Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 876 din 13 Septembrie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 876 din 13 Septembrie 2021

Monitorul Oficial 876 din 13 Septembrie 2021 (M. Of. 876/2021)

1. ORDIN nr. 7.471 din 12 septembrie 2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Şeica Mică, judeţul Sibiu EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 13 septembrie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică din comuna Şeica mică, judeţul sibiu, generată de coronavirusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de peste 6 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă sibiu nr. 59 din 12.09.2021 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului sibiu nr. sb 13.373 din 12.09.2021 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. 784 din 12.09.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. ...

2. ORDIN nr. 5.001 din 23 august 2021 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.196/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Sibiu EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 13 septembrie 2021

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, luând în considerare prevederile ...

3. ORDIN nr. 4.995 din 23 august 2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit "Happy Hours" din comuna Berceni EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 13 septembrie 2021

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. ii alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23/2019 pentru completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin legea nr. 230/2019,având în vedere dispoziţiile art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, aprobată cu modificări şi completări ...

4. ORDIN nr. 1.863 din 10 septembrie 2021 privind acordarea alocaţiei de hrană sub forma tichetelor de masă persoanelor care se vaccinează cu schemă completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 13 septembrie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. caz 54 din 10.09.2021 al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 21^2 alin. (4) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. iii alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea şi completarea legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind ...

5. NORME METODOLOGICE din 7 septembrie 2021 pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi de către agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea comerţului a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 13 septembrie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.364 din 7 septembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 876 din 13 septembrie 2021.──────────cap. i definiţiiart. 1În cuprinsul prezentelor norme metodologice următorii termeni se definesc astfel:a) beneficiar al ajutorului de stat - imm/pfa/cmi/ong, aşa cum este descris în cadrul ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente programului operaţional competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de covid-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 220/2020, cu modificările şi completările ulterioare;b) ministerul investiţiilor şi ...

6. ORDIN nr. 1.364 din 7 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi de către agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea comerţului a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 13 septembrie 2021

Având în vedere:- referatul de aprobare al direcţiei generale ajutor de stat nr. 356.697 din 25.08.2021; – art. 25 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 315/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, antreprenoriatului şi turismului, ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului emite prezentul ordin.art. 1se aprobă normele metodologice pentru aplicarea de către ministerul economiei, antreprenoriatului şi turismului ...

7. ORDIN nr. 648 din 6 septembrie 2021 privind modificarea Metodologiei pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 336/2021 EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 13 septembrie 2021

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei politici pentru sport nr. 5.490 din 25.08.2021,în temeiul art. 8 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.art. imetodologia pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport, aprobată prin ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 336/2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 581 din 9 iunie 2021, se modifică după cum urmează:1. la articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) federaţia sportivă ...

8. ORDIN nr. M.186 din 3 septembrie 2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 13 septembrie 2021

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 574/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2021 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.art. ...

9. ORDIN nr. M.185 din 3 septembrie 2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 13 septembrie 2021

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2021 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.art. 2la data de 1 decembrie 2021 se conferă semnul onorific În serviciul ...

10. DECIZIE nr. 461 din 13 septembrie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 13 septembrie 2021

Având în vedere propunerea ministerului investiţiilor şi proiectelor europene formulată prin adresa nr. 29/f.v.c. din 13 septembrie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/21.468/t.h.g. din 13 septembrie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 37.640/2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna cecilia văduva, consilier clasa i, ...

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 septembrie 2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 13 septembrie 2021

Având în vedere faptul că actuala legislaţie, respectiv ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2021, şi unele prevederi din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează efectele odată cu sfârşitul anului şcolar/universitar 2020-2021, pentru a asigura continuitatea în desfăşurarea activităţilor didactice la nivelul sistemului de învăţământ, dat fiind termenul foarte scurt pentru asigurarea cadrului legal necesar şi ştiind că noul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016