Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 999 din 14 Octombrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 999 din 14 Octombrie 2022

Monitorul Oficial 999 din 14 Octombrie 2022 (M. Of. 999/2022)

1. ORDIN nr. 127 din 12 octombrie 2022 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în perioada noiembrie-decembrie 2022 şi semestrul I al anului 2023 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 14 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (1) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 alin. (2) lit. a) şi art. 40 alin. (2) din legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2) lit. b) şi art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, ...

2. ORDIN nr. 126 din 12 octombrie 2022 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2023 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 14 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) şi ale art. 74 din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10 alin. (4) şi (6), art. 22 alin. (1) şi ale art. 25 din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2) lit. b), art. 12 alin. (2) şi ale art. 15 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului ...

3. ORDIN nr. 125 din 12 octombrie 2022 privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de bonus EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 14 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea ...

4. METODOLOGIE din 29 septembrie 2022 de elaborare şi actualizare a calificărilor profesionale şcolarizate prin învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 14 octombrie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.735 din 29 septembrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 999 din 14 octombrie 2022.──────────cap. igeneralităţiart. 1prezenta metodologie reglementează elaborarea şi actualizarea calificărilor profesionale şcolarizate prin învăţământul preuniversitar.art. 2metodologia se elaborează în baza cadrului naţional al calificărilor din românia, denumit în continuare cnc, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare. cadrul naţional al calificărilor este un instrument pentru stabilirea calificărilor, în conformitate cu un set de criterii care corespund unor niveluri specifice de învăţare atinse, şi care permite recunoaşterea, măsurarea şi relaţionarea tuturor rezultatelor învăţării dobândite prin formarea profesională iniţială ...

5. ORDIN nr. 5.735 din 29 septembrie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi actualizare a calificărilor profesionale şcolarizate prin învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 14 octombrie 2022

Având în vedere:- ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.293/2015 privind aprobarea structurii standardului de pregătire profesională din învăţământul profesional şi tehnic;– ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.023/2018 privind controlul standardelor de pregătire profesională şi înregistrarea acestora în registrul naţional al calificărilor profesionale din educaţie (rncpe);– ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.177/660/2019 privind aprobarea metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a registrului naţional al calificărilor profesionale din românia, cu modificările ulterioare;– ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui institutului naţional de statistică nr. 37/83/2022 pentru aprobarea procedurii de actualizare a clasificării ocupaţiilor ...

6. ORDIN nr. 5.207 din 30 august 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Regele Mihai I" din municipiul Curtea de Argeş, judeţul Argeş EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 14 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea ...

7. ORDIN nr. 5.028 din 30 august 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Radu Negru" din municipiul Galaţi, judeţul Galaţi EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 14 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale ...

8. ORDIN nr. 5.018 din 30 august 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Dinu Brătianu" din oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 14 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având ...

9. NORME TEHNICE din 28 septembrie 2022 privind amenajarea pădurilor EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 14 octombrie 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.536 din 28 septembrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 999 din 14 octombrie 2022──────────art. 1(1) amenajarea pădurilor, ca ştiinţă şi practică a organizării şi conducerii structurale a pădurilor în scopul realizării obiectivelor complexe ecologice, sociale şi economice urmărite prin gospodărirea pădurilor, se bazează pe conceptul gestionării durabile. prin gestionarea durabilă a pădurilor se înţelege administrarea şi utilizarea ecosistemelor forestiere, astfel încât să li se menţină şi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi să li se asigure pentru prezent şi viitor capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi ...

10. ORDIN nr. 2.536 din 28 septembrie 2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor şi a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 14 octombrie 2022

Având în vedere referatul de aprobare nr. dgpss 114.747 din 26.07.2022 al direcţiei generale păduri şi strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 20 alin. (4) şi ale art. 115 alin. (1) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:art. 1se aprobă normele ...

11. ORDIN nr. 2.145 din 12 octombrie 2022 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.135/2015 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 14 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din regulamentul (ue) nr. 376/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a regulamentului (ue) nr. 996/2010 al parlamentului european şi al consiliului şi de abrogare a directivei 2003/42/ce a parlamentului european şi a consiliului şi a regulamentelor (ce) nr. 1.321/2007 şi (ce) nr. 1.330/2007 ale comisiei,în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1^1) şi ale art. 7 lit. j) din ordonanţa guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului de investigaţii şi analiză pentru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016