Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de oficiul-roman-pentru-drepturile-de-autor Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Oficiul Roman Pentru Drepturile De Autor


Monitorul Oficial 788 din 16 Decembrie 2013 (M. Of. 788/2013)

DECIZIE nr. 189 din 29 noiembrie 2013 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a modificarii, pe baza indicelui de inflatie stabilit la nivel national, a remuneratiilor stabilite in suma fixa prin Metodologia privind comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producatorilor de fonograme, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006 prin Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 16 decembrie 2013

În conformitate cu prevederile art. 131^4 din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de adresa uniunii producătorilor de fonograme din românia şi centrului român pentru administrarea drepturilor artiştilor interpreţi, înregistrată la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. rgii/10.276 din 25 noiembrie 2013, precum şi de referatul direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. rg ii/10.482 din 29 noiembrie 2013,în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările ulterioare,directorul ...

Monitorul Oficial 647 din 22 Octombrie 2013 (M. Of. 647/2013)

DECIZIE nr. 174 din 10 octombrie 2013 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului incheiat in data de 21 august 2013 intre organismele de gestiune colectiva Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) si Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania (ADPFR) privind criteriile de repartizare a remuneratiei echitabile pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert, a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune, cuvenite organismului de gestiune colectiva ADPFR pentru producatorii de fonograme pe care ii reprezinta, precum si a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colector UPFR, pentru perioada 2013-2014 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 133 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările ulterioare,directorul general al oficiului român pentru drepturile de autor emite următoarea decizie:art. 1 se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, protocolul încheiat în data de 21 august 2013 între organismele de gestiune colectivă uniunea producătorilor ...

PROTOCOL din 21 august 2013 privind criteriile de repartizare a remuneratiei echitabile pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert, a fonogramelor publicate in cop comercial sau a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune, cuvenite organismului de gestiune colectiva ADPFR pentru producatorii de fonograme pe care ii reprezinta, precum si a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colector UPFR, pentru perioada 2013-2014 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013

Subscrisele:uniunea producătorilor de fonograme din românia (upfr), cu sediul în bucureşti, şos. nicolae titulescu nr. 88b, având ro 9670110, cont bancar ro66brde445sv20971204450 deschis la brd, sucursala dorobanţi bucureşti, reprezentată legal de mihaela alexandrina scriosteanu, în calitate de director executiv,şiasociaţia pentru drepturile producătorilor de fonograme din românia (adpfr), cu sediul în bucureşti, str. traian nr. 2, bl. f1, sc. 4, ap. 15, sectorul 3, având cod fiscal ro 18667695, reprezentată legal de domnul sorinel chelariu, în calitate de preşedinte/daniela cristina oprişan, în calitate de administrator,preambulavând în vedere metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea ...

Monitorul Oficial 641 din 17 Octombrie 2013 (M. Of. 641/2013)

DECIZIE nr. 173 din 10 octombrie 2013 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentand remuneratie compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore pentru perioada 2013-2014 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 17 octombrie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 133 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările ulterioare,directorul general al oficiului român pentru drepturile de autor emite următoarea decizie:art. 1 se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, protocolul privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite adpfr reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată ...

PROTOCOL din 21 august 2013 privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentand remuneratie compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore pentru perioada 2013-2014 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 17 octombrie 2013

Subscrisele:uniunea producătorilor de fonograme din românia (upfr), cu sediul în bucureşti, str. nicolae titulescu nr. 88b, sectorul 1, având ro 9670110, cont bancar ro66brde445sv20971204450 deschis la brd, sucursala dorobanţi bucureşti, reprezentată legal de mihaela alexandrina scriosteanu, în calitate de director executiv,şiasociaţia pentru drepturile producătorilor de fonograme din românia (adpfr), cu sediul în bucureşti, str. traian nr. 2, bl. f1, sc. 4, ap. 15, sectorul 3, având cod fiscal ro 18667695, reprezentată legal de domnul sorinel chelariu, în calitate de preşedinte/daniela oprisan, în calitate de administrator,având în vedere protocolul privind lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru ...

Monitorul Oficial 602 din 27 Septembrie 2013 (M. Of. 602/2013)

DECIZIE nr. 120 din 20 septembrie 2013 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti - CREDIDAM drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice fixate pe fonograme EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 27 septembrie 2013

Ţinând cont de referatul direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. rg ii/8.082 din 19 septembrie 2013;în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) şi h) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;având în vedere prevederile pct. 4 din metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în decizia civilă nr. 263 a din 16 noiembrie 2010 a curţii de apel bucureşti - secţia a ix-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, publicată în baza deciziei directorului ...

DECIZIE nr. 121 din 20 septembrie 2013 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti - CREDIDAM drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 27 septembrie 2013

Ţinând cont de referatul direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. rg ii/8.082 din 19 septembrie 2013;în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) şi h) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;având în vedere prevederile pct. 4 din metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în decizia civilă nr. 263 a din 16 noiembrie 2010 a curţii de apel bucureşti - secţia a ix-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, publicată în baza deciziei directorului ...

Monitorul Oficial 551 din 30 August 2013 (M. Of. 551/2013)

DECIZIE nr. 106 din 5 august 2013 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei civile nr. 10A din 23 ianuarie 2013 si a Incheierii de sedinta din 5 iunie 2013 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 30 august 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 131^2 alin. (9) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările ulterioare,directorul general al oficiului român pentru drepturile de autor emite următoarea decizie:articol unicse publică în monitorul oficial al româniei, partea i, decizia civilă nr. 10a din 23 ianuarie 2013 şi Încheierea de şedinţă din 5 iunie 2013 ...

METODOLOGIE din 23 ianuarie 2013 privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti reprezentati de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 30 august 2013

Art. 1pentru radiodifuzarea directă sau indirectă a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, organismele de televiziune au obligaţia să plătească o remuneraţie echitabilă araiex, conform repertoriului acesteia, cu respectarea principiului gestiunii colective facultative.art. 2utilizarea prin radiodifuzare, de către organismele de televiziune, a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, aduse anterior la cunoştinţa publică şi ale căror drepturi patrimoniale conexe se află în termenele de protecţie prevăzute de lege, se poate face numai în baza unui contract încheiat cu araiex.art. 3organismele de televiziune, denumite utilizatori în sensul prezentei metodologii, au obligaţia să plătească araiex o remuneraţie pentru utilizarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, ...

METODOLOGIE din 23 ianuarie 2013 privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 30 august 2013

Art. 1pentru radiodifuzarea directă sau indirectă a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, organismele de televiziune au obligaţia să plătească o remuneraţie echitabilă organismelor de gestiune colectivă, conform repertoriului acestora, cu respectarea principiului gestiunii colective facultative.art. 2utilizarea prin radiodifuzare de către organismele de televiziune a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual aduse anterior la cunoştinţa publică şi ale căror drepturi patrimoniale conexe se află în termenele de protecţie prevăzute de lege se poate face numai în baza unui contract încheiat cu organismele de gestiune colectivă.art. 3organismele de televiziune, denumite utilizatori în sensul prezentei metodologii, au obligaţia să plătească organismelor de gestiune colectivă ...

‹‹ Pagina 1 din 37
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016