Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 989 din 09 Decembrie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 989 din 09 Decembrie 2019

Monitorul Oficial 989 din 09 Decembrie 2019 (M. Of. 989/2019)

1. NORME din 3 decembrie 2019 privind interfeţele dintre securitatea nucleară, securitatea radiologică, protecţia fizică, protecţia împotriva ameninţărilor cibernetice şi controlul de garanţii nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 9 decembrie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 322 din 3 decembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 989 din 9 decembrie 2019.──────────cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prin prezentele norme se stabilesc cerinţele privind interfeţele dintre măsurile de securitate nucleară, securitate radiologică, protecţie fizică, protecţie împotriva ameninţărilor cibernetice şi controlul de garanţii nucleare, la nivelul structurilor, sistemelor, componentelor şi echipamentelor instalaţiilor nucleare şi al proceselor şi activităţilor aferente.(2) respectarea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie obligatorie pentru autorizarea de către comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, a activităţilor de proiectare, amplasare, construcţie ...

2. ORDIN nr. 322 din 3 decembrie 2019 pentru aprobarea Normelor privind interfeţele dintre securitatea nucleară, securitatea radiologică, protecţia fizică, protecţia împotriva ameninţărilor cibernetice şi controlul de garanţii nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 9 decembrie 2019

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, având în vedere art. 5 alin. (1) şi art. 35 lit. a) din legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare referatul nr. 15.217 din 2.12.2019,preşedintele comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare emite următorul ordin:art. 1se aprobă normele privind interfeţele dintre securitatea nucleară, securitatea radiologică, protecţia fizică, protecţia împotriva ameninţărilor cibernetice şi controlul de garanţii nucleare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. art. 2prezentul ordin ...

3. DECIZIE nr. 498 din 9 decembrie 2019 privind numirea domnului Laurenţiu Ţenţ în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice şi preşedinte al consiliului de administraţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 9 decembrie 2019

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii şi protecţiei sociale prin adresa nr. 911/vva din 5 decembrie 2019, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/21.057/a.t. din 9 decembrie 2019,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi al art. 133 alin. (2), (4) şi (10) din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul laurenţiu Ţenţ se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang ...

4. DECIZIE nr. 497 din 9 decembrie 2019 privind revocarea domnului Ioan-Petru Căprariu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice şi preşedinte al consiliului de administraţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 9 decembrie 2019

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii şi protecţiei sociale prin adresa nr. 911/vva din 5 decembrie 2019, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/21.057/a.t. din 9 decembrie 2019,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi al art. 133 alin. (2), (4) şi (9) din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ioan-petru căprariu se revocă din funcţia de preşedinte, cu rang de ...

5. DECIZIE nr. 496 din 9 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ionuţ Cătălin Nica a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 9 decembrie 2019

Având în vedere propunerea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale formulată prin adresa nr. 115.256 din 3 decembrie 2019, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.644 din 3 decembrie 2019, precum şi adresa nr. 57.457/2019 a agenţiei naţionale a funcţionarilor publici,în temeiul art. 29, al art. 397 lit. b), al art. 502 alin. (1) lit. f), al art. 509 alin. (3), al art. 511 şi art. al 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ionuţ cătălin nica, şef serviciu ...

6. DECIZIE nr. 495 din 9 decembrie 2019 privind încetarea calităţii domnului Anton Pisaroglu de consilier onorific al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 9 decembrie 2019

În temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează calitatea domnului anton pisaroglu de consilier onorific al prim-ministrului pentru relaţii internaţionale.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 9 decembrie 2019.nr. 495.----

7. DECIZIE nr. 494 din 9 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eduard Corjescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 9 decembrie 2019

Având în vedere adresa ministerului muncii şi protecţiei sociale nr. 984/vva din 6 decembrie 2019, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/20.992/at din 6 decembrie 2019, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 57.200/2019,în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul eduard corjescu, director general al direcţiei generale juridice, exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria ...

8. DECIZIE nr. 493 din 9 decembrie 2019 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dragoş Ionuţ Bănescu din funcţia publică de secretar general al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 9 decembrie 2019

Având în vedere adresa ministerului muncii şi protecţiei sociale nr. 984/vva din 6 decembrie 2019, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/20.992/at din 6 decembrie 2019,în temeiul art. 29,art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. h), art. 503 alin. (1) şi (2), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului dragoş ionuţ bănescu i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general al ministerului muncii şi protecţiei sociale ...

9. HOTĂRÂRE nr. 839 din 6 decembrie 2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 9 decembrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 30 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului muncii şi protecţiei sociale pe anul 2019 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, cu suma de 67.000 mii lei, la capitolul 68.01 „asigurări şi asistenţă socială“, astfel:a) 41.000 mii lei la titlul 57 „asistenţă socială“, articolul ...

10. HOTĂRÂRE nr. 838 din 6 decembrie 2019 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 9 decembrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor externe pe anul 2019 cu suma de 480 mii lei, la capitolul 54.01 „alte servicii publice generale“, titlul 55 „alte transferuri“, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019.art. 2(1) sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate pentru acordarea de asistenţă umanitară pentru republica albania, ca urmare a cutremurului din 26 noiembrie 2019.(2) sumele ...

11. DECIZIA nr. 558 din 26 septembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 lit. r) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi a prevederilor art. 44 alin. (6) şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 9 decembrie 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

12. DECRET nr. 1.049 din 9 decembrie 2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 9 decembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.118/2019,preşedintele româniei decretează:articol unicla data de 16 decembrie 2019, domnul adrian gabriel vartires, procuror la direcţia naţională anticorupţie - structura centrală, se eliberează din ...

13. DECRET nr. 1.048 din 9 decembrie 2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 9 decembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.117/2019,preşedintele româniei decretează:articol unicla data 16 decembrie 2019, doamna camelia janina joarză, procuror şef al biroului de recursuri penale în interesul legii de ...

14. DECRET nr. 1.047 din 9 decembrie 2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 9 decembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 955/2019,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 15 decembrie 2019, doamna carmen vişan, procuror ...

15. DECRET nr. 1.046 din 9 decembrie 2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 9 decembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.472/2019,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 10 decembrie 2019, doamna amalia-laura-daniela ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016