Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
instrument pentru amendare din 19 iunie 1997

‹‹ Pagina 1 din 4

Monitorul Oficial 625 bis din 16 Iulie 2020 (M. Of. 625 bis/2020)

 ACORD din 19 octombrie 2018 privind protecţia investiţiilor dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 bis din 16 iulie 2020

──────────ratificat prin legea nr. 111 din 6 iulie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 625 din 16 iulie 2020.──────────uniunea europeanĂ (denumită în continuare "uniunea"),regatul belgiei,republica bulgaria,republica cehĂ,regatul danemarcei,republica federalĂ germania,republica estonia,irlanda,republica croaŢiarepublica elenĂ,regatul spaniei,republica francezĂ,republica italianĂ,republica cipru,republica letonia,republica lituania,marele ducat al luxemburgului,ungaria,republica malta,regatul ŢĂrilor de jos,republica austria,republica polonĂ,republica portughezĂ,romÂnia,republica slovenia,republica slovacĂ,republica finlanda,regatul suediei, şiregatul unit al marii britanii Şi irlandei de nord,pe de o parte, şirepublica singapore (denumită în continuare "singapore"),pe de altă parte,denumite în continuare împreună "părţile" sau denumite în continuare în mod individual "partea",recunoscÂnd parteneriatul lor solid şi de lungă durată, bazat pe principiile şi valorile ...

Monitorul Oficial 541 bis din 24 Iunie 2020 (M. Of. 541 bis/2020)

 ACORD din 30 iunie 2019 privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 bis din 24 iunie 2020

──────────ratificat prin legea nr. 81 din 12 iunie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 541 din 24 iunie 2020.──────────uniunea europeanĂ, denumită în continuare "uniunea",regatul belgiei,republica bulgaria,republica cehĂ,regatul danemarcei,republica federalĂ germania,republica estonia,irlanda,republica elenĂ,regatul spaniei,republica francezĂ,republica croaŢia,republica italianĂ,republica cipru,republica letonia,republica lituania,marele ducat al luxemburgului,ungaria,republica malta,regatul ŢĂrilor de jos,republica austria,republica polonĂ,republica portughezĂ,romÂnia,republica slovenia,republica slovacĂ,republica finlanda,regatul suediei şiregatul unit al marii britanii Şi irlandei de nord,pe de o parte, denumite în continuare colectiv "partea ue", şirepublica socialistĂ vietnam,pe de altă parte, denumită în continuare "vietnam",denumite în continuare colectiv "părţile",recunoscÂnd parteneriatul lor solid şi de lungă durată, bazat pe principiile şi valorile comune ...

Monitorul Oficial 211 bis din 16 Martie 2020 (M. Of. 211 bis/2020)

 GHID din 20 februarie 2020 sectorial pentru incinerarea deşeurilor municipale, elaborat de Jaspers (2013) la cerinţele legislaţiei naţionale şi armonizarea ghidului sectorial pentru incinerarea deşeurilor municipale cu legislaţia UE în domeniu EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 bis din 16 martie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 269 din 20 februarie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 211 din 16 martie 2020.──────────prefaŢĂacest ghid este destinat în primul rând experţilor în evaluarea impactului asupra mediului (eia) din cadrul autorităţilor competente din domeniul mediului şi, de asemenea, ar putea fi utilizat şi de către experţii în elaborarea rapoartelor privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele din acele sectoare care solicită mai frecvent sprijin financiar comunitar. acesta subliniază aspecte care pot ti relevante pentru raportul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele de incinerare a deşeurilor municipale. de asemenea, ar putea fi important ...

Monitorul Oficial 74 din 28 Ianuarie 2015 (M. Of. 74/2015)

 ORDIN nr. 1.723 din 30 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediţia 3.0/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin ministerului transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din hotărârea guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea autorităţii aeronautice civile române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1 se aprobă reglementarea aeronautică civilă română racr-ats "serviciile ...

Monitorul Oficial 158 din 05 Martie 2014 (M. Of. 158/2014)

 ORDIN nr. 100 din 12 februarie 2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1996 pentru amendarea Convenţiei privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime, 1976, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia LEG.5(99) a Comitetului juridic din 19 aprilie 2012 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2014

Având în vedere prevederile art. 8(7) şi art. 8(8) ale protocolului din 1996 pentru amendarea convenţiei privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime, 1976, precum şi nota verbală nr. b1/f/3.03(nv.1) de notificare a amendamentelor adoptate prin rezoluţia leg.5(99), emisă la data de 8 iunie 2012 de către organizaţia maritimă internaţională,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 411 bis din 02 Iunie 2008 (M. Of. 411 bis/2008)

REGLEMENTARI din 9 mai 2008 Aeronautice Civile Romane RACR-ATS SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN, editia a 2-a*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 bis din 2 iunie 2008

ReglementĂ?ri din 9 mai 2008 aeronautice civile române racr-ats serviciile de trafic aerian, ediţia a 2-a*) emitent: ministerul transporturilor publicat În: monitorul oficial nr. 411 bis din 2 iunie 2008 --------- *) aprobate prin ordinul ministrului transporturilor nr. 605 din 9 mai 2008 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 411 din 2 iunie 2008 ...

Monitorul Oficial 308 din 11 Mai 2009 (M. Of. 308/2009)

LEGE nr. 110 din 14 aprilie 2009 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind infiintarea Institutului Universitar European de la Florenta, semnata in anul 1972 si revizuita in anul 1992 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 11 mai 2009

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. 1 românia aderã la convenţia privind înfiinţarea institutului universitar european de la florenţa, semnatã în anul 1972, revizuitã în anul 1992 şi intratã în vigoare în luna mai 2007. art. 2 modalitãţile concrete de punere în aplicare a convenţiei privind înfiinţarea institutului universitar european de la florenţa vor fi stabilite prin acte normative ulterioare. aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã. ...

Monitorul Oficial 756 din 10 Noiembrie 2008 (M. Of. 756/2008)

MEMORANDUM DE INTELEGERE*) din 14 februarie 2008 intre Ministerul Apararii al Republicii Bulgaria, Ministerul Apararii al Republicii Cehe, Ministerul Apararii al Republicii Estonia, Ministerul Apararii al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apararii al Republicii Italiene, Ministerul Apararii al Republicii Letonia, Ministerul Apararii al Republicii Lituania, ministrul apararii al Regatului Tarilor de Jos, Ministerul Apararii al Regatului Norvegiei, ministrul apararii nationale al Republicii Polone, Guvernul Romaniei, Ministerul Apararii al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 10 noiembrie 2008

_________ *) traducere. memorandumul de înţelegere privind capabilitatea de transport strategic aerian (sac mou) este structurat în 4 capitole. cap. i "aspecte preliminare" defineşte programul, stabileşte obiectivele şi aria de aplicare a programului general, descrie structura organizãrii şi managementului programului, precum şi termenii şi acronimele aplicabile întregului sac mou. cap. ii "activitãţile namo şi nama" stabileşte termenii şi condiţiile specifice conform cãrora se participã la organizaţia nato de management al transportului aerian (namo), se va opera şi conduce agenţia nato de management al transportului aerian (nama) şi se vor achiziţiona aeronavele c-17, precum şi ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 132 din 14 octombrie 2008 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Apararii al Republicii Bulgaria, Ministerul Apararii al Republicii Cehe, Ministerul Apararii al Republicii Estonia, Ministerul Apararii al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apararii al Republicii Italiene, Ministerul Apararii al Republicii Letonia, Ministerul Apararii al Republicii Lituania, ministrul apararii al Regatului Tarilor de Jos, Ministerul Apararii al Regatului Norvegiei, ministrul apararii nationale al Republicii Polone, Guvernul Romaniei, Ministerul Apararii al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, si a Scrisorii de confirmare intre participantii la SAC MoU cu privire la suspendarea si reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian si alocarea orelor de zbor neprevazute in program EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 10 noiembrie 2008

Având în vedere cã partea românã a semnat memorandumul de înţelegere privind capabilitatea de transport strategic aerian (sac mou) la data de 30 iulie 2008, potrivit hotãrârii consiliului suprem de apãrare a Ţãrii nr. 82/2008, iar comitetul director al iniţiativei multinaţionale privind capabilitatea de transport strategic aerian a decis cã la data de 23 septembrie 2008 au fost întrunite condiţiile necesare pentru intrarea în vigoare a sac mou şi implicit de intrare în vigoare a cartei organizaţiei nato pentru managementului transportului aerian (namo), respectiv operaţionalizarea acestei organizaţii nato, ţinând cont cã principala consecinţã a operaţionalizãrii namo este ...

Monitorul Oficial 411 din 02 Iunie 2008 (M. Of. 411/2008)

ORDIN nr. 605 din 9 mai 2008 pentru aprobarea Reglementarii Aeronautice Civile Romane RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", editia a 2-a EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 2 iunie 2008

Ordin nr. 605 din 9 mai 2008 pentru aprobarea reglementãrii aeronautice civile române racr-ats "serviciile de trafic aerian", ediţia a 2-a emitent: ministerul transporturilor publicat În: monitorul oficial nr. 411 din 2 iunie 2008 pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin ministerului transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în scopul armonizãrii reglementãrilor aeronautice civile naţionale în domeniul serviciilor de trafic aerian cu standardele şi practicile recomandate, emise de organizaţia aviaţiei civile internaţionale, în ...

‹‹ Pagina 1 din 4
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016