Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 983 din 10 Octombrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 983 din 10 Octombrie 2022

Monitorul Oficial 983 din 10 Octombrie 2022 (M. Of. 983/2022)

3. ORDIN nr. 934 din 13 septembrie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Medserv Min - S.A. EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 10 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) şi ale art. 10 alin. (2) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi ...

6. ORDIN nr. 293 din 5 octombrie 2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale "Casa Română de Comerţ Agroalimentar - UNIREA" - S.A. EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 10 octombrie 2022

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene nr. 156.285 din 28.09.2022,în conformitate cu prevederile art. 1 lit. c) şi art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 933/2018 privind înfiinţarea societăţii naţionale „casa română de comerţ agroalimentar unirea“ - s.a., cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din ...

7. ORDIN nr. 3.385 din 3 octombrie 2022 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 10 octombrie 2022

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 5 şi ale art. 9 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:art. ila anexa nr. 1 la ordinul ministrului finanţelor publice ...

8. CRITERII DE EVALUARE din 7 octombrie 2022 a calităţii în vederea avizării cursurilor de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 10 octombrie 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.143 din 7 octombrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 983 din 10 octombrie 2022.──────────criterii generale de organizare a programelor de formare:i. formarea iniţială (cursuri de perfecţionare de lungă durată)1. criterii de admitere în programul de formare iniţială:a) studii superioare (medicale, economice, juridice, conform legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);b) interviu susţinut în vederea admiterii în program.2. durata programului:a) minimum 3 luni - curs de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate;b) 6 luni - curs pentru obţinerea atestatului de studii complementare ...

9. ORDIN nr. 3.143 din 7 octombrie 2022 privind stabilirea criteriilor de evaluare a calităţii în vederea avizării cursurilor de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 10 octombrie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. ar 17.923/2022 al direcţiei personal şi structuri sanitare din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. v alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii;– art. iv alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 129/2022 pentru modificarea art. iv din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea ...

10. ORDIN nr. 2.550 din 29 septembrie 2022 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia urs (Ursus arctos) EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 10 octombrie 2022

Având în vedere referatul de aprobare nr. dgb/104.991 din 20.09.2022 al direcţiei generale biodiversitate, ţinând seama de avizul academiei române nr. 4.672 din 4.05.2022,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări ...

11. DECRET nr. 1.184 din 10 octombrie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 10 octombrie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.272/2022,preşedintele româniei decretează:articol unicla data de 15 octombrie 2022, domnul colonel magistrat mihai adrian iordache, prim-procuror militar la parchetul militar de pe ...

12. ORDIN nr. 2.132 din 10 octombrie 2022 pentru modificarea punctului I al anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.254/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 10 octombrie 2022

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 29.893 din 2.09.2022 pentru modificarea punctului i al anexei la ordinul ministrului transporturilor nr. 1.254/2019 privind aprobarea listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului,în temeiul art. 8 din ordonanţa guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. ...

13. DECRET nr. 1.183 din 10 octombrie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 10 octombrie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.980/2022,preşedintele româniei decretează:articol unicla data de 15 octombrie 2022, doamna mihaela virginia ganea, judecător la curtea de apel ...

14. DECRET nr. 1.182 din 10 octombrie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 10 octombrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea art. 75 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 10 octombrie 2022.nr. 1.182.-----

15. LEGE nr. 282 din 10 octombrie 2022 pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 10 octombrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iarticolul 75 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 75(1) un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet.(2) cabinetele de medicină de familie pot deschide cel mult două puncte secundare de lucru dacă solicitantul asigură un program fracţionat de minimum 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază.(3) punctele de lucru pot fi deschise în mediul rural ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016