Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 883 din 03 Noiembrie 2016 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 883 din 03 Noiembrie 2016

Monitorul Oficial 883 din 03 Noiembrie 2016 (M. Of. 883/2016)

1. PROCEDURI din 26 octombrie 2016 de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată (Anexa 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 883 din 3 noiembrie 2016.──────────art. 1(1) În cadrul sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor se constituie registrul persoanelor cu identitate declarată, denumit în continuare registru, administrat de către ministerul afacerilor interne, denumit în continuare m.a.i., prin direcţia pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, denumită în continuare d.e.p.a.b.d.(2) În registru sunt colectate şi stocate, în condiţiile art. 21^1 alin. (1) din legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ...

2. HOTĂRÂRE nr. 151 din 1 noiembrie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor de televiziune şi radio COM (2016) 594 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/689 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:pachetul legislativ deţine importante mize financiare şi generează, în egală măsură, un impact politic major.iii. se recomandă:procesul de reformă trebuie să ...

3. HOTĂRÂRE nr. 150 din 1 noiembrie 2016 privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului asupra dreptului de autor pe piaţa unică digitală COM (2016) 593 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/696 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:pachetul legislativ deţine importante mize financiare şi generează, în egală măsură, un impact politic major.iii. se recomandă:procesul de reformă trebuie ...

4. HOTĂRÂRE nr. 149 din 1 noiembrie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.316/2013 şi (UE) nr. 283/2014 în ceea ce priveşte promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale COM (2016) 589 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/691 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:a) mecanismul pentru interconectarea europei (mie) urmăreşte să accelereze investiţiile în domeniul reţelelor transeuropene şi să mobilizeze finanţarea provenind ...

5. HOTĂRÂRE nr. 801 din 26 octombrie 2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 21^1 alin. (4) din legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. v din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ise aprobă procedurile de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. iimetodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în ...

6. HOTĂRÂRE nr. 148 din 1 noiembrie 2016 privitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare) COM (2016) 465 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/695 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. se constată că prezenta propunere de directivă respectă principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii.ii. se consideră că:prezenta propunere legislativă vizează reformarea directivei 2013/33/ue a parlamentului european şi a consiliului ...

7. HOTĂRÂRE nr. 147 din 1 noiembrie 2016 privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE COM (2016) 467 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/694 din 21 octombrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. se constată că prezenta propunere de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii.ii. se consideră că:a) propunerea de regulament face parte din pachetul publicat de comisie la 13 ...

8. HOTĂRÂRE nr. 146 din 1 noiembrie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui sistem de certificare al Uniunii pentru echipamentele de control de securitate aeronautică COM (2016) 491 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008.senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:a) perspectiva înfiinţării unei autorităţi naţionale de omologare care să deruleze, în condiţii satisfăcătoare, procedura de omologare ue de tip, prin îndeplinirea şi a atribuţiilor de serviciu tehnic, ar avea un impact negativ ...

9. AMENDAMENT nr. 4 din 3 martie 2016 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

──────────aprobat prin hotărârea nr. 803 din 26 octombrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 883 din 3 noiembrie 2016.──────────bucureşti22 decembrie 2014[ sigla*)] ministerul finanŢelor publicesecretar de stat──────────*) notă ctce:sigla se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 883 din 3 noiembrie 2016 la pagina 30 (a se vedea imaginea asociată).──────────către:dl flavio schiavo campo,Şef birou beiromâniabanca europeană de investiţiistr. vasile lascăr nr. 31bucureşti, sectorul 2ref.: proiectul de reabilitare a liniei de cale ferată curtici-simeria - coridor iv - amendament la contractul de finanţare nr. 23.372 dintre românia şi banca europeană de investiţiistimate domn,la solicitarea ...

10. HOTĂRÂRE nr. 803 din 26 octombrie 2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din legea nr. 217/2006 pentru ratificarea contractului de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii şi compania naţională de căi ferate "c.f.r." - s.a. privind finanţarea proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată curtici-simeria, semnat la bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la luxemburg la 27 decembrie 2005, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la luxemburg la ...

11. DECIZIE nr. 616 din 11 octombrie 2016 asupra sesizării de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. I din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

Valer dorneanu - preşedintemarian enache - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorlivia doina stanciu - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătorvarga attila - judecătormarieta safta - prim-magistrat-asistent1. pe rol se află pronunţarea asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a ...

12. DECIZIE nr. 569 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

Valer dorneanu - preşedintepetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătoraugustin zegrean - judecătorsimina popescu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu drăgănescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 din legea nr. 393/2004 privind ...

13. DECIZIE nr. 568 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice şi a pct. I şi II din anexa nr. 3 la această ordonanţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016

Valer dorneanu - preşedintepetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătoraugustin zegrean - judecătorsimina popescu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu drăgănescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016