Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 885 din 26 Noiembrie 2015 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 885 din 26 Noiembrie 2015

Monitorul Oficial 885 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 885/2015)

1. RECTIFICARE nr. 5.751 din 12 noiembrie 2015 referitoare la Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.751/2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015

În cuprinsul ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.751/2015 privind publicarea procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor consiliului agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul superior, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 850 din 16 noiembrie 2015, se face următoarea rectificare:- în preambul, teza întâi, în loc de: "...cu nr. 1.152 din 13 noiembrie 2015," se va citi: "...cu nr. 11.018 din 12 noiembrie 2015,".-------

2. METODOLOGIE din 10 noiembrie 2015 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015

Art. 1(1) În temeiul principiului autonomiei universitare, instituţiile de învăţământ superior de stat au dreptul să îşi stabilească misiunea proprie, strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare.(2) dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior are drept scop funcţionarea optimă şi creşterea calităţii actului educaţional. elementele ce contribuie la dezvoltarea instituţională se referă la:a) capacitatea instituţională;b) eficacitatea educaţională;c) managementul calităţii;d) relaţia cu mediul social;e) transparenţa deciziilor;f) angajabilitate;g) protecţia socială şi incluziune.(3) planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale sunt aprobate de senatul universitar, la propunerea rectorului.art. 2(1) ...

3. ORDIN nr. 5.651 din 10 noiembrie 2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015

În temeiul art. 197, 222 şi 223 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza hotărârii guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.art. 1se aprobă metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2instituţiile de învăţământ superior de stat îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise/furnizate ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice.art. 3direcţia generală învăţământ universitar, direcţia generală buget-finanţe, salarizare şi resurse umane din cadrul ministerului ...

4. ORDIN nr. 5.638 din 10 noiembrie 2015 pentru modificarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.590/2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015

În baza prevederilor ordonanţei guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.art. i metodologia privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în românia, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile directivei 2005/36/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei ...

5. DECIZIE nr. 708 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorioana marilena chiorean - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu drăgănescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ...

6. DECIZIE nr. 706 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale Legii dialogului social nr. 62/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorioana marilena chiorean - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu drăgănescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ...

7. DECIZIE nr. 662 din 15 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza întâi, art. 16, art. 21, art. 27, art. 31 alin. (1) şi (2), art. 34 alin. (1) şi (2) şi ale art. 41 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror luminiţa nicolescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi şi a doua, raportate la cele ale art. 1 alin. (2), art. 16, art. 21, art. 27, art. 31, art. 34 alin. (1) şi (2) şi ale art. 41 alin. (1) şi (5) din legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia, excepţie ridicată de georgeta gloria tibichi în dosarul nr. 23.855/3/2014 al tribunalului bucureşti - secţia a v-a ...

8. DECIZIE nr. 640 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror luminiţa nicolescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din legea nr. 53/2003 - codul muncii, excepţie ridicată de simina rarinca, prin sindicatul liber "educaţia" din galaţi, în dosarul nr. 3.954/121/2014 al tribunalului galaţi - secţia i civilă şi care formează obiectul dosarului nr. 180d/2015 al curţii constituţionale.2. la apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului ministerului public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei ...

9. DECRET nr. 870 din 24 noiembrie 2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisbucureşti, 24 noiembrie 2015.nr. 870. -----

10. LEGE nr. 295 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 339 din 18 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) primarii şi şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale româniei pot delega sau retrage, după caz, exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă viceprimarului, secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul propriu cu competenţă în acest domeniu, respectiv diplomatului care îndeplineşte ...

11. DECRET nr. 869 din 24 noiembrie 2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea pentru modificarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannis bucureşti, 24 noiembrie 2015. nr. 869. -----

12. LEGE nr. 294 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 449, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) numărul maxim de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial şi naţional se stabileşte de către adunarea generală naţională şi este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare al cmr."2. la articolul 449, alineatul (4) se abrogă.3. la articolul 622, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) numărul maxim ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016