Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 925 din 30 Decembrie 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 925 din 30 Decembrie 2009

Monitorul Oficial 925 din 30 Decembrie 2009 (M. Of. 925/2009)

1. ACT ADITIONAL nr. 17 din 17 decembrie 2009 la Contractul de mentenanta de material rulant si feroviar pentru circulatia in tunel nr. 91/2003 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009

Încheiat şi semnat astãzi, ....................., între: societatea comercialã de transport cu metroul bucureşti "metrorex" - s.a., cu sediul social în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sectorul 1, înregistratã la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul bucureşti sub nr. j40/6.880/1990, cui ro 13863739, legal reprezentatã prin domnul gheorghe udrişte, în calitate de director general, (denumitã în continuare beneficiar), şi societatea comercialã "alstom transport" - s.a., cu sediul social în municipiul bucureşti, bd. basarabia nr. 256, sectorul 3, înregistratã la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul bucureşti sub nr. ...

2. ORDIN nr. 1.263 din 17 decembrie 2009 privind mandatarea Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. de a semna Actul aditional nr. 17 la Contractul de mentenanta de material rulant si feroviar pentru circulatia in tunel nr. 91/2003 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009

În temeiul art. iii din hotãrârea guvernului nr. 1.501/2007 pentru modificarea hotãrârii guvernului nr. 47/2004 privind aprobarea contractului de mentenanţã de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, încheiat între societatea comercialã de transport cu metroul bucureşti "metrorex" - s.a. şi societatea comercialã "alstom transport" - s.a., şi al art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin: art. 1 se mandateazã societatea comercialã de transport cu ...

3. DECIZIE nr. 786 din 29 decembrie 2009 privind numirea domnului Ancuta Calin Radu in functia de secretar de stat pentru controlul exporturilor in cadrul Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009

Decizie nr. 786 din 29 decembrie 2009 privind numirea domnului ancuţa cãlin radu în funcţia de secretar de stat pentru controlul exporturilor în cadrul ministerului afacerilor externe emitent: guvernul - primul-ministru publicat În: monitorul oficial nr. 925 din 30 decembrie 2009 având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe nr. h1/7.911/2009, în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile ...

4. DECIZIE nr. 785 din 29 decembrie 2009 privind eliberarea doamnei Mioara Bogdan din functia publica de secretar general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009

Decizie nr. 785 din 29 decembrie 2009 privind eliberarea doamnei mioara bogdan din funcţia publicã de secretar general al autoritãţii naţionale pentru protecţia drepturilor copilului emitent: guvernul - primul-ministru publicat În: monitorul oficial nr. 925 din 30 decembrie 2009 având în vedere prevederile art. 3 lit. c) şi poziţia 50 din anexa nr. 1 la legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu comisia europeanã şi ...

5. DECIZIE nr. 784 din 29 decembrie 2009 privind eliberarea domnului Toader Dima din functia publica de secretar general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009

Decizie nr. 784 din 29 decembrie 2009 privind eliberarea domnului toader dima din funcţia publicã de secretar general în cadrul autoritãţii naţionale pentru persoanele cu handicap emitent: guvernul - primul-ministru publicat În: monitorul oficial nr. 925 din 30 decembrie 2009 având în vedere prevederile art. 3 lit. e) şi poziţia 53 din anexa nr. 1 la legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu comisia europeanã ...

6. DECIZIE nr. 783 din 29 decembrie 2009 privind eliberarea doamnei Iuliana Lascu din functia publica de secretar general in cadrul Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009

Decizie nr. 783 din 29 decembrie 2009 privind eliberarea doamnei iuliana lascu din funcţia publicã de secretar general în cadrul agenţiei naţionale pentru prestaţii sociale emitent: guvernul - primul-ministru publicat În: monitorul oficial nr. 925 din 30 decembrie 2009 având în vedere prevederile art. 3 lit. e) şi poziţia 48 din anexa nr. 1 la legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu comisia europeanã şi ...

7. ORDIN nr. 1.775 din 30 decembrie 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile si serviciile prestate de catre Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" la solicitarea persoanelor fizice si juridice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009

Având în vedere referatul de aprobare nr. 18.045 din 30 decembrie 2009 al administraţiei rezervaţiei biosferei "delta dunãrii", ţinând cont de faptul cã în prezent o persoanã este obligatã sã achite atât administraţiei biosferei "delta dunãrii", cât şi consiliului judeţean tulcea un tarif sau o taxã pentru aceleaşi servicii prestate, aspect ce contravine principiului evitãrii dublei impuneri, în temeiul art. 5 alin. (7) din hotãrârea guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pãdurilor, ministrul mediului şi pãdurilor emite prezentul ordin. art. i ...

8. HOTARARE nr. 1.623 din 29 decembrie 2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Tulcea de catre doamna Petrescu Laura-Catalina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 1.623 din 29 decembrie 2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului tulcea de cãtre doamna petrescu laura-cãtãlina emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 925 din 30 decembrie 2009 având în vedere prevederile art. 43 din hotãrârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) , art. 89 ...

9. ORDIN nr. 73 din 29 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009

Ordin nr. 73 din 29 decembrie 2009 privind modificarea şi completarea ordinului preşedintelui autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de cãtre personalul de specialitate în unitãţile care produc alimente de origine animalã emitent: autoritatea naŢionalà sanitarà veterinarà Şi pentru siguranŢa alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 925 din 30 decembrie 2009 vãzând referatul de aprobare nr. 4.077 din 4 decembrie 2009, ...

10. ORDIN nr. 72 din 29 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009

Ordin nr. 72 din 29 decembrie 2009 privind modificarea şi completarea ordinului preşedintelui autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea instrucţiunilor pentru organizarea şi desfãşurarea activitãţii de control oficial în unitãţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimalã emitent: autoritatea naŢionalà sanitarà veterinarà Şi pentru siguranŢa alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 925 din 30 decembrie 2009 vãzând referatul de aprobare nr. 1.577 din 27 noiembrie 2009 ...

11. ORDIN nr. 1.636 din 23 decembrie 2009 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere si marimea unitatii si subunitatii, precum si a indemnizatiilor pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009

Vãzând referatul de aprobare al direcţiei planificarea sistemului sanitar şi politici salariale nr. a.v. 2.654 din 23 decembrie 2009, având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 1.379/2009 privind înfiinţarea institutului clinic de uronefrologie şi transplant renal fundeni şi modificarea unor acte normative, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din hotãrârea guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin: art. i ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 1.487/2005 privind aprobarea criteriilor ...

12. HOTARARE nr. 1.626 din 29 decembrie 2009 privind structura accizei totale exprimate in echivalent euro pentru 1.000 tigarete EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 1.626 din 29 decembrie 2009 privind structura accizei totale exprimate în echivalent euro pentru 1.000 ţigarete emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 925 din 30 decembrie 2009 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , şi al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 la titlul vii "accize şi alte taxe speciale" din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice