Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 994 din 18 Octombrie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 994 din 18 Octombrie 2021

Monitorul Oficial 994 din 18 Octombrie 2021 (M. Of. 994/2021)

1. HOTĂRÂRE nr. 87 din 15 octombrie 2021 privind stabilirea măsurilor necesar a fi implementate la nivelul municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov pentru limitarea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2 în contextul creşterii alarmante a numărului de cazuri din aceste zone EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 994 din 18 octombrie 2021

Având în vedere propunerea şefului departamentului pentru situaţii de urgenţă referitoare la sesizarea transmisă de institutul naţional de sănătate publică cu privire la instituirea carantinei în „zona metropolitană bucureşti“, unde se arată că măsura carantinei zonale nu poate duce la realizarea obiectivului specific fără să pună în pericol grav funcţionarea instituţiilor statului, luând în considerare analiza grupului de suport tehnico-Ştiinţific privind gestionarea bolilor Înalt contagioase pe teritoriul româniei realizată în cadrul şedinţei din data de 15.10.2021 şi materializată în hotărârea nr. 5 din aceiaşi dată, prin care se propune ca la nivelul municipiului bucureşti şi al judeţului ilfov să nu ...

2. ORDIN nr. 7.824 din 16 octombrie 2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Amara, judeţul Ialomiţa EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 994 din 18 octombrie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică de la nivelul oraşului amara, judeţul ialomiţa, generată de virusul sarscov2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 11,84 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă ialomiţa nr. 220 din 15.10.2021 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică ialomiţa nr. il12.567 din 15.10.2021 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică/centrului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile nr. 885 din 15.10.2021,în ...

3. ORDIN nr. 7.823 din 16 octombrie 2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Probota, judeţul Iaşi EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 994 din 18 octombrie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică de la nivelul comunei probota, cu satele aparţinătoare probota, bălteni, perieni, judeţul iaşi, generată de virusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 15,07 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă iaşi nr. 171 din 16.10.2021 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică iaşi nr. 25.777 din 15.10.2021 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică/centrului naţional de supraveghere şi control al ...

4. ORDIN nr. 7.822 din 16 octombrie 2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Şimian, cu satele aparţinătoare Şimian, Cerneţi, Dudaşu, Dedoviţa Nouă, Ergheviţa, Poroina, Dedoviţa Veche, Valea Copcii, şi comuna Malovăţ, cu satele aparţinătoare Malovăţ, Bobaiţa, Bârda, Colibaşi, Lazu, 23 August, Negreşti, judeţul Mehedinţi EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 994 din 18 octombrie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică de la nivelul comunei Şimian şi a comunei malovăţ, judeţul mehedinţi, generată de virusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 7,97 cazuri la 1.000 de locuitori în comuna Şimian şi 8,22 cazuri la 1.000 de locuitori în comuna malovăţ, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă mehedinţi nr. 119 din 15.10.2021 emisă pe baza analizelor de risc ale direcţiei de sănătate publică mehedinţi nr. 17.458 din 12.10.2021, respectiv nr. 17.320 ...

5. ORDIN nr. 5.340 din 5 octombrie 2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.315/2018 privind stabilirea gradelor pentru funcţiile de conducere din Ministerul Educaţiei Naţionale şi din unităţile/instituţiile aflate în subordinea acestuia EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 994 din 18 octombrie 2021

În conformitate cu prevederile art. 2 din anexa nr. i cap. i lit. b din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare referatul de aprobare nr. 5.745/dge/28.09.2021,în baza art. 13 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.art. ianexa nr. 1 la ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.315/2018 privind stabilirea gradelor pentru funcţiile de conducere din ministerul educaţiei naţionale şi din unităţile/instituţiile aflate în subordinea acestuia, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 917 din 31 octombrie 2018, ...

6. DECIZIE nr. 512 din 18 octombrie 2021 privind numirea domnului Dincer Geafer în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 994 din 18 octombrie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul dincer geafer se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la departamentul pentru relaţii interetnice.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 18 octombrie 2021.nr. 512.-----

7. DECIZIE nr. 511 din 18 octombrie 2021 privind eliberarea domnului Amet Aledin din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 994 din 18 octombrie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul amet aledin se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la departamentul pentru relaţii interetnice.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 18 octombrie 2021.nr. 511.-----

8. DECIZIE nr. 510 din 18 octombrie 2021 pentru numirea domnului Ionel-Constantin Mitea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 994 din 18 octombrie 2021

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru cetăţenie, aprobată cu modificări prin legea nr. 112/2010, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ionel-constantin mitea se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la autoritatea naţională pentru cetăţenie pentru un mandat de 4 ani.prim-ministru florin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al ...

9. DECIZIE nr. 509 din 18 octombrie 2021 pentru eliberarea domnului George Nicolaie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 994 din 18 octombrie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul george nicolaie se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul cercetării, inovării şi digitalizării.prim-ministru florin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 18 octombrie 2021.nr. 509.-----

10. DECIZIE nr. 508 din 18 octombrie 2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Dina a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 994 din 18 octombrie 2021

Având în vedere adresa ministerului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.109 din 9 septembrie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/21.201/t.h.g. din 9 septembrie 2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna nicoleta dina a funcţiei publice vacante ...

11. HOTĂRÂRE nr. 1.127 din 14 octombrie 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centru balneoclimateric multifuncţional Covasna, oraşul Covasna, judeţul Covasna" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 994 din 18 octombrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „centru balneoclimateric multifuncţional covasna, oraşul covasna, judeţul covasna“, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local ...

12. HOTĂRÂRE nr. 1.126 din 14 octombrie 2021 pentru modificarea art. 4^1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 994 din 18 octombrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. articol unicla articolul 4^1 din hotărârea guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea institutului naţional pentru studierea holocaustului din românia „elie wiesel“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 758 din 19 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cazare şi masă în unităţi hoteliere şi pensiuni turistice, categoria 3 stele, transport pentru participanţii la acţiuni, programe şi proiecte realizate. limita maximă pentru mese oficiale, precum şi cheltuielile pentru cafea, apă, sucuri se stabilesc potrivit dispoziţiilor prevăzute la pct. i ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016