Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 867 din 02 Septembrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 867 din 02 Septembrie 2022

Monitorul Oficial 867 din 02 Septembrie 2022 (M. Of. 867/2022)

1. ORDIN nr. 4.738 din 18 august 2022 privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a seral, învăţământ liceal - filiera tehnologică, cu structura anului şcolar 2022-2023 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 septembrie 2022

Având în vedere prevederile:- art. 33 alin. (2), art. 64 alin. (2) şi ale art. 65 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 3.505/2022 privind structura anului şcolar 2022-2023;– ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.081/2010 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru clasa a x-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;– ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.051/2006*) cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul seral;*) ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.051/2006 nu a fost publicat în monitorul oficial ...

2. ORDIN nr. 270 din 1 septembrie 2022 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2022-30 iunie 2022 determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 septembrie 2022

Având în vedere referatul de aprobare nr. 239.067/2022 al direcţiei generale politici agricole, precum şi prevederile art. 9 alin. (3) şi (5) şi art. 10 din hotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi ...

3. DECIZIE nr. 453 din 2 septembrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ramona Moldovan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 septembrie 2022

Având în vedere adresa ministerului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 3.662 din 26 august 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/24.727/mn din 26 august 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 38.809/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna ramona moldovan, consilier grad profesional superior, gradaţia ...

4. DECIZIE nr. 452 din 2 septembrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Teodor-Cătălin Vătafu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 septembrie 2022

Având în vedere adresa ministerului muncii şi solidarităţii sociale nr. 3.349/mcb din 26.08.2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/24.757/mn din 29.08.2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 38.810/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul teodor-cătălin vătafu, director, gradul ii, la direcţia relaţii externe şi organizaţii internaţionale ...

5. HOTĂRÂRE nr. 1.088 din 31 august 2022 privind modificarea art. 1 lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 147/2007 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor financiare ale României la bugetele comune ale Agenţiei Europene de Apărare, Centrului Satelitar al Uniunii Europene şi ale Instrumentului european pentru pace, referitoare la operaţiile Uniunii Europene care au implicaţii militare sau din domeniul apărării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 septembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 1 din hotărârea guvernului nr. 147/2007 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor financiare ale româniei la bugetele comune ale agenţiei europene de apărare, centrului satelitar al uniunii europene şi ale instrumentului european pentru pace, referitoare la operaţiile uniunii europene care au implicaţii militare sau din domeniul apărării, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 120 din 19 februarie 2007, cu modificările ulterioare, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) agenţiei europene de apărare, denumită în continuare aea, înfiinţată prin acţiunea comună 2004/551/pesc a consiliului, ...

6. HOTĂRÂRE nr. 1.086 din 31 august 2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind sistemele de transport inteligente pentru perioada 2022-2030 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 septembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 25 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională privind sistemele de transport inteligente pentru perioada 2022-2030, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 867 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul din şos. panduri nr. 1, bl. p33, parter, sectorul 5, bucureşti.art. 2finanţarea necesară îndeplinirii măsurilor prevăzute în strategia naţională privind sistemele de ...

7. HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 31 august 2022 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 septembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) bugetul trezoreriei statului pe anul 2022, rectificat prin hotărârea guvernului nr. 498/2022, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 384 din 19 aprilie 2022, se majorează la venituri cu suma de 63.421 mii lei şi la cheltuieli cu suma de 88.860 mii lei, iar excedentul se diminuează cu suma de 25.439 mii lei.(2) influenţele asupra ...

8. HOTĂRÂRE nr. 1.078 din 31 august 2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 septembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „sediul inspectoratului de poliţie judeţean covasna“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului afacerilor interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.art. 3ministerul afacerilor interne, prin inspectoratul de poliţie judeţean covasna, răspunde de ...

9. HOTĂRÂRE nr. 1.077 din 31 august 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 septembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 367/2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 268 din 18 martie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În aplicarea art. 2 alin. (3) din decizia de punere în aplicare (ue) 2022/382, beneficiare ale protecţiei temporare sunt şi următoarele categorii de persoane:a) persoanele prevăzute la art. 2 alin. ...

10. HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 31 august 2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 septembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 854 din 18 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. anexele nr. 1b, 1h, 1i, 1j, 1k şi 1l se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre.2. la anexa nr. ...

11. DECIZIA nr. 341 din 26 mai 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în ansamblu, şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. d), ale art. 65 lit. h) şi ale art. 66 lit. a) în ceea ce priveşte trimiterea la dispoziţiile art. 65 lit. h) din această lege, în special, precum şi ale art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 septembrie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016