Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 901 din 13 Septembrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 901 din 13 Septembrie 2022

Monitorul Oficial 901 din 13 Septembrie 2022 (M. Of. 901/2022)

1. ORDIN nr. 5.125 din 30 august 2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic "Grigore Tocilescu" din oraşul Mizil, judeţul Prahova EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 13 septembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în ...

2. ORDIN nr. 5.121 din 30 august 2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Victoria" din municipiul Bucureşti, sectorul 3 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 13 septembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în ...

3. ORDIN nr. 5.118 din 30 august 2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional "Ion Creangă" din municipiul Bucureşti, sectorul 4 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 13 septembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în ...

4. ORDIN nr. 5.117 din 30 august 2022 pentru desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Daria" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 13 septembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) şi art. 29^1 alin. (12) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar,luând în considerare adresa asociaţiei „daria“ din municipiul bucureşti înregistrată la agenţia română de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip) cu nr. 3.447 din 25.05.2022,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii consiliului de administraţie al grădiniţei „daria“ din municipiul bucureşti ...

5. ORDIN nr. 4.846 din 29 august 2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Tudor’s House Kids" din municipiul Piteşti EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 13 septembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din regulamentul de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 155/2022,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii ...

6. ORDIN nr. 4.845 din 29 august 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "SEK International" din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "SEK" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 13 septembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare,luând în considerare hotărârea consiliului agenţiei române de ...

7. ORDIN nr. 2.366 din 8 septembrie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiţia I1.B. "Construirea de insule ecologice digitalizate", investiţia I1. "Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune", componenta 3. Managementul deşeurilor EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 13 septembrie 2022

Având în vedere referatul de aprobare nr. dgpnrr/50.585 din 28.07.2022 al direcţiei generale planul naţional de redresare şi rezilienţă,în baza prevederilor:- acordului de finanţare privind implementarea reformelor şi/sau investiţiilor finanţate prin planul naţional de redresare şi rezilienţă nr. 26.595 din 8.03.2022, încheiat între ministerul investiţiilor şi proiectelor europene şi ministerul mediului, apelor şi pădurilor;– regulamentului (ue) 2021/241 al parlamentului european şi al consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a mecanismului de redresare şi rezilienţă;– deciziei de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al româniei din data de 3 ...

8. ORDIN nr. 1.558 din 13 septembrie 2022 pentru aprobarea extinderii activităţii la Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 13 septembrie 2022

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 33.281/1.798 din 1 septembrie 2022 de aprobare a ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, pentru aprobarea extinderii activităţii la regia autonomă „administraţia fluvială a dunării de jos“ galaţi (afdj ra galaţi) şi nota de fundamentare a afdj ra galaţi nr. 30.100 din 31 august 2022,luând în considerare prevederile art. 110 din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 47 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului ...

9. ORDIN nr. M.136 din 7 septembrie 2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 13 septembrie 2022

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 573/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2022 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.art. 2la data de 1 decembrie 2022 se conferă ...

10. ACORD din 15 iulie 2022 între Secretariatul General al Guvernului României ("SGG") şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică ("OCDE") ("Acordul")*) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 13 septembrie 2022

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 1.112 din 7 septembrie 2022, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 901 din 13 septembrie 2022.──────────*) traduceresgg şi ocde (denumite în continuare individual „parte“ şi denumite colectiv „părţile“) au convenit următoarele:1. obiectsgg a fost de acord să finanţeze activitatea pe care ocde o va desfăşura, ca parte a programului său de lucru şi buget pentru 2022-2023 (domeniul de rezultate 4.3.1 privind eficacitatea sectorului public), în sprijinul înfiinţării centrului de excelenţă pentru administraţia publică în domeniul dezvoltării durabile în românia (anexa 1 - termeni de referinţă şi anexa 2 - bugetul estimativ). din perspectiva ...

11. HOTĂRÂRE nr. 1.112 din 7 septembrie 2022 pentru aprobarea Acordului dintre Secretariatul General al Guvernului României - Departamentul pentru dezvoltare durabilă şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2022 şi la Paris la 1 august 2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 13 septembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 25 alin. (4^2) şi (4^3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate româniei prin mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar româniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016