Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de fondul-de-garantare-a-depozitelor-in-sistemul-bancar Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Fondul De Garantare A Depozitelor In Sistemul Bancar


Monitorul Oficial 589 din 18 Septembrie 2013 (M. Of. 589/2013)

COMUNICAT nr. 1 din 10 septembrie 2013 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 septembrie 2013

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţă lista instituţiilor de credit care participă la fond în condiţiile şi limitele prevăzute de ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── nr. crt. denumirea instituţiei de credit───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────i. bănci - persoane juridice române  1. alpha bank romÂnia - s.a.  2. ate bank romÂnia - s.a.  3. banca comerciala carpatica - s.a.  4. banca comercialĂ intesa sanpaolo romÂnia - s.a.  5. banca comercială feroviara - s.a.  6. ...

Monitorul Oficial 677 din 28 Septembrie 2012 (M. Of. 677/2012)

REGULAMENT nr. 1 din 10 septembrie 2012 privind plata contributiilor si cotizatiilor de catre institutiile de credit, precum si verificarea acestora de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 septembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 3, art. 9 alin. (1), art. 10-13, art. 42, 44, art. 58 alin. (2) şi art. 61-63 din ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din ordonanţă guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar emite prezentul regulament.cap. idispoziţii comuneart. 1prezentul regulament se aplică tuturor instituţiilor de credit participante la fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare fond, precum şi, potrivit prevederilor art. 16, sucursalelor ...

Monitorul Oficial 637 din 07 Septembrie 2012 (M. Of. 637/2012)

COMUNICAT nr. 2 din 27 august 2012 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţă lista instituţiilor de credit participante la fond ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite la acestea, în condiţiile şi limitele prevăzute de ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ─────────────────────────────────────────────────────────────────  nr. denumirea instituţiei de credit  crt. ─────────────────────────────────────────────────────────────────   i. bănci - persoane juridice române   1. banca comercială română - s.a.   2. raiffeisen bank - s.a.   3. brd - groupe societe generale - s.a.   4. ate bank ...

Monitorul Oficial 355 din 24 Mai 2012 (M. Of. 355/2012)

COMUNICAT nr. 1 din 15 mai 2012 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2012

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţã lista instituţiilor de credit participante la fond ai cãror deponenţi beneficiazã de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite la acestea, în condiţiile şi limitele prevãzute de ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.*t* ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────nr. denumirea instituţiei de creditcrt. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────i. bãnci - persoane juridice române 1. banca comercialã românã - ...

Monitorul Oficial 499 din 13 Iulie 2011 (M. Of. 499/2011)

ORDIN nr. 1 din 30 iunie 2011 pentru aprobarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 13 iulie 2011

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 48 din ordonanţa guvernului nr. 39/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,preşedintele consiliului de administraţie al fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar emite urmãtorul ordin:art. 1 se aprobã în condiţiile legii statutul fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.art. 2 la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã ordinul preşedintelui consiliului de ...

STATUTUL din 30 iunie 2011 Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 13 iulie 2011

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare fondul, este constituit şi funcţioneazã în baza prevederilor ordonanţei guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţa, a reglementãrilor date în aplicarea ordonanţei, precum şi în baza prevederilor prezentului statut.art. 2 activitatea fondului este armonizatã cu prevederile directivei 94/19/ce a parlamentului european şi a consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor, publicatã în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l nr. ...

Monitorul Oficial 35 din 14 Ianuarie 2011 (M. Of. 35/2011)

COMUNICAT nr. 1 din 7 ianuarie 2011 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 14 ianuarie 2011

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţã lista instituţiilor de credit participante la fond ai cãror deponenţi beneficiazã de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite la acestea, în condiţiile şi limitele prevãzute de ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.*t*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│nr. │ ...

Monitorul Oficial 583 din 17 August 2010 (M. Of. 583/2010)

REGULAMENT nr. 5 din 13 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 17 august 2010

În aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobatã cu modificãri şi completãri de legea nr. 44/2010 , în temeiul art. 46^1 din ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar emite prezentul regulament. art. i regulamentul fondului de garantare a ...

Monitorul Oficial 449 din 02 Iulie 2010 (M. Of. 449/2010)

REGULAMENT nr. 3 din 31 mai 2010 pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 2 iulie 2010

În aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 449 din 30 iunie 2009, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 44/2010 , în temeiul art. 46^1 din ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar emite prezentul ...

Monitorul Oficial 662 din 05 Octombrie 2009 (M. Of. 662/2009)

COMUNICAT nr. 2 din 29 septembrie 2009 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 5 octombrie 2009

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţã lista instituţiilor de credit participante la fond ai cãror deponenţi beneficiazã de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite la acestea, în condiţiile şi limitele prevãzute de ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.*t*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│nr. │ denumirea instituţiei de credit ...

‹‹ Pagina 1 din 4
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016