Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-afacerilor-externe Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Afacerilor Externe


Monitorul Oficial 167 din 07 Martie 2017 (M. Of. 167/2017)

 ORDIN nr. 285 din 20 februarie 2017 pentru aprobarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreţinere şi reparaţii, nr. LGIRE-RO-01 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2017

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată,în temeiul art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:art. 1 se aprobă licenţa generală de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul româniei, pentru întreţinere şi reparaţii, nr. lgire-ro-01, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2 departamentul pentru controlul exporturilor va acţiona pentru punerea în aplicare a ...

Monitorul Oficial 31 din 11 Ianuarie 2017 (M. Of. 31/2017)

 ORDIN nr. 2.352 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul forţelor armate, nr. LGEFA-RO-01 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată,în temeiul art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:art. 1 se aprobă licenţa generală de export şi transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul forţelor armate, nr. lgefa-ro-01, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2 departamentul pentru controlul exporturilor va acţiona pentru ...

Monitorul Oficial 13 din 06 Ianuarie 2017 (M. Of. 13/2017)

 ORDIN nr. 2.483 din 30 decembrie 2016 privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017

În temeiul art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 38 alin. (4) din legea nr. 590/2003 privind tratatele,având în vedere convenirea, în anul 2016, prin corespondenţă diplomatică, a datei încetării valabilităţii acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii ungare privind stabilirea unui regim de cer deschis, semnat la bucureşti la 11 mai 1991, şi a acordului cu privire la măsurile de întărire a încrederii şi securităţii suplimentare faţă de documentul o.s.c.e. de la viena 1994 şi la dezvoltarea relaţiilor militare între guvernul româniei şi ...

Monitorul Oficial 9 din 05 Ianuarie 2017 (M. Of. 9/2017)

 ORDIN nr. 2.353 din 27 decembrie 2016 privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2017

În temeiul art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 38 alin. (4) din legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute date şi informaţii privind evoluţiile survenite în privinţa tratatelor încheiate de românia, care se publică, fără plată, în monitorul oficial al româniei, partea i,constatând că părţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru ieşirea din vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.art. 1la data de 12 noiembrie 2016 a ieşit din ...

Monitorul Oficial 1051 din 27 Decembrie 2016 (M. Of. 1051/2016)

 ORDIN nr. 2.233 din 13 decembrie 2016 privind aprobarea Planului integrat de acţiune pentru gestionarea unei situaţii de criză în domeniul imigraţiei EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) lit. a) coroborate cu art. 6^1 din hotărârea guvernului nr. 572/2008 privind constituirea grupului de coordonare a implementării strategiei naţionale privind imigraţia, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 344/2014 privind ...

Monitorul Oficial 1027 din 21 Decembrie 2016 (M. Of. 1027/2016)

 ORDIN nr. 2.269 din 19 decembrie 2016 pentru publicarea Acordului încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 6 decembrie 2016 şi la Chişinău la 15 decembrie 2016, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind completarea Programului de cooperare pe anul 2016 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în baza articolului 1 paragraful 3 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele cinci protocoale adiţionale, precum şi în baza articolelor 1, 2 şi 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.027 din 21 decembrie 2016

În baza art. 29 alin. (7) din legea nr. 590/2003 privind tratatele,în temeiul art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.articol unicse publică în monitorul oficial al româniei, partea i, acordul încheiat prin schimb de scrisori, semnate la bucureşti la 6 decembrie 2016 şi la chişinău la 15 decembrie 2016, dintre guvernul româniei şi guvernul republicii moldova privind completarea programului de cooperare pe anul 2016 între guvernul româniei şi guvernul republicii moldova în baza articolului 1 paragraful 3 al acordului dintre guvernul ...

 ORDIN nr. 2.237 din 14 decembrie 2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiei contractuale de consilier financiar bancar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.027 din 21 decembrie 2016

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare;- art. ii alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,având în vedere hotărârea guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale ...

 CRITERII din 14 decembrie 2016 de selecţie şi modalitatea de organizare a concursului în vederea ocupării funcţiei contractuale de consilier financiar bancar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.027 din 21 decembrie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 2.237 din 14 decembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.027 din 21 decembrie 2016.──────────cap. iprevederi generaleart. 1(1) funcţia contractuală de consilier financiar bancar se ocupă prin concurs organizat de ministerul finanţelor publice (mfp).(2) funcţia contractuală de consilier financiar bancar se ocupă pe durată determinată, respectiv pe durata trimiterii în misiune permanentă în cadrul băncii europene de reconstrucţie şi dezvoltare (berd), conform ordinului de trimitere elaborat în baza art. ii alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului ...

Monitorul Oficial 990 din 08 Decembrie 2016 (M. Of. 990/2016)

 ORDIN nr. 2.157 din 5 decembrie 2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016

Având în vedere referatul nr. 207.076/2016, aprobat de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,în temeiul prevederilor:- hotărârii guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare;- art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere ...

 CRITERII din 5 decembrie 2016 privind selecţia şi modalitatea de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.066 din 23 noiembrie 2016 şi ordinul nr. 2.157 din 5 decembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 990 din 8 decembrie 2016──────────cap. iprevederi generaleart. 1În vederea asigurării reprezentării româniei atât în statele membre ue, cât şi în statele terţe, în domeniul politicii agricole comune şi promovării produselor agroalimentare, în cadrul structurii de specialitate din ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale, denumit în continuare madr, sunt prevăzute funcţii de ataşat agricol.art. 2funcţiile de ataşat agricol pot fi ocupate, prin concurs sau examen, potrivit legii, de angajaţi ai madr, ai instituţiilor subordonate acestuia şi ...

‹‹ Pagina 1 din 38
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016