ │
│zonele sensibile│comportamentului │ │ │ │
│cultural, │vizitatorilor. │ │ │ │
│arheologic, │ │ │ │ │
│istoric etc. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │1. Se cunosc │ │ │
│ │ │zonele din │ │ │
│ │ │cadrul │ │ │
│ │ │destinaţiei unde│ │ │
│ │ │sunt anumite │ │ │
│C.4.2. La │ │presiuni din │ │ │
│nivelul │ │partea unui │ │ │
│destinaţiei se │ │număr mare de │ │ │
│face o │ │vizitatori; │Se cunosc zonele │ │
│monitorizare a │Raport de │2. Periodic sunt│din cadrul │ │
│impactului │monitorizare a │realizate │destinaţiei unde │ │
│fluxurilor de │fluxurilor de │acţiuni de │sunt anumite │ │
│vizitatori în │vizitatori şi a │monitorizare a │presiuni din │ │
│anumite zone │impactului │fluxurilor de │partea unui număr│ │
│(zone cu flux │acestora asupra │vizitatori şi │mare de │1 │
│mare de │zonelor │este identificat│vizitatori şi │ │
│vizitatori în │sensibile. Măsuri│impactul │sunt propuse/ │ │
│anumite │de management al │acestora asupra │avute în vedere │ │
│perioade), iar │vizitatorilor │principalelor │măsuri pentru │ │
│pe baza │implementate │zone sensibile │managementul │ │
│monitorizării se│ │din cadrul │vizitatorilor. │ │
│iau măsuri de │ │destinaţiei; │ │ │
│management al │ │3. Pe baza │ │ │
│acestora │ │rezultatelor │ │ │
│ │ │activităţii de │ │ │
│ │ │monitorizare, │ │ │
│ │ │sunt luate │ │ │
│ │ │anumite măsuri │ │ │
│ │ │de management al│ │ │
│ │ │vizitatorilor. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D. Maximizarea │ │ │ │ │
│beneficiilor │ │ │ │ │
│pentru mediu şi │ │ │ │ │
│minimizarea │ │ │ │ │
│efectelor │ │ │ │ │
│negative │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.1.1. Politica │ │ │ │ │
│de achiziţii │ │ │ │ │
│ecologice │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un │ │
│Destinaţia │ │ │angajament din │ │
│adoptă o │ │ │partea │ │
│politică de │Politică de │Politica locală │parteneriatului │ │
│achiziţii │achiziţii │este definită şi│pentru definirea │ │
│ecologice, în │ecologice, care │pusă în practică│şi implementarea │ │
│sensul în care │acordă prioritate│de către │unei politici de │1 │
│se acordă │produselor │operatorii │achiziţii │ │
│prioritate │refolosibile, │economici şi │ecologice, care │ │
│produselor │returnabile şi │autorităţile │acordă prioritate│ │
│refolosibile, │reciclabile. │publice locale. │produselor │ │
│returnabile şi │ │ │refolosibile, │ │
│reciclabile. │ │ │returnabile şi │ │
│ │ │ │reciclabile. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.1.2. Consumul │ │ │ │ │
│de energie │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un │ │
│La nivelul │ │ │angajament din │ │
│destinaţiei se │ │ │partea │ │
│adoptă o │Politica de │Politica locală │parteneriatului │ │
│politică de │reducere şi │este definită şi│pentru definirea │ │
│reducere şi │eficientizare a │pusă în practică│şi implementarea │ │
│eficientizare a │consumului de │de către │unei politici de │1 │
│consumului de │energie electrică│operatorii │reducere şi │ │
│energie │(în sectorul │economici şi │eficientizare a │ │
│electrică (în │public şi │autorităţile │consumului de │ │
│sectorul public │privat). │publice locale. │energie electrică│ │
│şi privat). │ │ │(în sectorul │ │
│ │ │ │public şi │ │
│ │ │ │privat). │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.1.3. Consumul │ │ │ │ │
│de apă │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un │ │
│ │ │ │angajament din │ │
│D.1.3.1. La │ │ │partea │ │
│nivelul │Setul de măsuri │Măsurile sunt │parteneriatului │ │
│destinaţiei se │de reducere şi │definite şi puse│pentru definirea │ │
│adoptă măsuri de│eficientizare a │în practică de │şi implementarea │ │
│reducere şi │consumului de de │către operatorii│unui set de │1 │
│eficientizare a │apă (în sectorul │economici şi │măsuri de │ │
│consumului de │public şi │autorităţile │reducere şi │ │
│apă (în sectorul│privat). │publice locale. │eficientizare a │ │
│public şi │ │ │consumului de apă│ │
│privat). │ │ │(în sectorul │ │
│ │ │ │public şi │ │
│ │ │ │privat). │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │1. Cunoaşterea │ │
│D.1.3.2. La │ │1. Cunoaşterea │situaţiei actuale│ │
│nivelul │ │situaţiei │cu privire la │ │
│destinaţiei se │ │actuale cu │resursele de apă │ │
│face o │Monitorizarea │privire la │potabilă. │ │
│monitorizare │cantitativă a │resursele de apă│2. Există un │ │
│cantitativă a │resurselor de apă│potabilă. │angajament din │1 │
│resurselor de │potabilă corelate│2. Programul de │partea │ │
│apă potabilă, │cu consumul. │monitorizare │parteneriatului │ │
│corelate cu │ │este definit şi │pentru definirea │ │
│consumul local. │ │pus în practică.│şi implementarea │ │
│ │ │ │unui program de │ │
│ │ │ │monitorizare. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.1.3.3. La │ │ │ │ │
│nivelul │ │Consumul de apă │ │ │
│destinaţiei │ │este echilibrat,│ │ │
│consumul de apă │Consum de apă │fără a avea un │S-au identificat │ │
│este echilibrat,│echilibrat fără │impact negativ │probleme legate │ │
│fără a avea un │impact negativ │semnificativ │de consumul de │ │
│impact negativ │semnificativ │asupra │apă suplimentar │ │
│semnificativ │asupra │resurselor de │generat de turism│1 │
│asupra │comunităţilor şi │apă pentru │şi se iau măsuri │ │
│resurselor de │ecosistemelor │comunităţile │pentru diminuarea│ │
│apă pentru │naturale. │locale şi │acestor probleme.│ │
│comunităţile │ │ecosistemele │ │ │
│locale şi │ │naturale. │ │ │
│ecosistemele │ │ │ │ │
│naturale. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.2.1. Gazele cu│ │ │ │ │
│efect de seră │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un │ │
│ │ │ │angajament din │ │
│La nivelul │ │Măsurile sunt │partea │ │
│destinaţiei se │Setul de măsuri │definite şi puse│parteneriatului │ │
│promovează │pentru promovarea│în practică de │pentru definirea │ │
│folosirea │mijloacelor │către operatorii│şi implementarea │1 │
│mijloacelor │alternative de │economici şi │unui set de │ │
│alternative de │transport. │autorităţile │măsuri pentru │ │
│transport │ │publice locale. │promovarea │ │
│ │ │ │mijloacelor │ │
│ │ │ │alternative de │ │
│ │ │ │transport. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.2.2. Apele │ │ │ │ │
│uzate menajere │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│Instituţiile │ │Toate │ │ │
│publice şi │ │instituţiile │ │ │
│facilităţile │ │publice şi │Există un plan de│ │
│turistice sunt │Reţea locală de │facilităţile │informare despre │ │
│conectate la │canalizare cu │turistice sunt │soluţiile de │ │
│reţeaua locală │tratare a apelor │conectate la │tratare a apelor │ │
│de canalizare cu│uzate menajere şi│reţeaua locală │uzate menajere şi│ │
│tratare a apelor│/sau soluţii │de canalizare cu│un plan de │1 │
│uzate menajere │individuale de │tratare a apelor│conformare cu │ │
│sau dispun de │colectare/ │uzate menajere │legislaţia în │ │
│propriile lor │tratare a apelor │sau dispun de │vigoare coordonat│ │
│instalaţii de │uzate. │propriile lor │de administraţia │ │
│colectare/ │ │instalaţii de │locală. │ │
│tratare a apelor│ │colectare/ │ │ │
│uzate. │ │tratare a apelor│ │ │
│ │ │uzate. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.2.3. Planul de│ │ │ │ │
│gestionare a │ │ │ │ │
│deşeurilor │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.2.3.1. │ │ │ │ │
│Existenţa unui │ │Existenţa unui │Existenţa unui │ │
│sistem de │Sistem de │sistem de │sistem de │ │
│colectare a │colectare a │colectare a │colectare a │1 │
│deşeurilor la │deşeurilor │deşeurilor │deşeurilor │ │
│nivel de │ │selectivă │ │ │
│destinaţie. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un │ │
│D.2.3.2. La │ │Programul este │angajament din │ │
│nivelul │ │definit şi pus │partea │ │
│destinaţiei se │Programul de │în practică de │parteneriatului │ │
│puneîn aplicare │reducere a │către operatorii│pentru definirea │1 │
│un program de │deşeurilor │economici şi │şi implementarea │ │
│reducere a │ │autorităţile │programului de │ │
│deşeurilor. │ │publice locale. │reducere a │ │
│ │ │ │deşeurilor. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un │ │
│D.2.3.3. La │Programul de │ │angajament din │ │
│nivelul │monitorizare a │Programul este │partea │ │
│destinaţiei se │datelor privind │definit şi pus │parteneriatului │ │
│colectează şi │volumul de │în practică de │pentru definirea │1 │
│monitorizează │deşeuri produs la│către │şi implementarea │ │
│datele privind │nivelul │autorităţile │programului de │ │
│volumul de │destinaţiei/ │publice locale. │monitorizare a │ │
│deşeuri produse.│UAT-urilor. │ │volumului de │ │
│ │ │ │deşeuri produs. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.2.3.4. Se │ │ │ │ │
│adoptă un │ │ │ │ │
│program de │ │ │ │ │
│gestionare a │ │ │ │ │
│deşeurilor: │ │ │ │ │
│- organice - │ │ │Există un │ │
│pentru obţinerea│Programul de │Programul este │angajament din │ │
│compostului la │gestionare a │definit şi pus │partea │ │
│nivel individual│deşeurilor │în practică de │parteneriatului │ │
│sau la nivelul │(organice, │către operatorii│pentru definirea │1 │
│zonei; │reciclabile, │economici şi │şi implementarea │ │
│- reciclabile - │nereciclabile). │autorităţile │programului de │ │
│pentru │ │publice locale. │gestionare a │ │
│refolosirea lor;│ │ │deşeurilor. │ │
│- ne-reciclabile│ │ │ │ │
│- de colectare │ │ │ │ │
│şi transportare │ │ │ │ │
│în locurile de │ │ │ │ │
│depozitare. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.2.4. Substanţe│ │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un │ │
│D.2.4.1. La │ │ │angajament din │ │
│nivelul │ │ │partea │ │
│destinaţiei se │Programul de │ │parteneriatului │ │
│puneîn aplicare │reducere a │ │pentru definirea │ │
│un program de │utilizării │Programul este │şi implementarea │ │
│reducere a │substanţelor │definit şi pus │programului de │ │
│utilizării │chimice, în │în practică de │reducere a │ │
│substanţelor │special în │către operatorii│utilizării │1 │
│chimice, în │domeniul │economici şi │substanţelor │ │
│special în │agriculturii │autorităţile │chimice în │ │
│domeniul │(utilizarea │publice locale. │special în │ │
│agriculturii │pesticidelor şi │ │domeniul │ │
│(utilizarea │fertilizanţilor │ │agriculturii │ │
│pesticidelor şi │chimici). │ │(utilizarea │ │
│fertilizanţilor │ │ │pesticidelor şi │ │
│chimici). │ │ │fertilizanţilor │ │
│ │ │ │chimici). │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un │ │
│D.2.4.2. La │ │ │angajament din │ │
│nivelul │ │ │partea │ │
│destinaţiei se │Programul de │Programul este │parteneriatului │ │
│puneîn aplicare │utilizare a │definit şi pus │pentru definirea │ │
│un program de │produselor de │în practică de │şi implementarea │ │
│utilizare a │curăţare │către operatorii│programului de │1 │
│produselor de │ecologice (în │economici şi │utilizare a │ │
│curăţare │sectorul public │autorităţile │produselor de │ │
│ecologice (în │şi privat). │publice locale. │curăţare │ │
│sectorul public │ │ │ecologice (în │ │
│şi privat). │ │ │sectorul public │ │
│ │ │ │şi privat). │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.2.5. Alte │ │ │ │ │
│surse de poluare│ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.2.5.1. La │ │ │ │ │
│nivelul │ │ │ │ │
│destinaţiei se │ │ │ │ │
│pune în │ │ │ │ │
│aplicare, ca │Programul de │ │ │ │
│parte a planului│management de │ │ │ │
│de dezvoltare │reducere a │Programul este │Există un │ │
│durabilă, un │emisiilor de │definit şi pus │angajament din │ │
│program de │poluanţi în │în practică de │partea │ │
│management de │atmosferă, a │către operatorii│parteneriatului │1 │
│reducere a │zgomotului, a │economici şi │pentru definirea │ │
│emisiilor de │emisiilor │autorităţile │şi implementarea │ │
│poluanţi în │luminoase şi de │publice locale. │programului. │ │
│atmosferă, a │contaminare a │ │ │ │
│zgomotului, a │solului. │ │ │ │
│emisiilor │ │ │ │ │
│luminoase şi a │ │ │ │ │
│contaminării │ │ │ │ │
│solului. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un │ │
│ │ │ │angajament din │ │
│D.2.5.2. Punerea│ │Politica este │partea │ │
│în aplicare a │Politica de │definită şi pusă│parteneriatului │ │
│unei politici de│reducere a │în practică de │pentru definirea │ │
│reducere a │iluminării │către operatorii│şi implementarea │1 │
│iluminării │artificiale │economici şi │programului de │ │
│artificiale │excesive. │autorităţile │reducere a │ │
│excesive. │ │publice locale. │iluminării │ │
│ │ │ │artificiale │ │
│ │ │ │excesive. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.3.1. Specii │ │ │ │ │
│sălbatice │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│La nivelul │ │ │ │ │
│destinaţiei │ │ │ │ │
│există măsuri │ │ │Lista speciilor │ │
│concrete de │ │Plan de │strict protejate │ │
│împiedicare a │ │management │la nivel de │ │
│recoltării de │ │pentru speciile │destinaţie. │ │
│specii de floră │Setul de măsuri │protejate de │Informaţii minime│ │
│şi faună strict │de împiedicare a │interes economic│privind situaţia │ │
│protejate │recoltării de │şi rapoarte de │acestora (de │ │
│conform │specii de floră │monitorizare │exemplu harta │ │
│reglementărilor │şi faună strict │anuală. │distribuţiei │ │
│locale, │protejate. Set de│Măsurile sunt │acestora, │1 │
│naţionale şi │măsuri de │definite şi puse│descriere │ │
│internaţionale, │monitorizare a │în practică de │preliminară a │ │
│de monitorizare │speciilor │către │intereselor │ │
│a recoltării │protejate. │administraţia │existente pentru │ │
│speciilor │ │ariei naturale │valorificarea │ │
│protejate şi se │ │protejate şi │acestora precum │ │
│iau măsuri │ │autorităţile │şi a │ │
│împotriva │ │publice locale. │activităţilor de │ │
│activităţiilor │ │ │valorificare) │ │
│ilegale conform │ │ │ │ │
│legislaţiei. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.3.2. Specii de│ │ │ │ │
│animale │ │ │ │ │
│sălbatice în │ │ │ │ │
│captivitate │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.3.2.1. │Respectarea │1. Legislaţia │1. Legislaţia │ │
│Parcurile zoo │legislaţiei │este respectată,│este respectată, │ │
│funcţionează în │europene şi │iar animalele au│iar animalele au │ │
│conformitate cu │naţionale pentru │condiţii bune de│condiţii bune de │ │
│legislaţia │parcurile zoo (în│existenţă; │existenţă. │ │
│naţională şi cea│cazul în care │2. În cadrul │2. Pentru viitor │1 │
│europeană şi │există), iar │parcului zoo (în│se are in vedere │ │
│deţin doar │acestea deţin │cazul în care │achiziţionarea │ │
│specii │doar specii │există) sunt │exclusiv de │ │
│autohtone. │autohtone. │doar specii │specii autohtone.│ │
│ │ │autohtone. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.3.2.2. La │ │La nivelul │ │ │
│nivelul │Nu există ferme │destinaţiei nu │ │ │
│destinaţiei nu │şi ţarcuri de │există ferme şi │ │2 │
│există ferme şi │vânătoare. │ţarcuri de │ │ │
│ţarcuri de │ │vânătoare. │ │ │
│vânătoare. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.3.3. Design │ │ │ │ │
│peisagistic │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │1. Există │ │ │
│ │ │capitol de │ │ │
│ │ │protecţia │1. Planul de │ │
│D.3.3.1. La │Elementele │peisajului, cu │management esteîn│ │
│nivelul │caracteristice de│măsurile │curs de elaborare│ │
│destinaţiei s-au│peisaj la nivelul│aferente în │şi va avea un │ │
│identificat │destinaţiei sunt │planul de │capitol de │ │
│elementele unice│identificate. │managment pentru│protecţia │ │
│şi │Ameninţările la │aria naturală │peisajului, cu │ │
│caracteristice │adresa peisajului│protejată. │măsurile pentru │ │
│de peisaj şi │sunt identificate│2. Există o │aria naturală │ │
│ameninţările la │atât la nivelul │sinteză cu │protejată. │ │
│adresa acestora,│ariei naturale │valori, │2. Parteneriatul │ │
│iar proprietarii│protejate cât şi │amenininţări şi │a iniţiat │1 │
│/administratorii│în exteriorul ei.│măsuri pentru │procesul de │ │
│de terenuri sunt│Set de măsuri │protecţia │identificare a │ │
│informaţi şi │pentru informarea│peisajului în │valorilor, │ │
│încurajaţi să │proprietarilor/ │afara ariei │ameninţărilor şi │ │
│prevină/oprească│administratorilor│naturale │măsurilor pentru │ │
│activităţi care │cu privire la │protejate. │protecţia │ │
│pot avea ca │ameninţările │3. Există un │peisajului în │ │
│efect │existente şi │program de │afara ariei │ │
│modificarea │prevenirea lor. │informare al │naturale │ │
│peisajului. │ │localnicilor cu │protejate. │ │
│ │ │privire la │ │ │
│ │ │protecţia │ │ │
│ │ │peisajului. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Amenajarea │ │ │ │
│D.3.3.2. La │spaţiilor publice│ │ │ │
│nivelul │se face exclusiv │La nivelul │Există elemente │ │
│destinaţiei se │cu specii locale.│destinaţiei nu │singulare cu │ │
│folosesc specii │Măsurile de │sunt folosite │specii de │ │
│locale pentru │renaturare/ │specii exotice │vegetaţie exotice│ │
│amenajarea │reîmpădurire se │sau invazive în │şi nu sunt │1 │
│teritoriului şi │fac exclusiv cu │amenajarea │planuri pentru │ │
│se iau măsuri │specii locale. │spaţiilor │introducerea │ │
│pentru a evita │Set de măsuri │publice şi a │altora sau │ │
│introducerea de │pentru evitarea │altor zone │extinderea celor │ │
│specii exotice │introducerii de │naturale. │prezente. │ │
│sau invazive. │specii exotice │ │ │ │
│ │sau invazive. │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.3.4. │ │ │ │ │
│Conservarea │ │ │ │ │
│biodiversităţii │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Planurile de │ │
│ │ │ │urbanism sunt în │ │
│ │ │ │curs de realizare│ │
│ │ │ │şi includ ariile │ │
│D.3.4.1. Ariile │ │ │naturale │ │
│naturale │ │Existenţa │protejate sau │ │
│protejate sunt │Evidenţierea │suprafeţelor de │există │ │
│evidenţiate în │ariilor naturale │arii naturale │angajamentul din │ │
│planurile de │protejate în │protejate clar │partea │1 │
│dezvoltare şi de│planurile de │delimitate în │autorităţilor │ │
│urbanism la │dezvoltare şi de │planurile de │locale ca la │ │
│nivelul │urbanism. │urbanism. │următoarea │ │
│destinaţiei. │ │ │revizuire a │ │
│ │ │ │planului de │ │
│ │ │ │urbanism să │ │
│ │ │ │introducă aria │ │
│ │ │ │naturală │ │
│ │ │ │protejată. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Autorităţile │ │ │ │
│ │locale sunt de │Există sprijin │ │ │
│ │acord cu măsurile│concret din │Există un proces │ │
│ │incluse în planul│partea │de consultare │ │
│D.3.4.2. │de management al │administraţiilor│publică iniţiat │ │
│Sectorul public │ariei naturale │publice locale │de către │ │
│sprijină │protejate şi │cu privire la │administraţia │ │
│implementarea │sprijină măsurile│implementarea │ariei naturale │ │
│măsurilor de │de conservare. │măsurilor de │protejate şi │1 │
│conservare a │Măsurile concrete│conservare a │dorinţa enunţată │ │
│naturii în │de sprijin din │naturii la │de │ │
│special în │partea │nivelul │administraţiile │ │
│ariile naturale │autorităţilor │destinaţiei şi │publice locale de│ │
│protejate. │publice locale │în special în │a colabora cu │ │
│ │pentru │aria naturală │administraţia │ │
│ │implementarea │protejată. │ariei protejate. │ │
│ │măsurilor de │ │ │ │
│ │conservare. │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │1. Există un │ │ │
│ │ │mecanism │ │ │
│ │ │funcţional (ex. │ │ │
│ │ │listă de │ │ │
│ │ │proiecte oferite│ │ │
│ │ │de administraţia│ │ │
│D.3.4.3. │Mecanismul │ariei naturale │ │ │
│Sectorul privat │funcţional prin │protejate) prin │ │ │
│din turism │care sistemul │care sectorul │ │ │
│contribuie │privat sprijină │privat poate │Există o reţea de│ │
│direct la │proiecte de │contribui direct│operatori │ │
│susţinerea │conservare a │la măsurile de │economici care │ │
│măsurilor de │naturii. │conservare a │sprijină în mod │1 │
│conservare a │Operatorii │naturii prin │activ măsurile de│ │
│naturii prin │economici care │sprijin │conservare a │ │
│sprijin │sprijină în mod │financiar sau în│naturii. │ │
│financiar sau în│activ măsurile de│natură. │ │ │
│natură. │conservare a │2. Există o │ │ │
│ │naturii. │reţea de │ │ │
│ │ │operatori │ │ │
│ │ │economici care │ │ │
│ │ │sprijină în mod │ │ │
│ │ │activ măsurile │ │ │
│ │ │de conservare a │ │ │
│ │ │naturii. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Există un plan de│ │
│D.3.4.4. │ │ │comunicare al │ │
│Activităţile de │Planul de │ │administraţiei │ │
│conservare sunt │comunicare al │ │ariei naturale │ │
│comunicate │ariei naturale │Existenţa │protejate în curs│ │
│personalului │protejate către │planului de │de elaborare şi │ │
│(din sectorul │personalul din │comunicare şi │există deja o │1 │
│public şi │sectorul public │implementarea │serie de │ │
│privat), │şi privat, │lui la nivelul │activităţi │ │
│vizitatorilor şi│vizitatori şi │destinaţiei. │concrete de │ │
│comunităţii │comunităţile │ │comunicare cu │ │
│locale. │locale. │ │vizitatorii şi │ │
│ │ │ │comunitatea │ │
│ │ │ │locală. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.3.5. │ │ │ │ │
│Gestionarea │ │ │ │ │
│speciilor de │ │ │ │ │
│animale │ │ │ │ │
│sălbatice pentru│ │ │ │ │
│conservare şi │ │ │ │ │
│ecoturism │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │1. Fondurile │ │ │
│ │1. Identificarea │cinegetice şi │ │ │
│ │fondurilor │gestionarii │ │ │
│ │cinegetice şi a │acestora sunt │ │ │
│ │gestionarilor la │identificate/ │ │ │
│ │nivelul │identificaţi; │ │ │
│ │destinaţiei │2. Există │ │ │
│ │2. Existenţa │Planuri de │ │ │
│ │planurilor de │management │1. Fondurile │ │
│ │management │cinegetic la │cinegetice şi │ │
│D.3.5.1. La │cinegetic la │nivelul │gestionarii │ │
│nivelul │nivelul │fondurilor de │acestora sunt │ │
│destinaţiei │fondurilor │vânătoare din │identificate/ │ │
│există un sistem│conform legii, cu│cadrul │identificaţi; │ │
│de gestionare │materializarea pe│destinaţiei │2. Există Planuri│ │
│sustenabilă a │hărţi a zonelor │3. Există un │de management │1 │
│fondului │de linişte. │plan de acţiune │cinegetic la │ │
│cinegetic/ │3. Existenţa unui│asumat de │nivelul │ │
│fondurilor │plan de acţiune │autorităţile │fondurilor de │ │
│cinegetice. │realizat de │locale în │vânătoare din │ │
│ │autorităţile │colaborare cu │cadrul │ │
│ │locale împreună │gestionarii │destinaţiei │ │
│ │cu gestionarii de│fondurilor │ │ │
│ │fonduri │cinegetice şi │ │ │
│ │cinegetice în │alte entităţi │ │ │
│ │vederea │interesate în │ │ │
│ │prevenirii │vederea │ │ │
│ │conflictelor cu │prevenirii │ │ │
│ │fauna sălbatică. │conflictelor cu │ │ │
│ │ │fauna de interes│ │ │
│ │ │cinegetic. │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│D.3.5.2. │ │ │ │ │
│Existenţa la │Codul de │ │ │ │
│nivelul │comportament │Este realizat un│ │ │
│destinaţiei a │pentru │cod de │ │ │
│unui cod de │activităţile │comportament │ │ │
│comportament │turistice ce pot │pentru │Un cod de │ │
│pentru │pot influenţa sau│activităţile │comportament este│1 │
│activităţile │interacţionează │turistice care │in curs de │ │
│turistice care │cu animalele │interacţionează │realizare. │ │
│pot influenţa │sălbatice (se │cu animalele │ │ │
│sau │poate corela cu │sălbatice. │ │ │
│interacţionează │C.4.1). │ │ │ │
│cu animalele │ │ │ │ │
│sălbatice. │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┴─────────┘


    ANEXA 3

        (Anexa nr. 13 la strategie)
                                   Planul de acţiune

    CUPRINS
        LISTĂ DE ABREVIERI
        CAPITOLUL I - INTRODUCERE - REZUMATUL STRATEGIEI
    1.1. Informaţii generale
    1.2. Definirea problemelor
    1.3. Viziune şi obiective

        CAPITOLUL II - ACŢIUNI STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA ECOTURISMULUI ÎN ROMÂNIA
        CAPITOLUL III - PLANIFICAREA ACŢIUNILOR, RESPONSABILITĂŢI, SURSE DE FINANŢARE
        CAPITOLUL IV - REZULTATE AŞTEPTATE
        CAPITOLUL V - INDICATORI DE MONITORIZARE ŞI ETAPELE EVALUĂRII
    5.1. Etapele evaluării
    5.2. Indicatori de monitorizare

        Listă de abrevieri
        AAP - Administratorul Ariei Protejate
        AER - Asociaţia de Ecoturism din România
        ADR - Agenţii de Dezvoltare Regională
        AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu
        AGMR - Asociaţia Ghizilor Montani din România
        ANANP - Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate
        ANAT - Asociaţia Naţionala a Agenţiilor de Turism din România
        ANC - Autoritatea Naţională pentru Calificări
        ANGR - Asociaţia Naţională a Ghizilor din România
        ANPM - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
        ANSVSA - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
        ANTREC - Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural
    ANZM - Agenţia Naţională a Zonei Montane
    APL - Administraţii Publice Locale
        ARBDD - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
        CLIPT - Centre Locale de Informare şi Promovare Turistică
        CNAIR - Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
        CNE - Consiliul Naţional al Ecoturismului
        CNIPT - Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică
        COR - Clasificarea Ocupaţiilor din România
        CSR - Corporate Social Responsability
        CSTHR - Comitetul Sectorial Turism, Hoteluri, Restaurante
        EETLS - Standardul European de Certificare în Ecoturism
        GAL - Grup de Acţiune Locală
        GI - Grupul Interministerial pentru dezvoltarea ecoturismului în România
        GSTC - Criteriile Globale de Turism Durabil / Consiliul Global de Turism Durabil
        GNM - Garda Naţională de Mediu
        IC - Institute de Cercetare
        II - Instituţii de Învăţământ
        INP - Institutul Naţional al Patrimoniului
        MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
        MAI - Ministerul Afacerilor Interne
        MC - Ministerul Culturii
        MCID - Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării
        ME - Ministerul Educaţiei
        MEAT - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
        MDLPA - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
        MMAP - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
        MTI - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
        OAR - Ordinul Arhitecţilor din România
        ODM - Oficiu de Dezvoltare Montană
        ONG - Organizaţie Neguvernamentală
        OMD - Organizaţia de Management al Destinaţiei
        OMT - Organizaţia Mondială a Turismului
        OUG - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
        PCT - programe de cooperare teritorială
        PGL - Punct gastronomic local
        PNRR - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        PNS - Planul Naţional Strategic
        POCIDIF - Programul Operaţional Creştere Inteligentă şi Digitizare şi Instrumente Financiare
        PDD - Programul Dezvoltare Durabilă
        POEO - Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare
        POR - Programul Operaţional Regional
        POT - Programul Operaţional Transport
        PSI - Prevenirea şi Stingerea Incendiilor
        PUG - Plan Urbanistic General
        RBDD - Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
        RNP - Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA

    CAP. I
    INTRODUCERE - REZUMATUL STRATEGIEI
    1.1. Informaţii generale
    Strategia de ecoturism
     Documentul strategic a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 358/2019 privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune şi obiective - 2019-2029. Conform acestui document, în termen de doi ani de la intrarea sa în vigoare trebuie elaborat planul de acţiune pentru implementarea obiectivelor propuse în strategie.
     Aprobarea prin hotărâre a Guvernului a strategiei a fost rezultatul unui drum lung, început în anul 2003, atunci când în cadrul Hotărârii Guvernului. nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte necesitatea elaborării unei strategii de dezvoltare a ecoturismului în ariile protejate, în conformitate cu principiile de conservare a biodiversităţii şi de utilizare durabilă a resurselor naturale.
        Ulterior, autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul turismului a realizat, în anul 2004, ghidul "Strategia de ecoturism a României", un prim pas în vederea realizării unei viitoare strategii. În anul 2005, la iniţiativa aceluiaşi minister, un consultant OMT a realizat un raport de asistenţă tehnică pentru elaborarea strategiei de ecoturism (Technical assistance for the elaboration of the ecotourism strategy of România).
        Unul dintre obiectivele Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026 a fost sprijinirea dezvoltării ecoturismului din Delta Dunării, a parcurilor naţionale, a rezervaţiilor şi a zonelor rurale.
        În anul 2009 a fost realizată o primă "Strategie naţională de dezvoltare a ecoturismului în România", dar, din păcate, acest document nu a fost aprobat printr-un act normativ. Totuşi, pe baza acestui material, în perioada 2010-2018, autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul turismului a realizat o serie de activităţi, printre care: crearea Grupului interministerial de lucru pentru dezvoltarea ecoturismului în România (creat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 56 din 14.01.2011), realizarea unor materiale promoţionale, realizarea setului de criterii şi a indicatorilor de evaluare pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice din România, organizarea unor seminarii în ţară pentru promovarea conceptelor de ecoturism şi destinaţie ecoturistică, crearea comisiei pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice din România, evaluarea şi desemnarea primelor destinaţii ecoturistice din România.

    Definiţia ecoturismului
        Ecoturismul reprezintă cea mai valoroasa formă de manifestare a turismului durabil, fiind bazat pe experienţa în natură şi pe respectarea unui set de principii şi bune practici.
        În prezent nu există o definiţie unanim abordată, dar există definiţii agreate şi predominant acceptate, adoptate şi utilizate.
        Conform OMT*1, ecoturismul poate fi definit ca: forma de turism care întruneşte următoarele caracteristici:
        *1 UNEP, Green Economy and Trade. Trends, Challenges and Opportunities, 2013, pag. 276 (http://www.unep.ore/ereeneconomv/Portals/88/GETReport/pdf/FullReport.pdf)
        ● principala motivaţie a turiştilor este observarea şi aprecierea naturii şi a culturii tradiţionale dominante în ariile naturale.
        ● include activităţi de educare şi interpretare.
        ● de regulă, dar nu exclusiv, se adresează unor grupuri mici organizate de tur operatorii locali sau de afaceri mici de profil din zonă.
        ● minimizează impactul negativ asupra mediului natural şi socio-cultural.
        ● sprijină protecţia ariilor naturale prin:
    - generarea de beneficii economice pentru comunităţile locale, organizaţiile şi autorităţile care susţin conservarea naturii;
    – crearea de locuri de muncă alternative şi oportunităţi de venituri pentru comunităţile locale;
    – creşterea gradului de conştientizare cu privire la necesitatea conservării valorilor naturale şi culturale, atât în rândul localnicilor cât şi a turiştilor.


        O definiţie recunoscută la nivel naţional*2, adoptată după definiţia OMT, este: ecoturismul este o formă de turism în care principalul obiectiv este observarea şi conştientizarea valorii naturii şi a tradiţiilor locale şi care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
     *2 definiţia adoptată în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
    a) să contribuie la conservarea şi protecţia naturii;
    b) să utilizeze resursele umane locale;
    c) să aibă caracter educativ, respect pentru natură - conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor locale;
    d) să aibă impact negativ nesemnificativ asupra mediului natural şi socio-cultural.

        Acest enunţ lasă, de fapt, o uşă larg deschisă unei game variate de activităţi, cu condiţia ca acestea să respecte condiţiile enunţate mai sus. Din această perspectivă ecoturismul interferează cu alte forme de călătorie bazate pe natură.
        Astfel, în cadrul activităţilor ecoturistice pot fi incluse:
    - tipuri de activităţi de aventură (de exemplu: rafting, canoe, turism ecvestru pe trasee prestabilite, schi de tură, excursii cu biciclete pe trasee amenajate etc.);
    – excursii/drumeţii organizate cu ghid;
    – tururi pentru observarea naturii (floră, faună);
    – excursii de experimentare a activităţilor de conservare a naturii;
    – excursii în comunităţile locale (vizitarea de obiective culturale, vizitarea fermelor tradiţionale, vizionarea de manifestări cultural tradiţionale, consumul de produse alimentare tradiţionale, achiziţionarea de produse tradiţionale non alimentare etc.);
    – activităţi cu specific gastronomic local: demonstraţii de gătit produse tradiţionale, degustări de produse locale, vizitarea pieţelor locale tradiţionale;
    – activităţi cu specific cultural.


    Potenţial ecoturistic
        România are un capital natural deosebit de variat. Datorită condiţiilor fizico-geografice, care includ munţi, câmpii, reţele hidrografice majore, zone umede şi unul din cele mai frumoase sisteme de deltă (Delta Dunării), România este singura ţară de pe continent pe teritoriul căreia sunt prezente 5 din cele 9 regiuni biogeografice ale Uniunii Europene (continentală - 53% din suprafaţa ţării, alpină - 23%, stepică - 17%, panonică - 6% şi pontică - 1%). Ţara noastră are o diversitate biologică ridicată, exprimată atât la nivel de ecosisteme, cât şi la nivel de specii şi o diversitate şi valoare ridicată a peisajelor (păduri, chei, peşteri, munţi, ape, zone rurale etc.). Pe teritoriul ţării se află peste jumătate din suprafaţa Munţilor Carpaţi, una dintre cele mai importante ecoregiuni europene, cursul inferior al Dunării (1.075 km între Bazias şi Sulina), precum şi Delta Dunării, cea mai importantă zonă umedă din Europa, adăpostind peste 3.000 de perechi de pelicani, reprezentând peste 80% din efectivul european. De asemenea, ţara noastră este una dintre puţinele ţări europene ce încă deţine păduri virgine (circa 77% din totalul celor rămase în regiunea Carpatică).*3
        *3 Fundaţia Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, Natura 2000 în România, Bucureşti, 2012, pag. 6

        De asemenea, România are un potenţial speologic bogat - peste 10.000 de peşteri (locul 3 în Europa), unele cu valoare ştiinţifică sau estetică deosebită, având statut de monumente ale naturii sau rezervaţii - Gheţarul Scărişoara, Urşilor, Topolniţa, Cetăţile Ponorului, Meziad etc.
        Se remarcă existenţa unor importante populaţii de carnivore mari: lupi (2.500-4.600 de exemplare), urşi bruni (5.500-7.000 de exemplare) şi râşi (1.200-2.200 de exemplare)*4. Acestea reprezintă aproximativ jumătate din efectivele existente la nivel european (cu excepţia Rusiei), iar acest fapt reprezintă un simbol al vieţii sălbatice şi al habitatelor naturale din România.*5
        *4 au fost consultate mai multe surse: http://românia.panda.org/, http://www.rosilva.ro/, http://www.hunterclub.ro/forums/content.php/117-Lupii-României-in-mijlocul-unui-conflict, http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/16103_6%20C0NS.%20NAT,%20Biodiversitate,%20Biosecuritate.pdf

        Alături de cadrul natural, spaţiul românesc beneficiază şi de un spaţiu rural autentic şi de un potenţial etnografic şi folcloric de mare originalitate. Această zestre spirituală reprezentată prin valori arhitecturale populare, instalaţii şi tehnici populare, meşteşuguri tradiţionale, folclor şi obiceiuri ancestrale, sărbători populare etc., la care se adaugă numeroase monumente istorice şi de artă, vestigii arheologice, muzee, amplifică şi completează fericit potenţialul ecoturistic al ţării.
        Toate acestea fac ca ţara noastră să aibă condiţii naturale bune pentru desfăşurarea unor activităţi de turism în aer liber - drumeţie, sporturi nautice, observarea faunei şi a păsărilor, turism ecvestru, cicloturism, alpinism etc.

    Sistemul de arii naturale protejate din România
        Conform legislaţiei naţionale*6, aria naturală protejată este definită ca "zona terestră şi/sau acvatică în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare, stabilit conform prevederilor legale".
     *6 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011

        În România există o reţea formată din diferite categorii de arii naturale protejate, care beneficiază de diferite regimuri de protecţie, conservare şi valorificare:
    a) arii naturale protejate de interes naţional: rezervaţii ştiinţifice (categoria Ia IUCN), parcuri naţionale (categoria II IUCN), monumente ale naturii (categoria III IUCN), rezervaţii naturale (categoria IV IUCN) şi parcuri naturale (categoria V IUCN);
    b) arii naturale protejate de interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanţă internaţională şi rezervaţii ale biosferei;
    c) arii naturale protejate de interes comunitar sau situri "Natura 2000": situri de importanţă comunitară, arii speciale de conservare şi arii de protecţie specială avifaunistică;
    d) arii naturale protejate de interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.

        Există 30 de arii naturale protejate majore de interes naţional, şi anume: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (576.421,1 ha), 13 parcuri naţionale (cu o suprafaţă totală de 317.419,2 ha) şi 16 parcuri naturale (cu o suprafaţă totală de 770.026,5 ha).
        La acestea se adaugă 916 rezervaţii ştiinţifice, monumente ale naturii şi rezervaţii naturale. O mare parte a acestor arii naturale protejate sunt incluse în parcurile naţionale, parcurile naturale şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. În aceste condiţii, se estimează că ariile naturale protejate din România (cu excepţia siturilor Natura 2000) acoperă peste 7% din suprafaţa terestră a ţării.
        O bună parte din teritoriul naţional este acoperită de Reţeaua comunitară de arii naturale protejate, recunoscută şi ca Reţeaua Natura 2000, reprezentată de 606 situri Natura 2000, dintre care: 171 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA), 224 Situri de Importanţă Comunitară (SCI) şi 211 Arii Speciale de Conservare (SAC), care, cumulat cu celelalte categorii de arii naturale protejate, acoperă aproximativ 23% din suprafaţa ţării.
        O importanţă mare o au ariile naturale protejate de interes internaţional. Astfel, ar trebui menţionate: cele două Rezervaţii ale Biosferei (Delta Dunării, Retezat şi Pietrosul Rodnei); siturile naturale incluse în Lista Patrimoniului Natural Universal UNESCO (Delta Dunării, Pădurile seculare şi virgine de fag din Carpaţi şi din alte regiuni ale Europei); singurul geoparc din România inclus în Reţeaua Europeană a Geoparcurilor şi în Reţeaua Globală a Geoparcurilor UNESCO (Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului); 20 situri Ramsar - zone umede de importanţă internaţională.
        Fiecare administrator de arie naturală protejată are obligaţia de a realiza şi implementa un plan de management, în care să descrie obiectivele şi planul de acţiune, definind, în acelaşi timp, activităţile permise ce pot fi desfăşurate de către proprietarii/administratorii terenurilor şi, la nivel mai general, pentru toţi cei care doresc să demareze şi să desfăşoare activităţi în respectivele arii protejate.

    Infrastructura de vizitare a ariilor naturale protejate
        Cele 30 de arii naturale protejate majore (rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale, parcuri naturale) deţin în total 29 de centre de vizitare şi 54 de centre/puncte de informare. Centrele de vizitare au atât rol turistic, cât şi educativ, şi includ, de obicei, spaţii expoziţionale, puncte de informare turistică, săli de conferinţe, birouri de administrare a parcului şi spaţii de cazare. Acestea au fost finanţate, în principal, prin Programul Operaţional de Mediu 2007-2013, Axa 4 "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii".
        În plus, în cele 30 de arii naturale protejate sunt înregistrate 75 de trasee tematice/educaţionale, la care se adaugă 350 de trasee turistice omologate şi 132 neomologate. În privinţa stării acestora, 21 de administraţii au declarat că traseele pe care le deţin se află în stare bună sau foarte bună, existând doar cazuri izolate de deteriorări sau marcaje care necesită înlocuiri. Cele mai multe trasee sunt de drumeţie, dar au fost amenajate şi trasee cicloturistice sau trasee pe apă (în parcurile constituite în zone umede). În majoritatea cazurilor, de administrarea traseelor turistice se ocupă Consiliile Judeţene, administraţiile parcurilor sau serviciile publice de Salvamont.
        În anumite cazuri, pentru câteva arii naturale protejate cu tradiţie în turism, s-au dezvoltat de-a lungul timpului şi diverse alte variante de acces în interiorul sau la limita acestora, respectiv - mijloace de transport pe cablu (Parcul Natural Bucegi, Parcul Naţional Munţii Rodnei, Parcul Natural Apuseni), transport pe cale ferată îngustă (mocăniţa de pe Valea Vaserului - Parcul Natural Munţii Maramureşului) şi transport cu bărci şi nave de diferite dimensiuni (Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, Parcul Natural Porţile de Fier, Parcul Natural Lunca Mureşului).
        În cadrul ariilor naturale în care se doreşte dezvoltarea şi promovarea unor activităţi precum observarea speciilor de animale s-au construit o serie de structuri specifice (Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Parcul Natural Lunca Mureşului, Parcul Natural Vânători Neamţ, Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior, Parcul Naţional Buila Vânturariţa, Parcul Natural Văcăreşti, Parcul Natural Comana etc.), dar totuşi iniţiativele în acest domeniu sunt încă în faza de pionierat.

    Produse ecoturistice
        Programele de ecoturism au o istorie relativ recentă în România. Primele astfel de pachete turistice au fost create în jurul anului 2000, când au apărut o serie de iniţiative în zona unor parcuri naţionale sau naturale (Retezat, Piatra Craiului, Vânători Neamţ, Apuseni).*7 Programele de ecoturism din România sunt oferite spre vânzare prin intermediul unor tur-operatori locali, care colaborează de regulă cu tur-operatori din străinătate.
        *7 http://www.fpdl.ro/public/pdfs/ecoturism.pdf (Programul: Parteneriat pentru Dezvoltare Economică Locală, Raport privind posibilităţile de dezvoltare a ecoturismului în zona localităţilor Horezu, Novaci, Polovragi, Costeşti, Măldăreşti, Vaideeni, 2005)

        Unele dintre aceste produse sunt certificate şi promovate de către Asociaţia de Ecoturism din România.
        În prezent, principalele zone din România în care se concentrează programele de ecoturism sunt:
    - Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi Dobrogea (observarea păsărilor, plimbări cu barca);
    – Parcul Naţional Piatra Craiului şi împrejurimile acestuia (programe bazate în special pe observarea carnivorelor mari (lup, urs, râs), dar şi a unor specii de plante specifice, turism ecvestru, cicloturism, drumeţii montane etc.);
    – Parcul Natural Munţii Apuseni (speoturism, drumeţii tematice, programe culturale, schi de tură, turism ecvestru, cicloturism etc.);
    – alte arii naturale protejate, unele cu statut de parc naţional sau natural: Parcul Naţional Retezat - Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, Parcul Naţional Munţii Măcinului, Parcul Naţional Munţii Rodnei, Parcul Naţional Călimani, Parcul Natural Lunca Mureşului, Parcul Natural Vânători Neamţ, cu programe axate pe: turism ecvestru, cicloturism, drumeţie tematică, schi de tură, observarea florei şi faunei, programe culturale, expediţii cu canoe etc.;
    – Transilvania - zona Târnava Mare (descoperirea culturii săseşti şi secuieşti, călărie, drumeţii tematice etc.);
    – Maramureş (programe de descoperire a naturii, călărie, cicloturism, descoperirea ocupaţiilor şi a arhitecturii tradiţionale etc.);
    – Bucovina (programele de observare a naturii, drumeţii tematice combinate cu turismul cultural şi cu turismul monahal).

        O serie de administraţii de parc depun eforturi serioase pentru realizarea şi comercializarea unor programe turistice bazate pe natură, fie individual, fie în colaborare cu factori de interes turistic local. În acest sens, câteva exemple reprezentative sunt: Parcul Naţional Călimani, Parcul Naţional Cheile Bicazului - Hăsmas, Parcul Naţional Munţii Măcinului, Parcul Natural Lunca Mureşului etc.

    Fluxuri de vizitatori în ariile naturale protejate
        În prezent există doar estimări ale numărului de vizitatori în ariile naturale protejate, atât timp cât intrarea este gratuită în majoritatea ariilor naturale protejate din România şi nu sunt implementate instrumente de monitorizare constantă a acestora.
        Conform estimărilor realizate de administratorii acestora*8, cele 30 de arii naturale protejate majore atrag în fiecare an aproximativ 3 milioane de vizitatori. Dintre acestea se remarcă Parcul Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş şi Parcul Natural Apuseni (cu câte 500.000 vizitatori), Parcurile Naturale Bucegi (350.000) şi Vânători Neamţ (300.000), Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului (175.000), Parcul Naţional Piatra Craiului (128.000), Parcul Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina şi Parcul Naţional Cozia (câte 100.000) şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (113.105 turişti cazaţi, conform statisticilor oficiale) etc.
        *8 Estimările sunt la nivelul anilor 2017-2018, asa cum se regăsesc în Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune şi obiective - 2019-2029; datele pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării sunt aferente anului 2022


    Sistemul de certificare Eco-România
        Sistemul de Certificare în Ecoturism Eco-România, dezvoltat de Asociaţia de Ecoturism din România, este rezultatul unui proces de 3 ani de elaborare şi consultare, fiind pe deplin funcţional începând din anul 2007. Sistemul a fost dezvoltat având la bază Programul de Acreditare în Natură şi Ecoturism (NEAP)*9, primul sistem de acreditare în ecoturism, promovat de Asociaţia de Ecoturism din Australia*10 şi cu Nature's Best al Asociaţiei Suedeze de Ecoturism (primul sistem de acreditare în ecoturism din emisfera nordică).
        *9 începând cu anul 2003 programul este cunoscut cu numele de Eco-Certification
        *10 în anul 2002 asociaţia şi-a schimbat numele din Ecotourism Association of Australia în Ecotourism Australia.

        Sistemul de Certificare Eco-România se aplică pe două categorii diferite: programe de ecoturism oferite de tur- operatori sau ghizi (maxim 15 participanţi) şi pensiuni mici în zone rurale şi naturale (maxim 25 de camere).*11 Până în prezent, au fost evaluate şi certificate peste 100 de pensiuni şi programe ecoturistice pe întreg teritoriul ţării.
        *11 https://www.asociatiaaer.ro/certificare-2/

        Conform Asociaţiei de Ecoturism din România (AER), impactul economic produs de programele de ecoturism derulate de operatorii turistici membri ai asociaţiei în ţara noastră este în creştere evidentă în ultimii ani: de la aproximativ 1,6 milioane euro în 2008, la 3 milioane euro în 2014 şi la peste 5 milioane în 2019. Această creştere constantă se datorează, parţial, dezvoltării reţelei de membri a AER şi, în principal, atragerii unui număr mai mare de turişti.

    Sistemul de desemnare a destinaţiilor ecoturistice
     Conceptul de Destinaţie Ecoturistică a apărut pentru prima dată în cadrul variantei din 2009 a Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului şi a fost preluat în varianta Strategiei aprobată prin hotărâre a Guvernului în anul 2019 (Hotărârea Guvernului. nr. 358/2019).
        Pe baza acelui prim document, autoritatea publică centrală pentru turism, împreună cu instituţii şi organizaţii reprezentative la nivel naţional (Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism şi Asociaţia de Ecoturism din România), a realizat sistemul de evaluare a destinaţiilor ecoturistice din România, sistem care are la bază Criteriile Globale pentru Turism Durabil (GSTC) şi Standardul European de Ecoturism (EETLS). La momentul respectiv (2012), România a fost prima ţară din Europa care a lansat un astfel de sistem de recunoaştere a destinaţiilor ecoturistice.
        Destinaţia turistică este definită ca arealul cu o concentrare şi varietate de resurse turistice, ce dispune de o reţea de servicii generale şi specifice, care contribuie la realizarea produselor turistice şi care poate fi delimitat distinct ca ofertă, organizare şi protecţie, având o imagine de marketing unitară şi coerentă.
        Destinaţia ecoturistică este destinaţia turistică care întruneşte, în plus şi următoarele principii:
        ● proiectează o imagine de marketing responsabil;
        ● în destinaţie predomină afacerile cu un management durabil;
        ● la nivelul destinaţiei există o susţinere reală pentru comunităţile locale;
        ● la nivelul destinaţiei se face conştientizarea şi informarea turiştilor şi a localnicilor cu privire la caracterul natural al acesteia;
        ● la nivelul destinaţiei se implementează măsuri concrete de conservare a naturii.

     Sursă: Hotărârea Guvernului nr. 358/2019 privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune şi obiective - 2019 - 2029
        Conform acestui sistem, pentru a obţine statutul de destinaţie ecoturistică, o anumită zonă geografică ar trebui să îndeplinească o serie de criterii, structurate pe 5 capitole, respectiv un set de precondiţii, un set de criterii prin care se demonstrează existenţa unui management durabil la nivelul destinaţiei, un set de criterii ce privesc maximizarea beneficiilor sociale şi economice pentru comunităţile locale şi minimizarea efectelor negative asupra dezvoltării destinaţiei, un set de criterii ce au în vedere maximizarea beneficiilor pentru patrimoniul cultural şi minimizarea efectelor negative şi un set de criterii ce privesc maximizarea beneficiilor pentru mediu şi minimizarea efectelor negative.
        Până în prezent, comisia pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice din România a acordat statutul de destinaţie ecoturistică pe o perioadă de trei ani pentru următoarele zone: Mara - Cosău - Creasta Cocosului, judeţul Maramureş (evaluată în anul 2014 şi reevaluată în anul 2017); Zărneşti - Piatra Craiului, judeţul Braşov (evaluată în anul 2014); Retezat - Ţara Haţegului, judeţul Hunedoara (evaluată în anul 2016 şi reevaluată în anul 2019); Ţinutul Zimbrului-Parcul Natural Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ (evaluată în anul 2016; intenţionează să depună dosarul pentru a fi reevaluată); Ţara Dornelor, judeţul Suceava (evaluată în anul 2019); Colinele Transilvaniei, judeţele Braşov, Sibiu, Mureş (evaluată în anul 2022); Băile Tuşnad şi Împrejurimile, judeţul Harghita (evaluată în anul 2023); Vama Buzăului, judeţul Braşov (evaluată în anul 2023).

    1.2. Definirea problemelor
    Lipsa unor abordări unitare de dezvoltare şi promovare
        O problemă importantă, cu care se confruntă industria turistică din România, o constituie lipsa cooperării şi coordonării între diferiţii factori implicaţi în dezvoltarea şi promovarea produselor şi destinaţiilor turistice.
        În cele mai multe cazuri, se constată absenţa unor structuri de management funcţionale la nivelul destinaţiilor. Până de curând, acest lucru a fost cauzat şi de lipsa legislaţiei cu privire la organizaţiile de management al destinaţiilor (OMD).
     Acest vid legislativ a fost umplut de Legea nr. 275/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, în baza căreia se poate înfiinţa un OMD. Totuşi, această lege nu şi-a dovedit eficienţa, în baza acestui act normativ fiind înfiinţat un singur OMD (Mangalia). Acolo unde s-au format/cristalizat anumite structuri de management la nivelul de destinaţie, care au preluat rolul unui OMD, acestea nu sunt oficial recunoscute şi sunt, în general, subfinanţate.
     În acest scop, una dintre reformele propuse în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă o constituie tocmai operaţionalizarea acestor structuri. Implementarea acestei reforme constă în adoptarea unui nou cadru legislativ necesar funcţionării Organizaţiilor de Management al Destinaţiei, lucru realizat prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, dar şi dezvoltarea unor mecanisme de finanţare pentru funcţionarea OMD-urilor.

    Infrastructura de vizitare a ariilor naturale protejate
        Ariile naturale protejate contribuie la realizarea ofertei ecoturistice a destinaţiilor în măsura în care sunt amenajate pentru vizitare. Pe de altă parte, o organizare deficitară a acestor areale sensibile sau lipsa acesteia le expune degradării, provocate de presiunea turistică (fluxuri continue şi supradimensionate de turişti, vânători de "amintiri" turistice etc.), aducându-se astfel prejudicii, uneori ireversibile.
        În perioada anterioară s-au depus eforturi pentru realizarea de infrastructură de vizitare în cadrul ariilor naturale protejate (centre de vizitare, trasee tematice, puncte de observare a animalelor etc.), totuşi multe dintre aceste areale au rămas deficitare din acest punct de vedere. În perioada de programare 2014-2020, acest aspect nu a mai reprezentat o prioritate, asa cum fusese în perioada anterioară.

    Managementul vizitatorilor în ariile naturale protejate*12
        *12 managementul vizitatorilor în ariile naturale protejate se referă la gestionarea fluxurilor de vizitatori (atât vizitatori de o zi cât şi turişti cazaţi) şi se referă în mod normal atât la teritoriul ariei naturale protejate, cât şi imediata sa vecinătate. Managementul vizitatorilor se concentrează asupra creării unui mecanism care să-i îndrume pe vizitatorii potriviţi la locul potrivit, asigurându-le cele mai bune oportunităţi pentru satisfacerea dorinţelor de petrecere a timpului (în aer liber), generând cel mai mic impact negativ posibil asupra naturii şi comunităţilor locale şi asigurând cele mai bune oportunităţi pentru afaceri turistice locale durabile (Andrei Blumer, Managementul vizitatorilor şi dezvoltarea turismului în interiorul şi în jurul ariilor protejate din Republica Moldova, 2013)
    În prezent, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), prin structurile sale teritoriale, asigură administrarea majorităţii ariilor naturale protejate (conform Legii nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare). Printre excepţii se numără parcurile naţionale şi parcurile naturale. Acest proces fiind încă în fază incipientă, un număr mare dintre ariile naturale protejate din România nu au planurile de management aprobate, iar multe dintre ele nu conţin un plan de management al vizitatorilor.*13 De asemenea, ariile naturale protejate majore (parcurile naţionale şi naturale), chiar şi cele cu structuri de management constituite de mai mult timp, nu dispun de personal suficient şi adecvat pregătit pentru dezvoltarea turismului. Conform Anexei nr. 2 din Hotărârea Guvernului. nr. 203/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, în cadrul structurii minime a personalului administraţiilor parcurilor naţionale şi parcurilor naturale nu figurează nicio persoană responsabilă cu dezvoltarea turismului/managementul vizitatorilor. Cel mai adesea acest rol este preluat de persoana responsabilă de relaţiile cu comunităţile şi educaţie ecologică.
        *13 situaţia ariilor naturale protejate cu plan de management aprobat se găseşte pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (http://ananp.gov.ro/pm-aprobate-tabel-sinoptic/)


    Acces spre şi în cadrul destinaţiilor
        În general, se constată anumite limite în privinţa folosirii mijloacelor de transport în comun*14 spre şi în interiorul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial de a deveni destinaţii ecoturistice (majoritatea ariilor naturale protejate majore):
        *14 transportul în comun reprezentând transport de persoane pe cale rutieră, feroviară sau navală pentru accesul la elemente de patrimoniu, obiective turistice, realizat cu mijloace de transport specifice fiecărui domeniu, altele decât cele personale
    – infrastructura de transport este învechită, iar de cele mai multe ori nu oferă facilităţi pentru deplasarea unor echipamente sportive (ex.: bicicletă, schiuri etc.);
    – timpii de deplasare sunt tot mai mari, iar de multe ori conexiunile în interiorul destinaţiei sunt deficitare;
    – orarul mijloacelor de transport în comun este prea puţin adaptat nevoilor turiştilor;
    – informaţiile centralizate cu privire la posibilităţile de deplasare în interiorul destinaţiei (inclusiv în limbi de circulaţie internaţională) sunt puţine.

        De asemenea, se constată lipsa infrastructurii şi a mijloacelor de transport alternativ în cadrul destinaţiilor (ex.: rute de cicloturism, biciclete de închiriat, informaţii legate de acestea).

    Patrimoniu natural şi cultural
        Existenţa unui număr mare de elemente de patrimoniu natural şi varietatea şi diversitatea patrimoniului cultural imobil la nivel de destinaţie, conservate şi puse în valoare, ar constitui puncte forte pentru dezvoltarea unui produs ecoturistic competitiv şi pentru oferirea unei experienţe îmbunătăţite turiştilor.
        Cu toate acestea, în ciuda faptului că în ultimii ani s-au depus eforturi pentru restaurarea acestora, atât prin fonduri europene, cât şi prin programe naţionale, încă există un număr foarte mare de obiective care au nevoie de intervenţie. Potrivit analizelor care au fundamentat Strategia Naţională pentru Cultură şi Patrimoniu 2016-2022 (document elaborat în cursul anului 2016, pentru care nu s-a putut finaliza procesul de aprobare), doar 16% din totalul monumentelor se află în condiţie medie, bună sau foarte bună, în timp ce 38% se află în stare proastă, 3% s-au prăbuşit (sau sunt aproape deteriorate), iar cel mai mare procent rămâne în continuare neinventariat, din punctul de vedere al stării de conservare (43%).*15 Degradarea monumentelor istorice se datorează în primul rând lipsei resurselor financiare a proprietarilor de monumente istorice care au obligaţia legală de a păstra monumentele istorice în stare bună de conservare şi a unui regim juridic mixt care adună proprietari cu venituri diferite, în urma confiscărilor monumentelor în anii comunismului şi a divizării monumentelor sau a vânzării acestora. Pentru ieşirea din această situaţie este necesară îmbunătăţirea colaborării între autorităţile publice centrale şi locale dar şi îmbunătăţirea mecanismelor de sancţionare şi control ale Ministerului Culturii şi a serviciilor sale deconcentrate.
        *15 Banca Mondială, Strategia naţională a României pentru dezvoltarea turismului 2019-2030, Volumul 1, 2018, p. 70 (http://b2b-strateev.ro/b2b/wp-content/uploads/Strategia-na%C8%9Bional%C4%83-a-Rom%C3%A2niei-pentru- dezvoltarea-turismului-Volumul-1.pdf, accesat la 29.01.2021)

        În plus, multe zone rurale deosebit de atractive din punct de vedere turistic, aflate în interiorul sau în zona limitrofă a unor arii naturale protejate se confruntă cu presiuni în privinţa păstrării caracterului tradiţional al construcţiilor. În ultimii 30 de ani, pe fondul profundelor transformări sociale şi economice, peisajele rurale şi culturale au suferit daune ireversibile, în cea mai mare parte din cauza construcţiilor necontrolate, a lipsei cunoştinţelor şi experienţei necesare la nivel regional, absenţa legislaţiei adecvate sau a implementării corecte a cadrului normativ, precum şi a capacităţii administrative limitate de redactare şi aplicare a reglementărilor locale în domeniul construcţiilor şi protejării peisajului cultural.*16
        *16 Idem, p. 80-81

        La acestea, pe fondul industrializării anumitor procese, se adaugă pierderea anumitor activităţi tradiţionale, a anumitor meşteşuguri (ex.: olărit, prelucrarea lânii, prelucrarea pietrei etc.), a anumitor activităţi agricole tradiţionale (ex.: cositul manual), şi în mod special a metodelor tradiţionale de preparare a alimentelor, care ar putea fi introduse în anumite produse ecoturistice, contribuind astfel la creşterea experienţei turiştilor.

    Presiuni asupra mediului natural şi cultural
        Mediul natural şi cultural din zonele rurale, în general, şi din cadrul unor destinaţii cu potenţial ecoturistic, în special, este supus unor presiuni din ce în ce mai mari, cele mai multe având cauze antropice. În acest sens, pot fi menţionate:
    - urbanizarea anumitor areale naturale, presiunile de extindere a intravilanului în zonele din imediata vecinătate sau chiar în interiorul ariilor naturale protejate, ţintind spre dezvoltarea nesustenabilă a unor construcţii sau chiar staţiuni turistice în aceste areale. Acest lucru având implicaţii directe în pierderea patrimoniului cultural material şi imaterial existent.
    – depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în zone naturale/în apropierea zonelor naturale (păduri, cursuri de apă etc.), deversările de deşeuri de orice fel în cursurile de apă sau lacuri au repercusiuni asupra scăderii atractivităţii destinaţiilor respective. La aceasta se adaugă şi slaba implicare a administraţiilor locale în activităţi de colectare a deşeurilor şi de igienizare a zonelor naturale.
    – turismul necontrolat, realizat fără un management adecvat al fluxurilor de vizitatori conduce la creşterea presiunii exercitate asupra anumitor zone/obiective turistice (ex.: numărul mare de vizitatori în anumite areale fragile din punct de vedere ecologic, în anumite perioade).


    Educaţie şi conştientizare
        Comunităţile din mediul rural au, în general, un grad de conştientizare scăzut a ceea ce înseamnă patrimoniu natural şi cultural local, importanţa acestuia în prezent dar, mai ales, pentru viitor.
        De asemenea, existenţa unui nivel mai mare de conştientizare şi apreciere din partea vizitatorilor ar fi de dorit pentru ca aceştia să dea dovadă de un grad mai mare de responsabilitate faţă de patrimoniul natural şi cultural al destinaţiei, pentru a se transforma în mici promotori ai acesteia şi, eventual, pentru a deveni participanţi activi la conservarea destinaţiei.

    Resurse umane
        În privinţa resurselor umane, zonele rurale din România se confruntă cu o serie de probleme de ordin general, respectiv: depopularea (cauzată de ratele tot mai mari ale migrării spre mediul urban şi emigrării în străinătate), populaţie îmbătrânită, număr mic de specialişti cu studii superioare, număr mic de muncitori calificaţi.
        La acestea se adaugă o serie de probleme specifice. De exemplu, la nivelul ariilor naturale protejate, personalul direct responsabil cu dezvoltarea turismului este subdimensionat, cel mai des fiind însărcinat şi cu o serie de alte responsabilităţi, ce au în vedere educaţia, relaţia cu comunităţile. De asemenea, în cele mai multe cazuri, persoanele responsabile cu turismul din cadrul ariilor naturale protejate au competenţe limitate de management al vizitatorilor.
        Alte probleme sunt reprezentate de lipsa personalului pregătit pentru dezvoltarea de destinaţii ecoturistice, numărul redus al ghizilor din ecoturism (inclusiv specializaţi pentru diferite grupuri ţintă - ghid habitat natural, flora, fauna) sau, în multe cazuri, slaba pregătire a personalului de specialitate care lucrează în structurile de primire turistică (cazare, alimentaţie) din mediul rural.

    Structuri şi produse turistice
        Capacitatea de cazare în multe zone naturale valoroase este redusă (de exemplu Parcul Naţional Munţii Măcinului, Parcul Naţional Cheile Nerei Beuşniţa, Parcul Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina), iar de multe ori nu este adaptată acestui segment de turişti.
        De asemenea, în multe zone activităţile în aer liber (căţărare, schi fond, canoe, rafting, cicloturism etc.) sunt destul de puţin dezvoltate.
        Factorii interesaţi din domeniu au semnalat lipsa unui sistem de stimulare a rezidenţilor din cadrul parcurilor sau din imediata vecinătate a acestora de a dezvolta mici afaceri şi, în special, activităţi şi servicii turistice. De asemenea, birocraţia, taxele pentru eliberarea de autorizaţii, slaba transparenţă şi abuzurile organelor de control din partea autorităţilor statului (de exemplu securitate alimentară), fac ca o bună parte din afacerile mici din mediul rural să dorească să lucreze la negru.
        La acestea se adaugă dificultatea operatorilor turistici de mici dimensiuni din mediul rural de a obţine anumite etichetări (ex.: eticheta ecologică europeană), dar şi dezinteresul acestora, cauzat de neidentificarea unor beneficii potenţiale pe termen scurt.

    Marketing
        Din păcate, la nivel naţional nu s-au mai realizat în ultimii ani studii/cercetări de piaţă, studii de segmentare a pieţei, studii de imagine pe pieţele ţintă; studii privind tiparul şi distribuţia cererii, profilul consumatorului (motivaţie, nevoi, categorii, ce se aşteaptă de la o destinaţie, cât sunt dispuşi să plătească) etc., analize ale concurenţilor (produse oferite, puncte slabe, puncte forte, avantaje competitive etc.). Lipsa datelor crează dificultăţi în eficientizarea procesului decizional în domeniul turismului, în general, şi al ecoturismului, în special.
        Acelaşi lucru se întâmplă, în mare parte şi la nivel local, chiar dacă în anumite cazuri izolate au fost realizate în ultimii ani anumite monitorizări ale fluxurilor de vizitatori.
        Organizaţiile de management al destinaţiilor lipsesc, iar acolo unde s-au cristalizat anumite structuri care coordonează activitatea de dezvoltare şi promovare turistică la nivelul destinaţiilor, acestea lucrează cu un buget extrem de mic. De aici rezultă un proces greoi în vederea realizării unei promovări unitare şi al creării unor branduri (mărci) turistice la nivelul destinaţiilor.
        Procesul de branding*17 la nivelul destinaţiilor este în faza de pionierat. Un rol important în procesul de marketing al destinaţiilor ecoturistice din România a preluat societatea civilă, prin Asociaţia de Ecoturism din România, asociaţie care promovează un număr de 7-10 destinaţii ecoturistice şi viitoare destinaţii ecoturistice prin materialele proprii şi prin participarea la o serie de târguri de turism de nişă.
        *17 procesul de construire a unui brand (a unei mărci)


    Finanţare
        Pentru o mare parte dintre aspectele menţionate mai sus, ar trebui asigurate anumite linii de finanţare pentru perioada următoare de programare. Iar în acest sens, nevoile sunt pe diverse planuri: finanţarea infrastructurii de vizitare a ariilor naturale protejate, finanţarea unor noi obiective turistice în cadrul destinaţiilor, finanţarea realizării unor trasee turistice şi a unor trasee cicloturistice în cadrul destinaţiilor şi care să facă legătura între destinaţii, finanţarea funcţionării OMD-urilor; finanţarea unor mici afaceri în domeniul turismului în mediul rural, afaceri care să respecte principiile ecoturismului; finanţarea unor activităţi educative şi de conştientizare, a unor activităţi de pregătire a resurselor umane din domeniu, finanţarea cercetărilor de piaţă şi de monitorizare a fluxurilor turistice.

    Pandemia COVID 19
        Pandemia COVID 19 a influenţat, cel puţin pe termen scurt, activitatea turistică internaţională în majoritatea statelor lumii, lăsând urme adânci asupra obiceiurilor de călătorie. Criza sanitară a constituit o oportunitate pentru dezvoltarea sustenabilităţii şi a deschis porţile pentru noi segmente de piaţă. Spre exemplu, pe fondul recomandării de distanţare socială, oamenii au evitat, în general, destinaţiile aglomerate, orientându-se tot mai mult către destinaţii rurale şi spre călătorii în natură.

    1.3. Viziune şi obiective*18
        *18 asa cum apar în Hotărârea Guvernului. nr. 358/2019 privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune şi obiective - 2019 - 2029
        VIZIUNE:
        Afirmarea valorilor naturale şi culturale ale României, prin crearea şi promovarea unei reţele de destinaţii ecoturistice cu notorietate pe plan naţional şi internaţional, fapt ce va contribui la îmbunătăţirea vieţii comunităţilor locale şi la conservarea resurselor naturale şi culturale locale.

        OBIECTIVE:
        Obiectiv general:
        Crearea condiţiilor de dezvoltare a ecoturismului la nivelul ariilor naturale protejate şi în zonele din vecinătatea acestora, prin dezvoltarea unei reţele de destinaţii ecoturistice recunoscute şi prin realizarea de produse ecoturistice competitive pe plan naţional şi internaţional.

        Obiective strategice
        Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului se structurează pe un set de domenii prioritare, la nivelul cărora s-au trasat obiectivele strategice.    Domeniul A - CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI ASOCIATIV
    1. Crearea cadrului de cooperare inter-instituţională pentru creşterea numărului de parteneriate în domeniul ecoturismului, la nivel local, regional şi naţional;
    2. Crearea cadrului necesar pentru recunoaşterea la nivel naţional şi internaţional a Criteriilor pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice din România;
    3. Întărirea capacităţii administrative a instituţiilor pentru implementarea politicilor şi programelor de dezvoltare a ecoturismului.

    Domeniul B - INFRASTRUCTURĂ TURISTICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
    1. Crearea instrumentelor pentru dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice specifice la nivelul destinaţiilor care să permită lărgirea gamei de servicii oferite, fără un impact negativ asupra mediului.
    2. Crearea instrumentelor pentru protejarea şi menţinerea arhitecturii tradiţionale şi pentru limitarea procesului de urbanizare la nivelul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic*19
    *19 în cadrul acestui document, prin destinaţie cu potenţial ecoturistic se înţelege o destinaţie turistică în care să existe o arie naturală protejată şi care are potenţial să intre în cadrul reţelei de destinaţii ecoturistice


    Domeniul C - EDUCAŢIE ŞI CONŞTIENTIZARE
    1. Creşterea nivelului de conştientizare, apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale, a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor de învăţământ, altor instituţii şi organizaţii pe de altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului

    Domeniul D - DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
    1. Îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională, precum şi dezvoltarea organizaţională, profesională şi a carierei pentru personalul implicat în activităţile de ecoturism din cadrul ariilor naturale protejate şi a resurselor umane ce desfăşoară o activitate lucrativă de turism şi în special de ecoturism

    Domeniul E - DEZVOLTAREA AFACERILOR ŞI DEZVOLTAREA LOCALĂ
    1. Dezvoltarea ofertei de produse ecoturistice realizată de comunităţile locale din cadrul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic
    2. Îmbunătăţirea cadrului legal propice activităţilor din sfera ecoturismului pentru micii întreprinzători locali

    Domeniul F - CONSERVAREA NATURII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
    1. Participarea activă la conservarea şi gestionarea durabilă a biodiversităţii
    2. Aplicarea acţiunilor de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă la nivelul destinaţiilor ecoturistice sau cu potenţial ecoturistic
    3. Identificarea unor instrumente pentru transportul turistic durabil în interiorul şi către destinaţie

    Domeniul G - MARKETING
    1. Intensificarea activităţii de cercetare de piaţă şi de monitorizare a fluxurilor turistice, în scopul fundamentării deciziilor viitoare de dezvoltare
    2. Îmbunătăţirea calităţii experienţei ecoturistice
    3. Realizarea unor branduri locale pentru destinaţiile ecoturistice, înglobate într-un brand ecoturistic naţional*20
        *20 Se propune schimbarea obiectivului în: Realizarea unor branduri locale pentru destinaţiile ecoturistice, sub umbrela brandului turistic naţional

    4. Promovarea produsului ecoturistic la nivel naţional şi internaţional

    CAP. II
    ACŢIUNI STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA ECOTURISMULUI ÎN ROMÂNIA
    Domeniul A. - CADRU INSTITUŢIONAL ŞI ASOCIATIV
    Obiectivul nr. A.1. Crearea cadrului de cooperare inter-instituţională pentru creşterea numărului de parteneriate la nivel local, regional şi naţional
    Acţiunea nr. A.1.1. Stabilirea cadrului de cooperare la nivel naţional pentru implementarea Strategiei Naţionale de Ecoturism
        Se are în vedere:
    a) reluarea activităţii Grupului Interministerial de dezvoltare a ecoturismului în România (GI).*21 Grupul Interministerial va avea caracter director în implementarea Strategiei Naţionale de Ecoturism, dar şi a altor aspecte ce ţin de dezvoltarea ecoturismului în România (inclusiv corelarea cu activitatea grupului de lucru pe turism durabil al Convenţiei Carpatice şi cu Strategia pentru dezvoltarea turismului balnear; susţinerea schimbului de bune practici la nivelul instituţiilor implicate în implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) pentru a creşte calitatea produselor şi serviciilor la nivelul destinaţiilor ecoturistice);
        *21 înfiinţat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 56 din 14.01.2011
    b) înfiinţarea Consiliului Naţional al Ecoturismului (CNE), prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, în termen de 120 zile de la data intrării în vigoare.*22 CNE va fi format din membrii GI şi din reprezentanţi ai destinaţiilor ecoturistice desemnate şi va avea caracter consultativ în implementarea Strategiei Naţionale de Ecoturism, dar şi a altor aspecte ce ţin de dezvoltarea ecoturismului în România. De asemenea, poate funcţiona ca o platformă naţională pentru formularea politicilor, schimb de experienţe şi bune practici.
        *22 una din recomandările OMT cu ocazia Anului Internaţional al Ecoturismului (2002)    Acţiunea nr. A.1.2. Înfiinţarea, recunoaşterea şi sprijinirea unor structuri de management la nivelul destinaţiilor ecoturistice
        La nivelul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic vor fi create structuri de management, care vor coordona activitatea turistică a destinaţiei, cu accent pe ecoturism. Aceste structuri vor realiza legătura între reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din cadrul destinaţiilor, operatori privaţi care desfăşoară activitate de turism (unităţi de cazare, restaurante, firme care asigură transportul turistic, agenţii de turism etc.), administratorii ariilor naturale protejate, ONG-uri ce activează la nivel local. Acestea pot fi organizaţii de management al destinaţiei (OMD-uri) de sine stătătoare, înfiinţate conform legislaţiei în vigoare sau alte tipuri de entităţi care deja administrează destinaţiile ecoturistice certificate sau în curs de certificare. În cazul în care există un OMD judeţean sau regional care acoperă destinaţia ecoturistică, structurile de management ale destinaţiilor ecoturistice şi ale OMD-ului vor colabora pentru implementarea planului de lucru specific destinaţiei de ecoturism.
        Structura de management a destinaţiei ecoturistice/OMD-ul destinaţiei ecoturistice va avea rolul de:
    - realizare a politicii de dezvoltare turistică pe principii durabile a zonei şi urmărirea implementării politicii;
    – coordonare a procesului de evaluare a zonei ca destinaţie ecoturistică de către ministerul responsabil cu dezvoltarea turismului;
    – sprijinire a realizării unor servicii şi a unor pachete turistice la nivelul destinaţiei;
    – monitorizare şi îmbunătăţire a calităţii produselor turistice;
    – identificare de surse de finanţare;
    – creare a unor alianţe strategice şi de încurajare a dialogului dintre sectoarele public şi privat şi administratorii ariilor naturale protejate;
    – gestionare a activităţilor de promovare a zonei, inclusiv realizarea şi implementarea unui brand al destinaţiei.

        Sub-acţiunile avute în vedere sunt:
    a) înfiinţarea de OMD-uri/structuri de management la nivelul destinaţiilor (ecoturistice şi în curs de desemnare) şi recunoaşterea lor de către partenerii locali şi naţionali (ex. MEAT);
    b) sprijinirea acestor OMD-uri/structuri de management, prin finanţarea unor activităţi de promovare, comunicare, digitizare, creşterea capacităţii resurselor umane atrase etc.*23
        *23 va fi instituit un program de finanţare, care va fi aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul turismului.    Acţiunea nr. A.1.3. Înfiinţarea unei reţele integrate alcătuită din structurile de management create la nivelul destinaţiilor ecoturistice
        Structurile de management create la nivelul destinaţiilor ecoturistice vor creea o reţea, care va funcţiona sub forma unui sistem în care OMD-urile/echipele de management create la nivelul destinaţiilor ecoturistice vor fi interconectate sub forma unei platforme de comunicare. Această reţea va reprezenta un parteneriat strategic între structurile de management create la nivelul destinaţiilor, va servi ca mijloc de schimb de informaţii privind diferite oportunităţi de dezvoltare a ecoturismului în România, va avea un rol puternic de coordonare a activităţilor referitoare la promovarea destinaţiilor ecoturistice, în reprezentarea la nivel naţional a intereselor diverselor structuri de management etc.

    Acţiunea nr. A.1.4. Înfiinţarea şi sprijinirea asociaţiilor locale
    Pe plan local, la nivelul comunităţilor locale, trebuie încurajată dezvoltarea unei economii autentice, cu sprijinirea activităţilor tradiţionale. Se are în vedere încurajarea asocierii operatorilor din ecoturism (reţea locală de ecoturism), dar şi a micilor meşteşugari şi a producătorilor agricoli în vederea obţinerii unor produse calitative şi pentru facilitarea accesului produselor pe piaţa locală (către furnizorii de servicii turistice şi către turişti) şi comercializarea produselor cu marca destinaţiei pentru promovarea lor în afara acestui areal.
    Subacţiuni:
    a) înfiinţarea unor reţele locale de servicii ecoturistice şi încurajarea lor în a se constitui în asociaţii locale de ecoturism (asociaţii ale operatorilor din ecoturism);
    b) înfiinţarea asociaţiilor/grupurilor de meşteşugari şi producători locali;
    c) sprijinirea grupurilor de meşteşugari/producători locali în vederea comercializării produselor în cadrul structurilor turistice şi în vederea certificării acestora.    Obiectivul nr. A.2. Crearea cadrului necesar pentru recunoaşterea la nivel naţional şi internaţional a Criteriilor pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice din România
    Acţiunea nr. A.2.1. Recunoaşterea la nivel naţional şi internaţional a conceptului de destinaţie de ecoturism şi a criteriilor pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice
        Conceptul de Destinaţie Ecoturistică a fost dezvoltat de autoritatea publică centrală responsabilă cu dezvoltarea turismului împreună cu instituţii şi organizaţii reprezentative la nivel naţional, în cadrul Grupului de lucru interministerial pentru dezvoltarea ecoturismului în România, în perioada 2011-2012.
        Se are în vedere:
    a) creşterea vizibilităţii sistemului de desemnare a destinaţiilor ecoturistice şi transparentizarea procesului (realizarea unei secţiuni distincte în cadrul paginii web a ministerului responsabil cu dezvoltarea turismului şi actualizarea periodică a informaţiei);
    b) revizuirea periodică/ori de câte ori este nevoie a criteriilor pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice;
    c) recunoaşterea criteriilor de desemnare a destinaţiilor ecoturistice la nivel internaţional, de către Consiliul Global de Turism Durabil (GSTC - engl. Global Sustainable Tourism Council);
    d) comunicarea conceptului la nivel internaţional pentru agrearea conceptului de destinaţie ecoturistică, inclusiv participarea la activităţile Ariei Prioritare 3 a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - "Cultură, turism şi contacte directe între oameni", pentru întărirea cooperării, schimbului de informaţii şi bune practici în domeniul ecoturismului.


    Acţiunea nr. A.2.2. Consilierea, evaluarea şi desemnarea oficială a altor destinaţii ecoturistice, dar şi reevaluarea periodică a celor deja desemnate, conform criteriilor stabilite
        În funcţie de setul de criterii definit, autoritatea publică centrală responsabilă cu dezvoltarea turismului va asigura logistica pentru consilierea, evaluarea şi declararea acestora. De asemenea, destinaţiile ecoturistice desemnate vor fi reevaluate periodic pentru a verifica respectarea angajamentelor asumate.
    a) consilierea actorilor locali în vederea dezvoltării de destinaţii ecoturistice;
    b) evaluarea şi desemnarea unor viitoare destinaţii ecoturistice;
    c) reevaluarea periodică a destinaţiilor ecoturistice desemnate.


    Obiectivul A.3. Întărirea capacităţii administrative a instituţiilor pentru implementarea politicilor şi programelor de dezvoltare a ecoturismului
    Acţiunea nr. A.3.1. Creşterea rolului pe care administratorii ariilor naturale protejate îl joacă la nivel local şi în susţinerea activităţilor ecoturistice
        Ariile naturale protejate joacă/vor juca un rol determinant în cadrul destinaţiilor ecoturistice. Pentru ca acest rol să fie transpus în practică trebuie realizate următoarele:
    a) accelerarea elaborării, aprobării şi operaţionalizării planurilor de management ale ariilor naturale protejate, cu măsuri aferente de management al vizitatorilor şi de dezvoltare durabilă/comunitară;
    b) consultarea şi cooptarea administratorilor ariilor naturale protejate în elaborarea politicii locale şi regionale de turism;
    c) integrarea ecoturismului şi a conceptului de destinaţie ecoturistică în cadrul politicilor Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP);
    d) modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea Guvernului. nr. 230/2003 cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii în cadrul structurii minime a personalului administraţiilor parcurilor naţionale şi parcurilor naturale a unui responsabil turism cu atribuţii în managementul vizitatorilor.


    Acţiunea nr. A.3.2. Realizarea unor strategii de dezvoltare a turismului, centrate pe ecoturism, la nivelul destinaţiilor ecoturistice şi integrarea acţiunilor strategice ale destinaţiilor în cadrul strategiilor de dezvoltare judeţeană şi locală şi în cadrul strategiei GAL
        În cadrul acestei acţiuni se urmăreşte:
    a) realizarea strategiilor de dezvoltare a turismului, centrate pe ecoturism, pentru destinaţiile ecoturistice şi unor planuri anuale de acţiune, bazate pe rezultatele studiilor de monitorizare. Pentru acţiunile derulate în cadrul ariilor naturale protejate, se va ţine cont de prevederile planurilor de management ale acestora.
    b) corelarea strategiilor GAL, strategiilor de dezvoltare regională, judeţeană şi locală cu strategiile de dezvoltare a turismului, realizate la nivelul destinaţiilor ecoturistice.


    Domeniul B. - INFRASTRUCTURĂ TURISTICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
    Obiectivul nr. B.1. Crearea instrumentelor pentru dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice specifice la nivelul destinaţiilor care să permită lărgirea gamei de servicii oferite, fără un impact negativ asupra mediului
    Acţiunea nr. B.1.1. Realizarea infrastructurii şi facilităţilor de vizitare şi informare la nivelul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic
        În procesul de amenajare a acestor destinaţii, ariile naturale protejate joacă un rol deosebit de important. Având în vedere caracterul fragil al acestora, dezvoltarea ecoturismului se va face prin realizarea unor facilităţi minime şi cu perturbarea limitată a mediului, respectând specificul local şi limitele până la care se poate interveni la nivelul fiecărui areal în funcţie de zonarea internă şi de zonarea turistică.
        Infrastructura de vizitare şi informare trebuie să fie preponderent simplă, cu respectarea necesităţilor de bază, a minimului de confort şi siguranţă. În proiectarea infrastructurii trebuie să se ţină cont de contextul local, mai degrabă decât de promovarea unor soluţii generale. Astfel, sunt avute în vedere operaţionalizarea unei/unor linii de finanţare în cadrul programelor naţionale şi/sau europene de finanţare, pentru:
    a) Amenajarea şi funcţionarea centrelor de vizitare realizate de administratorii de arii naturale protejate sau de alte instituţii şi organizaţii. Aceste facilităţi sunt, în general, prevăzute cu săli de prezentare şi interpretare a diferitelor teme din aria naturală protejată şi din zona întregii destinaţii, dar şi cu spaţii dedicate de activităţi cu caracter socio-cultural deschise către comunităţile locale. Tot aici trebuie organizată gruparea vizitatorilor, contactul cu ghizii de teren, încasarea taxelor de vizitare, precum şi comerţul specific turistic cu hărţi, broşuri, albume, suveniruri etc. În procesul de amenajare a acestor structuri trebuie avut în vedere furnizarea de servicii pentru o gamă cât mai largă de vizitatori, inclusiv pentru turiştii cu nevoi speciale, precum şi găsirea unor soluţii cu consum minim de energie. Se recomandă realizarea de construcţii de mici dimensiuni, uşor de întreţinut, uşor accesibile şi dotate cu un număr suficient de locuri de parcare;
    b) Amenajarea unor puncte de informare în locurile principale de acces în zonă şi operaţionalizarea centrelor locale de informare şi promovare turistică existente (personal aferent şi buget) şi integrarea lor cu centrele de vizitare, cât şi în cadrul unei reţele judeţene/regionale de centre de informare. Va fi folosită tehnologia digitală şi serviciile moderne.
    c) Realizarea/refacerea traseelor turistice şi realizarea de trasee speciale (tematice de interpretare, ecvestre, de biciclete, de schi fond şi schi de tură, punţi suspendate, alergare montană, via ferrata*24, parcursuri de aventură şi rafting etc.) - cu locuri de popas, panouri informative şi de interpretare, semne de orientare, puncte de belvedere, observatoare faună sălbatică (dacă este cazul);
        *24 trasee mixte, de drumeţie şi căţărare, amenajate cu trepte, scoabe, scări, podeţe, majoritatea metalice, în locurile în care lipsesc prize naturale sau sunt de dimensiuni mici, pe brâne înguste.

    d) Amenajarea unor locuri de campare - cu delimitarea zonelor, panouri informative şi de avertizare, vetre pentru foc (după caz, în funcţie de planul de management al vizitatorilor), toalete ecologice;
    e) Amenajarea/refacerea unor refugii montane şi a unor cabane turistice - acolo unde lungimea traseelor turistice impune acest lucru;
    f) Amenajarea unor parcări în apropierea locurilor de acces în aria naturală protejată şi la alte obiective turistice - cu toalete ecologice, sistem de management al deşeurilor, panouri informative şi de avertizare;
    g) Realizarea unui sistem unitar de semnalizare în interiorul destinaţiei (ex. acelaşi tip de panou utilizat, acelaşi tip de săgeata etc.), corelat cu regulamentul local de publicitate.

        Vor avea prioritate investiţiile în arii naturale protejate care deţin elemente de patrimoniu unice/autentice, care au capacitatea de a contribui la formarea unor produse ecoturistice atractive şi competitive pe piaţa ecoturistică globală.

    Acţiunea nr. B.1.2. Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice şi cicloturistice la nivel naţional, regional şi local
        În cadrul acestei acţiuni sunt avute în vedere:
    a) Realizarea cadrului legal pentru omologarea traseelor turistice, inclusiv pentru cele care nu sunt în zonele montane;
    b) Operaţionalizarea unui program/linii de finanţare pentru:
        ● Crearea, monitorizarea şi înteţinerea infrastructurii dedicate cicloturismului atât pentru traseele europene EuroVelo 6 şi 13, cât şi pentru reţeaua naţională, regională şi locală;
        ● Crearea, monitorizarea şi înteţinerea rutelor pedestre europene pe teritoriul României (E3 şi E8), a rutelor pedestre naţionale şi a altor rute tematice de lungă distanţă, la nivel naţional, regional şi local.    Acţiunea nr. B.1.3. Valorificarea unor puncte de interes turistic la nivelul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic
        Amenajarea de puncte de interes turistic (obiective turistice naturale sau culturale), de preferinţă în zonele de dezvoltare a activităţilor turistice, unde, prin realizarea unor investiţii în acord cu necesităţile de protecţie a mediului, să canalizeze fluxul acestora, să limiteze impactul lor asupra ecosistemelor naturale fragile din vecinătate.
        Sunt avute în vedere operaţionalizarea unei/unor linii de finanţare în cadrul programelor naţionale şi/sau europene de finanţare, pentru:
    a) amenajarea unor obiective naturale din interiorul destinaţiilor ecoturistice şi a destinaţiilor cu potenţial ecoturistic (ex. peşteri cu potenţial turistic etc.);
    b) reabilitarea/restaurarea/conservarea/consolidarea/reconstrucţia/valorificarea unor monumente culturale cu valoare turistică ridicată, situate în cadrul destinaţiilor ecoturistice şi a destinaţiilor cu potenţial ecoturistic.

        Ar trebui să existe o prioritizare a investiţiilor în funcţie de valoarea obiectivelor de patrimoniu natural şi cultural, dar şi în funcţie de potenţialul destinaţiei de a atrage fluxurile dorite de turişti, în vederea creării unor produse (eco)turistice competitive.

    Acţiunea nr. B.1.4. Sprijinirea iniţiativelor de dezvoltare de muzee, colecţii etnografice în cadrul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic
        Se are în vedere:
    a) sprijinirea (fonduri publice de la bugetele naţionale şi locale, fonduri europene) iniţiativelor de dezvoltare a muzeelor/colecţiilor etnografice existente şi sprijin pentru realizarea unor noi astfel de instituţii muzeale în cadrul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic.
        Şi în acest caz, la fel ca mai sus, ar trebui să existe o prioritizare a investiţiilor în funcţie de valoarea cultural- istorică a obiectivelor de patrimoniu şi în funcţie de specificul şi potenţialul destinaţiei;
    b) inventarierea şi crearea unei reţele de sate ecomuzeu pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural material şi imaterial.


    Acţiunea nr. B.1.5. Ecologizarea şi reabilitarea peisagistică a zonelor cu impact estetic negativ din cadrul destinaţiilor
        Aspectul general este foarte important la nivelul unor astfel de destinaţii turistice care au intrat pe o traiectorie de dezvoltare durabilă. În acest sens, se are în vedere eliminarea zonelor cu impact estetic negativ prin ecologizarea, eliminarea structurilor abandonate şi reabilitarea peisagistică a acestor areale, ecologizarea râurilor, lacurilor, zonelor intens poluate cu deşeuri (în special cu PET-uri). Propunem instituirea unui program/linii de finanţare în cadrul programelor naţionale şi/sau europene.

    Obiectivul nr. B.2. Crearea instrumentelor pentru protejarea şi menţinerea arhitecturii tradiţionale şi limitarea procesului de urbanizare la nivelul destinaţiilor ecoturistice
    Acţiunea nr. B.2.1. Actualizarea/realizarea documentaţiilor de urbanism la nivelul unităţilor administrativ- teritoriale incluse în cadrul destinaţiilor ecoturistice
        Se are în vedere:
    a) actualizarea/realizarea PUG-urilor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale incluse în cadrul destinaţiilor ecoturistice şi a celor cu potenţial ecoturistic. În acest proces, vor fi avute în vedere principiile dezvoltării durabile, se va acorda o atenţie specială protecţiei peisajelor culturale şi se va ţine cont de suprapunerile cu ariile naturale protejate;
    b) actualizarea/realizarea regulamentelor locale de urbanism/documentaţii de urbanism prin care se vor detalia un set de reguli privind tipul de materiale, tehnici tradiţionale de construcţie şi aspectul general al clădirilor construite în conformitate cu patrimoniul natural şi cultural local, cu respectarea peisajului specific destinaţiei.


    Acţiunea nr. B.2.2. Implementarea unor soluţii pentru menţinerea arhitecturii tradiţionale
        Se are în vedere încurajarea populaţiei locale şi a investitorilor din turism pentru folosirea unor soluţii arhitecturale cu impact vizual minim şi impact minim asupra mediului, se poate face prin următoarele măsuri:
        ● realizarea unor ghiduri locale de urbanism pentru diferite destinaţii, privind tehnicile şi materialele tradiţionale de construcţie care pot fi utilizate în lucrările de restaurare şi întreţinere a clădirilor cu arhitectură vernaculară/de încadrare a noilor construcţii în specificul local. Un astfel de ghid ar putea sta la baza întocmirii regulamentelor locale de urbanism la nivelul unităţilor administrativ- teritoriale din cadrul destinaţiilor ecoturistice;
        ● elaborarea unor ghiduri de arhitectură specifică destinaţiilor, prin intermediul acestora putând fi create un număr de modele de construcţii cu specific local. Cei care doresc pe viitor să construiască pot opta voluntar pentru unul dintre acestea modele, totodată beneficiind de un cost al proiectării mult mai redus;
        ● realizarea unui ghid de bune practici în privinţa construirii de clădiri ecologice şi realizării lucrărilor de reparaţii asupra infrastructurii turistice, având în vedere un impact minim asupra peisajului cultural al destinaţiei, managementului deşeurilor şi conservării energiei. Se va recomanda folosirea materialelor tradiţionale şi ecologice (în special lemnul) şi vor fi subliniate beneficiile aduse de folosirea noilor tehnologii (becuri economice, colectare selectivă a deşeurilor, senzori de mişcare, duşuri cu regulatori de presiune etc.), care permit importante economii de resurse naturale şi monetare.

        Acţiunea va fi corelată cu măsurile prevăzute în cadrul PNRR, Componenta 11 - Turism şi Cultură, Investiţia 1 - Promovarea rutelor turistice/culturale, prin care se prevede dezvoltarea şi promovarea a 12 rute cultural- turistice, printre care se află şi ruta satelor cu arhitectură tradiţională şi ruta peisajului cultural din Delta Dunării. În cadrul celor două rute se doreşte reabilitarea a 150 de case tradiţionale în 20 de sate cu arhitectură tradiţională din România, respectiv reabilitarea a 30 de obiective (case tradiţionale, sure) din Delta Dunării. Reabilitarea acestor obiective şi ulterior promovarea şi introducerea în cadrul unor circuite turistice vor contribui la creşterea atractivităţii turistice a destinaţiilor, iar comunicarea acestor exemple pozitive prin intermediul unor ghiduri de arhitectură tradiţională/a unor ghiduri de bune practice va contribui la replicarea acestor exemple pozitive şi în alte destinaţii turistice.

    Domeniul C. - EDUCAŢIE ŞI CONŞTIENTIZARE
    Obiectivul nr. C.1. Creşterea nivelului de conştientizare, apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale, a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor de învăţământ, altor instituţii şi organizaţii pe de altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului
    Acţiunea nr. C.1.1. Conştientizarea şi educarea comunităţilor locale (rezidenţi, autorităţi şi administraţii locale, întreprinzători/operatori locali de turism) asupra valorilor naturale şi culturale locale, cât şi a importanţei conservării lor
        Acţiunea este construită pe diferite paliere, şi anume: oferirea de consiliere comunităţilor locale, stimularea iniţiativelor locale, informare şi comunicare.
    a) consilierea comunităţilor din cadrul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic pe probleme diverse (de exemplu importanţa constituirii ariilor naturale protejate, importanţa conservării siturilor culturale, a arhitecturii locale, a meşteşugurilor, tradiţiilor şi obiceiurilor, agricultură ecologică, implicare în co-gestionarea resurselor naturale şi culturale, utilizarea durabilă a resurselor locale, oportunitatea dezvoltării ecoturismului pentru viaţa comunităţii, planificarea micilor afaceri, crearea unor produse regionale de ecoturism, produse şi servicii ecoturistice cerute de tur-operatorii naţionali şi internaţionali, oportunităţile oferite de aderarea la un model de bune practici în ecoturism, strategii de promovare şi marketing, comunicare cu turiştii, norme de igienă, posibilităţi de finanţare). În acest sens, sunt avute în vedere: organizarea de întâlniri pentru dezbaterea principalelor probleme cu care se confruntă comunităţile locale şi educarea acestora în aspectele mai sus menţionate (aceste dezbateri pot avea loc în cadrul centrelor de vizitare sau în şcoli); organizarea de vizite de studiu în cadrul destinaţiilor ecoturistice şi în cele în curs de dezvoltare.
    b) crearea unor programe de voluntariat pentru derularea de activităţi de conştientizare, educaţie, dar şi a altor activităţi de dezvoltare durabilă, conservare etc. Voluntarii vor fi implicaţi activ în activităţile ariilor naturale protejate (amenajări şi reparaţii trasee turistice, ecologizarea zonelor limitrofe traseelor turistice, a locurilor de campare şi a zonelor riverane localităţilor, inventarieri de floră şi faună, refacerea infrastructurii de vizitare, dezvoltarea de programe educaţionale, recreative, artistice etc.).
    c) crearea şi distribuirea de buletine informative periodice, materialele educative (pliante, broşuri şi alte materiale) ce conţin informaţii privind protecţia naturii şi dezvoltarea ecoturismului;
    d) dezvoltarea şi implementarea de activităţi şi evenimente diverse în cadrul comunităţii (de exemplu serbări, ateliere de lucru, concursuri între comunităţile locale din apropierea ariilor naturale protejate pe teme legate de biodiversitate, conservarea tradiţiilor şi meşteşugurilor locale, natură).


    Acţiunea nr. C.1.2. Implicarea instituţiilor de învăţământ în activităţi de educare şi conştientizare a comunităţilor locale
        Această acţiune vizează implicarea instituţiilor de învăţământ în acţiunea de conştientizare a tinerei generaţii cu privire la descoperirea naturii, protecţia mediului şi dezvoltarea ecoturismului şi presupune dezvoltarea/promovarea/susţinerea unor activităţi extracurriculare cu accent pe protecţia mediului şi ecoturism.
        ● susţinerea Cluburilor Ecologice din şcoli, care vor promova în rândul elevilor conservarea resurselor naturale şi principiile dezvoltării durabile, inclusiv ecoturism;
        ● organizarea unor vizite/excursii tematice pentru cunoaşterea patrimoniului natural şi cultural din localitatea/destinaţia în care este situată şcoala;
        ● organizarea de concursuri periodice pentru elevi pe diferite secţiuni (literatură, pictură, fotografie, orientare turistică, meşteşugărit, dansuri tradiţionale) şi jocuri educaţionale pentru elevii din comunităţile aflate în vecinătatea sau pe raza ariilor naturale protejate, pe tema ecologiei şi ecoturismului;
        ● organizarea de ieşiri pe teren sub îndrumarea agenţilor de teren/reprezentanţilor ariilor naturale protejate pentru deprinderea unor abilităţi şi competenţe specifice legate de conservarea resurselor naturale, dar şi de dezvoltarea capacităţii antreprenoriale a tinerilor pentru dezvoltarea de idei de afaceri verzi pentru zona în care trăiesc, urmărind principiile dezvoltării durabile;
        ● organizarea unor campanii de conştientizare în zona ariilor naturale protejate, cartarea, monitorizarea anumitor zone şi emiterea unor solicitări către autorităţi pentru ecologizare (Patrula Curăţeniei);
        ● programe de mobilităţi cu alte instituţii şcolare din Uniunea Europeană pentru schimb de bune practici.

        Pot fi dezvoltate o serie de proiecte în parteneriat cu administratorii ariilor naturale protejate şi din vecinătate, cu autorităţile publice locale, cu instituţiile culturale, cu ONG-uri etc.

    Acţiunea nr. C.1.3. Conştientizarea şi educarea vizitatorilor asupra principiilor ecoturismului şi a protecţiei mediului
        Se va face conştientizarea şi educarea vizitatorilor, prin:
    - promovarea regulamentelor ariilor naturale protejate, precum şi a regulilor specifice pentru protecţia fiecărui obiectiv turistic, prin realizarea de materiale informative şi de avertizare (panouri, hărţi, afişe ilustrate, pliante);
    – conştientizarea vizitatorilor cu privire la importanţa achitării taxei de vizitare a ariei naturale protejate (acolo unde a fost introdusă), comunicându-li-se acestora acţiunile/proiectele către care vor fi direcţionate fondurile colectate;
    – realizarea şi promovarea unor Ghiduri de Comportament, Coduri de Conduită a vizitatorilor în ariile naturale protejate.


    Acţiunea nr. C.1.4. Încurajarea dezvoltării de reţele locale de servicii şi produse turistice cu responsabilitate ridicată faţă de mediul natural şi social
        Întreprinderile din turism sunt deseori observatori pasivi în procesul stabilirii politicilor de dezvoltare a turismului. Buna guvernare înseamnă să ofere societăţii şi sectorului privat oportunitatea de a participa în procesul de creare a politicii, dar şi în activităţi de protejare a naturii şi culturii.
        Se are în vedere încurajarea dezvoltării de reţele locale de servicii şi produse turistice cu responsabilitate ridicată faţă de mediul natural şi social, recunoscute pe baza unui sistem de certificare naţională sau locală.

    Domeniul D. - DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
    Obiectivul nr. D.1. Îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională, precum şi dezvoltarea organizaţională, profesională şi a carierei pentru personalul implicat în activităţile de ecoturism din cadrul ariilor naturale protejate şi a resurselor umane ce desfăşoară o activitate lucrativă de turism şi în special de ecoturism
    Acţiunea nr. D.1.1. Crearea unor programe de pregătire pentru ghizi specializaţi pentru activităţi specifice ecoturismului
        Ecoturismul depinde, în bună parte, de serviciile de interpretare oferite de ghizi. Acestea reprezintă interfaţa între aria naturală protejată şi vizitatori. În plus, piaţa de ecoturism include un segment de turişti cu un nivel înalt al cunoştinţelor pentru care interpretarea de bază nu este suficientă.
        Se propune:
    a) crearea unor module de pregătire pentru ghidul de turism, pentru activităţi specifice ecoturismului. Acestea vor cuprinde aspecte specifice privind: concepte şi principii de bază în ecoturism, tehnici de interpretare şi prezentare în ecoturism, ecologie şi conservare, identificarea plantelor şi animalelor, aspecte de geologie şi geomorfologie, pregătirea şi derularea unui tur de tip eco, responsabilităţile ghidului de turism, aptitudini de comunicare, aspecte privind siguranţa turiştilor;
    b) elaborarea standardului ocupaţional pentru specializarea ghid habitat natural, floră, faună şi ulterior verificarea profesională, avizarea, validarea sectorială şi aprobarea acestuia, în conformitate cu legislaţia în vigoare;*25
        *25 această ocupaţie este inclusă în COR, dar nu există Standard Ocupaţional elaborat

    c) organizarea unor programe de formare pentru specializarea ghid habitat natural, floră, faună şi pentru alte specializări (ghid turism speologic, ghid ecvestru etc.).


    Acţiunea nr. D.1.2. Pregătirea profesională a personalului implicat în administrarea ariilor naturale protejate pentru managementul vizitatorilor şi derularea de activităţi specifice ecoturismului şi turismului durabil
        Pregătirea profesională este o investiţie vitală pentru personal, iar ea trebuie planificată strategic pentru a oferi o experienţă de învăţare semnificativă angajaţilor. Pregătirea profesională ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea competenţelor fundamentale ale fiecărui individ, pentru ca el să-şi poată îndeplini sarcinile ce îi revin la cele mai înalte standarde.
    a) realizarea şi implementarea unor module de pregătire profesională în managementul vizitatorilor şi ecoturism, adaptate cerinţelor fiecărei categorii de personal al ariilor naturale protejate (directori, agenţi de teren, personalul responsabil cu conştientizarea publică, relaţiile cu comunităţile, educaţie ecologică şi turism, personalul centrelor de vizitare etc.);*26
        *26 vor fi avute în vedere:
    a) pregătirea directorilor de parc şi a custozilor ariilor protejate pe teme specifice: managementul ariilor naturale protejate, managementul vizitatorilor, legislaţie, planificare financiară şi abilităţi de afaceri, soluţionarea conflictelor etc.
    b) pregătirea personalului responsabil cu conştientizarea publică, relaţiile cu comunităţile, educaţie ecologică şi turism pe teme specifice: abilităţi de comunicare, relaţii cu vizitatorii şi comunitatea, marketing şi promovare, educaţie de mediu, cercetare şi monitorizare ecologică, interpretarea valorilor rezervaţiei, legislaţie, biodiversitate, turism durabil, dezvoltare durabilă etc.
    c) pregătirea agenţilor de teren pentru derularea de activităţi specifice ecoturismului.
    d) pregătirea personalului din centrele de vizitare pentru a obţine competenţe necesare în informarea turistică eficientă, cercetare şi statistică în turism, planificarea şi dezvoltarea turismului sustenabil, marketing etc.


    b) organizarea de grupuri de lucru şi ateliere de lucru pe tematici specifice legate de managementul şi administrarea ariilor naturale protejate şi a vizitatorilor, cu implicarea factorilor interesaţi relevanţi;
    c) realizarea de schimburi de experienţă naţionale şi internaţionale pentru angajaţii ariilor naturale protejate pe diverse domenii de activitate (biodiversitate, monitorizare, relaţii cu comunităţile locale, conştientizare publică);
    d) dezvoltarea unor programe de mentorat pe subiecte ce ţin de ecoturism, a unor burse de studii.


    Acţiunea nr. D.1.3. Formarea de specialişti în managementul destinaţiei (eco)turistice
        Dezvoltarea unor destinaţii ecoturistice reprezintă unul din obiectivele prioritare ale strategiei de ecoturism. Recunoaşterea lor la nivel naţional şi internaţional depinde de existenţa unei resurse umane capabilă să le gestioneze, să le dezvolte şi să le menţină sustenabile. Se are în vedere crearea şi implementarea unui program de pregătire care să se adreseze personalului OMD/structurilor de management al destinaţiilor turistice, în general, şi al destinaţiilor ecoturistice, în mod particular. În acest sens, vor dobândi şi abilităţi şi competenţe necesare în managementul destinaţiei turistice (de exemplu: organizare, marketing, planificare, management teritorial, antreprenoriat), abilităţi şi competenţe utile şi în cazul particular al destinaţiei ecoturistice.
        Se are în vedere organizarea de programe de instruire şi cursuri de formare profesională adaptate pentru viitorii specialişti în managementul destinaţiei ecoturistice, oferirea unor burse de studii, efectuarea unor vizite în străinătate, crearea unei reţele de schimb de informaţii la nivel naţional a specialiştilor în managementul destinaţiilor ecoturistice.

    Acţiunea nr. D.1.4. Pregătirea profesională a personalului din cadrul Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică/Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică
        Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică/Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică construite în mare parte în perioada anterioară de programare (2007-2014) îşi îndeplinesc doar în mică parte rolul pentru care au fost creat, iar acest lucru se întâmplă şi din cauza absenţei personalului pregătit corespunzător.
        Acţiunea vizează crearea unor programe de pregătire pentru managerii/personalul centrelor de informare turistică, derularea unor cursuri pe baza acestor programe, legarea acestor centre într-o reţea naţională, care să facă schimb de informaţii, bune practici, să se inspire unii de la alţii.

    Acţiunea nr. D.1.5. Pregătirea profesională a resurselor umane din sectorul privat, din domeniul ecoturismului
        Resursele umane care desfăşoară o activitate lucrativă de turism şi în special de ecoturism necesită pregătire profesională pentru dobândirea de cunoştinţe, abilităţi, calificări în diferite domenii, în funcţie de specificul activităţii pe care o desfăşoară. În acest sens sunt propuse următoarele sub-acţiuni:
    a) crearea unor pachete educaţionale, informaţionale şi de pregătire inovative pentru administratorii/proprietarii care oferă servicii ecoturistice. Aceste programe de pregătire vor cuprinde aspecte privind: analize de marketing şi previziune, dezvoltarea produsului turistic, managementul afacerilor mici, planificarea afacerii, surse de finanţare şi criterii de finanţare, aplicare pentru obţinerea de credite, îndeplinirea criteriilor de acreditare, clasificare, modele de inovare în crearea afacerilor verzi etc., şi vor putea fi implementate în cooperare cu specialiştii în educaţia de mediu şi ecoturism prin organizarea de seminarii de orientare şi sprijin*27.
        *27 Un exemplu ar fi crearea unui pachet de pregătire în patru paşi:
        Modulul 1: Start up în ecoturism! - se adresează tuturor întreprinzătorilor din sectorul ecoturistic. Obiectivul este de a informa participanţii cu privire la ceea ce reprezintă ecoturismul. În funcţie de situaţie, primul modul poate fi prezentat în diferite formate (seminarii, CD ROM interactiv sau module on-line, broşuri).
        Modulul 2: Cum dezvolt o afacere de ecoturism? - oferă informaţii mai aprofundate cu privire la conceptul de ecoturism şi implementarea sa. Acest curs este deschis tuturor companiilor care doresc să dezvolte afaceri în domeniu (analiza destinaţiei, planul de management, politicile de achiziţie, managementul calităţii). Se vor organiza seminarii de 2-3 zile cu instructori mobili şi se va stimula schimbul de experienţe şi cunoştinţe între antreprenori.
        Modulul 3: Afaceri interactive de ecoturism! - antreprenorii transformă şi aplică principiile conceptului de ecoturism în practică în propria afacere. La acest nivel este foarte util să se ofere consultanţă externă. Participanţii lucrează cu propria analiză a destinaţiei, sistem de management, politica de achiziţionare, dezvoltarea produsului, managementul calităţii şi plan intern de pregătire.
        Modul 4: Exemple de bune practici: Avantaje pentru afaceri - participanţilor li se vor oferi exemple concrete de idei de succes şi vor încerca să găsească idei similare pentru propria afacere. Se vor edita şi distribui Coduri de conduită şi Ghiduri de bune practici în ecoturism pentru operatori, agenţii economici din turism, factori de decizie.


    b) organizarea unor sesiuni de instruire/cursuri de pregătire pentru:
        ● bucătari - prepararea de produse tradiţionale şi hrană naturală, posibilitatea deschiderii unor Puncte Gastronomice Locale;
        ● cameriste - utilizarea produselor biodegradabile, curăţarea eficientă a unei camere, a băilor şi a spaţiilor comune, astfel încât consumul de apă, detergenţi, energie să fie minim;
        ● meşteşugari - în vederea învăţării unor meşteşuguri practice şi de artizanat (tâmplărie, dulgherie, zidărie, fierărie etc.) şi pentru a deveni antreprenori;
        ● producători locali - consiliere, informare şi sprijin pentru înregistrarea de produse specifice locale de brand.    Acţiunea nr. D.1.6. Constituirea unul corp al formatorilor în ecoturism
        Această acţiune presupune constituirea unul corp al formatorilor în ecoturism, persoane care să ofere pregătire de specialitate pentru anumite grupuri cheie implicate în activităţi de conştientizare, educare şi dezvoltare a resurselor umane pentru personalul implicat în protecţia ariilor naturale protejate, pentru personalul implicat în managementul destinaţiei, pentru personalul din sectorul privat, din domeniul ecoturismului, pentru personalul din administraţia publică locală, cu atribuţii în dezvoltarea pe principii durabile a destinaţiei etc.

    Domeniul E. - DEZVOLTAREA AFACERILOR ŞI DEZVOLTARE LOCALĂ
    Obiectivul nr. E.1. Dezvoltarea ofertei de produse ecoturistice realizate de comunităţile locale din cadrul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic
    Acţiunea nr. E.1.1. Stimularea activităţilor tradiţionale specifice destinaţiilor
        Se are în vedere recunoaşterea activităţilor tradiţionale şi susţinerea meşterilor populari pentru continuarea activităţilor tradiţionale (prelucrarea lânii, a lemnului, pietrei, a pieilor, încondeiat ouă, olărit etc.), prin:
    1) realizarea legislaţiei pentru recunoaşterea şi certificarea meşteşugarilor tradiţionali şi a produselor tradiţionale (ex.: Legea meşteşugarilor tradiţionali; marca tradiţională);
    2) crearea unui pachet de sprijin pentru meşteşugarii tradiţionali, pentru producătorii agro-alimentari locali care îşi certifică produsele şi pentru asociaţiile acestora, care ar putea beneficia de: program de microfinanţare pentru: realizarea unor ateliere meşteşugăreşti, spaţii suport pentru prezentarea şi comercializarea unor astfel de produse (fizice sau virtuale), realizarea unor materiale promoţionale (cataloage, broşuri), susţinerea participării la diverse evenimente - târguri de produse locale/tradiţionale, sprijin în certificarea produselor.
    3) inventarierea şi promovarea în activităţile ecoturistice a patrimoniului cultural imaterial legat de activităţile agroculturale (agricole şi pastorale).


    Acţiunea nr. E.1.2. Încurajarea dezvoltării de servicii de agrement cu impact minim asupra cadrului natural
        Agrementul este o componentă importantă a sejurului, de multe ori fiind principala motivaţie de călătorie către o anumită destinaţie.
        Este nevoie de diversificarea ofertei de agrement din cadrul destinaţiilor (ex.: închiriere de biciclete, centru de echitaţie, teren de oină - sportul naţional-, plimbări cu căruţa şi sania etc.) şi de adaptarea serviciilor de agrement la principiile ecoturismului - impact minim asupra cadrului natural, valorificarea resurselor locale, durabilitate, păstrarea tradiţiilor.
        În acest sens, se are în vedere:
    a) crearea unui program de microfinanţare în vederea diversificării ofertei de agrement din cadrul destinaţiilor (acţiune combinată cu E.l.B.).
    b) crearea unui program de consiliere pentru localnicii care doresc să dezvolte astfel de servicii (acţiune combinată cu E.l.B.).


    Acţiunea nr. E.1.3. Încurajarea dezvoltării unor structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie
        Dezvoltarea oricărei activităţi turistice nu se poate face fără existenţa unor structuri de primire cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie, care să satisfacă exigenţele turiştilor. Pentru dezvoltarea ecoturismului în cadrul acestor destinaţii este absolut necesară stimularea localnicilor pentru realizarea unor structuri de cazare de mici dimensiuni în punctele de concentrare a fluxurilor de turişti. Vor fi susţinute cu prioritate lucrările de restaurare şi întreţinere a clădirilor cu arhitectură vernaculară/de încadrare a noilor construcţii în specificul local, utilizarea cu prioritate a materialelor locale, reflectarea tradiţiilor arhitecturale şi realizarea de clădiri sustenabile (eficientizare energetică, utilizarea eficientă a resurselor de apă, microstaţii de epurare etc.). În general, acestea ar trebui să fie realizate din iniţiativă privată - localnicii ar trebui să fie încurajaţi şi sprijiniţi să dezvolte astfel de afaceri.
        În acest sens, se are în vedere:
    a) crearea unui program de microfinanţare în vederea dezvoltării şi modernizării unor structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie (acţiune combinată cu E.1.2.).
    b) crearea unui program de consiliere pentru localnicii care doresc să dezvolte astfel de servicii (acţiune combinată cu E.1.2.).


    Acţiunea nr. E.1.4. Dezvoltarea şi susţinerea Punctelor Gastronomice Locale (PGL)*28
        *28 concept dezvoltat de Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
        PGL-urile sunt obiective reprezentate de bucătăriile particulare, unde se prepară alimente după reţete culinare specifice zonei, ce sunt servite direct către consumatorul final. Aceste obiective se regăsesc în incinta exploataţiilor familiale din mediul rural, fermelor de animale, fermelor agricole, stânelor, adăposturilor pescăreşti, stupinelor, cramelor, fermelor agricole, păstrăvăriilor, fondurilor de vânătoare etc., unde se desfăşoară una sau mai multe activităţi conexe cu producţia primară (ex.: producţia de lapte, producţia de ouă, producţia de miere, creşterea păsărilor/iepurilor, sacrificarea păsărilor/iepurilor în fermă, pescuitul, acvacultura, vânătoarea, cultivarea plantelor etc.).
        Produsele preparate şi servite în PGL sunt realizate din materii prime de origine animală şi non-animală provenite, pe cât posibil, din surse locale.
        Produsele vor fi preparate, pe cât posibil, după metode tradiţionale, cele folosite în mod curent în gospodărie, fiind destinate consumului în stare proaspătă, în aceeaşi zi şi la cât mai scurt timp după gătire. Se pot folosi şi produse în stare conservată (ex.: gemuri, dulceţuri, conserve de legume, preparate de origine animală conservate etc.).*29 De asemenea, în cadrul unui PGL alimentele trebuie să fie preparate numai de către proprietar sau de către membrii familiei acestuia.
        *29 Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23, Punct Gastronomic Local. Ghid de bune practici de igienă şi producţie culinară

        În aceste condiţii, dezvoltarea acestui concept poate contribui la creşterea pe orizontală a regiunii respective, prin crearea unor noi locuri de muncă, prin contribuţia locuitorilor din zonă la asigurarea, din producţia proprie, a materiilor prime necesare desfăşurării activităţii acestor PDL-uri şi, implicit, la păstrarea tradiţiilor gastronomice şi la dezvoltarea turismului.
        Se doreşte:
    a) oferire de consultanţă/informaţii referitoare la posibilitatea deschiderii unei astfel de unităţi şi privind normele şi condiţiile de igienă care ar trebui respectate;
    b) promovarea acestui concept în rândul turiştilor sosiţi în cadrul destinaţiilor ecoturistice (şi nu numai);
    c) flexibilizarea conceptului pentru a putea fi aplicat în cadrul pensiunilor certificate de MEAT;
    d) crearea unor reţele de PGL la nivel de destinaţie ecoturistică, care să pună în valoare produsele agroalimentare certificate DOP (denumire de origine), IGP (protecţia indicaţiilor garantate), STG (specialităţi tradiţionale garantate), produse certificate montan, produse atestate tradiţional, produse certificate etic, produse atestate local;
    e) operaţionalizarea unei linii de finanţare pentru Punctele Gastronomice Locale (PGL).


    Obiectivul nr. E.2. Îmbunătăţirea cadrului legal propice activităţilor din sfera ecoturismului pentru micii întreprinzători locali
    Acţiunea nr. E.2.1. Simplificarea cadrului legislativ din domeniul turismului şi din domeniile adiacente, care afectează negativ afacerile mici din turism din zonele rurale
        În general, ecoturismul presupune existenţa operatorilor turistici de dimensiuni reduse, ce funcţionează în spaţiul rural. S-a constatat faptul că de cele mai multe ori investiţiile necesare pentru respectarea normelor legale depăşesc capacităţile financiare ale posibililor investitori. La acestea se mai adaugă şi abuzul instituţiilor statului care, profitând de lipsa de informare a micilor întreprinzători din mediul rural, aplică legea arbitrar, iar acest lucru poate deveni o frână în dezvoltarea acestui sector.*30 În aceste condiţii este nevoie de simplificarea cadrului legislativ aplicabil structurilor turistice de mici dimensiuni din mediul rural, cu accent mai mare pe informare şi prevenţie.
        *30 Concluziile unei cercetări realizate de AER (2013) - Studiu cu privire la problemele pensiunilor turistice din punct de vedere legislativ


    Acţiunea nr. E.2.2. Transparentizarea cadrului legislativ din domeniul turismului şi din domeniile adiacente
        O mare problemă cu care se confruntă întreprinzătorii din mediul rural o constituie necunoaşterea cadrului legislativ din domeniul turismului şi din domeniile conexe turismului şi a paşilor pe care ar trebui să îi urmeze pentru a intra în legalitate. În aceste condiţii este nevoie de:
    a) realizarea şi promovarea unui ghid destinat proprietarilor de structuri turistice de mici dimensiuni din mediul rural, în care vor fi centralizate toate reglementările la care acestea se supun (din domeniul turismului, mediului, PSI, ANSVSA, ITM etc.), într-un limbaj accesibil (de exemplu, cu fise de control unice). Ghidul va fi disponibil on-line, putând fi descărcat gratuit de toţi factorii interesaţi;
    b) realizarea unui program de consiliere la nivelul destinaţiilor, pentru dezvoltarea micilor afaceri din sfera ecoturismului - oferirea de informaţii cu privire la reglementările legale aplicate în domeniu (acţiune combinată cu E.1.2. şi E.1.3.).


    Domeniul F. - CONSERVAREA NATURII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
    Obiectivul nr. F.1. Participarea activă la conservarea şi gestionarea durabilă a biodiversităţii
    Acţiunea nr. F.1.1. Participarea activă a operatorilor economici din cadrul destinaţiilor la conservarea biodiversităţii
        Pentru păstrarea şi conservarea biodiversităţii sunt necesare surse financiare multiple, iar acest lucru poate fi acoperit parţial şi prin contribuţia afacerilor din domeniul turismului. În practica internaţională, actorii participanţi la derularea acestei forme de turism îşi aduc propria contribuţie în plan financiar şi material la susţinerea activităţilor specifice de conservare a biodiversităţii. Acţiunea propusă se poate implementa prin:
    a) realizarea unor programe de atragere voluntară a operatorilor economici locali pentru a participa cu resurse materiale şi/sau financiare la acţiunile de conservare, reconstrucţie în cadrul ariilor naturale protejate;
    b) crearea unor mecanisme financiare pentru plata serviciilor ecosistemice furnizate de ariile naturale protejate şi de alte componente naturale ale destinaţiei, aferente turismului. Operatorii economici (structuri de cazare, de alimentaţie, agenţii de turism etc.) care îşi desfăşoară activitatea în interiorul destinaţiei pot contribui voluntar la sprijinirea mecanismului financiar. Fondurile colectate prin acest tip de mecanism vor fi utilizate pentru acţiuni de conservarea naturii la nivelul destinaţii cu prioritate pentru aria naturală protejată.


    Acţiunea nr. F.1.2. Crearea unor programe pentru a încuraja participarea activă a turiştilor la conservarea biodiversităţii
        Informarea turiştilor cu privire la proiectele de conservare a naturii existente la nivelul destinaţiei poate determina participarea acestora la astfel de activităţi, fie prin contribuţie directă (sponsorizări, donaţii, achiziţionarea de obiecte realizate de localnici, acceptarea achiziţionării produsului ecoturistic la un preţ mai mare), fie prin contribuţie indirectă (participarea benevolă la acţiuni de ecologizare, monitorizarea unor specii sau publicarea de articole şi materiale informative, realizarea de expoziţii cu imagini fotografice etc.). Ariile naturale protejate sunt încurajate să creeze programe de voluntariat pentru vizitatori pentru implicarea în diverse activităţi de conservare a naturii şi monitorizare.

    Obiectivul nr. F.2. Aplicarea acţiunilor de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă la nivelul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic
    Acţiunea nr. F.2.1. Implementarea unui set de măsuri pentru managementul vizitatorilor la nivelul destinaţiei
        Dezvoltarea ecoturismului la nivelul ariei naturale protejate şi în zona limitrofă acesteia necesită soluţii care să reducă impactul negativ generat şi în acelaşi timp să ducă la creşterea satisfacţiei turiştilor.
        Se propune implementarea unei tehnici de management al vizitatorilor şi introducerea acesteia în planurile de management al ariilor naturale protejate, dar şi în strategia de turism a destinaţiei. Una dintre cele mai eficiente metode folosite în procesul de planificare a vizitării în cadrul acestor areale este zonarea turistică, metodă bazată pe oferirea de experienţe şi activităţi specifice fiecărei zone corelate cu tipul de vizitatori. Aceasta permite celor responsabili cu administrarea teritoriului să atragă turiştii spre arealele de interes, să controleze activităţile în aceste areale şi să devieze vizitatorii din arealele sensibile*31. Această metodă va utiliza ca tehnică spectrul de oportunităţi de recreere (Recreation Opportunity Spectrum - ROS), care trebuie corelată cu tipul de infrastructură propus în fiecare zonă. Complementar cu această metodă pot fi folosite de la caz la caz şi alte tehnici (capacitatea de suport, limita schimbărilor acceptabile (Limit of Acceptable Change - LAC).
        *31 În cadrul planurilor de management al vizitatorilor s-au schiţat astfel de zonări, care conţin o scurtă caracterizare a acestor zone, tipul de infrastructură permis şi principalele tehnici de interpretare folosite


    Acţiunea nr. F.2.2. Evaluarea periodică a impactului asupra mediului la nivelul destinaţiei/ariei naturale protejate din cadrul destinaţiei
        Se are în vedere monitorizarea permanentă a impactului facilităţilor turistice şi a circulaţiei turistice asupra diversităţii biologice şi peisagistice la nivelul destinaţiei/ariei naturale protejate din cadrul destinaţiei.

    Acţiunea nr. F.2.3. Implementarea unor politici de mediu la nivelul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic
        Implementarea unei politici de mediu la nivelul destinaţiei, poate avea rezultate pozitive atât asupra mediului, prin eficientizarea consumului de energie, apă şi realizarea de investiţii în energii regenerabile etc., dar poate aduce şi avantaje economice operatorilor din turism şi poate creşte competitivitatea destinaţiei.
        O astfel de politică de mediu ar trebui să includă o serie de măsuri, aplicate atât în sectorul public, cât şi în sectorul privat din domeniul turismului:
        ● măsuri de reducere şi eficientizare a consumului de energie electrică;
        ● măsuri de reducere şi eficientizare a consumului de apă;
        ● măsuri de reducere a emisiilor de gaze provenite din surse de încălzire;
        ● măsuri de reducere a utilizării substanţelor chimice, artificiale în special în domeniul agriculturii (utilizarea pesticidelor şi fertilizanţilor chimici);
        ● măsuri de reducere a utilizării produselor de curăţare neecologice (chimice);
        ● măsuri de reducere a poluării atmosferice, fonice, luminoase şi de contaminare a solului;
        ● măsuri de reducere a utilizării bunurilor de unică folosinţă;
        ● măsuri privind stimularea achiziţiilor ecologice, care să acorde prioritate produselor/ serviciilor locale şi produselor refolosibile, returnabile şi reciclabile;
        ● măsuri de reducere a iluminării artificiale excesive;
        ● măsuri care au în vedere crearea unor condiţii optime pentru specii în zonele locuite (de exemplu, de la caz la caz, se pot realiza cuiburi pentru berze, se poate adapta infrastructura de iluminat pentru a crea condiţii prielnice pentru lilieci etc.).


    Acţiunea nr. F.2.4. Extinderea formelor de protecţie, pază, patrulare la nivelul ariilor naturale protejate
        În general, se apreciază că în România mentalitatea şi comportamentul turiştilor este lipsit de elementele specifice de reacţie faţă de conservarea şi protecţia mediului. Din informaţiile furnizate de Garda Naţională de Mediu (GNM), aceasta nu poate face faţă problemelor actuale din cauza numărului de personal redus şi a dotărilor insuficiente. Astfel, acţiunile acesteia se fac la solicitările venite din partea administratorilor ariilor naturale protejate sau când au loc evenimente deosebite. Prin urmare, este necesară derularea unor activităţi specifice, precum:
    a) realizarea de multiple parteneriate între instituţiile MAI, GNM, serviciile publice de Salvamont şi administratorii ariilor naturale protejate;
    b) creşterea dotărilor tehnice pentru supraveghere şi control, dublate de operaţionalizarea unor instrumente electronice de alertare/transmitere sesizări.


    Obiectivul nr. F.3. Identificarea unor instrumente pentru transportul turistic în interiorul şi către destinaţie
    Acţiunea nr. F.3.1. Încurajarea folosirii mijloacelor alternative de transport şi a transportului în comun în interiorul şi spre destinaţie
        În vederea diminuării poluării fonice şi a aerului ar trebui luate anumite măsuri pentru promovarea transportului în comun şi pentru promovarea mijloacelor alternative de transport.
    a) oferirea unor variante de transport în comun, în interiorul şi spre destinaţie, şi elaborarea de măsuri pentru adaptarea mijloacelor de transport în comun pentru a răspunde necesităţilor turiştilor (confort, loc pentru bagaje, transport de biciclete, schiuri etc.) şi pentru reducerea de emisii (transport electric);
    b) promovarea mijloacelor de transport în comun, de preferinţă nepoluante (ex. autobuze electrice/hibrid), şi a mijloacelor alternative de transport nemotorizate (biciclete, bărci cu vâsle, atelaje trase de cai etc.).


    Domeniul G. - MARKETING
    Obiectivul nr. G.1. Intensificarea activităţii de cercetare de piaţă şi de monitorizare a fluxurilor turistice, în scopul fundamentării deciziilor viitoare de dezvoltare
    Acţiunea nr. G.1.1. Realizarea de activităţi de cercetare a pieţei ecoturistice
        Se are în vedere realizarea unor cercetări de piaţă: studii de segmentare a pieţei; studii de imagine pe pieţele ţintă; studii privind tiparul şi distribuţia cererii, profilul consumatorului (motivaţie, nevoi, categorii, ce se aşteaptă de la o destinaţie, cât sunt dispuşi să plătească); analiza concurenţilor (produse oferite, puncte slabe, puncte forte, avantaje competitive etc.). Aceste studii vor putea fi folosite în procesul decizional atât la nivel naţional, cât şi la nivel de destinaţie.

    Acţiunea nr. G.1.2. Realizarea şi implementarea unui sistem de monitorizare a activităţii turistice din cadrul destinaţiei (include profilul destinaţiei, profilul vizitatorilor, satisfacţia acestora)
        Prin această activitate se urmăreşte realizarea şi implementarea unui sistem de monitorizare a fluxurilor de vizitatori în cadrul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic. Datele vor fi preluate de la punctele de intrare în aria naturală protejată (punctele de taxare, acolo unde există), de la centrele de vizitare, de la punctele de informare turistică şi de la structurile de cazare. De asemenea, se va acorda un interes crescut obţinerii de date prin intermediul instrumentelor digitale (big data), dar şi prin amplasarea unor sisteme inteligente de obţinere a datelor în punctele de intrare sau alte puncte cu concentrare mare de turişti (pe bază de senzori). Se va avea în vedere:
    a) realizarea unei metodologii comune de monitorizare pentru toate destinaţiile;
    b) implementarea sistemului de culegere a datelor, analizarea şi interpretarea rezultatelor şi identificarea de soluţii pentru creşterea calităţii serviciilor.


    Obiectivul nr. G.2. Îmbunătăţirea calităţii experienţei turistice
    Acţiunea nr. G.2.1. Crearea unor produse/programe ecoturistice inovative la nivel de destinaţie
        Cooperarea între actorii locali este cheia succesului pentru dezvoltarea unor produse ecoturistice de succes şi pentru creşterea experienţei turiştilor. Fiecare dintre furnizorii locali se poate specializa pe o anumită direcţie (agrement, transport, cazare şi alimentaţie etc.), dar numai împreună pot oferi un pachet turistic complet şi competitiv. În aceste condiţii, este necesară o abordare integrată atât a ofertei turistice, care să polarizeze principalele resurse aflate în cadrul destinaţiei, cât şi a modalităţii de organizare a acesteia cu scopul realizării de programe turistice diversificate, care să conducă la un ritm mai lent al vizitării.
        Produsul ecoturistic din cadrul unei destinaţii ar putea fi integrat într-un concept unitar prin crearea unor produse ecoturistice la nivel de destinaţie. Acestea vor fi realizate printr-o strânsă colaborare între factorii implicaţi (administratorii ariilor naturale protejate, tur-operatori, proprietari de pensiuni, comunitatea locală etc.), iar în cadrul acestor produse vor fi valorificate toate oportunităţile turistice oferite de destinaţie - drumeţii şi activităţi în natură (rafting, canoe, echitaţie, căţărare, observarea animalelor, plimbări cu bicicleta, schi de tură, schi fond etc.), vizitarea stânelor turistice, vizitarea obiectivelor culturale, participarea la activităţi agricole şi meşteşugăreşti din cadrul gospodăriilor locale, participarea la evenimentele locale etc.
        Alăturarea activităţilor agricole, de acvacultură sau meşteşugăreşti (ex.: vizite la ateliere meşteşugăreşti, la producători agricoli locali, la ferme piscicole etc.) va contribui la diversificarea experienţelor de vizitare, la crearea şi consolidarea unor branduri locale, are potenţialul de a creşte cheltuielile turiştilor şi durata sejurului acestora şi va consolida şi păstra activităţile tradiţionale specifice destinaţiei.
        De asemenea, în cazul unor staţiuni balneare situate în cadrul sau în imediata apropiere a unor arii naturale protejate, ar putea fi create anumite produse turistice comune, în care componenta ecoturistică să o potenţeze pe cea balneară.

    Obiectivul nr. G.3. Realizarea unor branduri locale pentru destinaţiile ecoturistice, sub umbrela brandului turistic naţional
    Acţiunea nr. G.3.1. Realizarea unor branduri ecoturistice locale la nivel de destinaţie
        Această acţiune va presupune următoarele:
    a) realizarea unui brand turistic şi a unei mărci locale pentru fiecare destinaţie ecoturistică;
    b) utilizarea mărcii locale pentru produse şi servicii (turistice şi conexe) oferite în cadrul destinaţiei;
    c) realizarea unui sistem de verificare a calităţii produselor şi serviciilor ce folosesc marca destinaţiei.


    Acţiunea nr. G.3.2. Realizarea unei identităţi vizuale pentru sistemul de certificare al destinaţiilor de ecoturism din România
        Pentru realizarea unei identităţi vizuale pentru sistemul destinaţiilor de ecoturism este nevoie de următoarele sub-acţiuni:
        ● Definirea unui nume generic pentru întreg sistem de certificare al destinaţiilor de ecoturism.
        ● Realizarea unui simbol grafic care să fie utilizat pentru destinaţiile certificate.
        ● Popularizarea acestui sistem de certificare şi a destinaţiilor certificate prin asocierea cu identitatea vizuală aferentă întregului program.


    Obiectivul nr. G.4. Promovarea produsului ecoturistic la nivel naţional şi internaţional
        Acţiuni realizate la nivel naţional:
    Acţiunea nr. G.4.1. Realizarea planului şi campaniei de promovare a destinaţiilor ecoturistice şi a României ca destinaţie ecoturistică
        La nivel central, produsul ecoturistic va fi integrat în cadrul campaniilor naţionale de promovare a turismului. Vor fi promovate toate destinaţiile ecoturistice desemnate, dar şi România ca destinaţie ecoturistică internaţională, de asemenea, vor fi promovate programele şi structurile de cazare ecoturistice, dar şi producătorii locali care susţin efectiv oferta ecoturistică din cadrul destinaţiilor.
        Pentru punerea în practică a acţiunii se propun următoarele:
    a) realizarea unei secţiuni speciale în cadrul site-ului de promovare al ministerului responsabil cu dezvoltarea turismului dedicată ecoturismului şi corelarea ei cu alte platforme dedicate ofertei ecoturistice la nivel naţional. Această secţiune trebuie creată într-o structură logică şi atrăgătoare pentru a creşte nivelul de accesibilitate;
    b) realizarea layout-ului*32 pentru materialele de promovare a destinaţiilor ecoturistice;
        *32 dispoziţia elementelor grafice ale unei tipărituri

    c) realizarea de campanii publicitare (ex.: tipărituri, filme documentare şi de promovare, promovarea produsului în publicaţii de specialitate de pe pieţele ţintă, promovare on-line); se va pune accent pe realizarea de materiale în publicaţii de specialitate;
    d) realizarea de campanii de relaţii publice (ex.: relaţii cu mass-media, evenimente speciale organizate pentru jurnalişti, influenceri, public de specialitate), în care să fie explicat conceptul şi să cunoască destinaţiile;
    e) realizarea unor vizite de studiu cu tur-operatori naţionali şi internaţionali (pentru a îi convinge să comercializeze anumite programe ecoturistice) şi cu influenceri (pentru a îi convinge să promoveze anumite programe ecoturistice);
    f) participarea la târguri şi expoziţii de turism şi specializate pe ecoturism;
    g) planificarea şi implementarea marketingului online (inclusiv prin folosirea social media, bloggeri).


        Acţiuni realizate la nivel de destinaţie:
    Acţiunea nr. G.4.2. Realizarea de acţiuni de promovare la nivel de destinaţie ecoturistică
        În viitor, la nivel local, OMD-urile vor avea un rol determinant în gestionarea activităţilor de promovare a destinaţiei. Campaniile desfăşurate vor ţine cont de produsele turistice oferite, vor fi adecvate pieţelor vizate, vor fi în concordanţă cu imaginea care se doreşte a fi promovată şi cu canalele de distribuţie alese.
        Se are în vedere:
    a) realizarea unei baze de imagini foto şi video de bună calitate, inclusiv fişiere multimedia realizate de vizitatori, cu acordul acestora;
    b) realizarea de tipărituri: broşuri, pliante, hărţi, ghiduri, calendare, vederi;
    c) realizarea/optimizarea unor pagini web proprii/aplicaţii pentru dispozitive mobile pentru destinaţii;
    d) participarea la evenimente de promovare specifice din ţară şi din străinătate (târguri de turism, saloane speciale, seminarii tematice);
    e) organizarea unor evenimente specifice pe plan local;
    f) organizarea de seminarii/conferinţe/mese rotunde pe teme precum ecoturismul, dezvoltarea durabilă, protecţia mediului;
    g) planificarea şi implementarea marketingului online (inclusiv prin folosirea social media, bloggeri) la nivelul fiecărei destinaţii.


    CAP. III
    PLANIFICAREA ACŢIUNILOR, RESPONSABILITĂŢI, SURSE DE FINANŢARE

┌─────────────────┬─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │Posibile surse│
│Obiectiv │Acţiune │Perioadă │Responsabili │de │
│ │ │ │ │finanţare*33 │
├─────────────────┴─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│Domeniul A. CADRU INSTITUŢIONAL Şl ASOCIATIV │
├─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │A.1.1. Stabilirea cadrului de cooperare la nivel naţional │
│ │pentru implementarea Strategiei Nationale de Ecoturism │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) reluarea │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │
│ │Grupului │ │ │ │
│ │Interministerial │ │ │ │
│ │de dezvoltare a │ │ │ │
│ │ecoturismului în │ │ │ │
│ │România (Gl); │2024 │MEAT (coord.) │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │b) înfiinţarea │ │ │ │
│ │unui Consiliul │ │ │ │
│ │Naţional al │ │ │ │
│ │Ecoturismului │ │ │ │
│ │(CNE). │ │ │ │
│ ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │A.1.2. înfiinţarea, recunoaşterea şi sprijinirea unor │
│ │structuri de management la nivelul destinaţiilor │
│ │ecoturistice │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) înfiinţarea de│ │ │ │
│ │OMD-uri/structuri│ │ │ │
│ │de management la │ │ │ │
│ │nivelul │ │MEAT, APL, AAP,│PNRR, Fonduri │
│ │destinaţiilor │ │ONG, operatori │proprii ale │
│ │(ecoturistice şi │ │privaţi, │membrilor, │
│ │în curs de │2024-2025│asociaţii din │taxă │
│ │desemnare) şi │ │turism │hotelieră, │
│ │renunoaşterea lor│ │(parteneri) │fonduri pentru│
│ │de către │ │ │ONG- uri │
│ │partenerii locali│ │ │ │
│ │şi naţionali (ex.│ │ │ │
│ │MEAT); │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │b) sprijinirea │ │ │ │
│ │acestor OMD-uri/ │ │ │ │
│ │structuri de │ │ │ │
│ │management, prin │ │ │MEAT, PNRR, │
│ │finanţarea unor │ │ │Granturi SEE │
│A.1. Crearea │activităţi de │2024-2029│MEAT │şi Norvegiene,│
│cadrului de │promovare, │ │ │fonduri pentru│
│cooperare inter- │comunicare, │ │ │ONG-uri │
│instituţională │creşterea │ │ │ │
│pentru creşterea │capacităţii │ │ │ │
│numărului de │resurselor umane │ │ │ │
│parteneriate la │etc. │ │ │ │
│nivel local, ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│regional şi │A.1.3. │ │ │ │
│naţional │Înfiinţarea unei │ │ │ │
│ │reţele integrate │ │ │ │
│ │alcătuită din │ │ │OMD, fonduri │
│ │structurile de │2024-2025│OMD*34 │pentru ONG-uri│
│ │management create│ │ │ │
│ │la nivelul │ │ │ │
│ │destinaţiilor │ │ │ │
│ │ecoturistice │ │ │ │
│ ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │A.1.4. înfiinţarea şi sprijinirea asociaţiilor locale │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) înfiinţarea │ │ │ │
│ │unor reţele │ │ │ │
│ │locale de │ │MEAT, MADR, │ │
│ │servicii │ │OMD, asociaţii │PNS, Granturi │
│ │ecoturistice şi │2024-2029│de turism, │SEE şi │
│ │încurajarea lor │ │investitori │Norvegiene │
│ │în a se constitui│ │privaţi │ │
│ │în asociaţii │ │ │ │
│ │locale de │ │ │ │
│ │ecoturism; │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │b) înfiinţarea │ │ │ │
│ │asociaţiilor/ │ │ │ │
│ │grupurilor de │ │ │ │
│ │meşteşugari şi │ │ │ │
│ │producători │ │ │ │
│ │locali; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │c) sprijinirea │ │ │ │
│ │grupurilor de │ │MADR, OMD, │PNS, Granturi │
│ │meşteşugari/ │2024-2029│investitori │SEE şi │
│ │producători │ │privaţi │Norvegiene │
│ │locali în vederea│ │ │ │
│ │comercializării │ │ │ │
│ │produselor în │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │
│ │structurilor │ │ │ │
│ │turistice şi în │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │certificării │ │ │ │
│ │acestora. │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │A.2.1. Recunoaşterea la nivel naţional şi internaţional a │
│ │conceptului de destinaţie ecoturistică şi a criteriilor │
│ │pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) creşterea │ │ │ │
│ │vizibilităţii │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │
│ │desemnare a │ │ │ │
│ │destinaţiilor │ │ │ │
│ │ecoturistice şi │ │ │ │
│ │transparentizarea│ │ │ │
│ │procesului │ │ │ │
│ │(realizarea unei │2024 │ │ │
│ │secţiuni │ │ │ │
│ │distincte în │ │ │ │
│ │cadrul paginii │ │MEAT │MEAT │
│ │web al │ │ │ │
│ │ministerului │ │ │ │
│ │responsabil cu │ │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │
│ │turismului); │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤ │ │
│ │b) revizuirea │ │ │ │
│ │sistemului de │în caz de│ │ │
│ │criterii, atunci │nevoie │ │ │
│ │când acest lucru │ │ │ │
│ │se impune; │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │c) recunoaşterea │ │ │ │
│A.2. Crearea │criteriilor de │ │ │ │
│cadrului necesar │desemnare a │ │ │ │
│pentru │destinaţiilor │2024-2025│ │ │
│recunoaşterea la │ecoturistice la │ │ │ │
│nivel naţional şi│nivel │ │ │ │
│internaţional a │internaţional, de│ │ │MEAT, Granturi│
│Criteriilor │către GSTC; │ │MEAT (coord.), │SEE şi │
│pentru desemnarea├─────────────────┼─────────┤asociaţii din │Norvegiene, │
│destinaţiilor │d) comunicarea │ │turism │fonduri pentru│
│ecoturistice din │conceptului la │ │ │ONG │
│România │nivel │ │ │ │
│ │internaţional şi │ │ │ │
│ │iniţierea unui │2024-2029│ │ │
│ │dialog la nivel │ │ │ │
│ │european pentru │ │ │ │
│ │agrearea │ │ │ │
│ │conceptului. │ │ │ │
│ ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │A.2.2. Consilierea, evaluarea şi desemnarea oficială a │
│ │altor destinaţii ecoturistice, dar şi reevaluarea │
│ │periodică a celor deja desemnate, conform criteriilor │
│ │stabilite │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) consilierea │ │ │ │
│ │actorilor locali │ │ │ │
│ │în vederea │ │ │ │
│ │dezvoltării de │ │ │ │
│ │destinaţii │ │ │ │
│ │ecoturistice; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │MEAT, Granturi│
│ │b) evaluarea şi │ │MEAT (coord.), │SEE şi │
│ │desemnarea unor │continuă │OMD, asociaţii │Norvegiene, │
│ │viitoare │ │din turism │fonduri pentru│
│ │destinaţii │ │ │ONG │
│ │ecoturistice; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │c) reevaluarea │ │ │ │
│ │periodică a │ │ │ │
│ │destinaţiilor │ │ │ │
│ │ecoturistice │ │ │ │
│ │desemnate. │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │A.3.1. Creşterea rolului pe care administratorilor ariilor│
│ │protejate îl joacă la nivel local şi în susţinerea │
│ │activităţilor ecoturistice │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) accelerarea │ │ │ │
│ │elaborării, │ │ │ │
│ │aprobării şi │ │ │ │
│ │operaţionalizării│ │ │ │
│ │planurilor de │ │ │ │
│ │management ale │ │ │ │
│ │ariilor naturale │2024-2029│MMAP, ANANP, │PDD, PNRR, │
│ │protejate, cu │ │AAP │ANANP, AAP │
│ │măsuri aferente │ │ │ │
│ │de management al │ │ │ │
│ │vizitatorilor şi │ │ │ │
│ │de dezvoltare │ │ │ │
│ │durabilă/ │ │ │ │
│ │comunitară; │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │b) consultarea şi│ │ │ │
│ │cooperarea │ │ │ │
│ │administratorilor│ │ │ │
│ │ariilor naturale │ │MMAP, OMD, │ │
│ │protejate în │continuă │ANANP, APL, AAP│- │
│ │elaborarea │ │ │ │
│ │politicii locale │ │ │ │
│ │şi regionale de │ │ │ │
│ │turism; │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │c) integrarea │ │ │ │
│ │ecoturismului şi │ │ │ │
│ │a conceptului de │ │ │ │
│ │destinaţie │2024-2025│ANANP │- │
│ │ecoturistică în │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │
│ │politicilor │ │ │ │
│ │ANANP; │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │d) modificarea │ │ │ │
│ │Anexei nr. 2 din │ │ │ │
│ │Hotărârea │ │ │ │
│ │Guvernului, nr. │ │ │ │
│A.3. întărirea │230/2003 cu │ │ │ │
│capacităţii │modificările şi │ │ │ │
│administrative a │completările │ │ │ │
│instituţiilor │ulterioare, în │ │ │ │
│pentru │sensul │ │ │ │
│implementarea │introducerii în │ │ │ │
│politicilor şi │cadrul structurii│ │ │ │
│programelor de │minime a │2024-2025│MMAP │ │
│dezvoltare a │personalului │ │ │ │
│ecoturismului │administraţiilor │ │ │ │
│ │parcurilor │ │ │ │
│ │naţionale şi │ │ │ │
│ │parcurilor │ │ │ │
│ │naturale a unui │ │ │ │
│ │responsabil │ │ │ │
│ │turism, cu │ │ │ │
│ │atribuţii în │ │ │ │
│ │managementul │ │ │ │
│ │vizitatorilor. │ │ │ │
│ ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │A.3.2. Realizarea unor strategii de dezvoltare a │
│ │turismului, centrate pe ecoturism, la nivelul │
│ │destinaţiilor ecoturistice şi integrarea acţiunilor │
│ │strategice ale destinaţiilor în cadrul strategiilor de │
│ │dezvoltare judeţeană şi locală şi în cadrul strategiei GAL│
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) realizarea │ │ │ │
│ │strategiilor de │ │ │ │
│ │dezvoltare a │ │ │ │
│ │turismului, │ │ │ │
│ │centrate pe │ │ │ │
│ │ecoturism, pentru│ │ │ │
│ │destinaţiile │ │ │ │
│ │ecoturistice şi a│ │ │ │
│ │unor planuri │ │ │ │
│ │anuale de │ │ │ │
│ │acţiune; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │PNS, PCT, │
│ │b) corelarea │2024-2025│OMD, GAL, APL, │bugetele │
│ │strategiilor GAL,│ │AAP, ADR │locale │
│ │strategiilor de │ │ │ │
│ │dezvoltare │ │ │ │
│ │regională, │ │ │ │
│ │judeţeană şi │ │ │ │
│ │locală cu │ │ │ │
│ │strategiile de │ │ │ │
│ │dezvoltare a │ │ │ │
│ │turismului │ │ │ │
│ │realizate la │ │ │ │
│ │nivelul │ │ │ │
│ │destinaţiilor │ │ │ │
│ │ecoturistice. │ │ │ │
├─────────────────┴─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│Domeniul B. INFRASTRUCTURĂ TURISTICĂ Şl AMENAJAREA TERITORIULUI │
├─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │B.1.l. Realizarea infrastructurii şi facilităţilor de │
│ │vizitare şi informare la nivelul destinaţiilor │
│ │ecoturistice/cu potenţial ecoturistic. │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) amenajarea şi │ │MMAP, ADR │PDD*35, │
│ │funcţionarea │ │(coord), AAP │MMAP-AFM, POR,│
│ │centrelor de │ │(beneficiari) │PNRR │
│ │vizitare; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │b) amenajarea de │ │ │ │
│ │puncte de │ │ │ │
│ │informare în │ │ │ │
│ │locurile │ │ │ │
│ │principale de │ │ │ │
│ │acces în zonă şi │ │ │ │
│ │operaţionalizarea│ │ │ │
│ │centrelor locale │ │MEAT, ADR, MADR│ │
│ │de informare şi │ │(coord), APL, │POR, PNS, │
│ │promovare │ │AAP │bugetele │
│ │turistică şi │ │(beneficiari) │locale │
│ │integrarea lor cu│ │ │ │
│ │centrele de │ │ │ │
│ │vizitare, cât şi │ │ │ │
│ │în cadrul unei │ │ │ │
│ │reţele judeţene/ │ │ │ │
│ │regionale de │ │ │ │
│ │centre de │ │ │ │
│ │informare; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │c) realizarea/ │ │ │ │
│ │refacerea │ │ │ │
│ │traseelor │ │ │ │
│ │turistice │ │ │ │
│ │existente şi │ │ │ │
│ │realizarea de │ │ │ │
│ │trasee speciale │ │ │ │
│ │(tematice, │ │ │ │
│ │ecvestre, │ │ │ │
│ │cicloturistice, │ │ │ │
│ │de schi fond şi │ │ │ │
│ │schi de tură, │ │MEAT, ADR, │ │
│ │punţi suspendate,│ │MADR, MMAP │POR, PNS, │
│ │alergare montană,│ │(coord), │PNRR, MMAP - │
│ │via ferrata, │ │Salvamont, APL,│AFM, bugetele │
│ │parcursuri de │ │AAP, ONG │locale │
│ │aventură şi │2024-2029│(beneficiari) │ │
│ │rafting etc.) - │ │ │ │
│ │cu locuri de │ │ │ │
│ │popas, panouri │ │ │ │
│ │informative şi de│ │ │ │
│ │interpretare, │ │ │ │
│ │semne de │ │ │ │
│ │orientare, puncte│ │ │ │
│ │de belvedere, │ │ │ │
│ │observatoare de │ │ │ │
│ │faună sălbatică │ │ │ │
│ │(dacă este │ │ │ │
│ │cazul); │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │MEAT, MADR │ │
│ │d) amenajarea de │ │(coord.), APL, │MEAT, PNS, │
│ │locuri de │ │AAP, operatori │bugetele │
│ │campare; │ │privaţi │locale │
│ │ │ │(beneficiari) │ │
│ ├─────────────────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │e) amenajarea/ │ │MEAT, ADR │ │
│ │refacerea de │ │(coord.), AAP, │ │
│ │refugii montane │ │Salvamont, APL,│MEAT, POR │
│ │şi a unor cabane │ │ONG, operatori │ │
│ │turistice; │ │privaţi │ │
│ │ │ │(beneficiari) │ │
│ ├─────────────────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │f) amenajarea de │ │ │ │
│ │parcări în │ │ │ │
│ │apropierea │ │ │ │
│ │locurilor de │ │ │POR, AAP, │
│ │acces în aria │ │ADR, AAP, APL │bugetele │
│ │naturală │ │ │locale │
│ │protejată şi la │ │ │ │
│ │alte obiective │ │ │ │
│ │turistice; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │g) realizarea │ │ │ │
│ │unui sistem │ │MEAT, ADR, │POR, AAP, │
│ │unitar de │ │(coord), APL, │bugetele │
│ │semnalizare în │ │OMD │locale │
│ │interiorul │ │(beneficiari) │ │
│ │destinaţiei. │ │ │ │
│ ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │B.1.2. Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice şi │
│ │cicloturistice la nivel naţional, regional şi local │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│B.1. Crearea │a) realizarea │ │ │ │
│instrumentelor │cadrului legal │ │ │ │
│pentru │pentru omologarea│ │ │ │
│dezvoltarea unei │traseelor │ │ │ │
│infrastructuri │turistice, │2024-2025│MEAT │MEAT, PNRR │
│ecoturistice │inclusiv pentru │ │ │ │
│specifice la │cele care nu sunt│ │ │ │
│nivelul │în zonele │ │ │ │
│destinaţiilor │montane; │ │ │ │
│ecoturistice / cu├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│potenţial │b) │ │ │ │
│ecoturistic, care│operaţionalizarea│ │ │ │
│să permită │unui program/ │ │ │ │
│lărgirea gamei de│linii de │ │ │ │
│servicii oferite,│finanţare pentru:│ │ │ │
│fără un impact │- Crearea, │ │ │ │
│negativ asupra │monitorizarea şi │ │ │ │
│mediului │întreţinerea │ │ │ │
│ │infrastructurii │ │ │ │
│ │dedicate │ │ │ │
│ │cicloturismului │ │ │ │
│ │atât pentru │ │ │ │
│ │traseele europene│ │ │ │
│ │EuroVelo 6 şi 13,│ │ │ │
│ │cât şi pentru │ │MEAT, MADR, ADR│ │
│ │reţeaua │ │(coord.), APL, │PNS, POR, │
│ │naţională, │2024-2029│GAL, AAP │PNRR, bugetele│
│ │regională şi │ │(beneficiari) │locale │
│ │locală; │ │ │ │
│ │- Crearea, │ │ │ │
│ │monitorizarea şi │ │ │ │
│ │întreţinerea │ │ │ │
│ │rutelor pedestre │ │ │ │
│ │europene (E3 şi │ │ │ │
│ │E8), a rutelor │ │ │ │
│ │pedestre │ │ │ │
│ │naţionale şi a │ │ │ │
│ │altor rute │ │ │ │
│ │tematice de lungă│ │ │ │
│ │distanţă, │ │ │ │
│ │naţionale, │ │ │ │
│ │regionale şi │ │ │ │
│ │locale. │ │ │ │
│ ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │B.1.3. Valorificarea unor puncte de interes turistic la │
│ │nivelul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial │
│ │ecoturistic. Program/linie de finanţare pentru: │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) amenajarea │ │ │ │
│ │unor obiective │ │ │ │
│ │naturale din │ │MEAT, MADR, ADR│ │
│ │interiorul │ │(coord.), APL, │POR, PNS, │
│ │destinaţiilor │ │AAP │MEAT, bugetele│
│ │ecoturistice şi a│ │(beneficiari) │locale │
│ │destinaţiilor cu │ │ │ │
│ │potenţial │ │ │ │
│ │ecoturistic; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │b) reabilitarea/ │ │ │ │
│ │restaurarea/ │ │ │ │
│ │conservarea/ │2024-2029│ │ │
│ │consolidarea/ │ │ │ │
│ │reconstrucţia/ │ │ │ │
│ │valorificarea │ │ │ │
│ │unor monumente │ │MC, MEAT, ADR │POR, PNS, │
│ │culturale cu │ │(coord.), APL │PNRR, MC, INP,│
│ │valoare turistică│ │(beneficiari) │MEAT, bugetele│
│ │ridicată, situate│ │ │locale │
│ │în cadrul │ │ │ │
│ │destinaţiilor │ │ │ │
│ │ecoturistice şi a│ │ │ │
│ │destinaţiilor cu │ │ │ │
│ │potenţial │ │ │ │
│ │ecoturistic. │ │ │ │
│ ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │B.1.4. Sprijinirea iniţiativelor de dezvoltare de │
│ │ecomuzee, muzee şi colecţii etnografice în cadrul │
│ │destinaţiilor ecoturistice │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) sprijinirea │ │ │ │
│ │iniţiativelor de │ │ │ │
│ │dezvoltare de │ │ │ │
│ │muzee şi colecţii│ │ │ │
│ │etnografice în │2024-2029│MC, MADR, ADR │ │
│ │cadrul │ │(coord.), APL │ │
│ │destinaţiilor │ │ │ │
│ │ecoturistice │ │ │POR, PNS, MC, │
│ │(Program/linie de│ │ │Granturi SEE │
│ │finanţare) │ │ │şi Norvegiene,│
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┤Fonduri pentru│
│ │b) inventarierea │ │ │ONG, bugetele │
│ │şi crearea unei │ │ │locale │
│ │reţele de sate │ │ │ │
│ │ecomuzeu pentru │ │MC, MADR, MEAT,│ │
│ │punerea în │2025-2029│ANZM, APL │ │
│ │valoare a │ │ │ │
│ │patrimoniului │ │ │ │
│ │cultural material│ │ │ │
│ │şi imaterial │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │B.1.5. │ │ │ │
│ │Ecologizarea şi │ │ │ │
│ │reabilitarea │ │ │ │
│ │peisagistică a │ │ADR, MMAP │POR, PNRR, │
│ │zonelor cu impact│2024-2029│(coord.), APL, │bugetele │
│ │estetic negativ │ │AAP │locale │
│ │din cadrul │ │(beneficiari) │ │
│ │destinaţiilor │ │ │ │
│ │(Program/linie de│ │ │ │
│ │finanţare) │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │B.2.1. Actualizarea/realizarea documentaţiilor de urbanism│
│ │la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale incluse în│
│ │cadrul destinaţiilor ecoturistice │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) actualizarea/ │ │ │ │
│ │realizarea │ │ │ │
│ │PUG-urilor la │ │ │ │
│ │nivelul │ │ │ │
│ │unităţilor │ │ │ │
│ │administrativ- │ │ │ │
│ │teritoriale │ │ │ │
│ │incluse în cadrul│ │ │ │
│ │destinaţiilor │ │ │ │
│ │ecoturistice şi a│ │ │ │
│ │celor cu │ │ │ │
│ │potenţial │ │ │ │
│ │ecoturistic; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │MDLPA, │
│ │b) actualizarea/ │2024-2029│MDLPA, APL, AAP│bugetele │
│ │realizarea │ │ │locale │
│ │regulamentor │ │ │ │
│ │locale de │ │ │ │
│ │urbanism/ │ │ │ │
│ │documentaţii de │ │ │ │
│B.2. Crearea │urbanism, prin │ │ │ │
│instrumentelor │care se vor │ │ │ │
│pentru protejarea│detalia un set de│ │ │ │
│şi menţinerea │reguli privind │ │ │ │
│arhitecturii │tipul de │ │ │ │
│tradiţionale şi │materiale, │ │ │ │
│limitarea │tehnici de │ │ │ │
│procesului de │construcţie şi │ │ │ │
│urbanizare la │aspectul general │ │ │ │
│nivelul │al clădirilor. │ │ │ │
│destinaţiilor ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ecoturistice │B.2.2. Implementarea unor soluţii pentru menţinerea │
│ │arhitecturii tradiţionale │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │încurajarea │ │ │ │
│ │populaţiei locale│ │ │ │
│ │şi a │ │ │ │
│ │investitorilor │ │ │ │
│ │din turism pentru│ │ │ │
│ │folosirea unor │ │ │ │
│ │soluţii │ │ │ │
│ │arhitecturale cu │ │ │ │
│ │impact vizual │ │ │MDLPA, AAP, │
│ │minim şi impact │ │ │bugetele │
│ │minim asupra │2024-2029│MDLPA, AAP, │locale, │
│ │mediului │ │APL, OAR, ONG │fonduri pentru│
│ │(elaborarea unor │ │ │ONG │
│ │ghiduri de │ │ │ │
│ │arhitectură │ │ │ │
│ │specifică │ │ │ │
│ │destinaţiilor/ │ │ │ │
│ │ghiduri de bune │ │ │ │
│ │practici în │ │ │ │
│ │privinţa │ │ │ │
│ │infrastructurii │ │ │ │
│ │turistice). │ │ │ │
├─────────────────┴─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│Domeniul C. EDUCAŢIE Şl CONŞTIENTIZARE │
├─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │C.1.1. Conştientizarea şi educarea comunităţilor locale │
│ │asupra valorilor naturale şi culturale locale, cât şi a │
│ │importanţei conservării lor │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) consilierea │ │ │ │
│ │comunităţilor din│ │MMAP (coord.), │POEO, │
│ │cadrul │ │AAP, APL, OMD, │MMAP-AFM, │
│ │destinaţiilor │ │asociaţii de │fonduri pentru│
│ │ecoturistice/cu │ │turism, ONG │ONG │
│ │potenţial │2024-2029│ │ │
│ │ecoturistic; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │b) crearea unor │ │ │Granturi SEE │
│ │programe de │ │AAP, APL, ONG │şi Norvegiene,│
│ │voluntariat; │ │ │fonduri pentru│
│ │ │ │ │ONG │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │c) crearea şi │ │ │ │
│ │distribuirea de │ │ │ │
│ │buletine │ │ │ │
│ │informative │ │ │ │
│ │periodice, │ │ │ │
│C.1. Creşterea │materialele │ │ │ │
│nivelului de │educative │ │AAP, APL, ONG, │AAP, APL, │
│conştientizare, │(pliante, broşuri│ │OMD │fonduri pentru│
│apreciere şi │şi alte │ │ │ONG │
│cunoaştere a │materiale) ce │ │ │ │
│valorilor │conţin informaţii│ │ │ │
│naturale şi │privind protecţia│ │ │ │
│culturale, a │naturii şi │ │ │ │
│principiilor de │dezvoltarea │ │ │ │
│ecoturism în │ecoturismului; │ │ │ │
│rândul ├─────────────────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│comunităţilor │d) dezvoltarea şi│ │ │APL, MEAT - │
│locale şi a │implementarea de │ │ │Programul │
│vizitatorilor pe │activităţi şi │ │ │naţional │
│de o parte, dar │evenimente │ │MEAT, MADR, │pentru │
│şi în rândul │diverse în cadrul│ │AAP, APL, ONG, │susţinerea │
│administraţiilor │comunităţii │ │OMD │meşteşugurilor│
│publice centrale │(serbări, │ │ │şi │
│şi locale, ONG- │concursuri etc.).│ │ │artizanatului,│
│urilor, │ │ │ │PNS │
│instituţiilor de ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│învăţământ, altor│C.1.2. Implicarea instituţiilor de învăţământ în │
│instituţii şi │activităţi de educare şi conştientizare a comunităţilor │
│organizaţii pe de│locale │
│altă parte, ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│pentru a orienta │Dezvoltarea/ │ │ │ │
│comportamentul │promovarea/ │ │ │ │
│acestora spre │susţinerea unor │ │ │ │
│responsabilitate,│activităţi │ │ME, II, AAP, │ME, POEO, │
│participare, │extracurriculare │2024-2029│APL, ONG │PNRR, fonduri │
│implicare în │cu accent pe │ │ │pentru ONG │
│activităţile │protecţia │ │ │ │
│specifice │mediului şi │ │ │ │
│ecoturismului. │ecoturism. │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │C.1.3. │ │ │ │
│ │Conştientizarea │ │ │ │
│ │şi educarea │ │AAP, APL, │MMAP - AFM, │
│ │vizitatorilor │ │asociaţii de │LIFE - │
│ │asupra │2024-2029│turism, ONG, │Programul │
│ │principiilor │ │OMD │pentru Mediu │
│ │ecoturismului şi │ │ │şi Climat │
│ │a protecţiei │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │C.1.4. │ │ │ │
│ │încurajarea │ │ │ │
│ │dezvoltării de │ │ │ │
│ │reţele locale de │ │MEAT, Camere de│ │
│ │servicii şi │ │comerţ şi │MEAT, Granturi│
│ │produse turistice│2024-2029│industrie, OMD,│SEE şi │
│ │cu │ │asociaţii din │Norvegiene │
│ │responsabilitate │ │turism │ │
│ │ridicată faţă de │ │ │ │
│ │mediul natural şi│ │ │ │
│ │social │ │ │ │
├─────────────────┴─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│Domeniul D. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE │
├─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │D.1.1. Crearea unor programe de pregătire pentru ghizi │
│ │specializaţi pentru activităţi specifice ecoturismului │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) crearea unor │ │ │ │
│ │module de │ │ │ │
│ │pregătire pentru │ │ │ │
│ │ghidul de turism,│ │ │ │
│ │pentru activităţi│ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │
│ │ecoturismului; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │b) elaborarea │ │ │ │
│ │standardului │ │ │ │
│ │ocupaţional │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │specializarea │ │ │ │
│ │ghid habitat │ │ │ │
│ │natural, floră, │ │ │ │
│ │faună şi ulterior│ │ │ │
│ │verificarea │ │ANC, CSTHR, │ │
│ │profesională, │ │furnizori de │ │
│ │avizarea, │2024-2029│formare │POEO, ERASMUS+│
│ │validarea │ │profesională36,│ │
│ │sectorială şi │ │OMD, asociaţii │ │
│ │aprobarea │ │din turism │ │
│ │acestuia, în │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │
│ │legislaţia în │ │ │ │
│ │vigoare; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │c) organizarea │ │ │ │
│ │unor programe de │ │ │ │
│ │formare pentru │ │ │ │
│ │specializarea │ │ │ │
│ │ghid habitat │ │ │ │
│ │natural, floră, │ │ │ │
│ │faună şi pentru │ │ │ │
│ │alte specializări│ │ │ │
│ │(ghid de turism │ │ │ │
│ │speologic, ghid │ │ │ │
│ │ecvestru etc.). │ │ │ │
│ ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │D.1.2. Pregătirea şi dezvoltarea profesională a │
│ │personalului implicat în administrarea ariilor naturale │
│ │protejate pentru managementul vizitatorilor şi derularea │
│ │de activităţi specifice ecoturismului │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) realizarea şi │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │unor module de │ │ │ │
│ │pregătire │ │ │ │
│ │profesională în │ │CSTHR, │ │
│ │managementul │ │furnizori de │ │
│ │vizitatorilor şi │ │formare │ │
│ │ecoturism, │ │profesională, │ │
│ │adaptate │ │ANANP, RNP, │POEO, LIFE - │
│ │cerinţelor │ │asociaţii din │Programul │
│ │fiecărei │ │turism │pentru Mediu │
│ │categorii de │ │ │şi Climat, │
│D.1. │personal al │2024-2029│ │ERASMUS +, │
│îmbunătăţirea │ariilor naturale │ │ │MMAP - AFM, │
│nivelului de │protejate; │ │ │fonduri pentru│
│pregătire ├─────────────────┤ ├───────────────┤ONG │
│profesională, │b) organizarea de│ │ │ │
│precum şi │grupuri de lucru │ │ │ │
│dezvoltarea │şi ateliere de │ │ANANP, RNP, │ │
│organizaţională, │lucru pe tematici│ │AAP, asociaţii │ │
│profesională şi a│specifice legate │ │din turism, │ │
│carierei pentru │de managementul │ │ONG, MMAP │ │
│personalul │ariilor naturale │ │ │ │
│implicat în │protejate şi a │ │ │ │
│activităţile de │vizitatorilor; │ │ │ │
│ecoturism din ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│cadrul ariilor │c) realizarea de │ │ │ │
│naturale │schimburi de │ │ │ │
│protejate şi a │experienţă │ │ │ │
│resurselor umane │naţionale şi │ │ │ │
│ce desfăşoară o │internaţionale │ │ANANP, RNP, AAP│ │
│activitate │pentru angajaţii │ │ │ │
│lucrativă de │ariilor naturale │ │ │ │
│turism şi în │protejate pe │ │ │ │
│special de │diverse domenii │ │ │ │
│ecoturism │de activitate; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ ├───────────────┤ │
│ │d) dezvoltarea │ │ │ │
│ │unor programe de │ │ANANP, RNP, │ │
│ │mentorat pe │ │AAP, OMD, │ │
│ │subiecte ce ţin │ │asociaţii din │ │
│ │de ecoturism, a │ │turism, ONG │ │
│ │unor burse de │ │ │ │
│ │studii. │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │D.1.3. Formarea │ │CSTHR, │ │
│ │de specialişti în│ │furnizori de │ │
│ │managementul │2024-2029│formare │POEO, PNRR, │
│ │destinaţiei (eco)│ │profesională, │ERASMUS+ │
│ │turistice │ │asociaţii din │ │
│ │ │ │turism │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │D.1.4. Pregătirea│ │ │ │
│ │profesională a │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │
│ │cadrul Centrelor │ │II, CSTHR, │ │
│ │Naţionale de │ │furnizori de │ │
│ │Informare şi │2024-2029│formare │POEO, PNRR, │
│ │Promovare │ │profesională, │ERASMUS+ │
│ │Turistică/ │ │OMD asociaţii │ │
│ │Centrelor Locale │ │de turism │ │
│ │de Informare şi │ │ │ │
│ │Promovare │ │ │ │
│ │Turistică │ │ │ │
│ ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │D.1.5. Pregătirea profesională a resurselor umane din │
│ │sectorul privat, din domeniul ecoturismului │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) crearea unor │ │ │ │
│ │pachete │ │ │ │
│ │educaţionale, │ │ │ │
│ │informaţionale şi│ │ │ │
│ │de pregătire │ │ │ │
│ │inovative │ │ │ │
│ │(inclusiv modele │ │ │ │
│ │inovativeîn │ │II, CSTHR, │ │
│ │crearea │ │furnizori de │POEO, │
│ │afacerilor verzi)│2024-2029│formare │ERASMUS+, taxe│
│ │pentru │ │profesională, │de şcolarizare│
│ │administratorii/ │ │OMD asociaţii │ │
│ │proprietarii care│ │de turism │ │
│ │oferă servicii │ │ │ │
│ │ecoturistice; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │b) organizarea │ │ │ │
│ │unor sesiuni de │ │ │ │
│ │instruire/cursuri│ │ │ │
│ │de pregătire. │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │CSTHR, │ │
│ │D.1.6. │ │furnizori de │ │
│ │Constituirea unui│2024-2029│formare │POEO, ERASMUS+│
│ │corp de formatori│ │profesională, │ │
│ │în ecoturism │ │asociaţii din │ │
│ │ │ │turism │ │
├─────────────────┴─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│Domeniul E. DEZVOLTAREA AFACERILOR Şl DEZVOLTAREA LOCALĂ │
├─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │E.1.1. Stimularea activităţilor tradiţionale specifice │
│ │destinaţiilor │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) realizarea │ │ │ │
│ │legislaţiei │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │recunoaşterea şi │ │ │ │
│ │certificarea │2024-2025│MC │ │
│ │meşteşugarilor │ │ │ │
│ │tradiţionali şi a│ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │
│ │tradiţionale │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │b) crearea unui │ │ │ │
│ │pachet de sprijin│ │ │ │
│ │pentru │ │ │PNS, programe │
│ │meşteşugarii │2024-2029│MC, MEAT, MADR │de finanţare │
│ │tradiţionali/ │ │ │ale MEAT si MC│
│ │producătorii │ │ │ │
│ │locali │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │c) Inventarierea │ │ │ │
│ │şi promovarea în │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│ │ecoturistice a │ │ │ │
│ │patrimoniului │ │ │PNS, programe │
│ │cultural │2024-2029│MC, MEAT, MADR │de finanţare │
│ │imaterial legat │ │ │ale MEAT si MC│
│ │de activităţile │ │ │ │
│ │agroculturale │ │ │ │
│ │(agricole şi │ │ │ │
│ │pastorale); │ │ │ │
│ ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │E.1.2. încurajarea dezvoltării de servicii de agrement cu │
│ │impact minim asupra cadrului natural │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) crearea unui │ │ │ │
│ │program de │ │ │PNS, POR, │
│ │microfinanţare │2024-2029│MEAT, MADR, ADR│programele de │
│ │(acţiune │ │ │finanţare ale │
│ │combinată cu │ │ │MEAT │
│ │E.I.3.); │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │b) crearea unui │ │ │ │
│ │program de │ │ │ │
│ │consiliere pentru│ │ │ │
│ │localnicii care │ │MEAT, MADR, │PNS, POR, │
│ │doresc să │ │APL, OMD, │programele de │
│ │dezvolte astfel │2024-2029│asociaţiile din│finanţare ale │
│ │de servicii │ │turism │MEAT, bugetul │
│ │(acţiune │ │ │local │
│ │combinată cu │ │ │ │
│ │E.1.3. şi │ │ │ │
│ │E.2.2.). │ │ │ │
│ ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │E.1.3. Încurajarea dezvoltării unor structuri de primire │
│ │turistică cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) crearea unui │ │ │ │
│ │program de │ │ │PNS, POR, │
│ │microfinanţare │2024-2029│MEAT, MADR, ADR│programele de │
│ │(acţiune │ │ │finanţare ale │
│ │combinată cu E. │ │ │MEAT │
│ │1.2.); │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │b) crearea unui │ │ │ │
│E.1. Dezvoltarea │program de │ │ │ │
│ofertei de │consiliere pentru│ │ │ │
│produse │localnicii care │ │MEAT, MADR, │PNS, POR, │
│ecoturistice │doresc să │ │APL, OMD, │programele de │
│realizate de │dezvolte astfel │2024-2029│asociaţiile din│finanţare ale │
│comunităţile │de servicii │ │turism │MEAT, bugetul │
│locale din cadrul│(acţiune │ │ │local │
│destinaţiilor │combinată cu │ │ │ │
│ecoturistice/cu │E.1.2. şi │ │ │ │
│potenţial │E.2.2.). │ │ │ │
│ecoturistic ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │E.1.4. Dezvoltarea şi susţinerea Punctelor Gastronomice │
│ │Locale (PGL) │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) oferire de │ │ │ │
│ │consultanţă/ │ │ │ │
│ │informaţii │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │posibilitatea │ │ │ANSVSA, │
│ │deschiderii unei │ │ANSVSA, OMD, │programele de │
│ │astfel de unităţi│2024-2029│asociaţiile din│finanţare ale │
│ │şi privind │ │turism │MEAT │
│ │normele şi │ │ │ │
│ │condiţiile de │ │ │ │
│ │igienă care ar │ │ │ │
│ │trebui │ │ │ │
│ │respectate; │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │b) promovarea │ │ │ │
│ │acestui concept │ │ │ │
│ │în rândul │ │ │ │
│ │turiştilor sosiţi│ │ │ │
│ │în cadrul │ │ │ │
│ │destinaţiilor │ │ │ │
│ │ecoturistice (şi │ │ │ │
│ │nu numai); │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │c) flexibilizarea│ │ │ │
│ │conceptului │ │ │ │
│ │pentru a putea fi│2024-2025│ │ │
│ │aplicat în cadrul│ │ │ │
│ │pensiunilor. │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │d) crearea unor │ │ │ │
│ │reţele de PGL la │ │ │ │
│ │nivel de │ │ │ │
│ │destinaţie │ │ │ │
│ │ecoturistică, │ │ │ │
│ │care să pună în │ │ │ │
│ │valoare produsele│ │ │ │
│ │agroalimentare │ │ │ │
│ │certificate DOP │ │ │ │
│ │(denumire de │ │ │ │
│ │origine), IGP │ │II, CSTHR, │ │
│ │(protecţia │ │furnizori de │ │
│ │indicaţiilor │2024-2029│formare │POEO, │
│ │garantate), STG │ │profesională, │ERASMUS+, PNS │
│ │(specialităţi │ │OMD asociaţii │ │
│ │tradiţionale │ │de turism, MADR│ │
│ │garantate), │ │ │ │
│ │produse │ │ │ │
│ │certificate │ │ │ │
│ │montan, produse │ │ │ │
│ │atestate │ │ │ │
│ │traditional, │ │ │ │
│ │produse │ │ │ │
│ │certificate etic,│ │ │ │
│ │produse atestate │ │ │ │
│ │local │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │e) │ │ │ │
│ │operaţionalizarea│ │ │ │
│ │unei linii de │ │ │ │
│ │finanţare pentru │2024-2025│MADR │PNS │
│ │Punctele │ │ │ │
│ │Gastronomice │ │ │ │
│ │Locale (PGL) │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │E.2.1. │ │ │ │
│ │Simplificarea │ │ │ │
│ │cadrului │ │ │ │
│ │legislativ din │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │turismului şi din│2024-2025│MEAT │MEAT │
│ │domeniile │ │(iniţiator) │ │
│ │adiacente, care │ │ │ │
│ │afectează negativ│ │ │ │
│ │afacerile mici │ │ │ │
│ │din turism din │ │ │ │
│ │zone rurale │ │ │ │
│ ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │E.2.2. Transparentizarea cadrului legislativ din domeniul │
│ │turismului şi din domeniile adiacente │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) realizarea şi │ │ │ │
│ │promovarea unui │ │ │ │
│ │ghid destinat │ │ │ │
│ │proprietarilor de│ │ │ │
│ │structuri │ │ │ │
│ │turistice de mici│ │ │ │
│ │dimensiuni din │ │ │ │
│ │mediul rural, în │ │ │ │
│E.2. │care vor fi │ │ │ │
│îmbunătăţirea │centralizate │ │MEAT, │MEAT, Granturi│
│cadrului legal │toate │2024-2025│asociaţiile din│SEE şi │
│propice │reglementările la│ │turism │Norvegiene │
│activitătilor din│care acestea se │ │ │ │
│sfera │supun (din │ │ │ │
│ecoturismului │domeniul │ │ │ │
│pentru micii │turismului, │ │ │ │
│întreprinzători │mediului, PSI, │ │ │ │
│locali │ANSVSA, ITM │ │ │ │
│ │etc.), într-un │ │ │ │
│ │limbaj │ │ │ │
│ │transparent şi │ │ │ │
│ │accesibil; │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │b) realizarea │ │ │ │
│ │unui program de │ │ │ │
│ │consiliere la │ │ │ │
│ │nivelul │ │ │ │
│ │destinaţiilor, │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │
│ │micilor afaceri │ │ │PNS, POR, │
│ │din sfera │ │MEAT, APL, OMD,│programele de │
│ │ecoturismului - │ │asociaţiile din│finanţare ale │
│ │oferirea de │ │turism │MEAT, bugetul │
│ │informaţii cu │ │ │local │
│ │privire la │ │ │ │
│ │reglementările │ │ │ │
│ │legale applicate │ │ │ │
│ │în domeniu │ │ │ │
│ │(acţiune │ │ │ │
│ │combinată cu │ │ │ │
│ │E.1.2. şi │ │ │ │
│ │E.1.3.). │ │ │ │
├─────────────────┴─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│Domeniul F. CONSERVAREA NATURII Şl PROTECŢIA MEDIULUI │
├─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │F.1.1. Participarea activă a operatorilor economici din │
│ │cadrul destinaţiilor la conservarea biodiversităţii │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) realizarea │ │ │ │
│ │unor programe de │ │ │ │
│ │atragere │ │ │ │
│ │voluntară a │ │ │ │
│ │operatorilor │ │ │ │
│ │economici locali │ │ │ │
│ │pentru a │2024-2029│OMD, APL, AAP │fonduri │
│ │participa la │ │ │proprii │
│ │acţiunile de │ │ │ │
│ │conservare, │ │ │ │
│ │reecologizare în │ │ │ │
│ │cadrul ariilor │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │
│ │protejate; │ │ │ │
│F.1. Participarea├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│activă la │b) crearea unor │ │ │ │
│conservarea şi │mecanisme │ │ │ │
│gestionarea │financiare pentru│ │ │ │
│durabilă a │serviciile │ │ │ │
│biodiversităţii │ecosistemice │ │ │ │
│ │furnizate de │ │ │ │
│ │ariile naturale │2024-2029│ │ │
│ │protejate şi de │ │ │ │
│ │alte componente │ │ │ │
│ │naturale ale │ │ │ │
│ │destinaţiei, │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │turismului. │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │F.1.2. Crearea │ │ │ │
│ │unor programe │ │ │ │
│ │pentru a încuraja│ │A AP, OMD, ONG,│ │
│ │participarea │2024-2029│operatori │fonduri │
│ │activă a │ │privaţi │proprii │
│ │turiştilor la │ │ │ │
│ │conservarea │ │ │ │
│ │biodiversităţii │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │F.2.1. │ │ │ │
│ │Implementarea │ │ │ │
│ │unui set de │ │ │ │
│ │măsuri pentru │2024-2029│A AP, OMD │fonduri pentru│
│ │managementul │ │ │ONG-uri │
│ │vizitatorilor la │ │ │ │
│ │nivelul │ │ │ │
│ │destinatiei │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │F.2.2. │ │ │ │
│ │Monitorizarea │ │ │ │
│ │permanentă a │ │ │ │
│ │impactului asupra│ │ │MMAP, AFM, │
│ │mediului la │ │ │LIFE - │
│ │nivelul │2024-2029│MMAP, AAP │Programul │
│ │destinaţiei/ariei│ │ │pentru Mediu │
│ │naturale │ │ │şi Climat │
│ │protejate din │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │
│ │destinaţiei │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│F.2. Aplicarea │F.2.3. │ │ │ │
│acţiunilor de │Implementarea │ │ │MMAP - AFM, │
│protecţie a │unor politici de │ │ │Life - │
│mediului şi │mediu la nivelul │2024-2029│OMD, APL │Programul │
│dezvoltare │destinaţiilor │ │ │pentru Mediu │
│durabilă la │ecoturistice/cu │ │ │şi Climat │
│nivelul │potenţial │ │ │ │
│destinaţiilor │ecoturistic │ │ │ │
│ecoturistice sau ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│cu potenţial │F.2.4. Extinderea formelor de protecţie, pază, patrulare │
│ecoturistic │la nivelul ariilor naturale protejate │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) realizarea de │ │ │ │
│ │multiple │ │ │ │
│ │parteneriateîntre│ │ │ │
│ │instituţiile MAI,│ │ │ │
│ │GNM, Salvamont şi│ │ │ │
│ │administratorii │ │ │ │
│ │ariilor naturale │ │ │ │
│ │protejate; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │MMAP, ANANP, │ │
│ │b) creşterea │ │AAP (coord.), │MMAP, MAI, │
│ │dotărilor tehnice│2024-2029│MAI, GNM, │GNM, AAP, │
│ │pentru │ │Salvamont │buget local │
│ │supraveghere şi │ │ │ │
│ │control, dublate │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │operaţionalizarea│ │ │ │
│ │unor instrumente │ │ │ │
│ │electronice de │ │ │ │
│ │alertare/ │ │ │ │
│ │transmitere │ │ │ │
│ │sesizări. │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │F.3.1. încurajarea folosirii mijloacelor alternative de │
│ │transport şi a transportului în comun în interiorul şi │
│ │spre destinaţie │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) oferirea unor │ │ │ │
│ │variante de │ │ │ │
│ │transport în │ │ │ │
│ │comun, în │ │ │ │
│ │interiorul şi │ │ │MTI, POT, │
│ │spre destinaţie, │ │MTI, APL, │PNRR, bugetul │
│ │şi elaborarea de │ │operatori │local, fonduri│
│ │măsuri pentru │ │transport, OMD │proprii de │
│ │adaptarea │ │ │transport │
│ │mijloacelor de │ │ │ │
│ │transport în │ │ │ │
│ │comun pentru a │ │ │ │
│F.3. │răspunde │ │ │ │
│Identificarea │necesităţilor; │ │ │ │
│unor instrumente ├─────────────────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│pentru │b) promovarea │ │ │ │
│transportul │mijloacelor de │ │ │ │
│turistic în │transport în │2024-2029│ │ │
│interiorul şi │comun, de │ │ │ │
│către destinaţie │preferinţă │ │ │ │
│ │nepoluante (ex. │ │ │ │
│ │autobuze │ │ │ │
│ │electrice/ │ │ │ │
│ │hibrid), şi a │ │ │ │
│ │mijloacelor │ │ │PCT, buget │
│ │alternative de │ │OMD, AAP, APL │local, AAP, │
│ │transport │ │ │OMD │
│ │(biciclete, bărci│ │ │ │
│ │cu vâsle, atelaje│ │ │ │
│ │trase de cai │ │ │ │
│ │etc.) şi oferirea│ │ │ │
│ │de soluţii de │ │ │ │
│ │trasee off-road │ │ │ │
│ │în afara ariei │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │
│ │protejate. │ │ │ │
├─────────────────┴─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│Domeniul G. MARKETING │
├─────────────────┬─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │G.1.1. Realizarea│ │ │planul │
│ │de activităţi de │ │MEAT, OMD, │sectorial de │
│ │cercetare a │2024-2029│asociaţii din │cercetare al │
│ │pieţei │ │turism, IC │MEAT │
│ │ecoturistice │ │ │ │
│ ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │G.1.2. Realizarea şi implementarea unui sistem de │
│ │monitorizare a activităţii turistice din cadrul │
│G.1. │destinaţiei (include profilul destinaţiei, profilul │
│Intensificarea │vizitatorilor, satisfacţia acestora) │
│activităţii de ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│cercetare de │a) realizarea │ │ │ │
│piaţă şi de │unei metodologii │ │MEAT, MCID, │ │
│monitorizare a │comune de │2024-2025│asociaţii din │ │
│fluxurilor │monitorizare │ │turism, IC │ │
│turistice, în │pentru toate │ │ │ │
│scopul │destinaţiile; │ │ │ │
│fundamentării ├─────────────────┼─────────┼───────────────┤programele de │
│deciziilor │b) implementarea │ │ │cercetare ale │
│viitoare de │sistemului de │ │ │MCID, planul │
│dezvoltare │culegere a │ │ │sectorial de │
│ │datelor, │ │MEAT, MCID, │cercetare al │
│ │analizarea, │ │OMD, AAP, ANZM │MEAT, fonduri │
│ │interpretarea │2024-2029│- ODM, │pentru ONG │
│ │rezultatelor şi │ │asociaţii din │ │
│ │identificarea de │ │turism, IC │ │
│ │soluţii pentru │ │ │ │
│ │creşterea │ │ │ │
│ │calităţii │ │ │ │
│ │serviciilor. │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │G.2.1. Crearea │ │ │OMD, APL, │
│G.2. │unor produse/ │ │OMD, AAP, │programe MEAT,│
│îmbunătăţirea │programe │ │asociaţii din │operatori din │
│calităţii │ecoturistice │2024-2029│turism, │turism - │
│experienţei │inovative la │ │operatori │fonduri │
│ecoturistice │nivel de │ │privaţi │proprii │
│ │destinaţie │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │G.3.1. Realizarea unor branduri ecoturistice locale, la │
│ │nivel de destinaţie │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) realizarea │ │ │ │
│ │unui brand │ │ │ │
│ │turistic şi a │ │ │ │
│ │unei mărci locale│ │ │ │
│ │pentru fiecare │ │ │ │
│ │destinaţie │ │ │ │
│ │ecoturistică; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │b) utilizarea │ │ │ │
│ │mărcii locale │ │OMD (coord.), │ │
│ │pentru produse şi│ │APL, AAP, │ │
│ │servicii │ │operatori │OMD, PNRR, │
│G.3. Realizarea │(turistice şi │2024-2029│turistici, │fonduri pentru│
│unor branduri │conexe) oferite │ │asociaţii din │ONG-uri │
│locale pentru │în cadrul │ │turism │ │
│destinaţiile │destinaţiei; │ │ │ │
│ecoturistice, sub├─────────────────┤ │ │ │
│umbrela brandului│c) realizarea │ │ │ │
│turistic naţional│unui sistem de │ │ │ │
│ │verificare a │ │ │ │
│ │calităţii │ │ │ │
│ │produselor şi │ │ │ │
│ │serviciilor ce │ │ │ │
│ │folosesc marca │ │ │ │
│ │destinatiei. │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │G.3.2. Realizarea│ │ │ │
│ │unei identităţi │ │ │ │
│ │vizuale pentru │ │MEAT (coord.), │ │
│ │sistemul de │2024-2025│asociaţii din │MEAT │
│ │certificare al │ │turism, OMD │ │
│ │destinaţiilor de │ │(parteneri) │ │
│ │ecoturism din │ │ │ │
│ │România │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │G.4.1. Realizarea planului şi campaniei de promovare a │
│ │destinaţiilor ecoturistice şi a României ca destinaţie │
│ │ecoturistică │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) realizarea │ │ │ │
│ │unei secţiuni │ │ │ │
│ │speciale în │ │ │ │
│ │cadrul site-ului │ │ │ │
│ │de promovare al │ │ │ │
│ │ministerului │ │ │ │
│ │responsabil cu │ │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │
│ │turismului │ │ │ │
│ │dedicată │ │ │ │
│ │ecoturismului şi │ │ │ │
│ │corelarea ei cu │ │ │ │
│ │alte platforme │ │ │ │
│ │dedicate │ │ │ │
│ │ecoturismului; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │b) realizarea │ │ │ │
│ │layout-ului │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │materialele de │ │ │ │
│ │promovare a │ │ │ │
│ │destinaţiilor │ │ │ │
│ │ecoturistice; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │c) realizarea de │ │MEAT (coord.), │ │
│ │campanii │2024-2029│asociaţii din │MEAT │
│ │publicitare; │ │turism, OMD │ │
│ ├─────────────────┤ │(parteneri) │ │
│ │d) realizarea de │ │ │ │
│ │campanii de │ │ │ │
│ │relaţii publice; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │e) realizarea │ │ │ │
│ │unor vizite de │ │ │ │
│ │studiu pentru │ │ │ │
│ │tur-operatori │ │ │ │
│ │naţionali şi │ │ │ │
│ │internaţionali şi│ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │influenceri; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │f) participarea │ │ │ │
│ │la târguri şi │ │ │ │
│ │expoziţii de │ │ │ │
│ │turism şi │ │ │ │
│G.4. Promovarea │specializate pe │ │ │ │
│produsului │ecoturism; │ │ │ │
│ecoturistic la ├─────────────────┤ │ │ │
│nivel naţional şi│g) planificarea │ │ │ │
│internaţional │şi implementarea │ │ │ │
│ │marketingului │ │ │ │
│ │online. │ │ │ │
│ ├─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │G.4.2. Realizarea de acţiuni de promovare la nivel de │
│ │destinaţie ecoturistică │
│ ├─────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │a) realizarea │ │ │ │
│ │unei baze cu │ │ │ │
│ │imagini foto şi │ │ │ │
│ │video de bună │ │ │ │
│ │calitate; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │b) realizarea de │ │ │ │
│ │tipărituri; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │c) realizarea │ │ │ │
│ │unor pagini web │ │ │ │
│ │proprii pentru │ │ │ │
│ │destinaţii; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │d) participarea │ │ │ │
│ │la evenimente de │ │ │ │
│ │promovare │ │ │ │
│ │specifice din │ │ │ │
│ │ţară şi din │ │OMD (coord.), │ │
│ │străinătate; │ │APL, AAP, │ │
│ ├─────────────────┤ │operatori │ │
│ │e) organizarea │2024-2029│turistici, │OMD, PNRR │
│ │unor evenimente │ │asociaţii din │ │
│ │specifice pe plan│ │turism │ │
│ │local; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │f) organizarea │ │ │ │
│ │unor seminarii/ │ │ │ │
│ │conferinţe/mese │ │ │ │
│ │rotunde pe teme │ │ │ │
│ │precum │ │ │ │
│ │ecoturismul, │ │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │
│ │durabilă, │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │
│ │mediului; │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │g) planificarea │ │ │ │
│ │şi implementarea │ │ │ │
│ │marketingului │ │ │ │
│ │online la nivelul│ │ │ │
│ │fiecărei │ │ │ │
│ │destinaţii. │ │ │ │
└─────────────────┴─────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┘

        *33 Finanţarea obiectivelor prevăzute în strategie se va face cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate anual cu această destinaţie în bugetele autorităţilor/instituţiilor publice implicate. Finanţarea proiectelor care vizează dezvoltarea ecoturismului se va realiza cu respectarea prevederilor naţionale şi europene aplicabile în domeniul ajutorului de stat/de minimis.
        *34 abrevierea OMD este folosită pentru Organizaţiile de Managemental Destinaţiei create la nivelul destinaţiilor ecoturistice, înfiinţate şi recunoscute conform legislaţiei (după elaborarea normelor privind înfiinţarea, funcţionarea, acreditarea şi reacreditarea OMD-urilor), dar şi pentru organizaţiile/structurile de management care funcţionează ca atare, dar încă nu sunt oficial recunoscute.
        *35 amenajarea şi funcţionarea centrelor de vizitare se poate finanţa doar ca o componentă în cadrul proiectelor PDD (cu respectarea tuturor condiţiilor de eligibilitate care se regăsesc în ghidul solicitantului), şi nu ca un proiect de sine stătător.
        *36 furnizori de formare profesională, autorizaţi de către comisiile de autorizare, înfiinţate de ANC
        Succesul procesului de implementare a va depinde de suportul pe care îl va avea din partea factorilor implicaţi şi de cooperarea dintre aceştia. Astfel, vor avea diverse roluri, după cum urmează:
        Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului va fi implicat în coordonarea factorilor interesaţi din domeniu, în crearea cadrului instituţional, în coordonarea procesului de desemnare a destinaţiilor ecoturistice din România, dar şi în dezvoltarea infrastructurii specifice şi în realizarea activităţilor promoţionale la nivel naţional. De asemenea, MEAT va fi activ implicat în procesul de identificare a necesităţilor de finanţare din domeniu şi în derularea unor programe de finanţare.
        Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor elaborează politica în domeniul mediului, iar din această perspectivă are atribuţii în crearea cadrului legislativ şi instituţional. De maximă importanţă este rolul pe care îl joacă în îmbunătăţirea procesului de management al ariilor naturale protejate. De asemenea, alături de MEAT este implicat în procesul desemnării destinaţiilor ecoturistice.
        Ministerul Culturii va fi implicat prin activităţile şi programele pe care le finanţează în susţinerea şi promovarea moştenirii şi diversităţii culturale - punerea în valoare a patrimoniului imobil, mobil şi imaterial naţional, valorificarea obiectivelor culturale de valoare internaţională, dintre care unele aflate pe teritoriul unor arii naturale protejate.
        Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei are implicaţii deosebite în dezvoltarea cu succes a acestei forme de turism, şi în special în menţinerea arhitecturii tradiţionale şi în limitarea procesului de urbanizare la nivelul destinaţiilor ecoturistice. De asemenea, prin programele coordonate, MDLPA este implicat în finanţarea unor acţiuni din cadrul strategiei, dar şi în coordonarea reformei/investiţiilor din cadrul PNRR cu privire la rutele de cicloturism.
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală care reprezintă Autoritatea de Management pentru Planul Naţional Strategic, are atribuţii importante în realizarea politicii de dezvoltare rurală şi în finanţarea unor acţiuni specifice din cadrul strategiei.
        Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va fi, de asemenea, implicat în finanţarea unor programe cu impact asupra dezvoltării ecoturismului.
        Ministerul Educaţiei va fi implicat în cadrul procesului de educare şi conştientizare şi în dezvoltarea resurselor umane.
        Agenţiile de Dezvoltare Regională vor gestiona în perioada următoare Programele Operaţionale Regionale, programe de finanţare cu impact asupra dezvoltării ecoturismului.
        Administratorii ariilor naturale protejate vor avea un rol deosebit în creşterea notorietăţii pe care destinaţia o va avea în viitor şi în procesul de dezvoltare a ecoturismului la nivel local, prin implicarea în realizarea infrastucturii specifice, în realizarea unor programe ecoturistice, crearea unor mărci locale sau în implicarea în cadrul OMD-urilor ce vor fi create. De asemenea, prin influenţa pe care o au sau o vor căpăta pe plan local, vor fi implicate în procesul de conştientizare şi de dezvoltare a resurselor umane.
        Administraţiile publice locale sunt implicate în dezvoltarea proiectelor locale de infrastructură generală şi turistică, putând fi cooptaţi şi administratorii ariilor naturale protejate în realizarea infrastructurii de vizitare şi informare şi în dezvoltarea unor proiecte culturale. De asemenea, deţin un rol important în realizarea procesului de conştientizare, în stimularea afacerilor şi păstrarea tradiţiilor locale.
        Asociaţiile naţionale din domeniul turismului/ecoturismului sunt implicate în realizarea şi comercializarea produselor ecoturistice, în asigurarea unor standarde de calitate, dar şi în procesul de conştientizare şi de dezvoltare a resurselor umane.
        Organizaţiile de management al destinaţiilor ecoturistice vor fi implicate în dezvoltarea turistică integrată şi în gestionarea activităţilor promoţionale la nivelul întregului areal.
        Societatea civilă (alte ONG-uri faţă de OMD-urile menţionate mai sus) joacă un rol deosebit de important în conservarea naturii şi în promovarea practicilor durabile de dezvoltare locală, fiind implicată în susţinerea a numeroase proiecte culturale, de conştientizare, de dezvoltare a resurselor umane din domeniu, de ecologizare, şi chiar în administrarea anumitor arii protejate.

    CAP. IV
    REZULTATE AŞTEPTATE
        Strategia a venit cu un set de obiective şi de direcţii de dezvoltare către care să orienteze eforturile de valorificare prin ecoturism a unor zone în care natura şi cultura locală ocupă un loc central, în concordanţă cu cerinţele impuse de legislaţia naţională, precum şi de convenţiile internaţionale la care România a aderat.
        Scopul strategiei este de a promova ecoturismul, ca formă principală de turism în cadrul acestor destinaţii şi creşterea rolului pe care ecoturismul îl joacă în dezvoltarea economică a acestor areale şi în prosperitatea comunităţilor locale.
        În urma implementării strategiei şi a planului de acţiune aferent, se aşteaptă să se obţină o serie de rezultate, structurate pe cele 7 domenii prioritare şi pe obiectivele specifice:

    Domeniul A. CADRU INSTITUŢIONAL ŞI ASOCIATIV
    Obiectivul nr. A.1. Crearea cadrului de cooperare inter-instituţională pentru creşterea numărului de parteneriate la nivel local, regional şi naţional
        Se are în vedere crearea unor parteneriate la nivel naţional şi la nivel de destinaţie, în vederea implementării strategiei şi a dezvoltării unor destinaţii şi a unor produse ecoturistice reprezentative. Concret, în urma implementării strategiei:
    - se va crea cadrul de cooperare între factorii implicaţi în dezvoltarea ecoturismului (din sectorul public şi privat), atât la nivel naţional, cât şi la nivelul destinaţiilor, în vederea implementării strategiei şi a planului de acţiune;
    – vor fi create OMD-uri/structuri de management funcţionale la nivelul destinaţiilor (ecoturistice şi în curs de desemnare);
    – va fi realizat un parteneriat între Organizaţiile de Management al Destinaţiilor ecoturistice/structurilor de management al acestora, în vederea creşterii reprezentării a şi a valorificării oportunităţilor de dezvoltare prin ecoturism la nivelul destinaţiilor;
    – vor fi create şi sprijinite asociaţii locale de ecoturism;
    – vor fi create şi sprijinite asociaţii/grupuri de meşteşugari şi producători locali.


    Obiectivul nr. A.2. Crearea cadrului necesar pentru recunoaşterea la nivel naţional şi internaţional a Criteriilor pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice din România
        Se urmăreşte creşterea vizibilităţii sistemului de recunoaştere a destinaţiilor ecoturistice, atât în rândul turiştilor, cât şi în rândul factorilor de decizie din destinaţiile potenţiale, atât pe plan intern, cât şi internaţional. Prin urmare, prin implementarea acţiunilor se va obţine:
    - un sistem de evaluare a destinaţiilor ecoturistice recunoscut şi vizibil la nivel naţional şi internaţional;
    – destinaţii turistice consiliate în vederea dezvoltării pe principii durabile;
    – destinaţii turistice care aleg acest model durabil de dezvoltare turistică.


    Obiectivul A.3. Întărirea capacităţii administrative a instituţiilor pentru implementarea politicilor şi programelor de dezvoltare a ecoturismului
    – planuri de management ale ariilor naturale protejate aprobate, cu măsuri aferente de management al vizitatorilor şi de dezvoltare durabilă/comunitară;
    – arii naturale protejate implicate activ în dezvoltarea locală, în dezvoltarea activităţilor ecoturistice şi în creşterea experienţei vizitatorilor;
    – politică a ANANP care să pună accent pe dezvoltarea ecoturismului şi a destinaţiilor ecoturistice;
    – strategii de dezvoltare a turismului centrate pe ecoturism şi planuri anuale de acţiune pentru destinaţiile ecoturistice. Aceste strategii vor fi corelate cu strategiile GAL şi cu strategiile de dezvoltare judeţeană şi locală;
    – noi surse de finanţare pentru a pune în aplicare programele de dezvoltare a ecoturismului.

    Domeniul B. INFRASTRUCTURĂ TURISTICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
    Obiectivul nr. B.1. Crearea instrumentelor pentru dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice specifice la nivelul destinaţiilor care să permită lărgirea gamei de servicii oferite, fără un impact negativ asupra mediului
        Se preconizează că implementarea acţiunilor dedicate infrastructurii turistice şi de vizitare va produce rezultate, precum:
    - arii naturale protejate/destinaţii ecoturistice echipate pentru vizitare (centre de vizitare realizate/amenajate; puncte de informare turistică realizate; centre locale de informare şi promovare turistică operaţionalizate; trasee speciale amenajate; trasee turistice reabilitate; observatoare faună sălbatică realizate; puncte de belvedere amenajate; locuri de campare amenajate; refugii turistice realizate/refăcute; cabane turistice realizate/refăcute; parcări amenajate);
    – destinaţii cu o semnalizare turistică mai bună şi unitară;
    – piste/trasee de cicloturism amenajate (Eurovelo, naţionale, regionale, locale) şi întreţinute;
    – trasee pedestre de lungă distanţă, trasee tematice naţionale şi regionale realizate şi întreţinute;
    – obiective de patrimoniu natural echipate, protejate şi introduse în circuitul turistic;
    – obiective de patrimoniu cultural reabilitate şi introduse în circuitul turistic;
    – muzee şi colecţii etnografice sprijinite;
    – zone cu impact estetic negativ din cadrul destinaţiilor ecologizate şi reabilitate peisagistic.

        Din punct de vedere legislativ este absolut necesară schimbarea legislaţiei cu privire la traseele turistice, pentru a putea omologa trasee turistice în afara zonei montane.

    Obiectivul nr. B.2. Crearea instrumentelor pentru protejarea şi menţinerea arhitecturii tradiţionale şi limitarea procesului de urbanizare la nivelul destinaţiilor ecoturistice
    – PUG-uri realizate/actualizate pentru unităţile administrativ-teritoriale incluse în cadrul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic, în care sunt avute în vedere principiile dezvoltării durabile şi se ţine cont de zonarea ariilor naturale protejate
    – regulamente locale de urbanism/documentaţii de urbanism realizate/actualizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale incluse în cadrul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic, cu detalierea unui set de reguli privind tipul de materiale, tehnici de construcţie şi aspectul general al clădirilor construite;
    – ghiduri de urbanism, ghiduri de arhitectură specifică destinaţiilor, ghiduri de bune practici în privinţa construirii şi realizării lucrărilor de reparaţii asupra infrastructurii turistice;
    – patrimoniu construit cu specificitate arhitecturală deosebită neinclus pe lista monumentelor istorice, inventariat şi protejat.

    Domeniul C. EDUCAŢIE ŞI CONŞTIENTIZARE
    Obiectivul nr. C.1. Creşterea nivelului de conştientizare, apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale, a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor de învăţământ, altor instituţii şi organizaţii pe de altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului
        Urmare a implementării acţiunilor propuse va fi obţinută o comunicare mai eficientă a principiilor ecoturismului şi a celor de protecţie a patrimoniului natural şi cultural în rândul vizitatorilor, operatorilor din turism, comunităţilor şi autorităţilor publice locale. Acest lucru va contribui la minimizarea efectelor negative legate de impactul activităţilor turistice şi la un grad mai mare de apreciere a patrimoniului natural şi cultural din partea comunităţii locale şi a vizitatorilor. În acest sens, ca rezultat vom avea:
    - comunităţi locale conştientizate şi educate cu privire la valorile naturale şi culturale, capabile să identifice anumite oportunităţi pentru dezvoltare prin turism durabil şi ecoturism;
    – instituţii de învăţământ implicate în procesul de conştientizare şi educare;
    – vizitatori conştientizaţi de valorile naturale şi culturale din cadrul destinaţiei, de caracterul fragil al anumitor areale, dispuşi să contribuie activ sau pasiv la efortul de protejare/conservare;
    – întreprinderi din turism conştientizate şi informate cu privire la posibilitatea dezvoltării afacerii pe principii durabile.


    Domeniul D. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
    Obiectivul nr. D.1. Îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională, precum şi dezvoltarea organizaţională, profesională şi a carierei pentru personalul implicat în activităţile de ecoturism din cadrul ariilor naturale protejate şi a resurselor umane ce desfăşoară o activitate lucrativă de turism şi în special de ecoturism
        Resursele umane calificate sunt deosebit de importante în dezvoltarea activităţilor ecoturistice şi în procesul mai complex de gestionare a destinaţiilor ecoturistice. În acest sens, în urma implementării acţiunilor propuse, vor fi create:
    - programe de pregătire pentru ghizi specializaţi pentru activităţi specifice ecoturismului;
    – module de pregătire profesională în managementul vizitatorilor şi ecoturism pentru personalul implicat în administrarea ariilor naturale protejate;
    – programe de pregătire pentru managerii de destinaţii turistice;
    – programe de pregătire pentru personalul Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică şi al Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică;
    – un corp de formatori în ecoturism;
    – pachete de pregătire pentru administratorii/proprietarii care oferă servicii ecoturistice;
    – sesiuni de instruire/cursuri de pregătire pentru personalul din cadrul micilor afaceri din domeniu.


    Domeniul E. DEZVOLTAREA AFACERILOR ŞI DEZVOLTAREA LOCALĂ
    Obiectivul nr. 1. Dezvoltarea ofertei de produse ecoturistice realizată de comunităţile locale din cadrul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic
        În vederea existenţei unor produse turistice care să satisfacă doleanţele acestui segment de turişti, în cadrul comunităţilor rurale din cadrul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic ar trebui să fie sprijinite o serie de structuri, activităţi şi servicii turistice prietenoase cu mediul natural şi cultural:
    - structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare/alimentaţie;
    – structuri PGL;
    – servicii de agrement.

        De asemenea, va fi realizată legislaţia necesară recunoaşterii şi certificării meşteşugarilor tradiţionali şi a produselor tradiţionale, vor fi sprijiniţi meşterii populari/producătorii locali şi se va face un inventar al patrimoniului cultural imaterial legat de activităţile agroculturale.

    Obiectivul nr. 2. Îmbunătăţirea cadrului legal propice activităţilor din sfera ecoturismului pentru micii întreprinzători la nivel local
    – cadru legislativ simplificat pentru afaceri de mici dimensiuni din domeniul turismului şi din domeniile adiacente;
    – cadru legislativ din domeniul turismului şi din domeniile adiacente transparentizat.

    Domeniul F. CONSERVAREA NATURII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
    Obiectivul nr. 1. Participarea activă la conservarea şi gestionarea durabilă a biodiversităţii
    – programe de atragere a operatorilor economici locali pentru a participa voluntar cu resurse materiale şi/sau financiare la acţiunile de conservare;
    – mecanisme financiare pentru servicii ecosistemice furnizate de ariile naturale protejate;
    – programe de atragere a vizitatorilor pentru a participa voluntar cu resurse materiale şi/sau financiare la acţiunile de conservare.

    Obiectivul nr. 2. Aplicarea acţiunilor de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă la nivelul destinaţiilor ecoturistice sau cu potenţial ecoturistic
        În urma implementării acţiunilor propuse, vor exista:
    - destinaţii care au planificat şi implementat tehnici de management al vizitatorilor;
    – destinaţii/arii naturale protejate pentru care s-au realizat evaluări ale impactului asupra mediului pentru planuri, proiecte, programe;
    – destinaţii care au implementat politici de mediu;
    – arii naturale protejate cu o capacitate sporită de protecţie, cu resurse umane şi tehnice suficiente.


    Obiectivul nr. 3. Identificarea unor instrumente pentru transportul turistic durabil în interiorul şi către destinaţie
    – destinaţii accesibile prin transportul în comun şi prin mijloace alternative de transport.

    Domeniul G. MARKETING
    Obiectivul nr. 1. Intensificarea activităţii de cercetare de piaţă şi de monitorizare a fluxurilor turistice, în scopul fundamentării deciziilor viitoare de dezvoltare
        În vederea cunoaşterii realităţilor pieţei şi fundamentării cât mai corecte a deciziilor ce se vor lua în legătură cu produsul ecoturistic, sunt avute în vedere realizarea unor/unei/unui:
    - rapoarte/cercetări/studii: de segmentare a pieţei, de imagine pe pieţele ţintă, privind tiparul şi distribuţia cererii, privind profilul consumatorului (motivaţie, nevoi, categorii, ce se aşteaptă de la o destinaţie, cât sunt dispuşi să plătească), analiza concurenţilor etc.;
    – metodologii de monitorizare a fluxurilor turistice şi de evaluare a satisfacţiei vizitatorilor la nivel de destinaţie;
    – sistem de monitorizare a fluxurilor de vizitatori şi a satisfacţiei acestora.


    Obiectivul nr. 2. Îmbunătăţirea calităţii experienţei ecoturistice
        În vederea îmbunătăţirii calităţii experienţei turiştilor/vizitatorilor, se are în vedere lărgirea spectrului de activităţi realizate la nivelul destinaţiilor, respectiv dezvoltarea şi promovarea unor programe turistice specifice acestora.

    Obiectivul nr. 3. Realizarea unor branduri locale pentru destinaţiile ecoturistice, sub umbrela brandului turistic naţional
        Acţiunile propuse în cadrul acestui obiectiv vor genera:
    - o promovare unitară la nivelul destinaţiilor ecoturistice/cu potenţial ecoturistic;
    – destinaţii care dezvoltă un brand turistic propriu;
    – destinaţii care au dezvoltat mărci locale;
    – produse locale/servicii promovate sub umbrela unei mărci;
    – identitate vizuală pentru destinaţiile ecoturistice naţionale.


    Obiectivul nr. 4. Promovarea produsului ecoturistic la nivel naţional şi internaţional
    – plan şi campanie de promovare a destinaţiilor ecoturistice şi a României ca destinaţie ecoturistică;
    – campanii de promovare pentru destinaţiile ecoturistice din România.
    CAP. V
    INDICATORI DE MONITORIZARE ŞI ETAPELE EVALUĂRII
    5.1. Etapele evaluării
        În cadrul procesului de monitorizare se va urmări îndeplinirea indicatorilor pentru acţiunile propuse în cadrul strategiei, vor fi identificate potenţialele probleme în implementare şi vor fi propuse acţiuni corective acolo unde este nevoie.
        Evaluarea şi monitorizarea strategiei va fi realizată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, pe baza informaţiilor primite periodic de la ceilalţi factori implicaţi şi se va face:
        ● anual;
        ● la finalul perioadei pentru care este realizat (2029).

        Răspunsuri la aspectele monitorizate, soluţii pentru implementarea cu succes a planului de acţiune al strategiei (inclusiv elaborarea unor planuri anuale de lucru), dar şi sugestii pentru modificarea anumitor aspecte din cadrul strategiei, în funcţie de necesităţile ce vor apărea pe parcurs, vor fi formulate în cadrul Grupului Interministerial de dezvoltare a ecoturismului şi a Consiliului Naţional al Ecoturismului.

    5.2. Indicatori de monitorizare

┌─────────────────────────┬───────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │Unitate│Indicator tip │Indicator tip │ │
│Acţiune │de │output │outcome │Sursa datelor│
│ │măsură │ │ │ │
├─────────────────────────┴───────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│Domeniul A. CADRU INSTITUŢIONAL ŞI ASOCIATIV │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1. Crearea cadrului de cooperare inter-instituţională pentru creşterea │
│numărului de parteneriate la nivel local, regional şi naţional │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1.1. Stabilirea cadrului de cooperare la nivel naţional pentru implementarea │
│Strategiei Naţionale de Ecoturism │
├─────────────────────────┬───────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│ │ │ │Factorii │ │
│a) reluarea activităţii │ │ │implicaţi în │ │
│Grupului Interministerial│ │ │ecoturism │ │
│de dezvoltare a │Da/Nu │Gl funcţional │participă în mod│ │
│ecoturismului în România │ │ │activ la │ │
│(Gl); │ │ │activităţile Gl │ │
│ │ │ │şi CNE; │MEAT │
├─────────────────────────┼───────┼─────────────────┤Colaborare │ │
│ │ │ │îmbunătăţită │ │
│b) înfiinţarea unui │ │CNE înfiinţat şi │între factorii │ │
│Consiliul Naţional al │Da/Nu │funcţional │implicaţi; SNE │ │
│Ecoturismului (CNE). │ │ │implementată. │ │
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴───────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│A.1.2. înfiinţarea, recunoaşterea şi sprijinirea unor structuri de management │
│la nivelul destinaţiilor ecoturistice │
├─────────────────────────┬───────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│a) înfiinţarea de OMD-uri│ │ │ │ │
│/structuri de management │ │Număr OMD-uri/ │ │ │
│la nivelul destinaţiilor │ │structuri de │ │ │
│(ecoturistice şi în curs │Număr │management ale │ │MEAT │
│de desemnare) şi │ │destinaţiilor │0 organizare mai│ │
│renunoaşterea lor de │ │înfiinţate │bună şi │ │
│către partenerii locali │ │ │coordonare a │ │
│şi naţionali (ex. MEAT); │ │ │acţiunilor │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────────────────┤realizate de ├─────────────┤
│b) sprijinirea acestor │ │ │diverşi actori │ │
│OMD-uri/structuri de │ │Număr OMD-uri/ │în dezvoltarea │ │
│management, prin │ │structuri de │ecoturismului │ │
│finanţarea unor │Număr │management ale │ │MEAT, ADR, │
│activităţi de promovare, │ │destinaţiilor │ │OMD │
│comunicare, creşterea │ │susţinute │ │ │
│capacităţii resurselor │ │ │ │ │
│umane etc. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │Reţea înfiinţată,│ │ │
│A.1.3. înfiinţarea unei │ │cu platformă de │ │ │
│reţele integrate │ │comunicare, │0 coordonare mai│ │
│alcătuită din structurile│Da/Nu │realizată şi │bună, în vederea│MEAT, AER, │
│de management create la │Număr │funcţională; │derulării unor │OMD │
│nivelul destinaţiilor │ │Număr de membri │acţiuni comune │ │
│ecoturistice │ │ai reţelei │ │ │
│ │ │integrate. │ │ │
├─────────────────────────┴───────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│A.1.4. înfiinţarea şi sprijinirea asociaţiilor locale │
├─────────────────────────┬───────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│ │ │ │Produse │ │
│ │ │Număr de │ecoturistice │ │
│a) înfiinţarea unor │ │asociaţii locale │competitive, │ │
│reţele locale de servicii│ │de ecoturism │inovative; │ │
│ecoturistice şi │Număr │înfiinţate; │Turişti care │MEAT, OMD, │
│încurajarea lorîn a se │ │Număr de │beneficiază de │AER │
│constitui în asociaţii │ │operatori │serviciile │ │
│locale de ecoturism; │ │economici incluşi│operatorilor │ │
│ │ │în reţea. │privaţi din │ │
│ │ │ │reţea. │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │Număr de │ │ │
│ │ │asociaţii de │ │ │
│ │ │producători/ │ │ │
│b) înfiinţarea │ │meşteşugari │Economie locală │ │
│asociaţiilor/grupurilor │Număr │realizate; │prosperă, bazată│MADR │
│de meşteşugari şi │ │Număr de │pe produse │ │
│producători locali; │ │producători/ │locale │ │
│ │ │meşteşugari │tradiţionale; │ │
│ │ │înscrisi în │Produse locale │ │
│ │ │reţea. │competitive; │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────────────────┤Turişti/ ├─────────────┤
│c) sprijinirea grupurilor│ │ │vizitatori care │ │
│de meşteşugari/ │ │Număr de │beneficiază de │ │
│producători locali în │ │asociaţii │produsele │ │
│vederea comercializării │Număr │sprijinite; Număr│acestora. │MADR │
│produselor în cadrul │ │de membri │ │ │
│structurilor turistice şi│ │sprijiniţi. │ │ │
│în vederea certificării │ │ │ │ │
│acestora. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴───────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│A.2. Crearea cadrului necesar pentru recunoaşterea la nivel naţional şi │
│internaţional a Criteriilor pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice din │
│România │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2.1. Recunoaşterea la nivel naţional şi internaţional a conceptului de │
│destinaţie ecoturistică şi a criteriilor pentru desemnarea destinaţiilor │
│ecoturistice │
├─────────────────────────┬───────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────┤
│a) creşterea │ │ │Sistem de │ │
│vizibilităţii sistemului │ │ │evaluare a │ │
│de desemnare a │ │ │destinaţiilor │ │
│destinaţiilor │ │ │ecoturistice │ │
│ecoturistice şi │ │Secţiune în │vizibil pe plan │ │
│transparentizarea │Da/Nu │cadrul paginii │intern; │ │
│procesului (realizarea │ │web │Destinaţii │ │
│unei secţiuni distincte │ │ │turistice │ │
│în cadrul paginii web a │ │ │interesate de │MEAT │
│ministerului responsabil │ │ │dezvoltare pe │ │
│cu dezvoltarea │ │ │principii │ │
│turismului); │ │ │durabile. │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Sistem de │ │
│b) revizuirea sistemului │Da/Nu │Număr revizuiri │evaluare adaptat│ │
│de criterii, atunci când │Număr │ale sistemului │(atunci când │ │
│acest lucru se impune; │ │ │acest lucru se │ │
│ │ │ │impune) │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sistem de │ │
│ │ │ │evaluare a │ │
│c) recunoaşterea │ │Sistem de │destinaţiilor │ │
│criteriilor de desemnare │ │evaluare a │ecoturistice │ │
│a destinaţiilor │Da/Nu │destinaţiilor │recunoscut de │ │
│ecoturistice la nivel │ │ecoturistice │GSTC; │ │
│internaţional, de către │ │recunoscut de │Destinatii care │ │
│GSTC; │ │către GSTC │beneficiază de │ │
│ │ │ │recunoaştere │MEAT, AER │
│ │ │ │internaţională. │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────────────────┼────────────────┤ │
│d) comunicarea │ │ │Sistem de │ │
│conceptului la nivel │ │ │evaluare a │ │
│internaţional şi │ │Număr acţiuni de │destinaţiilor │ │
│iniţierea unui dialog la │Număr │comunicare │ecoturistice │ │
│nivel european pentru │ │ │recunoscut la │ │
│agrearea conceptului. │ │ │nivel │ │
│ │ │ │internaţional │ │
├─────────────────────────┴───────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│A.2.2. Consilierea, evaluarea şi desemnarea oficială a altor destinaţii │