Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 873 din 07 Noiembrie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 873 din 07 Noiembrie 2017

Monitorul Oficial 873 din 07 Noiembrie 2017 (M. Of. 873/2017)

1. ORDIN nr. 2.827 din 30 octombrie 2017 privind completarea unor reglementări contabile EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

În baza art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. iÎn planul de conturi general cuprins la punctul 594 din reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc conturile 5126 „conturi la bănci ...

2. ORDIN nr. 1.397 din 23 octombrie 2017 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

Având în vedere referatul de aprobare nr. 205.708/iŞ din 19.10.2017, în temeiul prevederilor art. 5 şi 53 din legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apelor şi pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:art. ianexele nr. 1-5 la ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al româniei în fonduri de vânătoare, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 317 din 14 mai 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după ...

3. ORDIN nr. 1.249 din 26 octombrie 2017 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

Văzând referatul de aprobare nr. f.b. 10.833/2017 al direcţiei generale de programe, agenţia naţională de programe de sănătate din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 51 alin. (5) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din hotărârea guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. inormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii ...

4. DECIZIE nr. 672 din 7 noiembrie 2017 privind numirea domnului Ioan Mihalcea în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 15 lit. c), al art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ioan mihalcea se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului ...

5. HOTĂRÂRE nr. 796 din 1 noiembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului vâlcea“ la hotărârea guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul vâlcea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“ se modifică după cum urmează:- la poziţia nr. ...

6. HOTĂRÂRE nr. 795 din 1 noiembrie 2017 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea ministerului sănătăţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul sănătăţii îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ – valorică şi, împreună cu ...

7. HOTĂRÂRE nr. 794 din 1 noiembrie 2017 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 din legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei curţi de casaţie şi justiţie la asociaţia internaţională a Înaltelor jurisdicţii administrative, pentru aderarea administraţiei naţionale a penitenciarelor la organizaţia europeană a serviciilor penitenciare şi corecţionale - europris, pentru aderarea oficiului naţional al registrului comerţului la registrul european al comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale ministerului justiţiei, ale Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, ale oficiului naţional al registrului comerţului şi ale administraţiei naţionale a penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii ...

8. HOTĂRÂRE nr. 793 din 1 noiembrie 2017 privind exceptarea unilaterală a unor categorii de străini de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 19 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în românia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1sunt exceptaţi unilateral de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în românia pentru o şedere neîntreruptă sau mai multe şederi, a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul româniei, cetăţenii străini, posesori de documente de călătorie cu copertă roşie sau albastră, eliberate de organizaţia naţiunilor unite, cu excepţia ...

9. HOTĂRÂRE nr. 790 din 1 noiembrie 2017 pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe şi a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ila articolul 4 din hotărârea guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 785 din 24 noiembrie 2008, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) terenul prevăzut la alin. (1) se utilizează de către consiliul local al sectorului 5 al municipiului bucureşti şi pentru realizarea unor programe de dezvoltare urbană, potrivit hotărârii consiliului local al sectorului 5 al municipiului bucureşti nr. 11/2017, modificată prin ...

10. DECIZIA nr. 447 din 22 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215^1 alin. (2) şi (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mircea Ştefan minea│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel-marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ ...

11. DECRET nr. 972 din 3 noiembrie 2017 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a regulamentului (ue) nr. 648/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 3 noiembrie 2017.nr. 972.-----

12. LEGE nr. 210 din 3 noiembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare, la nivel naţional, a dispoziţiilor regulamentului (ue) nr. 648/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, denumit în continuare regulamentul (ue) nr. 648/2012, în ceea ce priveşte stabilirea autorităţii competente şi a regimului sancţiunilor aplicabil în cazul încălcării dispoziţiilor titlului ii şi ale art. 87 din regulamentul (ue) nr. 648/2012 în scopul asigurării protecţiei drepturilor operatorilor de sisteme care furnizează garanţii altor operatori de sisteme în cazul în care aceştia ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016