Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 89 din 03 Februarie 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 89 din 03 Februarie 2011

Monitorul Oficial 89 din 03 Februarie 2011 (M. Of. 89/2011)

1. ORDIN nr. 73 din 27 ianuarie 2011 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2011

Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevãzute de legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscalã emite urmãtorul ordin:art. i ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscalã nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor ...

2. PROCEDURA din 12 ianuarie 2011 de realizare a controlului produselor si echipamentelor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera si modalitatile de colaborare dintre autoritatile desemnate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 939/2010 privind unele masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2011

Art. 1 birourile vamale pot solicita, prin convocare scrisã transmisã prin fax sau poştã electronicã, efectuarea unui control de specialitate de cãtre reprezentanţii gãrzii naţionale de mediu, în cazul în care existã suspiciuni privind concordanţa datelor din documentele prezentate autoritãţii vamale.art. 2 garda naţionalã de mediu confirmã prin fax sau poştã electronicã, în cadrul termenului fixat de autoritatea vamalã pentru confirmare, participarea la controlul de specialitate pentru mãrfurile supuse vãmuirii, nominalizeazã persoana care participã la control şi întocmeşte procesul-verbal de constatare.art. 3 (1) operatorii economici care au importat produse şi/sau echipamente prevãzute în anexa ii la regulamentul (ce) nr. ...

3. ORDIN nr. 62 din 12 ianuarie 2011 pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului produselor si echipamentelor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera si modalitatile de colaborare dintre autoritatile desemnate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 939/2010 privind unele masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2011

În baza prevederilor art. 4 din hotãrârea guvernului nr. 939/2010 privind unele mãsuri pentru aplicarea prevederilor regulamentului (ce) nr. 842/2006 al parlamentului european şi al consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de serã,în temeiul prevederilor:- art. 8 alin. (1) din hotãrârea guvernului nr. 939/2010;- art. 15 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 10 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul mediului şi pãdurilor şi ministrul finanţelor ...

4. RECTIFICARE nr. 7 din 4 ianuarie 2011 referitoare la Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 7/2011 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2011

La decizia preşedintelui autoritãţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii nr. 7/2011 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 39 din 17 ianuarie 2011, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în titlul anexei nr. 2, în loc de: "cerere*) de desemnare ca furnizor" se va citi: "cerere*) de desemnare ca furnizor de serviciu universal".--------

5. HOTARARE nr. 11/214 din 27 ianuarie 2011 pentru aprobarea elaborarii si publicarii standardului profesional "Controlul calitatii si managementul relatiilor cu clientii unui cabinet de expertiza contabila sau de contabilitate" EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA - CONSILIUL SUPERIOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2011

În temeiul:- art. 20 lit. c) şi d), art. 27 alin. (1) şi art. 44 din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi, republicatã;- pct. 3, pct. 18 lit. k) şi pct. 147 din regulamentul de organizare şi funcţionare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia, aprobat prin hotãrârea conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia nr. 1/1995, republicat,consiliul superior al corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia adoptã urmãtoarea hotãrâre:art. 1se aprobã elaborarea şi publicarea pânã la data de 30 septembrie 2011 a standardului profesional "controlul ...

6. PROCEDURA din 8 decembrie 2010 de realizare a controlului produselor si echipamentelor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera si modalitatile de colaborare dintre autoritatile desemnate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 939/2010 privind unele masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2011

Art. 1 birourile vamale pot solicita, prin convocare scrisã transmisã prin fax sau poştã electronicã, efectuarea unui control de specialitate de cãtre reprezentanţii gãrzii naţionale de mediu, în cazul în care existã suspiciuni privind concordanţa datelor din documentele prezentate autoritãţii vamale.art. 2 garda naţionalã de mediu confirmã prin fax sau poştã electronicã, în cadrul termenului fixat de autoritatea vamalã pentru confirmare, participarea la controlul de specialitate pentru mãrfurile supuse vãmuirii, nominalizeazã persoana care participã la control şi întocmeşte procesul-verbal de constatare.art. 3 (1) operatorii economici care au importat produse şi/sau echipamente prevãzute în anexa ii la regulamentul (ce) nr. ...

7. ORDIN nr. 2.210 din 8 decembrie 2010 pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului produselor si echipamentelor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera si modalitatile de colaborare dintre autoritatile desemnate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 939/2010 privind unele masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2011

În baza prevederilor art. 4 din hotãrârea guvernului nr. 939/2010 privind unele mãsuri pentru aplicarea prevederilor regulamentului (ce) nr. 842/2006 al parlamentului european şi al consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de serã,în temeiul prevederilor:- art. 8 alin. (1) din hotãrârea guvernului nr. 939/2010;- art. 15 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 10 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul mediului şi pãdurilor şi ministrul finanţelor ...

8. HOTARARE nr. 75 din 26 ianuarie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unichotãrârea guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltãrii regionale şi turismului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 5 punctul vi, dupã litera a) se introduce o nouã literã, litera a^1), cu urmãtorul cuprins:"a^1) implementeazã şi gestioneazã proiectele prioritare ale programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 105/2010, derulate de cãtre ministerul dezvoltãrii regionale şi turismului;".2. la ...

9. HOTARARE nr. 65 din 26 ianuarie 2011 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2011

Ministerul agriculturii şi dezvoltãrii rurale este autorizat sã gestioneze contribuţia financiarã a comunitãţii europene conform plafoanelor anuale şi angajamentelor convenite prin tratatul dintre regatul belgiei, republica cehã, regatul danemarcei, republica federalã germania, republica estonia, republica elenã, regatul spaniei, republica francezã, irlanda, republica italianã, republica cipru, republica letonia, republica lituania, marele ducat al luxemburgului, republica ungarã, republica malta, regatul Ţãrilor de jos, republica austria, republica polonã, republica portughezã, republica slovenia, republica slovacã, republica finlanda, regatul suediei, regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord (state membre ale uniunii europene) şi republica bulgaria şi românia privind aderarea republicii bulgaria şi a ...

10. HOTARARE nr. 59 din 26 ianuarie 2011 privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2011 pentru operatorii economici din industria de aparare care desfasoara activitati conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 11 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 95/2002 privind industria de apãrare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 44/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã numãrul mediu maxim de personal pe anul 2011 pentru operatorii economici din industria de apãrare care desfãşoarã activitãţi conform prevederilor art. 10 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 95/2002 privind industria de apãrare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 44/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevãzut în anexa care face parte integrantã ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice