Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 173 din 10 octombrie 2013 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentand remuneratie compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore pentru perioada 2013-2014
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 173 din 10 octombrie 2013  pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentand remuneratie compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore pentru perioada 2013-2014    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 173 din 10 octombrie 2013 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentand remuneratie compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore pentru perioada 2013-2014

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 17 octombrie 2013

    Având în vedere dispoziţiile art. 133 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

    directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

    ART. 1
    Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore pentru perioada 2013-2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
    ART. 2
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


       Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
                                 Adriana Donţu

    Bucureşti, 10 octombrie 2013.
    Nr. 173.


    ANEXĂ

                                    PROTOCOL
                  privind criteriile de repartizare a sumelor
   cuvenite ADPFR reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată
  pentru operele reproduse după înregistrări sonore pentru perioada 2013-2014

    Subscrisele:
    Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, având RO 9670110, cont bancar RO66BRDE445SV20971204450 deschis la BRD, Sucursala Dorobanţi Bucureşti, reprezentată legal de Mihaela Alexandrina Scriosteanu, în calitate de director executiv,
    şi
    Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în Bucureşti, str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 4, ap. 15, sectorul 3, având cod fiscal RO 18667695, reprezentată legal de domnul Sorinel Chelariu, în calitate de preşedinte/Daniela Oprisan, în calitate de administrator,
    având în vedere Protocolul privind Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi cuantumul acestei remuneraţii, publicat în Monitorul Oficial nr. 316 din 13 mai 2009, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 61/2009,
    având în vedere faptul că Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) a fost desemnată, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 86/2009, drept unic colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale,
    având in vedere dispoziţiile art. 131^2 alin. (3) lit. c) şi art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora părţile pot stabili printr-un protocol criteriile repartizării între organisme a remuneraţiei şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor reale de colectare ale organismului de gestiune colector,

    au convenit încheierea prezentului protocol, după cum urmează:

    ART. 1
    Remuneraţia compensatorie pentru copia privată a operelor reproduse după înregistrări sonore, cuvenită producătorilor de fonograme, datorată de importatorii de suporturi şi aparate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 61/2009 pentru publicarea în Monitorul Oficial a Protocolului privind Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi cuantumul acestei remuneraţii, este colectată de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (denumită în continuare UPFR) şi repartizată de aceasta către ADPFR, în condiţiile art. 2 şi 3 din prezentul protocol.
    ART. 2
    Sumele totale cuvenite producătorilor de fonograme, membri ADPFR, vor fi determinate şi repartizate de UPFR către ADPFR din sumele reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată colectată de UPFR în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 77/2009. Suma totală (nediferenţiată pentru fiecare membru ADPFR) repartizată de UPFR către ADPFR, pentru membrii acestuia, va fi repartizată ulterior fiecărui membru de către ADPFR.
    ART. 3
    Părţile convin ca sumele totale colectate cu titlu de copie privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore să fie repartizate după cum urmează: 94,8% revin UPFR şi 5,2% revin ADPFR.
    ART. 4
    Pentru repartizarea sumelor cuvenite în baza prezentului protocol, ADPFR garantează UPFR ca va repartiza potrivit propriilor criterii de repartiţie stabilite de Adunarea generală a membrilor sumele primite cu titlu de remuneraţie echitabilă din sursa copie privată audio tuturor membrilor ADPFR având această calitate la semnarea Protocolului. UPFR este absolvit de orice pretenţie din partea vreunui membru al ADPFR pe perioada valabilităţii prezentului protocol atât pentru fonogramele ce fac parte din repertoriul acestora la data semnării Protocolului, cât şi cele ce vor intra sau vor ieşi în viitor din repertoriul acestora, pe perioada valabilităţii prezentului protocol.
    ART. 5
    (1) Repartizarea remuneraţiilor colectate rezultate în urma deducerii costurilor reale de colectare se va efectua lunar de către UPFR, în calitate de colector unic, către organismul beneficiar ADPFR până cel târziu la sfârşitul lunii următoare celei pentru care se realizează repartiţia.
    (2) La termenul menţionat anterior, UPFR, în calitate de organism de gestiune colector, va înainta către ADPFR, în format scris sau electronic, un raport cuprinzând sumele brute colectate în luna precedentă, comisionul de colectare reţinut, suma netă de plată şi penalităţile colectate (ca exemplu, pentru luna august, repartiţia va fi efectuată până la sfârşitul lunii septembrie), raport semnat de reprezentantul legal al UPFR. Repartizarea remuneraţiilor pentru perioada scursă până la data semnării Protocolului se va efectua până cel târziu la sfârşitul lunii următoare semnării prezentului protocol.
    ART. 6
    Înainte de repartizarea remuneraţiilor, UPFR va reţine în mod direct un comision de repartizare în cuantum de 2% din remuneraţia compensatorie pentru copia privată a înregistrărilor sonore ce se cuvine producătorilor de fonograme - membri ADPFR, conform Protocolului ce face obiectul Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 77/2009.
    Întrucât la data semnării Protocolului ce face obiectul Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 77/2009 nu se cunoştea o dimensiune a sumelor ce vor fi colectate, în cazul în care va fi necesar, UPFR va convoca organismul beneficiar ADPFR pentru a decide asupra comisionului real de colectare.
    ART. 7
    Organismele de gestiune colectivă se vor întâlni trimestrial, odată cu întâlnirile organizate cu toate organismele beneficiare, la convocarea colectorului unic sau a organismului beneficiar ADPFR, în cadrul cărora vor fi discutate: evoluţia încasărilor, potenţialul de dezvoltare a numărului de plătitori, situaţia litigiilor, precum şi propuneri şi soluţii la eventuale probleme. ADPFR va comunica lunar, până la data de 15 a lunii, situaţia membrilor pentru a evita dublarea remunerării simultane a titularilor de către cele două OGC-uri.
    ART. 8
    Cu excepţia obligaţiilor legale de furnizare a informaţiilor şi a utilizării acestora în cadrul procedurilor judiciare, organismele de gestiune colectivă se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor primite/obţinute, iar divulgarea acestora către terţi atrage răspunderea juridică a organismului culpabil, pentru prejudiciile cauzate.
    ART. 9
    Drepturile asupra bazelor de date constituite de UPFR sunt proprietatea acestuia şi sunt protejate potrivit legii, acestea neputând fi comunicate către ADPFR, utilizate de aceasta sau comunicate terţilor.
    ART. 10
    Prezentul protocol se încheie pentru perioada 2013-2014.
    ART. 11
    Orice modificare a prezentului protocol este posibilă prin acte adiţionale încheiate între părţi, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.


    Prezentul protocol s-a încheiat astăzi, 21 august 2013, în 3 (trei) exemplare originale cu forţă probantă egală, fiecare parte semnatară primind câte un exemplar, iar unul urmează a fi depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.


                UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA
                                  PREŞEDINTE,
                              DAN-CRISTIAN MURARU

                               Director executiv,
                        Mihaela-Alexandrina Scriosteanu

                                    Avocat,
                                Andreea Stratula

      Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din RomÂnia
                                  Preşedinte,
                                Sorinel Chelariu

                                 Administrator,
                            Daniela Cristina Oprisan

                                    Avocat,
                                 George Dimofte

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016