Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din rectificare iunie 2020 Twitter Facebook

Acte rectificare iunie 2020

Monitorul Oficial 569 din 30 Iunie 2020 (M. Of. 569/2020)

 RECTIFICARE nr. 456 din 3 iunie 2020 referitoare la Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 456/2020 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 30 iunie 2020

În cuprinsul ordinului preşedintelui agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă nr. 456/2020 pentru aprobarea procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. iii alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 484 din 9 iunie 2020, se face următoarea rectificare:- în anexa nr. 4 la procedură, la ultima notă de subsol, în loc de: „… se completează în coloana 7“ se ...

Monitorul Oficial 551 din 25 Iunie 2020 (M. Of. 551/2020)

 RECTIFICARE nr. 4.928 din 31 august 2018 referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.928/2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 25 iunie 2020

La ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.928/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „primar“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala primară „lorelay“ din municipiul iaşi, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 921 din 1 noiembrie 2018, se face următoarea rectificare:- în tot cuprinsul art. 3, în loc de: „... nivelul de învăţământ «gimnazial»“ se va citi: „... nivelul de învăţământ «primar»“.-----

Monitorul Oficial 544 din 24 Iunie 2020 (M. Of. 544/2020)

 RECTIFICARE nr. 214 din 18 martie 2020 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 214/2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 24 iunie 2020

În cuprinsul hotărârii guvernului nr. 214/2020 privind acordarea cetăţeniei române domnului o. a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 235 din 23 martie 2020, se face următoarea rectificare:- la articolul unic, în loc de: „…, fiul lui dimitrii şi …“ se va citi: „…, fiul lui dmitrii şi …“.-----

 RECTIFICARE nr. 3.647 din 19 iunie 2014 referitoare la Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.647/2014 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 24 iunie 2020

În cuprinsul ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.647/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular grădiniţa „casa bunicilor“ din satul brătuleşti, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 482 din 30 iunie 2014, se face următoarea rectificare:- la art. 1, în loc de: „... program «normal»“ se va citi: „... program «normal» şi program «prelungit»“.----

 RECTIFICARE nr. 207 din 10 iunie 2020 referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 207/2020 EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 24 iunie 2020

În anexa la ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate nr. 207/2020 privind publicarea listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna iunie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 514 din 16 iunie 2020, se face următoarea rectificare:- la numerele curente 7-14 din tabel, în coloana „perioada de încadrare în categoria de acreditare (reîncadrarea* se face în funcţie de nivelul de îndeplinire a graficului de remediere a neconformităţilor)“, în loc de: „4.06.2020-3.06.2026“, „4.06.2020-3.06.2027“, „4.06.2020-3.06.2028“, „4.06.2020-3.06.2029“, „4.06.2020-3.06.2030“, „4.06.2020-3.06.2031“, „4.06.2020-3.06.2032“ şi „4.06.2020-3.06.2033“ se va citi: „4.06.2020-3.06.2025“.---------

 RECTIFICARE din 10 aprilie 2020 referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 24 iunie 2020

La cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - partidul social democrat, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 305 din 10 aprilie 2020, se fac următoarele rectificări:- la „situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2019“, în tabel, la numărul curent 35, în coloana „cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie“, în loc de: „10050“ se va citi: „13000“ şi la „cuantumul total“, în loc de: „10062247,50“ se va citi: „10065197,50“;– la „situaţia centralizată a ...

Monitorul Oficial 530 din 19 Iunie 2020 (M. Of. 530/2020)

 RECTIFICARE nr. 27 din 21 mai 2020 referitoare la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2020 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 19 iunie 2020

În cuprinsul normei autorităţii de supraveghere financiară nr. 27/2020 privind modificarea anexei la norma autorităţii de supraveghere financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea ghidului autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe (esma) privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din regulamentul (ue) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (money-market funds), publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 469 din 3 iunie 2020, se face următoarea rectificare:- la titlu, în loc de: „decizie“ se va citi: „normă“.----

Monitorul Oficial 521 din 18 Iunie 2020 (M. Of. 521/2020)

 RECTIFICARE nr. 4.461 din 4 iunie 2020 referitoare la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.461/2020 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 521 din 18 iunie 2020

În cuprinsul ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.461/2020 privind organizarea şi desfăşurarea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a v-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională în anul şcolar 2019-2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 490 din 10 iunie 2020, se face următoarea rectificare:- la prima liniuţă din preambul, în loc de: „- prevederile art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 alin. (3) lit. c) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;“ se va citi: „- prevederile art. 68 alin. (1) lit. ...

 RECTIFICARE nr. 4.440 din 2 iunie 2020 referitoare la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.440/2020 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 521 din 18 iunie 2020

În cuprinsul ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.440/2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a viii-a în anul şcolar 2019-2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 488 din 10 iunie 2020, se face următoarea rectificare:- la art. i pct. 1 [cu referire la norma de la art. 4 alin. (3^2) din ordinul de bază], în loc de: „... în perioada 15-18 iulie 2020.“ se va citi: „... în perioada 15-18 iunie 2020.“----

Monitorul Oficial 497 din 11 Iunie 2020 (M. Of. 497/2020)

 RECTIFICARE nr. 194 din 31 martie 2020 referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 194/2020 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 497 din 11 iunie 2020

În decizia prim-ministrului nr. 194/2020 pentru numirea domnului ionel paul oprea în funcţia de secretar de stat în cadrul ministerului sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 265 din 31 martie 2020, se face următoarea rectificare:- în titlul deciziei şi în cuprinsul articolului unic, în loc de: „ionel paul oprea“ se va citi: „ionel oprea“.----

 RECTIFICARE nr. 155 din 6 mai 2020 referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 155/2020 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 497 din 11 iunie 2020

La decizia curţii constituţionale nr. 155/2020 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legii pentru suspendarea rambursării creditelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 473 din 4 iunie 2020, se face următoarea rectificare:- în sumar, la titlul deciziei, în loc de: „... dispoziţiilor legii pentru rambursării creditelor“ se va citi: „... dispoziţiilor legii pentru suspendarea rambursării creditelor“.-----

Monitorul Oficial 488 din 10 Iunie 2020 (M. Of. 488/2020)

 RECTIFICARE nr. 4.322 din 22 mai 2020 referitoare la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.322/2020 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 10 iunie 2020

La ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.322/2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 438 din 25 mai 2020, se face următoarea rectificare:- la art. i pct. 1, cu referire la art. 13 din ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014, în finalul alin. (3), în loc de: „... cadru didactic de specialitate din altă unitate de învăţământ.“ se va citi: „... cadru didactic de specialitate din unitatea ...

Monitorul Oficial 493 din 10 Iunie 2020 (M. Of. 493/2020)

 RECTIFICARE nr. 11 din 17 februarie 2020 referitoare la Decizia nr. 11 din 17 februarie 2020 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 10 iunie 2020

În cuprinsul deciziei nr. 11 din 17 februarie 2020, pronunţată de Înalta curte de casaţie şi justiţie - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în dosarul nr. 2.746/1/2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 224 din 19 martie 2020, se face următoarea rectificare:- în loc de: ┌──────────────┬───────────────────────┐│„săndel lucian│- judecător la secţia a││macavei │ii-a civilă │├──────────────┼───────────────────────┤│valentin horia│- judecător la secţia a││Şelaru │ii-a civilă ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016