Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
dispozitie nr 6 din 19 aprilie 2013

‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 692 din 13 Noiembrie 2013 (M. Of. 692/2013)

DISPOZITIE nr. 6 din 19 aprilie 2013 privind inregistrarea rezultatelor alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013

Având în vedere rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale colegiului psihologilor din românia din data de 19 aprilie 2013, transmise de către convenţia naţională a colegiului psihologilor din românia,în temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, şi ale art. 34 alin. (1) din hotărârea comitetului director al colegiului psihologilor din românia nr. 1/2013 pentru aprobarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale ...

Monitorul Oficial 173 bis din 29 Martie 2013 (M. Of. 173 bis/2013)

NORME TEHNICE din 29 martie 2013 de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 bis din 29 martie 2013

------*) aprobate de ordinul nr. 422/2013 publicat în monitorul oficial, partea i nr. 173 din 29/03/2013.art. 1În anii 2013 şi 2014, potrivit hotărârii guvernului ....../2013 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sănătute pentru anii 2013 şi 2014, se derulează următoarele programe de sănătate publică finanţate din bugetul ministerului sănătăţii:1) programele naţionale de boli transmisibile:a) programul naţional de imunizare:a.1. subprogramul de vaccinări obligatorii;a.2. subprogramul de vaccinări opţionale pentru grupele de risc;b) programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;c) programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei hiv;d) programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei;e) programul ...

Monitorul Oficial 173 din 29 Martie 2013 (M. Of. 173/2013)

ORDIN nr. 422 din 29 martie 2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 29 martie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. e.n. 3.155 din 29 martie 2013 al serviciului programe de sănătate din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) lit. a) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 2 lit. a) din hotărârea guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului româniei nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă normele tehnice de realizare a ...

Monitorul Oficial 384 bis din 01 Iunie 2011 (M. Of. 384 bis/2011)

NORME METODOLOGICE din 31 mai 2011 pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012*) EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 bis din 1 iunie 2011

-----------*) aprobate de ordinul nr. 864/538/2011, publcat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 384 din 1 iunie 2011.anexa 1 pachetul de servicii medicale în asistenţa medicalã primarãcap. ipachetul minimal de servicii medicalea. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţã medico-chirurgicalã: asistenţã medicalã de urgenţã (anamnezã, examen clinic şi tratament) se acordã în limita competenţei şi a dotãrii tehnice a cabinetului medical în cadrul cãruia îşi desfãşoarã activitatea medicul de familie. asistenţa medicalã de urgenţã se referã la cazurile prevãzute la lit. a, b, c ale cap. i din anexa nr. 21, pentru care medicul de familie acordã primul ajutor şi asigurã ...

NORME METODOLOGICE din 31 mai 2011 pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 bis din 1 iunie 2011

-----------*) aprobate de ordinul nr. 864/538/2011, publcat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 384 din 1 iunie 2011.anexa 1  pachetul de servicii medicale în asistenţa medicalã primarãcap. i pachetul minimal de servicii medicalea. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţã medico-chirurgicalã: asistenţã medicalã de urgenţã (anamnezã, examen clinic şi tratament) se acordã în limita competenţei şi a dotãrii tehnice a cabinetului medical în cadrul cãruia îşi desfãşoarã activitatea medicul de familie. asistenţa medicalã de urgenţã se referã la cazurile prevãzute la lit. a, b, c ale cap. i din anexa nr. 21, pentru care medicul de familie acordã primul ajutor ...

Monitorul Oficial 599 bis din 11 August 2008 (M. Of. 599 bis/2008)

ANEXE din 30 iulie 2008 la Ordinul nr. 2.288/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii pentru domeniul major de interventie 3 "Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei", operatiunea 4.3 "Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene" din cadrul axei prioritare 4 "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice" a Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice"(POS CCE)*) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 bis din 11 august 2008

*t* ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ analiza socioeconomicã anterioarã furnizeazã informaţii privind rata │ │internã de rentabilitate a proiectului. analiza financiarã stabileşte │ │deficitul de finanţare şi impactul contribuţiei comunitare asupra │ │viabilitãţii financiare a proiectului. a se completa aceste informaţii cu │ │elementele prezentate în continuare. ...

ANEXE din 30 iulie 2008 la Ordinul nr. 2285/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE), axa prioritara 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1b) "Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport" - partea de transport EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 599 bis din 11 august 2008

Anexe din 30 iulie 2008 la ordinul nr. 2285/2008 privind lansarea cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin programul operaţional sectorial "creşterea competitivitãţii economice" (pos cce), axa prioritarã 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1b) "sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã şi continuitate a serviciului de transport" - partea de transport emitent: ...

Monitorul Oficial 599 din 11 August 2008 (M. Of. 599/2008)

ORDIN nr. 2.288 din 30 iulie 2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii pentru domeniul major de interventie 3 "Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei", operatiunea 4.3 "Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene" din cadrul axei prioritare 4 "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice" a Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice"(POS CCE) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 11 august 2008

*t* ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ analiza socioeconomicã anterioarã furnizeazã informaţii privind rata │ │internã de rentabilitate a proiectului. analiza financiarã stabileşte │ │deficitul de finanţare şi impactul contribuţiei comunitare asupra │ │viabilitãţii financiare a proiectului. a se completa aceste informaţii cu │ │elementele prezentate în continuare. ...

ORDIN nr. 2.285 din 30 iulie 2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE), axa prioritara 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1b) "Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport" - partea de transport EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 11 august 2008

Ordin nr. 2.285 din 30 iulie 2008 privind lansarea cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin programul operaţional sectorial "creşterea competitivitãţii economice" (pos cce), axa prioritarã 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1b) "sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã şi continuitate a serviciului de transport" - partea de transport emitent: ...

Monitorul Oficial 435 din 03 Septembrie 2000 (M. Of. 435/2000)

CONTRACT DE FINANTARE din 9 august 2000 intre Romania si Banca Europeana de Investitii EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 septembrie 2000

Contract de finantare din 9 august 2000 intre romania si banca europeana de investitii emitent: act internaŢional publicat În: monitorul oficial nr. 435 din 3 septembrie 2000 banca europeana de investitii fi nr. 20.699 romania - proiectul de reconstructie pentru eliminarea efectelor inundatiilor ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016