Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din rectificare februarie 2014 Twitter Facebook

Acte rectificare februarie 2014

Monitorul Oficial 133 din 24 Februarie 2014 (M. Of. 133/2014)

 RECTIFICARE nr. 137 din 31 august 2000 referitoare la forma republicată a Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 24 februarie 2014

La forma republicată a ordonanţei guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 99 din 8 februarie 2007, se face următoarea rectificare :- la art. 23 alin. (5) lit. f), în loc de: "la propunerea fundamentală ..." se va citi: "la propunerea fundamentată ...".   --------

Monitorul Oficial 123 din 19 Februarie 2014 (M. Of. 123/2014)

 RECTIFICARE nr. 15 din 20 martie 2013 referitoare la anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 123 din 19 februarie 2014

În anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", a imobilelor proprietatea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 154 din 22 martie 2013 (cu referire la anexa nr. 2^1 la ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 101/2011), se fac următoarele rectificări:- la coloana "număr m.f.p.", rândurile 2 şi 3, în ...

Monitorul Oficial 124 din 19 Februarie 2014 (M. Of. 124/2014)

 RECTIFICARE nr. 2.196/C din 6 august 2009 referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.196/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 124 din 19 februarie 2014

La ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.196/c/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 574 din 18 august 2009, se face următoarea rectificare:- în anexa nr. 1, la poziţia nr. 139──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-------

 RECTIFICARE nr. 775 din 18 iulie 2002 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 775/2002 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 124 din 19 februarie 2014

La hotărârea guvernului nr. 775/2002 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 573 din 2 august 2002, se face următoarea rectificare:- în anexă, la poziţia nr. 72──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

 RECTIFICARE nr. 1.246 din 5 august 2004 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 124 din 19 februarie 2014

La hotărârea guvernului nr. 1.246/2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 763 din 20 august 2004, se face următoarea rectificare:- în anexă, la poziţia nr. 24──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

Monitorul Oficial 115 din 17 Februarie 2014 (M. Of. 115/2014)

 RECTIFICARE nr. 52 din 19 februarie 2013 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 52/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 17 februarie 2014

În anexa la hotărârea guvernului nr. 52/2013 privind modificarea hotărârii guvernului nr. 433/2010 pentru înscrierea ansamblului monumental "memorialul holocaustului" în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în administrarea institutului naţional pentru studierea holocaustului din românia "elie wiesel", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 105 din 21 februarie 2013, se face următoarea rectificare:- în cuprinsul coloanei "codul de clasificare", în loc de: "8.28" se va citi: "8.21.01". ------

Monitorul Oficial 116 din 17 Februarie 2014 (M. Of. 116/2014)

 RECTIFICARE nr. 6 din 12 februarie 2014 referitoare la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014

În cuprinsul ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la compania naţională de transport al energiei electrice "transelectrica" - s.a. şi la societatea naţională de transport gaze naturale "transgaz" - s.a. mediaş şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 113 din 14 februarie 2014, se face următoarea rectificare :- la contrasemnături, în loc de:"ministrul delegat pentru buget,constantin niţă"se va citi:   "ministrul delegat pentru energie,constantin niţă"  ------

Monitorul Oficial 104 din 11 Februarie 2014 (M. Of. 104/2014)

 RECTIFICARE nr. 43 din 22 ianuarie 2014 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 43/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014

La hotărârea guvernului nr. 43/2014 privind aprobarea actului adiţional nr. 12 la acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele xiii pelican şi xv midia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 570/1992, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 69 din 28 ianuarie 2014, se face următoarea rectificare:- la contrasemnături, în loc de: "ministrul mediului şi pădurilor," se va citi: "ministrul mediului şi schimbărilor climatice,".-------

 RECTIFICARE nr. 13 din 7 ianuarie 2014 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 13/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014

La hotărârea guvernului nr. 13/2014 privind aprobarea licenţei de concesiune nr. 12.962/2010 a activităţii miniere de exploatare a bazaltului în perimetrul poiana stânii, judeţul braşov, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale şi societatea comercială "vectra service" - s.r.l., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 48 din 21 ianuarie 2014, se face următoarea rectificare:- la contrasemnături, în loc de: "ministrul mediului şi pădurilor," se va citi: "ministrul mediului şi schimbărilor climatice,".-------

Monitorul Oficial 92 din 06 Februarie 2014 (M. Of. 92/2014)

 RECTIFICARE nr. 1.096 din 11 decembrie 2013 referitoare la în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 6 februarie 2014

În anexa nr. 3 la hotărârea guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv planul naţional de investiţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 37 din 16 ianuarie 2014, se fac următoarele rectificări:- la nr. crt. 16 , la coloana "investiţie", în loc de: "centrală de cogenerare pe biomasă" se va citi: "centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi recuperare de căldură";- la nr. crt. 24 , la coloana "investiţie", în loc de: "bloc ...

Monitorul Oficial 89 din 05 Februarie 2014 (M. Of. 89/2014)

 RECTIFICARE nr. 1.509 din 12 decembrie 2013 referitoare la anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.509/733/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2014

În anexa la ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1.509/733/2013 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 43 din 20 ianuarie 2014 (referitor la anexa nr. 1 la ordinul ministrului ...

 RECTIFICARE nr. 733 din 17 octombrie 2013 referitoare la anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.509/733/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2014

În anexa la ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1.509/733/2013 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 43 din 20 ianuarie 2014 (referitor la anexa nr. 1 la ordinul ministrului ...

Monitorul Oficial 90 din 05 Februarie 2014 (M. Of. 90/2014)

 RECTIFICARE nr. 3 din 22 ianuarie 2014 referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2014

În ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 3/2014 privind aprobarea certificării societăţii naţionale de transport gaze naturale "transgaz" - s.a. mediaş ca operator de transport şi de sistem al sistemului naţional de transport al gazelor naturale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 60 din 23 ianuarie 2014, se face următoarea rectificare:- la art. 8, în loc de: "asupra reţelei electrice de transport" se va citi: "asupra sistemului de transport gaze naturale". -----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016