Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 956 din 28 Noiembrie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 956 din 28 Noiembrie 2019

Monitorul Oficial 956 din 28 Noiembrie 2019 (M. Of. 956/2019)

1. ORDIN nr. 212 din 27 noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) şi art. 76 alin. (2) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (2^1) din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, ale metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 117/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. ...

2. DECIZIE nr. 465 din 28 noiembrie 2019 privind numirea doamnei Marinela Ghioca-Mititelu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

Având în vedere propunerea viceprim-ministrului,în temeiul art. 19, art. 21, art. 29 şi art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna marinela ghioca-mititelu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănase bucureşti, 28 noiembrie 2019.nr. 465.-----

3. DECIZIE nr. 464 din 28 noiembrie 2019 privind numirea domnului Gheorghe Cojanu în funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

Având în vedere sentinţa civilă nr. 7.748/15.12.2017, pronunţată de tribunalul bucureşti, secţia a ii-a contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 29.683/3/2017, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 973 din 6.11.2019 a curţii de apel bucureşti, secţia a viii-a contencios administrativ şi fiscal,în temeiul art. 29 şi al art. 397 lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul gheorghe cojanu se numeşte în funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.prim-ministruludovic ...

4. DECIZIE nr. 463 din 28 noiembrie 2019 pentru numirea domnului Ionel Scrioşteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ionel scrioşteanu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănase bucureşti, 28 noiembrie 2019.nr. 463.-----

5. DECIZIE nr. 462 din 28 noiembrie 2019 pentru numirea domnului Valeriu Lupu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul valeriu lupu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 28 noiembrie 2019.nr. 462.-----

6. DECIZIE nr. 461 din 28 noiembrie 2019 pentru numirea domnului Emil-Răzvan Pîrjol în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 4 decembrie 2019, domnul emil-răzvan pîrjol se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 28 noiembrie 2019.nr. 461.-----

7. DECIZIA nr. 341 din 23 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mircea Ştefan minea│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător ...

8. DECIZIE nr. 17 din 27 noiembrie 2019 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

În temeiul art. 20 şi 21 din legea nr. 202/1998 privind organizarea monitorului oficial al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,biroul permanent al camerei deputaţilor adoptă prezenta decizie.articol unic(1) se aprobă tarifele pentru publicarea actelor în monitorul oficial al româniei, părţile i-vii, care se aplică în anul 2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. (2) pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spaţiile.(3) actele înaintate spre publicare în monitorul oficial al româniei, părţile i-vii, vor avea un conţinut lizibil tehnoredactat la un rând şi jumătate, cu corp 12 times ...

9. HOTĂRÂRE nr. 56 din 27 noiembrie 2019 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Institutul European de Inovare şi Tehnologie (reformare) - COM (2019) 331 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/307, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 22 octombrie 2019, camera deputaţilor:1. susţine propunerea de reformare a regulamentului parlamentului european şi consiliului privind institutul european de inovare şi tehnologie (eit);2. recomandă ca utilizarea indicatorilor pentru monitorizarea resurselor, rezultatelor şi impactului eit să se limiteze la ceea ce este ...

10. HOTĂRÂRE nr. 55 din 27 noiembrie 2019 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului şi a capacităţii de inovare a Europei - COM (2019) 330 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/308, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 22 octombrie 2019, camera deputaţilor:1. susţine propunerea de decizie privind agenda strategică de inovare a institutului european de inovare şi tehnologie (eit), având în vedere că raţionamentul, întemeiat pe cunoaşterea bazată pe inovare, este de actualitate şi că abordarea ...

11. HOTĂRÂRE nr. 59 din 26 noiembrie 2019 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 49 şi 50 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. v - componenţa comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, domnul senator chiţac vergil - grupul parlamentar al partidului naţional liberal - se include în componenţa ...

12. HOTĂRÂRE nr. 58 din 26 noiembrie 2019 privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2018 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 35 alin. (1) lit. j) şi ale art. 213 alin. (1) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă contul de execuţie a bugetului senatului româniei pe anul 2018, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi în raportul privind execuţia bugetului senatului româniei la 31 decembrie 2018*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) raportul privind execuţia bugetului senatului româniei la 31 decembrie 2018 se comunică celor interesaţi.această hotărâre a ...

13. DECRET nr. 933 din 28 noiembrie 2019 privind numirea în funcţia de şef al Statului Major al Apărării EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi avizul prim-ministrului,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 1 decembrie 2019, domnul general-locotenent cu trei stele petrescu luca daniel se numeşte în funcţia de şef al statului major al apărării.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 28 noiembrie 2019.nr. 933.-----

14. DECRET nr. 897 din 27 noiembrie 2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea art. 8 alin. (1) din legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului (ue) 2016/679 al parlamentului european şi al consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/ce (regulamentul general privind protecţia datelor) şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al ...

15. LEGE nr. 233 din 27 noiembrie 2019 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 8 din legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului (ue) 2016/679 al parlamentului european şi al consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/ce (regulamentul general privind protecţia datelor), publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 651 din 26 iulie 2018, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) prevederile art. 15, 16, 18 şi 21 din regulamentul general privind protecţia datelor nu se aplică în cazul ...

16. DECRET nr. 895 din 27 noiembrie 2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 27 noiembrie 2019.nr. 895. -----

17. LEGE nr. 231 din 27 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 28 noiembrie 2019

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 2 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, adoptată în temeiul art. 1 pct. i.1, pct. ii.3 şi pct. vii din legea nr. 4/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 80 din 31 ianuarie 2019.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacupreŞedintele senatuluiteodor-viorel meleŞcanubucureşti, 27 noiembrie 2019.nr. 231.-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016