Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 924 din 15 Noiembrie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 924 din 15 Noiembrie 2019

Monitorul Oficial 924 din 15 Noiembrie 2019 (M. Of. 924/2019)

1. REGULAMENT nr. 11 din 6 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (2) şi (3) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4^1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa ...

2. DECIZIE nr. 1.914 din 14 noiembrie 2019 privind desemnarea Societăţii PREMIER ENERGY - S.R.L. ca furnizor de ultimă instanţă care va asigura furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă la clienţii preluaţi de la Societatea OTTO GAZ - S.R.L. începând cu data de 2.12.2019 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019

Având în vedere:- prevederile art. 144, art. 175 alin. (2) lit. c) şi art. 179 alin. (2) lit. c) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;– decizia preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 1.691*) din 23.09.2019 privind retragerea licenţei nr. 1.837 de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi licenţei nr. 1.838 de furnizare a gazelor naturale, acordate societăţii otto gaz - s.r.l.;*) decizia preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 1.691/2019 nu a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i.– prevederile ...

3. ORDIN nr. 203 din 14 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 alin. (3) şi ale art. 79 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. imetodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul ...

5. ORDIN nr. 1.732 din 14 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019

Văzând referatul de aprobare nr. vsc 567/2019 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 1.615 din 12.11.2019 al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de ...

6. DECIZIE nr. 420 din 14 noiembrie 2019 pentru numirea domnului Cristian Tudor Băcanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul cristian tudor băcanu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul justiţiei.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 14 noiembrie 2019.nr. 420.------

7. DECIZIE nr. 419 din 14 noiembrie 2019 privind numirea doamnei Cristina-Daria Buzaşu-Enache în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019

În temeiul art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna cristina-daria buzaşu-enache se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul cancelariei prim-ministrului, în domeniul afacerilor europene.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 14 noiembrie 2019.nr. 419.------

8. DECIZIE nr. 418 din 14 noiembrie 2019 privind numirea domnului Nicolae Turdean în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul nicolae turdean se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al agenţiei naţionale pentru resurse minerale.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănase bucureşti, 14 noiembrie 2019.nr. 418.-----

9. DECIZIE nr. 417 din 14 noiembrie 2019 privind eliberarea domnului Gigi Dragomir din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul gigi dragomir se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al agenţiei naţionale pentru resurse minerale.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 14 noiembrie 2019.nr. 417.----

10. DECIZIA nr. 452 din 11 iulie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 alin. (2) fraza întâi teza finală din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐│mona-maria │- preşedinte ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│livia-doina stanciu│- judecător ...

11. DECRET nr. 828 din 13 noiembrie 2019 pentru promulgarea Legii privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din românia şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 13 noiembrie 2019.nr. 828.----

12. LEGE nr. 217 din 14 noiembrie 2019 privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1animalele de serviciu sau destinate serviciului care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din românia au dreptul la hrană şi îngrijire, conform prevederilor legale în vigoare, şi după scoaterea din funcţiune sau declasare.art. 2(1) animalele de serviciu sau destinate serviciului sunt animalele specializate pe categorii de serviciu, cele reprezentând tineretul în creştere şi cele de reproducţie, care aparţin instituţiilor şi autorităţilor publice din românia.(2) scoaterea din funcţiune şi declasarea animalelor prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin reglementări ale instituţiilor şi autorităţilor publice deţinătoare.art. 3după scoaterea din funcţiune sau declasarea animalelor de serviciu sau ...

13. DECRET nr. 825 din 13 noiembrie 2019 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru completarea art. 3 din legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 13 noiembrie 2019.nr. 825.----

14. LEGE nr. 214 din 14 noiembrie 2019 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicdupă alineatul (1) al articolului 3 din legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, începând cu data de 1 ianuarie 2020."această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacupreŞedintele senatuluiteodor-viorel meleŞcanubucureşti, 14 noiembrie ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016